Hostovegen i Orkdal

Hostovegen er ein veg i Orkdal kommune.

Det er 72 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 5 til 1208.

Adressene i Hostovegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Hostovegen 5-6, 8, 12, 18, 43, 45, 49, 51, 114, 122, 153, 155, 157, 179, 202, 220, 407, 4097327 SVORKMO
Hostovegen 547, 613, 647, 649, 685, 704, 753, 755, 773, 777, 779, 785, 793, 859, 861, 885, 891, 893-894, 897, 899, 901, 903, 907, 913, 926, 937, 939, 952-954, 956, 971, 973, 977, 988, 995-997, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1156, 1199-1200, 1204, 1206, 12087320 FANNREM

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Hostovegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hostovegen 5 7327 SVORKMO 63.2011, 9.7674 109 / 73
Hostovegen 6 7327 SVORKMO 63.2001, 9.7664 109 / 189
Hostovegen 8 7327 SVORKMO 63.2000, 9.7664 109 / 189
Hostovegen 12 7327 SVORKMO 63.1998, 9.7656 109 / 79
Hostovegen 18 7327 SVORKMO 63.1995, 9.7650 109 / 76
Hostovegen 43 7327 SVORKMO 63.1988, 9.7627 109 / 53
Hostovegen 45 7327 SVORKMO 63.1990, 9.7631 109 / 59
Hostovegen 49 7327 SVORKMO 63.2009, 9.7639 109 / 227
Hostovegen 51 7327 SVORKMO 63.2017, 9.7651 109 / 13
Hostovegen 114 7327 SVORKMO 63.1960, 9.7512 109 / 2
Hostovegen 122 7327 SVORKMO 63.1968, 9.7478 130 / 3
Hostovegen 153 7327 SVORKMO 63.1975, 9.7437 129 / 1
Hostovegen 155 7327 SVORKMO 63.1975, 9.7438 129 / 1
Hostovegen 157 7327 SVORKMO 63.1973, 9.7431 129 / 5
Hostovegen 179 7327 SVORKMO 63.1976, 9.7375 128 / 2
Hostovegen 202 7327 SVORKMO 63.1969, 9.7323 128 / 1
Hostovegen 220 7327 SVORKMO 63.1986, 9.7304 127 / 5
Hostovegen 407 7327 SVORKMO 63.1957, 9.6971 123 / 2
Hostovegen 409 7327 SVORKMO 63.1957, 9.6970 123 / 2
Hostovegen 547 7320 FANNREM 63.1962, 9.6678 123 / 7
Hostovegen 613 7320 FANNREM 63.2024, 9.6618 124 / 1
Hostovegen 647 7320 FANNREM 63.2014, 9.6473 122 / 1
Hostovegen 649 7320 FANNREM 63.2014, 9.6471 122 / 1
Hostovegen 685 7320 FANNREM 63.2014, 9.6459 122 / 2
Hostovegen 704 7320 FANNREM 63.1975, 9.6440 108 / 8
Hostovegen 753 7320 FANNREM 63.2026, 9.6315 121 / 3
Hostovegen 755 7320 FANNREM 63.2027, 9.6311 121 / 3
Hostovegen 773 7320 FANNREM 63.2020, 9.6284 120 / 1
Hostovegen 777 7320 FANNREM 63.2023, 9.6263 119 / 1
Hostovegen 779 7320 FANNREM 63.2023, 9.6261 119 / 1
Hostovegen 785 7320 FANNREM 63.2025, 9.6236 118 / 1
Hostovegen 793 7320 FANNREM 63.2023, 9.6186 117 / 4
Hostovegen 859 7320 FANNREM 63.1987, 9.6125 117 / 3
Hostovegen 861 7320 FANNREM 63.1986, 9.6118 117 / 6
Hostovegen 885 7320 FANNREM 63.1984, 9.6066 117 / 1
Hostovegen 891 7320 FANNREM 63.2000, 9.6090 117 / 9
Hostovegen 893 7320 FANNREM 63.2002, 9.6101 117 / 8
Hostovegen 894 7320 FANNREM 63.1935, 9.6059 104 / 1
Hostovegen 897 7320 FANNREM 63.2014, 9.6120 117 / 2
Hostovegen 899 7320 FANNREM 63.2015, 9.6026 117 / 1
Hostovegen 901 7320 FANNREM 63.1993, 9.5990 116 / 3
Hostovegen 903 7320 FANNREM 63.1996, 9.5990 116 / 3
Hostovegen 907 7320 FANNREM 63.2005, 9.5957 116 / 7
Hostovegen 913 7320 FANNREM 63.1969, 9.6028 116 / 33
Hostovegen 926 7320 FANNREM 63.1959, 9.6011 116 / 38
Hostovegen 937 7320 FANNREM 63.1969, 9.5983 116 / 4
Hostovegen 939 7320 FANNREM 63.1968, 9.5977 116 / 4
Hostovegen 952 7320 FANNREM 63.1955, 9.5962 116 / 14
Hostovegen 953 7320 FANNREM 63.1959, 9.5956 116 / 31
Hostovegen 954 7320 FANNREM 63.1955, 9.5957 116 / 14
Hostovegen 956 7320 FANNREM 63.1955, 9.5947 116 / 25
Hostovegen 971 7320 FANNREM 63.1969, 9.5929 116 / 8
Hostovegen 973 7320 FANNREM 63.1972, 9.5936 116 / 8
Hostovegen 977 7320 FANNREM 63.1966, 9.5903 116 / 6
Hostovegen 988 7320 FANNREM 63.1949, 9.5889 116 / 16
Hostovegen 995 7320 FANNREM 63.1948, 9.5870 116 / 11
Hostovegen 996 7320 FANNREM 63.1945, 9.5876 116 / 35
Hostovegen 997 7320 FANNREM 63.1946, 9.5863 116 / 9
Hostovegen 1001 7320 FANNREM 63.1942, 9.5862 116 / 13
Hostovegen 1003 7320 FANNREM 63.1944, 9.5855 116 / 22
Hostovegen 1005 7320 FANNREM 63.1945, 9.5850 116 / 21
Hostovegen 1007 7320 FANNREM 63.1947, 9.5844 116 / 18
Hostovegen 1009 7320 FANNREM 63.1948, 9.5850 116 / 39
Hostovegen 1011 7320 FANNREM 63.1944, 9.5844 116 / 10
Hostovegen 1013 7320 FANNREM 63.1945, 9.5835 116 / 19
Hostovegen 1015 7320 FANNREM 63.1947, 9.5831 116 / 20
Hostovegen 1156 7320 FANNREM 63.1819, 9.5774 111 / 8
Hostovegen 1199 7320 FANNREM 63.1785, 9.5753 111 / 11
Hostovegen 1200 7320 FANNREM 63.1787, 9.5790 111 / 2
Hostovegen 1204 7320 FANNREM 63.1797, 9.5825 111 / 3
Hostovegen 1206 7320 FANNREM 63.1778, 9.5791 111 / 1
Hostovegen 1208 7320 FANNREM 63.1775, 9.5795 111 / 1

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.