Hvambsida i Kongsberg

Hvambsida er ein veg i Kongsberg kommune.

Det er 69 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 8 til 919.

Adressene i Hvambsida høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Hvambsida 8, 14, 23, 26, 28, 31, 65, 91, 169, 177, 179, 183, 187, 195, 200, 227, 231, 233, 265, 282, 284, 287, 291, 305, 315, 332, 351, 355, 357, 360, 385, 411, 420, 434, 438, 479, 483, 490, 492, 495, 525, 574, 579, 600, 621, 624, 638, 645, 685, 755, 762, 764, 766, 774-775, 777, 781, 784, 812, 836, 857, 859, 867, 869, 8733618 SKOLLENBORG
Hvambsida 9193647 HVITTINGFOSS

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Hvambsida

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hvambsida 8 3618 SKOLLENBORG 59.6031, 9.7580 71 / 24
Hvambsida 14 3618 SKOLLENBORG 59.6035, 9.7581 71 / 53
Hvambsida 23 3618 SKOLLENBORG 59.6044, 9.7595 71 / 41
Hvambsida 26 3618 SKOLLENBORG 59.6034, 9.7593 71 / 4
Hvambsida 28 3618 SKOLLENBORG 59.6034, 9.7598 71 / 4
Hvambsida 31 3618 SKOLLENBORG 59.6046, 9.7608 71 / 33
Hvambsida 65 3618 SKOLLENBORG 59.6069, 9.7626 71 / 37
Hvambsida 91 3618 SKOLLENBORG 59.6075, 9.7671 74 / 14
Hvambsida 169 3618 SKOLLENBORG 59.6094, 9.7790 74 / 9
Hvambsida 177 3618 SKOLLENBORG 59.6101, 9.7817 74 / 36
Hvambsida 179 3618 SKOLLENBORG 59.6102, 9.7823 74 / 53
Hvambsida 183 3618 SKOLLENBORG 59.6097, 9.7839 74 / 38
Hvambsida 187A 3618 SKOLLENBORG 59.6098, 9.7822 74 / 67
Hvambsida 187B 3618 SKOLLENBORG 59.6097, 9.7822 74 / 67
Hvambsida 195 3618 SKOLLENBORG 59.6079, 9.7844 74 / 32
Hvambsida 200 3618 SKOLLENBORG 59.6072, 9.7844 74 / 43
Hvambsida 227 3618 SKOLLENBORG 59.6061, 9.7886 74 / 37
Hvambsida 231 3618 SKOLLENBORG 59.6056, 9.7893 74 / 15
Hvambsida 233 3618 SKOLLENBORG 59.6052, 9.7889 74 / 15
Hvambsida 265 3618 SKOLLENBORG 59.6048, 9.7922 75 / 13
Hvambsida 282 3618 SKOLLENBORG 59.6005, 9.7917 76 / 2
Hvambsida 284 3618 SKOLLENBORG 59.6004, 9.7919 76 / 2
Hvambsida 287 3618 SKOLLENBORG 59.6015, 9.7946 75 / 15
Hvambsida 291 3618 SKOLLENBORG 59.6017, 9.7952 75 / 14
Hvambsida 305 3618 SKOLLENBORG 59.6008, 9.7971 76 / 11
Hvambsida 315 3618 SKOLLENBORG 59.5998, 9.7977 76 / 9
Hvambsida 332 3618 SKOLLENBORG 59.5980, 9.7966 76 / 4
Hvambsida 351 3618 SKOLLENBORG 59.5976, 9.8016 77 / 14
Hvambsida 355 3618 SKOLLENBORG 59.5976, 9.8045 77 / 3
Hvambsida 357 3618 SKOLLENBORG 59.5967, 9.8008 77 / 10
Hvambsida 360 3618 SKOLLENBORG 59.5960, 9.8001 77 / 1
Hvambsida 385 3618 SKOLLENBORG 59.5941, 9.8031 78 / 22
Hvambsida 411 3618 SKOLLENBORG 59.5922, 9.8050 78 / 4
Hvambsida 420 3618 SKOLLENBORG 59.5912, 9.7991 78 / 3
Hvambsida 434A 3618 SKOLLENBORG 59.5900, 9.7993 78 / 6
Hvambsida 434B 3618 SKOLLENBORG 59.5900, 9.7993 78 / 6
Hvambsida 438 3618 SKOLLENBORG 59.5882, 9.7953 78 / 8
Hvambsida 479 3618 SKOLLENBORG 59.5869, 9.8093 78 / 40
Hvambsida 483 3618 SKOLLENBORG 59.5863, 9.8080 78 / 46
Hvambsida 490 3618 SKOLLENBORG 59.5849, 9.8073 78 / 29
Hvambsida 492 3618 SKOLLENBORG 59.5848, 9.8070 78 / 29
Hvambsida 495 3618 SKOLLENBORG 59.5859, 9.8102 78 / 11
Hvambsida 525 3618 SKOLLENBORG 59.5822, 9.8107 79 / 7
Hvambsida 574A 3618 SKOLLENBORG 59.5778, 9.8097 79 / 3
Hvambsida 574B 3618 SKOLLENBORG 59.5779, 9.8097 79 / 3
Hvambsida 579 3618 SKOLLENBORG 59.5771, 9.8115 79 / 18
Hvambsida 600 3618 SKOLLENBORG 59.5753, 9.8087 79 / 6
Hvambsida 621 3618 SKOLLENBORG 59.5745, 9.8120 79 / 2
Hvambsida 624 3618 SKOLLENBORG 59.5745, 9.8093 79 / 1
Hvambsida 638 3618 SKOLLENBORG 59.5729, 9.8058 79 / 11
Hvambsida 645 3618 SKOLLENBORG 59.5718, 9.8119 79 / 17
Hvambsida 685 3618 SKOLLENBORG 59.5676, 9.8124 79 / 15
Hvambsida 755 3618 SKOLLENBORG 59.5626, 9.8091 80 / 21
Hvambsida 762 3618 SKOLLENBORG 59.5613, 9.8073 80 / 4
Hvambsida 764 3618 SKOLLENBORG 59.5611, 9.8071 80 / 4
Hvambsida 766 3618 SKOLLENBORG 59.5609, 9.8087 80 / 1
Hvambsida 774 3618 SKOLLENBORG 59.5603, 9.8093 80 / 8
Hvambsida 775 3618 SKOLLENBORG 59.5615, 9.8130 80 / 22
Hvambsida 777 3618 SKOLLENBORG 59.5614, 9.8132 80 / 11
Hvambsida 781 3618 SKOLLENBORG 59.5608, 9.8134 80 / 12
Hvambsida 784 3618 SKOLLENBORG 59.5600, 9.8102 80 / 16
Hvambsida 812 3618 SKOLLENBORG 59.5575, 9.8135 81 / 1
Hvambsida 836 3618 SKOLLENBORG 59.5559, 9.8121 81 / 1
Hvambsida 857 3618 SKOLLENBORG 59.5548, 9.8152 81 / 9
Hvambsida 859 3618 SKOLLENBORG 59.5545, 9.8162 81 / 5
Hvambsida 867 3618 SKOLLENBORG 59.5535, 9.8157 45 / 18
Hvambsida 869 3618 SKOLLENBORG 59.5533, 9.8161 45 / 18
Hvambsida 873 3618 SKOLLENBORG 59.5534, 9.8173 45 / 23
Hvambsida 919 3647 HVITTINGFOSS 59.5486, 9.8197 45 / 11

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.