Hyevegen i Gloppen

Hyevegen er ein veg i Gloppen kommune.

Det er 136 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 230 til 4521.

Adressene i Hyevegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Hyevegen 230, 245, 367, 401, 422, 430, 4396828 HESTENESØYRA
Hyevegen 371, 1020, 1133, 1135, 1137, 1140-1141, 1200, 1203, 1205, 1207, 1209, 1574, 1580, 1596, 1646, 1650, 1658, 1682, 1763, 1775, 1797, 1809, 1811-1813, 1819, 1923, 1932, 1934, 1936-1937, 1939-1942, 1944, 1970-1973, 1980, 2046, 2209, 2211, 2294, 2311, 2313, 2448, 2720, 2856, 2867, 2870, 2874, 2921, 2929, 3018, 3087, 3089-3090, 3110, 3288-3289, 3302, 3307, 3314, 3347, 3370, 3399, 3404, 3436, 3463, 3496, 3506, 3508, 3584, 3600, 3602, 3604, 3606, 3653, 3655, 3760, 3762, 3790, 3992, 3996, 3998, 4002, 4010, 4012, 4018, 4020, 4024, 4029, 4033, 4038, 4040, 4053, 4055-4056, 4060, 4066, 4071, 4073, 4075-4077, 4079, 4081, 4108, 4130, 4138, 4155, 4157, 4186, 4200, 4210, 4214, 4226, 4272, 4314, 4430, 4432, 4450, 4480, 4510, 4512, 45216829 HYEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Hyevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hyevegen 230 6828 HESTENESØYRA 61.8449, 6.0345 30 / 1
Hyevegen 245 6828 HESTENESØYRA 61.8457, 6.0362 30 / 1
Hyevegen 367 6828 HESTENESØYRA 61.8434, 6.0143 31 / 41
Hyevegen 371 6829 HYEN 61.6909, 5.7997 23 / 14
Hyevegen 401 6828 HESTENESØYRA 61.8415, 6.0090 31 / 25
Hyevegen 422 6828 HESTENESØYRA 61.8404, 6.0064 31 / 10
Hyevegen 430 6828 HESTENESØYRA 61.8394, 6.0054 31 / 38
Hyevegen 439 6828 HESTENESØYRA 61.8396, 6.0041 32 / 7
Hyevegen 1020 6829 HYEN 61.7917, 5.9810 34 / 6
Hyevegen 1133 6829 HYEN 61.7838, 5.9756 33 / 5
Hyevegen 1135 6829 HYEN 61.7838, 5.9755 33 / 5
Hyevegen 1137 6829 HYEN 61.7841, 5.9754 33 / 1
Hyevegen 1140 6829 HYEN 61.7845, 5.9784 33 / 1
Hyevegen 1141 6829 HYEN 61.7845, 5.9759 33 / 3
Hyevegen 1200 6829 HYEN 61.7772, 5.9764 34 / 2
Hyevegen 1203 6829 HYEN 61.7764, 5.9781 34 / 4
Hyevegen 1205 6829 HYEN 61.7763, 5.9780 34 / 4
Hyevegen 1207 6829 HYEN 61.7763, 5.9778 34 / 3
Hyevegen 1209 6829 HYEN 61.7761, 5.9774 34 / 3
Hyevegen 1574 6829 HYEN 61.7483, 5.9459 16 / 3
Hyevegen 1580 6829 HYEN 61.7476, 5.9444 16 / 1
Hyevegen 1596 6829 HYEN 61.7466, 5.9423 16 / 17
Hyevegen 1646 6829 HYEN 61.7448, 5.9337 16 / 15
Hyevegen 1650 6829 HYEN 61.7444, 5.9326 16 / 16
Hyevegen 1658 6829 HYEN 61.7441, 5.9319 16 / 5
Hyevegen 1682 6829 HYEN 61.7431, 5.9284 16 / 4
Hyevegen 1763 6829 HYEN 61.7368, 5.9231 17 / 18
Hyevegen 1775 6829 HYEN 61.7356, 5.9229 17 / 11
Hyevegen 1797 6829 HYEN 61.7338, 5.9221 17 / 11
Hyevegen 1809 6829 HYEN 61.7330, 5.9209 17 / 6
Hyevegen 1811 6829 HYEN 61.7332, 5.9218 17 / 7
Hyevegen 1812 6829 HYEN 61.7324, 5.9216 17 / 6
Hyevegen 1813 6829 HYEN 61.7335, 5.9215 17 / 7
Hyevegen 1819 6829 HYEN 61.7324, 5.9198 17 / 26
Hyevegen 1923 6829 HYEN 61.7348, 5.9158 28 / 6
Hyevegen 1932 6829 HYEN 61.7356, 5.9137 28 / 1
Hyevegen 1934 6829 HYEN 61.7358, 5.9130 28 / 1
Hyevegen 1936 6829 HYEN 61.7358, 5.9121 28 / 12
Hyevegen 1937 6829 HYEN 61.7362, 5.9151 28 / 11
Hyevegen 1939 6829 HYEN 61.7363, 5.9153 28 / 61
Hyevegen 1940 6829 HYEN 61.7363, 5.9142 28 / 62
Hyevegen 1941 6829 HYEN 61.7365, 5.9148 28 / 54
Hyevegen 1942 6829 HYEN 61.7365, 5.9139 28 / 1
Hyevegen 1944 6829 HYEN 61.7367, 5.9142 28 / 31
Hyevegen 1970 6829 HYEN 61.7386, 5.9138 28 / 1
Hyevegen 1971 6829 HYEN 61.7391, 5.9146 28 / 1
Hyevegen 1972 6829 HYEN 61.7386, 5.9135 28 / 56
Hyevegen 1973 6829 HYEN 61.7393, 5.9145 28 / 1
Hyevegen 1980 6829 HYEN 61.7390, 5.9120 28 / 1
Hyevegen 2046 6829 HYEN 61.7379, 5.9008 28 / 10
Hyevegen 2209 6829 HYEN 61.7354, 5.8733 27 / 17
Hyevegen 2211 6829 HYEN 61.7360, 5.8736 27 / 33
Hyevegen 2294 6829 HYEN 61.7320, 5.8609 27 / 2
Hyevegen 2311 6829 HYEN 61.7308, 5.8597 27 / 29
Hyevegen 2313 6829 HYEN 61.7309, 5.8590 27 / 14
Hyevegen 2448 6829 HYEN 61.7252, 5.8403 27 / 32
Hyevegen 2720 6829 HYEN 61.7129, 5.8186 27 / 34
Hyevegen 2856 6829 HYEN 61.7048, 5.8079 27 / 19
Hyevegen 2867 6829 HYEN 61.7026, 5.8055 27 / 2
Hyevegen 2870 6829 HYEN 61.7034, 5.8088 27 / 24
Hyevegen 2874 6829 HYEN 61.7043, 5.8103 27 / 31
Hyevegen 2921 6829 HYEN 61.7015, 5.7983 27 / 8
Hyevegen 2929 6829 HYEN 61.7011, 5.7959 28 / 1
Hyevegen 3018 6829 HYEN 61.6958, 5.8053 22 / 16
Hyevegen 3087 6829 HYEN 61.6902, 5.8018 23 / 17
Hyevegen 3089 6829 HYEN 61.6905, 5.8011 23 / 8
Hyevegen 3090 6829 HYEN 61.6906, 5.8036 22 / 25
Hyevegen 3110 6829 HYEN 61.6890, 5.8017 23 / 11
Hyevegen 3288 6829 HYEN 61.6794, 5.7930 23 / 5
Hyevegen 3289 6829 HYEN 61.6795, 5.7908 23 / 9
Hyevegen 3302 6829 HYEN 61.6783, 5.7904 23 / 16
Hyevegen 3307 6829 HYEN 61.6780, 5.7887 23 / 10
Hyevegen 3314 6829 HYEN 61.6774, 5.7908 23 / 20
Hyevegen 3347 6829 HYEN 61.6749, 5.7834 23 / 24
Hyevegen 3370 6829 HYEN 61.6735, 5.7857 23 / 23
Hyevegen 3399 6829 HYEN 61.6705, 5.7842 23 / 15
Hyevegen 3404 6829 HYEN 61.6701, 5.7858 23 / 18
Hyevegen 3436 6829 HYEN 61.6679, 5.7822 26 / 23
Hyevegen 3463 6829 HYEN 61.6664, 5.7777 26 / 2
Hyevegen 3496 6829 HYEN 61.6633, 5.7781 26 / 7
Hyevegen 3506 6829 HYEN 61.6627, 5.7770 26 / 24
Hyevegen 3508 6829 HYEN 61.6629, 1,000.0000 26 / 8
Hyevegen 3584 6829 HYEN 61.6569, 5.7844 26 / 11
Hyevegen 3600 6829 HYEN 61.6560, 5.7845 26 / 9
Hyevegen 3602 6829 HYEN 61.6554, 5.7856 26 / 9
Hyevegen 3604 6829 HYEN 61.6562, 5.7877 26 / 9
Hyevegen 3606 6829 HYEN 61.6548, 5.7843 26 / 10
Hyevegen 3653 6829 HYEN 61.6517, 5.7791 26 / 29
Hyevegen 3655 6829 HYEN 61.6521, 5.7796 26 / 21
Hyevegen 3760 6829 HYEN 61.6464, 5.7594 26 / 1
Hyevegen 3762 6829 HYEN 61.6463, 5.7591 26 / 1
Hyevegen 3790 6829 HYEN 61.6461, 5.7567 26 / 2
Hyevegen 3992 6829 HYEN 61.6360, 5.7282 25 / 27
Hyevegen 3996 6829 HYEN 61.6352, 5.7278 25 / 53
Hyevegen 3998 6829 HYEN 61.6350, 5.7271 25 / 7
Hyevegen 4002 6829 HYEN 61.6351, 5.7262 25 / 33
Hyevegen 4010 6829 HYEN 61.6341, 5.7246 25 / 42
Hyevegen 4012 6829 HYEN 61.6339, 5.7243 25 / 39
Hyevegen 4018 6829 HYEN 61.6343, 5.7222 25 / 37
Hyevegen 4020 6829 HYEN 61.6339, 5.7224 25 / 49
Hyevegen 4024 6829 HYEN 61.6341, 5.7217 25 / 34
Hyevegen 4029 6829 HYEN 61.6343, 5.7193 25 / 13
Hyevegen 4033 6829 HYEN 61.6331, 5.7188 25 / 6
Hyevegen 4038 6829 HYEN 61.6321, 5.7198 25 / 6
Hyevegen 4040 6829 HYEN 61.6320, 5.7192 25 / 7
Hyevegen 4053 6829 HYEN 61.6321, 5.7172 25 / 5
Hyevegen 4055 6829 HYEN 61.6322, 5.7176 25 / 5
Hyevegen 4056 6829 HYEN 61.6315, 5.7178 25 / 10
Hyevegen 4060 6829 HYEN 61.6309, 5.7170 25 / 1
Hyevegen 4066 6829 HYEN 61.6308, 5.7188 25 / 15
Hyevegen 4071 6829 HYEN 61.6323, 5.7156 25 / 3
Hyevegen 4073 6829 HYEN 61.6320, 5.7127 25 / 24
Hyevegen 4075 6829 HYEN 61.6320, 5.7128 25 / 43
Hyevegen 4076 6829 HYEN 61.6299, 5.7156 25 / 51
Hyevegen 4077 6829 HYEN 61.6327, 5.7131 25 / 3
Hyevegen 4079 6829 HYEN 61.6351, 5.7166 25 / 11
Hyevegen 4081 6829 HYEN 61.6366, 5.7169 25 / 8
Hyevegen 4108 6829 HYEN 61.6276, 5.7112 25 / 2
Hyevegen 4130 6829 HYEN 61.6265, 5.7105 25 / 40
Hyevegen 4138 6829 HYEN 61.6255, 5.7093 25 / 30
Hyevegen 4155 6829 HYEN 61.6249, 5.7050 25 / 21
Hyevegen 4157 6829 HYEN 61.6242, 5.7045 25 / 52
Hyevegen 4186 6829 HYEN 61.6223, 5.7071 25 / 19
Hyevegen 4200 6829 HYEN 61.6215, 5.7069 25 / 12
Hyevegen 4210 6829 HYEN 61.6204, 5.7031 25 / 12
Hyevegen 4214 6829 HYEN 61.6211, 5.7052 25 / 12
Hyevegen 4226 6829 HYEN 61.6195, 5.7005 25 / 56
Hyevegen 4272 6829 HYEN 61.6175, 5.6912 24 / 16
Hyevegen 4314 6829 HYEN 61.6172, 5.6847 25 / 44
Hyevegen 4430 6829 HYEN 61.6152, 5.6637 25 / 29
Hyevegen 4432 6829 HYEN 61.6150, 5.6643 25 / 28
Hyevegen 4450 6829 HYEN 61.6151, 5.6585 25 / 20
Hyevegen 4480 6829 HYEN 61.6162, 5.6553 25 / 36
Hyevegen 4510 6829 HYEN 61.6173, 5.6478 25 / 22
Hyevegen 4512 6829 HYEN 61.6173, 5.6472 25 / 23
Hyevegen 4521 6829 HYEN 61.6179, 5.6475 25 / 7

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.