Istadvegen i Molde

Istadvegen er ein veg i Molde kommune.

Det er 113 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 137 til 1329.

Adressene i Istadvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Istadvegen 1376450 HJELSET
Istadvegen 235, 237, 241, 245, 276, 280, 305, 309, 313, 404, 418, 430, 437, 447, 449, 461, 465, 469, 503, 545, 549-550, 562, 564, 594, 604, 611-612, 614, 618, 620, 627, 629, 631, 633-634, 637, 643, 645, 649, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 673, 683, 685, 687-689, 691-693, 695, 703, 730, 734, 792, 815, 817, 823, 833-834, 846, 852, 877, 879, 912, 945, 953, 958, 960, 962, 967-968, 975, 987, 989, 991, 997, 1011-1012, 1029, 1031, 1034-1035, 1042, 1054, 1063, 1073, 1076, 1083-1085, 1089, 1094, 1143, 1161, 1163, 1165-1166, 1170, 1172, 1174, 1176, 1179, 1210, 1311, 13296453 KLEIVE

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Istadvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Istadvegen 137 6450 HJELSET 62.7850, 7.5469 62 / 5
Istadvegen 235 6453 KLEIVE 62.7849, 7.5636 63 / 8
Istadvegen 237 6453 KLEIVE 62.7849, 7.5635 63 / 8
Istadvegen 241 6453 KLEIVE 62.7868, 7.5640 63 / 20
Istadvegen 245 6453 KLEIVE 62.7852, 7.5649 63 / 1
Istadvegen 276 6453 KLEIVE 62.7861, 7.5716 63 / 15
Istadvegen 280 6453 KLEIVE 62.7861, 7.5722 63 / 16
Istadvegen 305 6453 KLEIVE 62.7883, 7.5771 63 / 18
Istadvegen 309 6453 KLEIVE 62.7875, 7.5773 63 / 21
Istadvegen 313 6453 KLEIVE 62.7883, 7.5786 64 / 8
Istadvegen 404 6453 KLEIVE 62.7899, 7.5955 64 / 3
Istadvegen 418 6453 KLEIVE 62.7902, 7.5982 64 / 3
Istadvegen 430 6453 KLEIVE 62.7905, 7.5995 64 / 2
Istadvegen 437 6453 KLEIVE 62.7911, 7.6007 64 / 18
Istadvegen 447 6453 KLEIVE 62.7917, 7.6025 65 / 3
Istadvegen 449 6453 KLEIVE 62.7917, 7.6035 65 / 3
Istadvegen 461 6453 KLEIVE 62.7935, 7.6116 65 / 2
Istadvegen 465 6453 KLEIVE 62.7918, 7.6083 65 / 2
Istadvegen 469 6453 KLEIVE 62.7910, 7.6070 65 / 6
Istadvegen 503 6453 KLEIVE 62.7912, 7.6137 66 / 1
Istadvegen 545 6453 KLEIVE 62.7927, 7.6216 66 / 32
Istadvegen 549 6453 KLEIVE 62.7929, 7.6223 66 / 24
Istadvegen 550 6453 KLEIVE 62.7924, 7.6223 66 / 29
Istadvegen 562 6453 KLEIVE 62.7930, 7.6283 66 / 26
Istadvegen 564 6453 KLEIVE 62.7928, 7.6291 66 / 20
Istadvegen 594 6453 KLEIVE 62.7940, 7.6305 66 / 28
Istadvegen 604 6453 KLEIVE 62.7944, 7.6322 66 / 12
Istadvegen 611 6453 KLEIVE 62.7948, 7.6336 66 / 7
Istadvegen 612 6453 KLEIVE 62.7944, 7.6338 66 / 8
Istadvegen 614 6453 KLEIVE 62.7947, 7.6340 66 / 33
Istadvegen 618 6453 KLEIVE 62.7948, 7.6349 67 / 33
Istadvegen 620 6453 KLEIVE 62.7949, 7.6351 67 / 16
Istadvegen 627 6453 KLEIVE 62.7953, 7.6359 67 / 52
Istadvegen 629 6453 KLEIVE 62.7954, 7.6363 67 / 44
Istadvegen 631 6453 KLEIVE 62.7954, 7.6368 67 / 7
Istadvegen 633 6453 KLEIVE 62.7955, 7.6374 67 / 19
Istadvegen 634 6453 KLEIVE 62.7952, 7.6379 67 / 29
Istadvegen 637 6453 KLEIVE 62.7955, 7.6382 67 / 13
Istadvegen 643 6453 KLEIVE 62.7956, 7.6388 67 / 8
Istadvegen 645 6453 KLEIVE 62.7956, 7.6393 67 / 47
Istadvegen 649 6453 KLEIVE 62.7956, 7.6399 67 / 12
Istadvegen 657 6453 KLEIVE 62.7962, 7.6408 67 / 46
Istadvegen 659 6453 KLEIVE 62.7962, 7.6412 67 / 21
Istadvegen 661 6453 KLEIVE 62.7962, 7.6420 67 / 22
Istadvegen 663 6453 KLEIVE 62.7963, 7.6427 67 / 53
Istadvegen 665 6453 KLEIVE 62.7964, 7.6433 67 / 6
Istadvegen 667 6453 KLEIVE 62.7965, 7.6439 67 / 3
Istadvegen 669 6453 KLEIVE 62.7965, 7.6438 67 / 3
Istadvegen 673 6453 KLEIVE 62.7970, 7.6440 67 / 3
Istadvegen 683 6453 KLEIVE 62.7970, 7.6456 67 / 55
Istadvegen 685 6453 KLEIVE 62.7972, 7.6460 67 / 51
Istadvegen 687 6453 KLEIVE 62.7975, 7.6464 68 / 13
Istadvegen 688 6453 KLEIVE 62.7970, 7.6478 68 / 8
Istadvegen 689 6453 KLEIVE 62.7975, 7.6472 68 / 6
Istadvegen 691 6453 KLEIVE 62.7975, 7.6474 68 / 6
Istadvegen 692 6453 KLEIVE 62.7975, 7.6487 69 / 8
Istadvegen 693 6453 KLEIVE 62.7976, 7.6481 68 / 4
Istadvegen 695 6453 KLEIVE 62.7976, 7.6482 68 / 4
Istadvegen 703 6453 KLEIVE 62.7977, 7.6485 68 / 18
Istadvegen 730 6453 KLEIVE 62.7980, 7.6542 70 / 4
Istadvegen 734 6453 KLEIVE 62.7979, 7.6579 70 / 1
Istadvegen 792 6453 KLEIVE 62.8009, 7.6660 71 / 18
Istadvegen 815 6453 KLEIVE 62.8022, 7.6688 71 / 20
Istadvegen 817 6453 KLEIVE 62.8023, 7.6692 71 / 15
Istadvegen 823 6453 KLEIVE 62.8030, 7.6710 71 / 46
Istadvegen 833 6453 KLEIVE 62.8034, 7.6726 71 / 11
Istadvegen 834 6453 KLEIVE 62.8030, 7.6730 71 / 7
Istadvegen 846 6453 KLEIVE 62.8031, 7.6752 72 / 8
Istadvegen 852 6453 KLEIVE 62.8043, 7.6774 72 / 1
Istadvegen 877 6453 KLEIVE 62.8054, 7.6788 73 / 3
Istadvegen 879 6453 KLEIVE 62.8056, 7.6791 73 / 4
Istadvegen 912 6453 KLEIVE 62.8055, 7.6872 73 / 2
Istadvegen 945 6453 KLEIVE 62.8080, 7.6912 74 / 12
Istadvegen 953 6453 KLEIVE 62.8083, 7.6928 74 / 3
Istadvegen 958 6453 KLEIVE 62.8078, 7.6931 74 / 20
Istadvegen 960 6453 KLEIVE 62.8084, 7.6944 74 / 2
Istadvegen 962 6453 KLEIVE 62.8084, 7.6945 74 / 2
Istadvegen 967 6453 KLEIVE 62.8091, 7.6949 75 / 6
Istadvegen 968 6453 KLEIVE 62.8088, 7.6971 75 / 2
Istadvegen 975 6453 KLEIVE 62.8092, 7.6961 75 / 4
Istadvegen 987 6453 KLEIVE 62.8103, 7.6982 76 / 1
Istadvegen 989 6453 KLEIVE 62.8107, 7.6984 76 / 27
Istadvegen 991 6453 KLEIVE 62.8110, 7.6992 76 / 26
Istadvegen 997 6453 KLEIVE 62.8105, 7.6997 76 / 9
Istadvegen 1011 6453 KLEIVE 62.8117, 7.7024 76 / 13
Istadvegen 1012 6453 KLEIVE 62.8111, 7.7019 76 / 2
Istadvegen 1029 6453 KLEIVE 62.8151, 7.7035 77 / 1
Istadvegen 1031 6453 KLEIVE 62.8133, 7.7042 77 / 5
Istadvegen 1034 6453 KLEIVE 62.8122, 7.7062 78 / 3
Istadvegen 1035 6453 KLEIVE 62.8133, 7.7060 78 / 2
Istadvegen 1042 6453 KLEIVE 62.8118, 7.7067 78 / 101
Istadvegen 1054 6453 KLEIVE 62.8115, 7.7094 78 / 31
Istadvegen 1063 6453 KLEIVE 62.8120, 7.7109 78 / 6
Istadvegen 1073 6453 KLEIVE 62.8120, 7.7135 78 / 32
Istadvegen 1076 6453 KLEIVE 62.8117, 7.7126 78 / 45
Istadvegen 1083 6453 KLEIVE 62.8121, 7.7143 78 / 35
Istadvegen 1084 6453 KLEIVE 62.8117, 7.7157 78 / 51
Istadvegen 1085 6453 KLEIVE 62.8123, 7.7151 78 / 46
Istadvegen 1089 6453 KLEIVE 62.8123, 7.7157 78 / 47
Istadvegen 1094 6453 KLEIVE 62.8121, 7.7172 78 / 48
Istadvegen 1143 6453 KLEIVE 62.8140, 7.7255 78 / 8
Istadvegen 1161 6453 KLEIVE 62.8150, 7.7278 78 / 18
Istadvegen 1163 6453 KLEIVE 62.8155, 7.7310 78 / 71
Istadvegen 1165 6453 KLEIVE 62.8152, 7.7306 78 / 86
Istadvegen 1166 6453 KLEIVE 62.8145, 7.7299 78 / 27
Istadvegen 1170 6453 KLEIVE 62.8147, 7.7304 78 / 13
Istadvegen 1172 6453 KLEIVE 62.8146, 7.7318 78 / 43
Istadvegen 1174 6453 KLEIVE 62.8145, 7.7316 78 / 43
Istadvegen 1176 6453 KLEIVE 62.8149, 7.7318 78 / 44
Istadvegen 1179 6453 KLEIVE 62.8157, 7.7326 78 / 22
Istadvegen 1210 6453 KLEIVE 62.8162, 7.7375 79 / 1
Istadvegen 1311 6453 KLEIVE 62.8201, 7.7566 80 / 14
Istadvegen 1329 6453 KLEIVE 62.8205, 7.7594 80 / 15

Istadvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Istadvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Voss Istadvegen 16‑69 5709
Molde Istadvegen 137‑1329 6450, 6453

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.