Jørgen Moes vei i Hole

Jørgen Moes vei er ein veg i Hole kommune.

Det er 38 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 484.

Adressene i Jørgen Moes vei høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Jørgen Moes vei 1, 29, 68-70, 72-75, 86, 88, 115, 117, 144, 146, 151, 153, 165, 167, 173, 175, 1773512 HØNEFOSS
Jørgen Moes vei 366, 371, 373, 390, 411, 415, 432, 434, 436, 438, 451, 457, 460, 471, 482, 4843530 RØYSE

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Jørgen Moes vei

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jørgen Moes vei 1 3512 HØNEFOSS 60.1152, 10.2817 183 / 2
Jørgen Moes vei 29 3512 HØNEFOSS 60.1140, 10.2794 183 / 7
Jørgen Moes vei 68 3512 HØNEFOSS 60.1104, 10.2769 181 / 25
Jørgen Moes vei 69 3512 HØNEFOSS 60.1119, 10.2750 182 / 3
Jørgen Moes vei 70 3512 HØNEFOSS 60.1105, 10.2783 181 / 16
Jørgen Moes vei 72 3512 HØNEFOSS 60.1101, 10.2778 181 / 19
Jørgen Moes vei 73 3512 HØNEFOSS 60.1109, 10.2755 182 / 23
Jørgen Moes vei 74 3512 HØNEFOSS 60.1099, 10.2766 181 / 17
Jørgen Moes vei 75 3512 HØNEFOSS 60.1102, 10.2748 181 / 24
Jørgen Moes vei 86 3512 HØNEFOSS 60.1092, 10.2763 181 / 1
Jørgen Moes vei 88 3512 HØNEFOSS 60.1084, 10.2766 181 / 1
Jørgen Moes vei 115 3512 HØNEFOSS 60.1091, 10.2698 180 / 1
Jørgen Moes vei 117 3512 HØNEFOSS 60.1088, 10.2696 180 / 1
Jørgen Moes vei 144 3512 HØNEFOSS 60.1057, 10.2711 189 / 12
Jørgen Moes vei 146 3512 HØNEFOSS 60.1056, 10.2706 189 / 12
Jørgen Moes vei 151 3512 HØNEFOSS 60.1046, 10.2670 189 / 1
Jørgen Moes vei 153 3512 HØNEFOSS 60.1044, 10.2677 189 / 1
Jørgen Moes vei 165 3512 HØNEFOSS 60.1040, 10.2662 189 / 4
Jørgen Moes vei 167 3512 HØNEFOSS 60.1038, 10.2672 189 / 4
Jørgen Moes vei 173 3512 HØNEFOSS 60.1034, 10.2659 189 / 18
Jørgen Moes vei 175 3512 HØNEFOSS 60.1034, 10.2649 189 / 18
Jørgen Moes vei 177 3512 HØNEFOSS 60.1028, 10.2642 189 / 18
Jørgen Moes vei 366 3530 RØYSE 60.0975, 10.2376 224 / 1
Jørgen Moes vei 371 3530 RØYSE 60.0974, 10.2358 224 / 25
Jørgen Moes vei 373 3530 RØYSE 60.0975, 10.2353 224 / 43
Jørgen Moes vei 390 3530 RØYSE 60.0957, 10.2337 202 / 69
Jørgen Moes vei 411 3530 RØYSE 60.0965, 10.2314 224 / 18
Jørgen Moes vei 415 3530 RØYSE 60.0970, 10.2316 224 / 14
Jørgen Moes vei 432 3530 RØYSE 60.0956, 10.2272 202 / 5
Jørgen Moes vei 434 3530 RØYSE 60.0956, 10.2272 202 / 5
Jørgen Moes vei 436 3530 RØYSE 60.0956, 10.2267 202 / 22
Jørgen Moes vei 438 3530 RØYSE 60.0956, 10.2267 202 / 22
Jørgen Moes vei 451 3530 RØYSE 60.0958, 10.2247 224 / 2
Jørgen Moes vei 457 3530 RØYSE 60.0956, 10.2239 224 / 10
Jørgen Moes vei 460 3530 RØYSE 60.0950, 10.2227 202 / 39
Jørgen Moes vei 471 3530 RØYSE 60.0953, 10.2218 224 / 23
Jørgen Moes vei 482 3530 RØYSE 60.0936, 10.2191 202 / 30
Jørgen Moes vei 484 3530 RØYSE 60.0942, 10.2186 202 / 30

Jørgen Moes vei i fleire kommunar

Det er vegar i 5 norske kommunar som heiter Jørgen Moes vei:

KommuneAdresserPostnummer
Lørenskog Jørgen Moes vei 6‑42 1476
Fredrikstad Jørgen Moes vei 1‑5 1605
Skedsmo Jørgen Moes vei 1‑17 2010
Tønsberg Jørgen Moes vei 1‑16 3122
Hole Jørgen Moes vei 1‑484 3512, 3530

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.