Jamtlandsvegen i Verdal

Jamtlandsvegen er ein veg i Verdal kommune.

Det er 205 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 8 til 4554.

Adressene i Jamtlandsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Jamtlandsvegen 8, 10, 88, 90, 96, 140, 142, 158, 184, 186, 188, 215, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 327, 329, 367, 402, 415, 422, 443, 445, 495, 497, 504, 506, 516, 532, 534-535, 537, 539, 556-557, 559, 561, 563, 573-579, 581, 583, 601, 603, 624, 630, 632, 731, 733, 735, 759, 882, 946, 950, 952, 979, 1020, 1061, 1087, 1175, 1201, 1203, 1205, 1224, 12267657 VERDAL
Jamtlandsvegen 1263, 1271, 1300, 1305, 1309, 1311, 1314, 1324, 1326, 1330, 1343, 1351-1352, 1360-1362, 1364, 1367, 1369, 1449, 1486, 1506, 1559, 1627, 1629, 1631, 1736, 1742, 1746, 1767, 1787, 1789, 1801, 1808, 1810, 1812, 1833, 1836-1837, 1904, 1906, 1914, 2070, 2130, 2322, 2331, 2334, 2811, 2813, 2829, 2831, 2844, 2846, 2848, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2860-2865, 2867, 3030, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145, 3181, 3183, 3188, 3190, 3192, 3194, 3196, 3198, 3200, 3211, 3227, 3247, 3249, 3251, 3253, 3255, 3257, 3259-3263, 3265, 3269, 3271, 3275-3276, 3285, 3293-3294, 3313-3314, 3320, 3322, 3324, 3353, 3384, 3414, 3549, 3551, 3553-3554, 4429, 4431, 4433, 45547660 VUKU

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Jamtlandsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jamtlandsvegen 8A 7657 VERDAL 63.7725, 11.4701 277 / 5
Jamtlandsvegen 8B 7657 VERDAL 63.7726, 11.4702 277 / 5
Jamtlandsvegen 8C 7657 VERDAL 63.7724, 11.4707 277 / 5
Jamtlandsvegen 10 7657 VERDAL 63.7740, 11.4730 277 / 44
Jamtlandsvegen 88 7657 VERDAL 63.7748, 11.4830 282 / 3
Jamtlandsvegen 90 7657 VERDAL 63.7748, 11.4833 282 / 3
Jamtlandsvegen 96 7657 VERDAL 63.7758, 11.4844 282 / 4
Jamtlandsvegen 140 7657 VERDAL 63.7750, 11.4941 282 / 195
Jamtlandsvegen 142 7657 VERDAL 63.7751, 11.4953 282 / 6
Jamtlandsvegen 158 7657 VERDAL 63.7748, 11.4980 282 / 17
Jamtlandsvegen 184 7657 VERDAL 63.7749, 11.5030 282 / 18
Jamtlandsvegen 186 7657 VERDAL 63.7753, 11.5031 282 / 175
Jamtlandsvegen 188 7657 VERDAL 63.7748, 11.5038 265 / 13
Jamtlandsvegen 215 7657 VERDAL 63.7727, 11.5115 265 / 12
Jamtlandsvegen 265 7657 VERDAL 63.7708, 11.5174 263 / 9
Jamtlandsvegen 267 7657 VERDAL 63.7702, 11.5181 263 / 11
Jamtlandsvegen 269 7657 VERDAL 63.7700, 11.5184 263 / 12
Jamtlandsvegen 271 7657 VERDAL 63.7698, 11.5186 263 / 13
Jamtlandsvegen 273 7657 VERDAL 63.7695, 11.5189 263 / 14
Jamtlandsvegen 275 7657 VERDAL 63.7692, 11.5192 263 / 6
Jamtlandsvegen 277 7657 VERDAL 63.7693, 11.5203 263 / 6
Jamtlandsvegen 327 7657 VERDAL 63.7669, 11.5268 263 / 3
Jamtlandsvegen 329 7657 VERDAL 63.7668, 11.5266 263 / 3
Jamtlandsvegen 367 7657 VERDAL 63.7667, 11.5342 261 / 1
Jamtlandsvegen 402 7657 VERDAL 63.7667, 11.5414 260 / 3
Jamtlandsvegen 415 7657 VERDAL 63.7664, 11.5438 261 / 4
Jamtlandsvegen 422 7657 VERDAL 63.7669, 11.5459 261 / 3
Jamtlandsvegen 443 7657 VERDAL 63.7657, 11.5493 259 / 12
Jamtlandsvegen 445 7657 VERDAL 63.7659, 11.5501 259 / 3
Jamtlandsvegen 495 7657 VERDAL 63.7683, 11.5586 118 / 13
Jamtlandsvegen 497 7657 VERDAL 63.7681, 11.5592 118 / 13
Jamtlandsvegen 504 7657 VERDAL 63.7691, 11.5619 119 / 21
Jamtlandsvegen 506 7657 VERDAL 63.7691, 11.5626 119 / 21
Jamtlandsvegen 516A 7657 VERDAL 63.7691, 11.5640 119 / 18
Jamtlandsvegen 516B 7657 VERDAL 63.7692, 11.5637 119 / 18
Jamtlandsvegen 532 7657 VERDAL 63.7677, 11.5662 119 / 5
Jamtlandsvegen 534 7657 VERDAL 63.7676, 11.5667 119 / 5
Jamtlandsvegen 535A 7657 VERDAL 63.7659, 11.5662 118 / 3
Jamtlandsvegen 535B 7657 VERDAL 63.7658, 11.5664 118 / 3
Jamtlandsvegen 537 7657 VERDAL 63.7658, 11.5631 118 / 27
Jamtlandsvegen 539 7657 VERDAL 63.7654, 11.5628 118 / 29
Jamtlandsvegen 556 7657 VERDAL 63.7668, 11.5705 258 / 3
Jamtlandsvegen 557 7657 VERDAL 63.7647, 11.5706 258 / 1
Jamtlandsvegen 559 7657 VERDAL 63.7645, 11.5697 258 / 4
Jamtlandsvegen 561 7657 VERDAL 63.7645, 11.5690 258 / 6
Jamtlandsvegen 563A 7657 VERDAL 63.7647, 11.5647 118 / 9
Jamtlandsvegen 563B 7657 VERDAL 63.7647, 11.5649 118 / 9
Jamtlandsvegen 573 7657 VERDAL 63.7647, 11.5745 118 / 5
Jamtlandsvegen 574 7657 VERDAL 63.7687, 11.5771 118 / 10
Jamtlandsvegen 575 7657 VERDAL 63.7648, 11.5751 118 / 5
Jamtlandsvegen 576 7657 VERDAL 63.7664, 11.5741 118 / 33
Jamtlandsvegen 577 7657 VERDAL 63.7642, 11.5732 258 / 2
Jamtlandsvegen 578 7657 VERDAL 63.7662, 11.5747 118 / 28
Jamtlandsvegen 579 7657 VERDAL 63.7636, 11.5729 118 / 5
Jamtlandsvegen 581 7657 VERDAL 63.7638, 11.5722 118 / 2
Jamtlandsvegen 583 7657 VERDAL 63.7639, 11.5717 118 / 2
Jamtlandsvegen 601A 7657 VERDAL 63.7642, 11.5792 118 / 4
Jamtlandsvegen 601B 7657 VERDAL 63.7642, 11.5794 118 / 4
Jamtlandsvegen 603 7657 VERDAL 63.7629, 11.5771 118 / 32
Jamtlandsvegen 624A 7657 VERDAL 63.7652, 11.5839 119 / 3
Jamtlandsvegen 624B 7657 VERDAL 63.7652, 11.5837 119 / 3
Jamtlandsvegen 630 7657 VERDAL 63.7644, 11.5851 129 / 16
Jamtlandsvegen 632A 7657 VERDAL 63.7649, 11.5861 129 / 9
Jamtlandsvegen 632B 7657 VERDAL 63.7650, 11.5858 129 / 9
Jamtlandsvegen 731 7657 VERDAL 63.7613, 11.6000 121 / 1
Jamtlandsvegen 733 7657 VERDAL 63.7609, 11.5992 121 / 1
Jamtlandsvegen 735 7657 VERDAL 63.7605, 11.6041 121 / 6
Jamtlandsvegen 759 7657 VERDAL 63.7599, 11.6070 121 / 2
Jamtlandsvegen 882 7657 VERDAL 63.7618, 11.6324 129 / 6
Jamtlandsvegen 946 7657 VERDAL 63.7614, 11.6451 130 / 21
Jamtlandsvegen 950 7657 VERDAL 63.7622, 11.6460 130 / 37
Jamtlandsvegen 952 7657 VERDAL 63.7625, 11.6463 130 / 9
Jamtlandsvegen 979 7657 VERDAL 63.7580, 11.6564 130 / 19
Jamtlandsvegen 1020A 7657 VERDAL 63.7627, 11.6596 257 / 1
Jamtlandsvegen 1020B 7657 VERDAL 63.7628, 11.6594 257 / 1
Jamtlandsvegen 1061 7657 VERDAL 63.7601, 11.6670 257 / 2
Jamtlandsvegen 1087 7657 VERDAL 63.7591, 11.6722 255 / 12
Jamtlandsvegen 1175 7657 VERDAL 63.7564, 11.6885 255 / 4
Jamtlandsvegen 1201 7657 VERDAL 63.7550, 11.6928 253 / 13
Jamtlandsvegen 1203 7657 VERDAL 63.7549, 11.6922 253 / 12
Jamtlandsvegen 1205 7657 VERDAL 63.7550, 11.6915 253 / 14
Jamtlandsvegen 1224 7657 VERDAL 63.7542, 11.6960 253 / 1
Jamtlandsvegen 1226 7657 VERDAL 63.7544, 11.6961 253 / 1
Jamtlandsvegen 1263 7660 VUKU 63.7512, 11.7014 253 / 23
Jamtlandsvegen 1271 7660 VUKU 63.7506, 11.7041 253 / 11
Jamtlandsvegen 1300 7660 VUKU 63.7509, 11.7094 241 / 10
Jamtlandsvegen 1305 7660 VUKU 63.7503, 11.7110 241 / 3
Jamtlandsvegen 1309 7660 VUKU 63.7502, 11.7095 241 / 28
Jamtlandsvegen 1311 7660 VUKU 63.7502, 11.7089 241 / 24
Jamtlandsvegen 1314 7660 VUKU 63.7515, 11.7108 241 / 6
Jamtlandsvegen 1324 7660 VUKU 63.7514, 11.7147 241 / 17
Jamtlandsvegen 1326 7660 VUKU 63.7512, 11.7141 241 / 8
Jamtlandsvegen 1330 7660 VUKU 63.7511, 11.7158 241 / 7
Jamtlandsvegen 1343A 7660 VUKU 63.7500, 11.7174 242 / 11
Jamtlandsvegen 1343B 7660 VUKU 63.7499, 11.7173 242 / 11
Jamtlandsvegen 1351 7660 VUKU 63.7497, 11.7183 242 / 7
Jamtlandsvegen 1352 7660 VUKU 63.7503, 11.7196 242 / 37
Jamtlandsvegen 1360 7660 VUKU 63.7501, 11.7211 242 / 25
Jamtlandsvegen 1361 7660 VUKU 63.7496, 11.7205 242 / 38
Jamtlandsvegen 1362 7660 VUKU 63.7504, 11.7210 242 / 26
Jamtlandsvegen 1364 7660 VUKU 63.7508, 11.7205 241 / 18
Jamtlandsvegen 1367 7660 VUKU 63.7494, 11.7214 241 / 15
Jamtlandsvegen 1369 7660 VUKU 63.7487, 11.7231 241 / 1
Jamtlandsvegen 1449 7660 VUKU 63.7454, 11.7321 242 / 24
Jamtlandsvegen 1486 7660 VUKU 63.7432, 11.7393 240 / 5
Jamtlandsvegen 1506 7660 VUKU 63.7417, 11.7416 240 / 1
Jamtlandsvegen 1559 7660 VUKU 63.7377, 11.7483 235 / 2
Jamtlandsvegen 1627 7660 VUKU 63.7336, 11.7578 223 / 3
Jamtlandsvegen 1629 7660 VUKU 63.7337, 11.7598 223 / 38
Jamtlandsvegen 1631 7660 VUKU 63.7334, 11.7611 223 / 39
Jamtlandsvegen 1736 7660 VUKU 63.7318, 11.7794 222 / 23
Jamtlandsvegen 1742 7660 VUKU 63.7321, 11.7808 222 / 22
Jamtlandsvegen 1746 7660 VUKU 63.7315, 11.7816 223 / 13
Jamtlandsvegen 1767A 7660 VUKU 63.7298, 11.7843 223 / 40
Jamtlandsvegen 1767B 7660 VUKU 63.7298, 11.7845 223 / 40
Jamtlandsvegen 1787 7660 VUKU 63.7293, 11.7883 224 / 10
Jamtlandsvegen 1789 7660 VUKU 63.7292, 11.7878 224 / 30
Jamtlandsvegen 1801 7660 VUKU 63.7288, 11.7913 224 / 1
Jamtlandsvegen 1808 7660 VUKU 63.7298, 11.7943 224 / 18
Jamtlandsvegen 1810 7660 VUKU 63.7296, 11.7949 224 / 17
Jamtlandsvegen 1812 7660 VUKU 63.7294, 11.7955 224 / 19
Jamtlandsvegen 1833 7660 VUKU 63.7275, 11.7967 224 / 28
Jamtlandsvegen 1836 7660 VUKU 63.7278, 11.7981 224 / 23
Jamtlandsvegen 1837 7660 VUKU 63.7274, 11.7978 224 / 26
Jamtlandsvegen 1904 7660 VUKU 63.7253, 11.8095 224 / 5
Jamtlandsvegen 1906 7660 VUKU 63.7248, 11.8099 224 / 11
Jamtlandsvegen 1914 7660 VUKU 63.7245, 11.8102 224 / 12
Jamtlandsvegen 2070 7660 VUKU 63.7202, 11.8392 224 / 14
Jamtlandsvegen 2130 7660 VUKU 63.7198, 11.8473 224 / 9
Jamtlandsvegen 2322 7660 VUKU 63.7114, 11.8731 224 / 7
Jamtlandsvegen 2331 7660 VUKU 63.7083, 11.8765 224 / 6
Jamtlandsvegen 2334 7660 VUKU 63.7089, 11.8783 224 / 6
Jamtlandsvegen 2811 7660 VUKU 63.6901, 11.9287 225 / 5
Jamtlandsvegen 2813 7660 VUKU 63.6877, 11.9260 225 / 5
Jamtlandsvegen 2829 7660 VUKU 63.6867, 11.9480 225 / 28
Jamtlandsvegen 2831 7660 VUKU 63.6865, 11.9485 225 / 29
Jamtlandsvegen 2844 7660 VUKU 63.6868, 11.9492 225 / 8
Jamtlandsvegen 2846 7660 VUKU 63.6891, 11.9539 225 / 1
Jamtlandsvegen 2848 7660 VUKU 63.6891, 11.9548 225 / 6
Jamtlandsvegen 2850 7660 VUKU 63.6888, 11.9555 225 / 6
Jamtlandsvegen 2852 7660 VUKU 63.6884, 11.9566 225 / 6
Jamtlandsvegen 2854 7660 VUKU 63.6881, 11.9573 225 / 6
Jamtlandsvegen 2856 7660 VUKU 63.6877, 11.9562 225 / 6
Jamtlandsvegen 2858 7660 VUKU 63.6882, 11.9550 225 / 6
Jamtlandsvegen 2860 7660 VUKU 63.6885, 11.9541 225 / 6
Jamtlandsvegen 2861 7660 VUKU 63.6859, 11.9515 225 / 1
Jamtlandsvegen 2862 7660 VUKU 63.6859, 11.9538 225 / 12
Jamtlandsvegen 2863 7660 VUKU 63.6847, 11.9519 225 / 1
Jamtlandsvegen 2864 7660 VUKU 63.6857, 11.9546 225 / 10
Jamtlandsvegen 2865 7660 VUKU 63.6842, 11.9525 225 / 1
Jamtlandsvegen 2867 7660 VUKU 63.6849, 11.9548 225 / 1
Jamtlandsvegen 3030 7660 VUKU 63.6809, 11.9868 225 / 5
Jamtlandsvegen 3135 7660 VUKU 63.6720, 11.9937 226 / 1
Jamtlandsvegen 3137 7660 VUKU 63.6718, 11.9929 226 / 1
Jamtlandsvegen 3139 7660 VUKU 63.6716, 11.9940 226 / 1
Jamtlandsvegen 3141 7660 VUKU 63.6710, 11.9927 226 / 1
Jamtlandsvegen 3143 7660 VUKU 63.6709, 11.9949 226 / 50
Jamtlandsvegen 3145 7660 VUKU 63.6713, 11.9955 226 / 1
Jamtlandsvegen 3181 7660 VUKU 63.6702, 11.9986 226 / 6
Jamtlandsvegen 3183 7660 VUKU 63.6705, 11.9988 226 / 6
Jamtlandsvegen 3188 7660 VUKU 63.6711, 11.9997 226 / 5
Jamtlandsvegen 3190 7660 VUKU 63.6709, 12.0001 226 / 39
Jamtlandsvegen 3192 7660 VUKU 63.6725, 11.9969 226 / 1
Jamtlandsvegen 3194 7660 VUKU 63.6722, 11.9963 226 / 1
Jamtlandsvegen 3196 7660 VUKU 63.6724, 11.9949 226 / 1
Jamtlandsvegen 3198 7660 VUKU 63.6728, 11.9950 226 / 1
Jamtlandsvegen 3200 7660 VUKU 63.6715, 12.0019 226 / 1
Jamtlandsvegen 3211 7660 VUKU 63.6684, 11.9997 226 / 1
Jamtlandsvegen 3227 7660 VUKU 63.6666, 12.0000 226 / 12
Jamtlandsvegen 3247 7660 VUKU 63.6640, 12.0034 233 / 7
Jamtlandsvegen 3249 7660 VUKU 63.6636, 12.0051 233 / 22
Jamtlandsvegen 3251 7660 VUKU 63.6636, 12.0054 233 / 29
Jamtlandsvegen 3253 7660 VUKU 63.6634, 12.0060 233 / 12
Jamtlandsvegen 3255 7660 VUKU 63.6631, 12.0058 233 / 19
Jamtlandsvegen 3257 7660 VUKU 63.6628, 12.0056 233 / 10
Jamtlandsvegen 3259A 7660 VUKU 63.6631, 12.0054 233 / 16
Jamtlandsvegen 3259B 7660 VUKU 63.6632, 12.0052 233 / 16
Jamtlandsvegen 3260 7660 VUKU 63.6649, 12.0049 233 / 1
Jamtlandsvegen 3261 7660 VUKU 63.6630, 12.0050 233 / 25
Jamtlandsvegen 3262 7660 VUKU 63.6681, 12.0091 233 / 1
Jamtlandsvegen 3263 7660 VUKU 63.6631, 12.0045 233 / 11
Jamtlandsvegen 3265 7660 VUKU 63.6634, 12.0049 233 / 26
Jamtlandsvegen 3269 7660 VUKU 63.6640, 12.0049 233 / 14
Jamtlandsvegen 3271 7660 VUKU 63.6643, 12.0059 233 / 5
Jamtlandsvegen 3275 7660 VUKU 63.6641, 12.0066 233 / 28
Jamtlandsvegen 3276 7660 VUKU 63.6645, 12.0078 233 / 9
Jamtlandsvegen 3285 7660 VUKU 63.6637, 12.0080 232 / 7
Jamtlandsvegen 3293 7660 VUKU 63.6622, 12.0109 232 / 8
Jamtlandsvegen 3294 7660 VUKU 63.6637, 12.0123 232 / 1
Jamtlandsvegen 3313 7660 VUKU 63.6630, 12.0136 231 / 4
Jamtlandsvegen 3314 7660 VUKU 63.6636, 12.0147 231 / 5
Jamtlandsvegen 3320 7660 VUKU 63.6639, 12.0155 230 / 1
Jamtlandsvegen 3322 7660 VUKU 63.6655, 12.0154 230 / 1
Jamtlandsvegen 3324 7660 VUKU 63.6644, 12.0167 231 / 6
Jamtlandsvegen 3353 7660 VUKU 63.6635, 12.0203 230 / 1
Jamtlandsvegen 3384 7660 VUKU 63.6630, 12.0270 230 / 11
Jamtlandsvegen 3414 7660 VUKU 63.6638, 12.0312 230 / 44
Jamtlandsvegen 3549 7660 VUKU 63.6641, 12.0543 230 / 72
Jamtlandsvegen 3551 7660 VUKU 63.6646, 12.0555 230 / 43
Jamtlandsvegen 3553 7660 VUKU 63.6645, 12.0562 230 / 59
Jamtlandsvegen 3554 7660 VUKU 63.6647, 12.0574 230 / 4
Jamtlandsvegen 4429 7660 VUKU 63.6555, 12.2128 234 / 2
Jamtlandsvegen 4431 7660 VUKU 63.6554, 12.2146 234 / 50
Jamtlandsvegen 4433 7660 VUKU 63.6548, 12.2145 234 / 8
Jamtlandsvegen 4554 7660 VUKU 63.6521, 12.2397 234 / 1

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.