Klapputveien i Aurskog-Høland

Klapputveien er ein veg i Aurskog-Høland kommune.

Det er 76 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 3 til 717.

Adressene i Klapputveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Klapputveien 3, 9, 23, 35, 38, 47, 49, 53, 55, 65, 67, 101, 144, 146, 148, 150, 152-153, 155-159, 180, 182, 186, 188, 239, 241, 267, 280, 293, 295, 309, 317, 334, 346, 354, 356, 373, 3841960 LØKEN
Klapputveien 422, 432, 446, 461, 467, 471, 476, 478, 485, 499, 501-503, 505-507, 509, 533, 559-560, 567, 585, 588-591, 593, 595, 629, 631, 675, 678, 680, 689, 7171970 HEMNES

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Klapputveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klapputveien 3 1960 LØKEN 59.8043, 11.3932 50 / 58
Klapputveien 9 1960 LØKEN 59.8044, 11.3944 50 / 30
Klapputveien 23 1960 LØKEN 59.8033, 11.3963 50 / 241
Klapputveien 35 1960 LØKEN 59.8027, 11.3980 38 / 30
Klapputveien 38 1960 LØKEN 59.8029, 11.3983 38 / 8
Klapputveien 47 1960 LØKEN 59.8019, 11.3990 38 / 15
Klapputveien 49 1960 LØKEN 59.8019, 11.3988 38 / 15
Klapputveien 53 1960 LØKEN 59.8018, 11.3978 38 / 21
Klapputveien 55 1960 LØKEN 59.8008, 11.3994 38 / 22
Klapputveien 65 1960 LØKEN 59.7999, 11.3991 38 / 13
Klapputveien 67 1960 LØKEN 59.7980, 11.3991 38 / 3
Klapputveien 101 1960 LØKEN 59.7970, 11.4006 38 / 23
Klapputveien 144 1960 LØKEN 59.7953, 11.4047 38 / 12
Klapputveien 146 1960 LØKEN 59.7939, 11.4060 39 / 4
Klapputveien 148 1960 LØKEN 59.7939, 11.4077 39 / 4
Klapputveien 150 1960 LØKEN 59.7945, 11.4085 39 / 16
Klapputveien 152 1960 LØKEN 59.7948, 11.4077 39 / 18
Klapputveien 153 1960 LØKEN 59.7913, 11.3975 39 / 7
Klapputveien 155 1960 LØKEN 59.7900, 11.3921 42 / 6
Klapputveien 156 1960 LØKEN 59.7945, 11.4070 39 / 17
Klapputveien 157 1960 LØKEN 59.7886, 11.3869 42 / 11
Klapputveien 158 1960 LØKEN 59.7946, 11.4061 39 / 14
Klapputveien 159 1960 LØKEN 59.7884, 11.3872 42 / 11
Klapputveien 180 1960 LØKEN 59.7905, 11.4055 39 / 9
Klapputveien 182 1960 LØKEN 59.7924, 11.4099 39 / 5
Klapputveien 186 1960 LØKEN 59.7904, 11.4163 39 / 11
Klapputveien 188 1960 LØKEN 59.7893, 11.4176 39 / 19
Klapputveien 239 1960 LØKEN 59.7858, 11.4074 42 / 2
Klapputveien 241 1960 LØKEN 59.7851, 11.4065 42 / 13
Klapputveien 267 1960 LØKEN 59.7842, 11.4108 42 / 3
Klapputveien 280 1960 LØKEN 59.7830, 11.4115 42 / 1
Klapputveien 293 1960 LØKEN 59.7817, 11.4103 42 / 16
Klapputveien 295 1960 LØKEN 59.7820, 11.4099 42 / 14
Klapputveien 309 1960 LØKEN 59.7800, 11.4106 41 / 24
Klapputveien 317 1960 LØKEN 59.7794, 11.4109 41 / 23
Klapputveien 334 1960 LØKEN 59.7783, 11.4129 41 / 21
Klapputveien 346 1960 LØKEN 59.7772, 11.4140 41 / 7
Klapputveien 354 1960 LØKEN 59.7771, 11.4149 41 / 5
Klapputveien 356 1960 LØKEN 59.7774, 11.4155 41 / 6
Klapputveien 373 1960 LØKEN 59.7750, 11.4150 41 / 9
Klapputveien 384 1960 LØKEN 59.7741, 11.4168 41 / 10
Klapputveien 422 1970 HEMNES 59.7709, 11.4147 76 / 7
Klapputveien 432 1970 HEMNES 59.7693, 11.4152 76 / 6
Klapputveien 446 1970 HEMNES 59.7691, 11.4153 76 / 5
Klapputveien 461 1970 HEMNES 59.7668, 11.4141 76 / 2
Klapputveien 467 1970 HEMNES 59.7667, 11.4146 76 / 2
Klapputveien 471 1970 HEMNES 59.7665, 11.4144 76 / 12
Klapputveien 476 1970 HEMNES 59.7660, 11.4178 76 / 4
Klapputveien 478 1970 HEMNES 59.7653, 11.4177 76 / 16
Klapputveien 485 1970 HEMNES 59.7650, 11.4151 76 / 25
Klapputveien 499 1970 HEMNES 59.7642, 11.4141 77 / 9
Klapputveien 501 1970 HEMNES 59.7652, 11.4131 76 / 15
Klapputveien 502 1970 HEMNES 59.7640, 11.4168 77 / 1
Klapputveien 503 1970 HEMNES 59.7626, 11.4127 77 / 10
Klapputveien 505 1970 HEMNES 59.7633, 11.4168 77 / 5
Klapputveien 506 1970 HEMNES 59.7634, 11.4222 77 / 2
Klapputveien 507 1970 HEMNES 59.7620, 11.4134 77 / 4
Klapputveien 509 1970 HEMNES 59.7632, 11.4168 77 / 5
Klapputveien 533 1970 HEMNES 59.7615, 11.4192 79 / 10
Klapputveien 559 1970 HEMNES 59.7589, 11.4184 79 / 6
Klapputveien 560 1970 HEMNES 59.7594, 11.4230 78 / 1
Klapputveien 567 1970 HEMNES 59.7584, 11.4225 79 / 4
Klapputveien 585 1970 HEMNES 59.7572, 11.4233 79 / 13
Klapputveien 588 1970 HEMNES 59.7574, 11.4251 78 / 5
Klapputveien 589 1970 HEMNES 59.7568, 11.4236 79 / 13
Klapputveien 590 1970 HEMNES 59.7568, 11.4272 78 / 2
Klapputveien 591 1970 HEMNES 59.7567, 11.4234 79 / 13
Klapputveien 593 1970 HEMNES 59.7567, 11.4226 79 / 7
Klapputveien 595 1970 HEMNES 59.7567, 11.4221 79 / 8
Klapputveien 629 1970 HEMNES 59.7537, 11.4253 79 / 1
Klapputveien 631 1970 HEMNES 59.7535, 11.4253 79 / 1
Klapputveien 675 1970 HEMNES 59.7497, 11.4300 79 / 3
Klapputveien 678 1970 HEMNES 59.7498, 11.4317 79 / 2
Klapputveien 680 1970 HEMNES 59.7496, 11.4323 79 / 2
Klapputveien 689 1970 HEMNES 59.7490, 11.4313 79 / 11
Klapputveien 717 1970 HEMNES 59.7465, 11.4343 80 / 2

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.