Kleppeveien i Drangedal

Kleppeveien er ein veg i Drangedal kommune.

Det er 58 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 6 til 948.

Adressene i Kleppeveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Kleppeveien 6, 12, 20, 53, 61, 63, 65, 67, 83, 85-86, 88, 97, 115, 117, 143, 164, 166, 168, 170, 172, 178, 180, 188, 249-250, 313, 340, 342, 344, 346, 351, 353, 500, 505, 610, 612, 614, 625, 629, 646, 724, 731, 736, 744, 747, 755, 761, 885, 888, 890, 892, 902-903, 908, 940, 9483753 TØRDAL
Kleppeveien 1743750 DRANGEDAL

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Kleppeveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kleppeveien 6 3753 TØRDAL 59.1507, 8.8130 48 / 116
Kleppeveien 12 3753 TØRDAL 59.1503, 8.8119 50 / 13
Kleppeveien 20 3753 TØRDAL 59.1502, 8.8110 50 / 21
Kleppeveien 53 3753 TØRDAL 59.1497, 8.8053 50 / 23
Kleppeveien 61 3753 TØRDAL 59.1497, 8.8033 50 / 39
Kleppeveien 63 3753 TØRDAL 59.1515, 8.8032 55 / 16
Kleppeveien 65 3753 TØRDAL 59.1522, 8.7772 55 / 16
Kleppeveien 67 3753 TØRDAL 59.1498, 8.8021 55 / 19
Kleppeveien 83 3753 TØRDAL 59.1487, 8.8019 45 / 4
Kleppeveien 85 3753 TØRDAL 59.1478, 8.8009 45 / 61
Kleppeveien 86 3753 TØRDAL 59.1476, 8.8025 45 / 48
Kleppeveien 88 3753 TØRDAL 59.1457, 8.8002 45 / 193
Kleppeveien 97 3753 TØRDAL 59.1476, 8.8004 45 / 60
Kleppeveien 115 3753 TØRDAL 59.1521, 8.7765 55 / 5
Kleppeveien 117 3753 TØRDAL 59.1530, 8.7766 55 / 22
Kleppeveien 143 3753 TØRDAL 59.1478, 8.7921 45 / 13
Kleppeveien 164 3753 TØRDAL 59.1465, 8.7891 45 / 5
Kleppeveien 166 3753 TØRDAL 59.1442, 8.7923 45 / 11
Kleppeveien 168 3753 TØRDAL 59.1381, 8.7955 46 / 3
Kleppeveien 170 3753 TØRDAL 59.1378, 8.7957 46 / 17
Kleppeveien 172 3753 TØRDAL 59.1379, 8.7968 46 / 2
Kleppeveien 174 3750 DRANGEDAL 59.1320, 8.8048 46 / 12
Kleppeveien 178 3753 TØRDAL 59.1466, 8.7871 45 / 24
Kleppeveien 180 3753 TØRDAL 59.1461, 8.7875 45 / 190
Kleppeveien 188 3753 TØRDAL 59.1451, 8.7867 45 / 17
Kleppeveien 249 3753 TØRDAL 59.1489, 8.7728 55 / 18
Kleppeveien 250 3753 TØRDAL 59.1481, 8.7749 55 / 20
Kleppeveien 313 3753 TØRDAL 59.1468, 8.7663 48 / 19
Kleppeveien 340 3753 TØRDAL 59.1410, 8.7518 48 / 1
Kleppeveien 342 3753 TØRDAL 59.1372, 8.7603 48 / 115
Kleppeveien 344 3753 TØRDAL 59.1373, 8.7573 48 / 117
Kleppeveien 346 3753 TØRDAL 59.1367, 8.7556 48 / 8
Kleppeveien 351 3753 TØRDAL 59.1492, 8.7641 55 / 11
Kleppeveien 353 3753 TØRDAL 59.1557, 8.7589 52 / 6
Kleppeveien 500 3753 TØRDAL 59.1509, 8.7399 51 / 3
Kleppeveien 505 3753 TØRDAL 59.1516, 8.7430 51 / 6
Kleppeveien 610 3753 TØRDAL 59.1569, 8.7339 52 / 1
Kleppeveien 612 3753 TØRDAL 59.1543, 8.7157 52 / 7
Kleppeveien 614 3753 TØRDAL 59.1617, 8.7308 52 / 10
Kleppeveien 625 3753 TØRDAL 59.1613, 8.7328 52 / 8
Kleppeveien 629 3753 TØRDAL 59.1616, 8.7328 52 / 2
Kleppeveien 646 3753 TØRDAL 59.1632, 8.7329 52 / 4
Kleppeveien 724 3753 TØRDAL 59.1691, 8.7356 53 / 21
Kleppeveien 731 3753 TØRDAL 59.1697, 8.7369 53 / 8
Kleppeveien 736 3753 TØRDAL 59.1701, 8.7358 53 / 10
Kleppeveien 744 3753 TØRDAL 59.1704, 8.7353 53 / 11
Kleppeveien 747 3753 TØRDAL 59.1714, 8.7351 53 / 1
Kleppeveien 755 3753 TØRDAL 59.1718, 8.7347 53 / 12
Kleppeveien 761 3753 TØRDAL 59.1716, 8.7337 53 / 2
Kleppeveien 885 3753 TØRDAL 59.1736, 8.7153 53 / 18
Kleppeveien 888 3753 TØRDAL 59.1748, 8.7133 53 / 7
Kleppeveien 890 3753 TØRDAL 59.1752, 8.7141 53 / 5
Kleppeveien 892 3753 TØRDAL 59.1756, 8.7146 53 / 2
Kleppeveien 902 3753 TØRDAL 59.1745, 8.7151 53 / 15
Kleppeveien 903 3753 TØRDAL 59.1742, 8.7173 53 / 14
Kleppeveien 908 3753 TØRDAL 59.1751, 8.7160 53 / 19
Kleppeveien 940 3753 TØRDAL 59.1763, 8.7146 53 / 20
Kleppeveien 948 3753 TØRDAL 59.1764, 8.7134 53 / 4

Kleppeveien i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Kleppeveien:

KommuneAdresserPostnummer
Drangedal Kleppeveien 6‑948 3750, 3753
Birkenes Kleppeveien 79‑456 4730

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.