Klingavegen i Namsos

Klingavegen er ein veg i Namsos kommune.

Det er 96 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 2005.

Adressene i Klingavegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Klingavegen 2, 107800 NAMSOS
Klingavegen 427, 429, 431, 433, 440-442, 444, 477, 547, 549, 583, 588, 609, 611, 613, 615, 617, 624, 626, 642-647, 654, 658, 660, 702, 704, 727, 729, 733, 744, 746, 757, 777, 779, 791, 824-8277820 SPILLUM
Klingavegen 1041-1042, 1177, 1179, 1251, 1253, 1255, 1264, 1287, 1289, 1295-1296, 1317, 1325, 1344, 1349, 1423, 1425, 1427, 1429, 1460-1461, 1570, 1577, 1623, 1682, 1695, 1697, 1699, 1708, 1836, 1838, 1840, 1847, 1849, 1866, 1882, 1902, 1904, 1906, 1920, 1922, 1924, 1955, 1957, 1959-1962, 20057822 BANGSUND

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Klingavegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klingavegen 2 7800 NAMSOS 64.4644, 11.4977 65 / 1393
Klingavegen 10 7800 NAMSOS 64.4650, 11.5016 65 / 1755
Klingavegen 427 7820 SPILLUM 64.4397, 11.5183 20 / 83
Klingavegen 429 7820 SPILLUM 64.4393, 11.5182 20 / 261
Klingavegen 431 7820 SPILLUM 64.4401, 11.5205 20 / 264
Klingavegen 433 7820 SPILLUM 64.4384, 11.5249 20 / 8
Klingavegen 440 7820 SPILLUM 64.4407, 11.5138 20 / 125
Klingavegen 441 7820 SPILLUM 64.4397, 11.5149 20 / 82
Klingavegen 442 7820 SPILLUM 64.4400, 11.5141 20 / 365
Klingavegen 444 7820 SPILLUM 64.4398, 11.5137 20 / 121
Klingavegen 477 7820 SPILLUM 64.4378, 11.5085 20 / 6
Klingavegen 547 7820 SPILLUM 64.4328, 11.4996 21 / 79
Klingavegen 549 7820 SPILLUM 64.4333, 11.5006 21 / 58
Klingavegen 583 7820 SPILLUM 64.4309, 11.4946 21 / 4
Klingavegen 588 7820 SPILLUM 64.4307, 11.4918 21 / 30
Klingavegen 609 7820 SPILLUM 64.4298, 11.4921 21 / 4
Klingavegen 611 7820 SPILLUM 64.4294, 11.4937 21 / 4
Klingavegen 613 7820 SPILLUM 64.4298, 11.4940 21 / 4
Klingavegen 615 7820 SPILLUM 64.4304, 11.4942 21 / 101
Klingavegen 617 7820 SPILLUM 64.4285, 11.4939 21 / 77
Klingavegen 624 7820 SPILLUM 64.4280, 11.4883 21 / 17
Klingavegen 626 7820 SPILLUM 64.4280, 11.4878 21 / 17
Klingavegen 642 7820 SPILLUM 64.4264, 11.4889 21 / 50
Klingavegen 643 7820 SPILLUM 64.4263, 11.4903 21 / 68
Klingavegen 644 7820 SPILLUM 64.4264, 11.4882 21 / 31
Klingavegen 645 7820 SPILLUM 64.4262, 11.4905 21 / 68
Klingavegen 646 7820 SPILLUM 64.4261, 11.4874 21 / 31
Klingavegen 647 7820 SPILLUM 64.4258, 11.4905 21 / 84
Klingavegen 654 7820 SPILLUM 64.4255, 11.4890 21 / 49
Klingavegen 658 7820 SPILLUM 64.4252, 11.4893 21 / 46
Klingavegen 660 7820 SPILLUM 64.4249, 11.4893 21 / 47
Klingavegen 702 7820 SPILLUM 64.4213, 11.4892 21 / 34
Klingavegen 704 7820 SPILLUM 64.4215, 11.4891 21 / 34
Klingavegen 727 7820 SPILLUM 64.4196, 11.4902 23 / 74
Klingavegen 729 7820 SPILLUM 64.4201, 11.4902 23 / 3
Klingavegen 733 7820 SPILLUM 64.4173, 11.4916 23 / 3
Klingavegen 744 7820 SPILLUM 64.4172, 11.4894 23 / 15
Klingavegen 746 7820 SPILLUM 64.4168, 11.4886 23 / 15
Klingavegen 757 7820 SPILLUM 64.4156, 11.4911 23 / 37
Klingavegen 777 7820 SPILLUM 64.4145, 11.4870 23 / 23
Klingavegen 779 7820 SPILLUM 64.4131, 11.4876 23 / 81
Klingavegen 791 7820 SPILLUM 64.4136, 11.4859 23 / 1
Klingavegen 824 7820 SPILLUM 64.4116, 11.4812 23 / 73
Klingavegen 825 7820 SPILLUM 64.4106, 11.4819 23 / 1
Klingavegen 826 7820 SPILLUM 64.4135, 11.4792 23 / 62
Klingavegen 827 7820 SPILLUM 64.4104, 11.4813 23 / 43
Klingavegen 1041 7822 BANGSUND 64.4046, 11.4421 23 / 24
Klingavegen 1042 7822 BANGSUND 64.4059, 11.4409 23 / 24
Klingavegen 1177 7822 BANGSUND 64.3998, 11.4157 34 / 43
Klingavegen 1179 7822 BANGSUND 64.3968, 11.4157 34 / 166
Klingavegen 1251 7822 BANGSUND 64.3963, 11.4073 34 / 37
Klingavegen 1253 7822 BANGSUND 64.3958, 11.4069 34 / 37
Klingavegen 1255 7822 BANGSUND 64.3956, 11.4100 34 / 37
Klingavegen 1264 7822 BANGSUND 64.3959, 11.4011 34 / 5
Klingavegen 1287 7822 BANGSUND 64.3939, 11.4029 34 / 314
Klingavegen 1289 7822 BANGSUND 64.3936, 11.4030 34 / 244
Klingavegen 1295 7822 BANGSUND 64.3925, 11.4016 34 / 30
Klingavegen 1296 7822 BANGSUND 64.3929, 11.4009 34 / 5
Klingavegen 1317 7822 BANGSUND 64.3920, 11.4017 34 / 32
Klingavegen 1325 7822 BANGSUND 64.3896, 11.4010 34 / 105
Klingavegen 1344 7822 BANGSUND 64.3886, 11.3996 34 / 1
Klingavegen 1349 7822 BANGSUND 64.3885, 11.4005 34 / 157
Klingavegen 1423 7822 BANGSUND 64.3810, 11.3924 34 / 47
Klingavegen 1425 7822 BANGSUND 64.3810, 11.3927 34 / 47
Klingavegen 1427 7822 BANGSUND 64.3803, 11.3923 34 / 266
Klingavegen 1429 7822 BANGSUND 64.3802, 11.3927 34 / 267
Klingavegen 1460 7822 BANGSUND 64.3810, 11.3878 34 / 31
Klingavegen 1461 7822 BANGSUND 64.3782, 11.3874 33 / 15
Klingavegen 1570 7822 BANGSUND 64.3759, 11.3719 33 / 1
Klingavegen 1577 7822 BANGSUND 64.3748, 11.3719 33 / 1
Klingavegen 1623 7822 BANGSUND 64.3716, 11.3649 33 / 1
Klingavegen 1682 7822 BANGSUND 64.3687, 11.3547 33 / 6
Klingavegen 1695 7822 BANGSUND 64.3677, 11.3579 33 / 6
Klingavegen 1697 7822 BANGSUND 64.3675, 11.3577 33 / 6
Klingavegen 1699 7822 BANGSUND 64.3656, 11.3575 33 / 14
Klingavegen 1708 7822 BANGSUND 64.3683, 11.3509 33 / 7
Klingavegen 1836 7822 BANGSUND 64.3677, 11.3266 32 / 5
Klingavegen 1838 7822 BANGSUND 64.3683, 11.3249 32 / 38
Klingavegen 1840 7822 BANGSUND 64.3705, 11.3211 32 / 31
Klingavegen 1847 7822 BANGSUND 64.3659, 11.3245 32 / 4
Klingavegen 1849 7822 BANGSUND 64.3659, 11.3250 32 / 4
Klingavegen 1866 7822 BANGSUND 64.3663, 11.3211 32 / 16
Klingavegen 1882 7822 BANGSUND 64.3652, 11.3172 32 / 4
Klingavegen 1902 7822 BANGSUND 64.3634, 11.3147 32 / 4
Klingavegen 1904 7822 BANGSUND 64.3636, 11.3150 32 / 32
Klingavegen 1906 7822 BANGSUND 64.3660, 11.3139 32 / 12
Klingavegen 1920 7822 BANGSUND 64.3623, 11.3123 32 / 3
Klingavegen 1922 7822 BANGSUND 64.3623, 11.3125 32 / 3
Klingavegen 1924 7822 BANGSUND 64.3626, 11.3109 32 / 7
Klingavegen 1955 7822 BANGSUND 64.3581, 11.3123 32 / 33
Klingavegen 1957 7822 BANGSUND 64.3582, 11.3133 32 / 26
Klingavegen 1959 7822 BANGSUND 64.3587, 11.3123 32 / 34
Klingavegen 1960 7822 BANGSUND 64.3602, 11.3073 32 / 1
Klingavegen 1961 7822 BANGSUND 64.3579, 11.3160 32 / 2
Klingavegen 1962 7822 BANGSUND 64.3605, 11.3066 32 / 1
Klingavegen 2005 7822 BANGSUND 64.3573, 11.3001 32 / 21

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.