Kolåshøyen i Bergen

Kolåshøyen er ein veg i Bergen kommune.

Det er 96 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 111.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

5135 FLAKTVEIT

Adresser i Kolåshøyen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kolåshøyen 1 5135 FLAKTVEIT 60.4618, 5.3547 206 / 99
Kolåshøyen 2 5135 FLAKTVEIT 60.4621, 5.3563 206 / 98
Kolåshøyen 3 5135 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3548 206 / 99
Kolåshøyen 4 5135 FLAKTVEIT 60.4623, 5.3565 206 / 98
Kolåshøyen 5 5135 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3549 206 / 99
Kolåshøyen 6 5135 FLAKTVEIT 60.4624, 5.3567 206 / 98
Kolåshøyen 7 5135 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3550 206 / 99
Kolåshøyen 8 5135 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3571 206 / 98
Kolåshøyen 9 5135 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3551 206 / 99
Kolåshøyen 10 5135 FLAKTVEIT 60.4616, 5.3573 206 / 98
Kolåshøyen 11 5135 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3552 206 / 99
Kolåshøyen 12 5135 FLAKTVEIT 60.4618, 5.3576 206 / 98
Kolåshøyen 13 5135 FLAKTVEIT 60.4616, 5.3554 206 / 99
Kolåshøyen 14 5135 FLAKTVEIT 60.4621, 5.3578 206 / 98
Kolåshøyen 15 5135 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3555 206 / 99
Kolåshøyen 16 5135 FLAKTVEIT 60.4623, 5.3579 206 / 98
Kolåshøyen 17 5135 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3556 206 / 99
Kolåshøyen 19 5135 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3557 206 / 99
Kolåshøyen 20 5135 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3578 206 / 38
Kolåshøyen 21 5135 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3558 206 / 99
Kolåshøyen 22 5135 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3577 206 / 836
Kolåshøyen 23 5135 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3559 206 / 99
Kolåshøyen 25 5135 FLAKTVEIT 60.4614, 5.3561 206 / 99
Kolåshøyen 26 5135 FLAKTVEIT 60.4614, 5.3585 206 / 219
Kolåshøyen 27 5135 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3562 206 / 99
Kolåshøyen 28 5135 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3586 206 / 220
Kolåshøyen 29 5135 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3563 206 / 99
Kolåshøyen 31 5135 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3564 206 / 99
Kolåshøyen 32 5135 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3588 206 / 229
Kolåshøyen 33 5135 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3564 206 / 99
Kolåshøyen 34 5135 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3589 206 / 230
Kolåshøyen 35 5135 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3565 206 / 99
Kolåshøyen 36 5135 FLAKTVEIT 60.4620, 5.3591 206 / 231
Kolåshøyen 37 5135 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3583 206 / 99
Kolåshøyen 38 5135 FLAKTVEIT 60.4619, 5.3592 206 / 232
Kolåshøyen 39 5135 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3583 206 / 99
Kolåshøyen 40 5135 FLAKTVEIT 60.4619, 5.3595 206 / 233
Kolåshøyen 41 5135 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3583 206 / 99
Kolåshøyen 42 5135 FLAKTVEIT 60.4618, 5.3596 206 / 234
Kolåshøyen 43 5135 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3583 206 / 99
Kolåshøyen 44 5135 FLAKTVEIT 60.4618, 5.3599 206 / 235
Kolåshøyen 45 5135 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3588 206 / 99
Kolåshøyen 46 5135 FLAKTVEIT 60.4617, 5.3600 206 / 236
Kolåshøyen 47 5135 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3588 206 / 99
Kolåshøyen 48 5135 FLAKTVEIT 60.4616, 5.3602 206 / 237
Kolåshøyen 49 5135 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3588 206 / 99
Kolåshøyen 50 5135 FLAKTVEIT 60.4615, 5.3602 206 / 238
Kolåshøyen 51 5135 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3588 206 / 99
Kolåshøyen 52 5135 FLAKTVEIT 60.4613, 5.3601 206 / 239
Kolåshøyen 53 5135 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3593 206 / 99
Kolåshøyen 54 5135 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3601 206 / 240
Kolåshøyen 55 5135 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3593 206 / 99
Kolåshøyen 56 5135 FLAKTVEIT 60.4610, 5.3598 206 / 247
Kolåshøyen 57 5135 FLAKTVEIT 60.4602, 5.3594 206 / 99
Kolåshøyen 58 5135 FLAKTVEIT 60.4609, 5.3600 206 / 248
Kolåshøyen 59 5135 FLAKTVEIT 60.4601, 5.3594 206 / 99
Kolåshøyen 60 5135 FLAKTVEIT 60.4610, 5.3604 206 / 241
Kolåshøyen 61 5135 FLAKTVEIT 60.4600, 5.3594 206 / 99
Kolåshøyen 62 5135 FLAKTVEIT 60.4610, 5.3605 206 / 242
Kolåshøyen 63 5135 FLAKTVEIT 60.4600, 5.3594 206 / 99
Kolåshøyen 64 5135 FLAKTVEIT 60.4608, 5.3608 206 / 243
Kolåshøyen 65 5135 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3606 206 / 99
Kolåshøyen 66 5135 FLAKTVEIT 60.4607, 5.3610 206 / 244
Kolåshøyen 67 5135 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3607 206 / 99
Kolåshøyen 68 5135 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3613 206 / 245
Kolåshøyen 69 5135 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3608 206 / 99
Kolåshøyen 70 5135 FLAKTVEIT 60.4604, 5.3615 206 / 246
Kolåshøyen 71 5135 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3609 206 / 99
Kolåshøyen 72 5135 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3608 206 / 221
Kolåshøyen 73 5135 FLAKTVEIT 60.4597, 5.3610 206 / 99
Kolåshøyen 74 5135 FLAKTVEIT 60.4603, 5.3606 206 / 222
Kolåshøyen 75 5135 FLAKTVEIT 60.4596, 5.3611 206 / 99
Kolåshøyen 76 5135 FLAKTVEIT 60.4605, 5.3603 206 / 223
Kolåshøyen 77 5135 FLAKTVEIT 60.4595, 5.3613 206 / 99
Kolåshøyen 78 5135 FLAKTVEIT 60.4606, 5.3602 206 / 224
Kolåshøyen 79 5135 FLAKTVEIT 60.4595, 5.3613 206 / 99
Kolåshøyen 80 5135 FLAKTVEIT 60.4610, 5.3591 206 / 225
Kolåshøyen 81 5135 FLAKTVEIT 60.4595, 5.3615 206 / 99
Kolåshøyen 82 5135 FLAKTVEIT 60.4610, 5.3590 206 / 226
Kolåshøyen 83 5135 FLAKTVEIT 60.4594, 5.3615 206 / 99
Kolåshøyen 84 5135 FLAKTVEIT 60.4611, 5.3588 206 / 227
Kolåshøyen 85 5135 FLAKTVEIT 60.4594, 5.3616 206 / 99
Kolåshøyen 86 5135 FLAKTVEIT 60.4612, 5.3586 206 / 228
Kolåshøyen 87 5135 FLAKTVEIT 60.4593, 5.3617 206 / 99
Kolåshøyen 89 5135 FLAKTVEIT 60.4592, 5.3619 206 / 99
Kolåshøyen 91 5135 FLAKTVEIT 60.4592, 5.3619 206 / 99
Kolåshøyen 93 5135 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3620 206 / 99
Kolåshøyen 95 5135 FLAKTVEIT 60.4591, 5.3621 206 / 99
Kolåshøyen 97 5135 FLAKTVEIT 60.4590, 5.3622 206 / 99
Kolåshøyen 99 5135 FLAKTVEIT 60.4590, 5.3622 206 / 99
Kolåshøyen 101 5135 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3625 206 / 99
Kolåshøyen 103 5135 FLAKTVEIT 60.4589, 5.3625 206 / 99
Kolåshøyen 105 5135 FLAKTVEIT 60.4588, 5.3626 206 / 99
Kolåshøyen 107 5135 FLAKTVEIT 60.4588, 5.3627 206 / 99
Kolåshøyen 109 5135 FLAKTVEIT 60.4587, 5.3628 206 / 99
Kolåshøyen 111 5135 FLAKTVEIT 60.4587, 5.3628 206 / 99

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.