Kolonihagestien i Oslo

Kolonihagestien er ein veg i Oslo kommune.

Det er 206 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 206.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

0856 OSLO

Adresser i Kolonihagestien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kolonihagestien 1 0856 OSLO 59.9457, 10.7268 49 / 1
Kolonihagestien 1B 0856 OSLO 59.9456, 10.7275 49 / 1
Kolonihagestien 2 0856 OSLO 59.9455, 10.7262 49 / 1
Kolonihagestien 3 0856 OSLO 59.9458, 10.7270 49 / 1
Kolonihagestien 4 0856 OSLO 59.9458, 10.7263 49 / 1
Kolonihagestien 5 0856 OSLO 59.9459, 10.7273 49 / 1
Kolonihagestien 6 0856 OSLO 59.9459, 10.7266 49 / 1
Kolonihagestien 7 0856 OSLO 59.9458, 10.7274 49 / 1
Kolonihagestien 8 0856 OSLO 59.9460, 10.7269 49 / 1
Kolonihagestien 9 0856 OSLO 59.9460, 10.7276 49 / 1
Kolonihagestien 10 0856 OSLO 59.9461, 10.7271 49 / 1
Kolonihagestien 11 0856 OSLO 59.9458, 10.7277 49 / 1
Kolonihagestien 12 0856 OSLO 59.9461, 10.7274 49 / 1
Kolonihagestien 13 0856 OSLO 59.9460, 10.7279 49 / 1
Kolonihagestien 14 0856 OSLO 59.9462, 10.7277 49 / 1
Kolonihagestien 15 0856 OSLO 59.9459, 10.7280 49 / 1
Kolonihagestien 16 0856 OSLO 59.9462, 10.7279 49 / 1
Kolonihagestien 17 0856 OSLO 59.9461, 10.7282 49 / 1
Kolonihagestien 18 0856 OSLO 59.9463, 10.7281 49 / 1
Kolonihagestien 19 0856 OSLO 59.9461, 10.7285 49 / 1
Kolonihagestien 20 0856 OSLO 59.9463, 10.7284 49 / 1
Kolonihagestien 21 0856 OSLO 59.9463, 10.7287 49 / 1
Kolonihagestien 22 0856 OSLO 59.9464, 10.7290 49 / 1
Kolonihagestien 23 0856 OSLO 59.9465, 10.7300 49 / 1
Kolonihagestien 24 0856 OSLO 59.9466, 10.7297 49 / 1
Kolonihagestien 25 0856 OSLO 59.9466, 10.7304 49 / 1
Kolonihagestien 26 0856 OSLO 59.9467, 10.7300 49 / 1
Kolonihagestien 27 0856 OSLO 59.9468, 10.7307 49 / 1
Kolonihagestien 28 0856 OSLO 59.9468, 10.7302 49 / 1
Kolonihagestien 29 0856 OSLO 59.9469, 10.7304 49 / 1
Kolonihagestien 30 0856 OSLO 59.9469, 10.7306 49 / 1
Kolonihagestien 31 0856 OSLO 59.9470, 10.7308 49 / 1
Kolonihagestien 32 0856 OSLO 59.9461, 10.7261 49 / 1
Kolonihagestien 33 0856 OSLO 59.9459, 10.7262 49 / 1
Kolonihagestien 34 0856 OSLO 59.9462, 10.7264 49 / 1
Kolonihagestien 35 0856 OSLO 59.9462, 10.7267 49 / 1
Kolonihagestien 36 0856 OSLO 59.9463, 10.7269 49 / 1
Kolonihagestien 37 0856 OSLO 59.9463, 10.7272 49 / 1
Kolonihagestien 38 0856 OSLO 59.9464, 10.7275 49 / 1
Kolonihagestien 39 0856 OSLO 59.9465, 10.7277 49 / 1
Kolonihagestien 40 0856 OSLO 59.9465, 10.7280 49 / 1
Kolonihagestien 41 0856 OSLO 59.9464, 10.7283 49 / 1
Kolonihagestien 42 0856 OSLO 59.9466, 10.7282 49 / 1
Kolonihagestien 43 0856 OSLO 59.9465, 10.7285 49 / 1
Kolonihagestien 44 0856 OSLO 59.9467, 10.7285 49 / 1
Kolonihagestien 45 0856 OSLO 59.9465, 10.7288 49 / 1
Kolonihagestien 46 0856 OSLO 59.9467, 10.7287 49 / 1
Kolonihagestien 47 0856 OSLO 59.9466, 10.7290 49 / 1
Kolonihagestien 48 0856 OSLO 59.9469, 10.7293 49 / 1
Kolonihagestien 49 0856 OSLO 59.9467, 10.7294 49 / 1
Kolonihagestien 50 0856 OSLO 59.9470, 10.7296 49 / 1
Kolonihagestien 51 0856 OSLO 59.9468, 10.7296 49 / 1
Kolonihagestien 52 0856 OSLO 59.9470, 10.7298 49 / 1
Kolonihagestien 53 0856 OSLO 59.9468, 10.7299 49 / 1
Kolonihagestien 54 0856 OSLO 59.9471, 10.7301 49 / 1
Kolonihagestien 55 0856 OSLO 59.9469, 10.7301 49 / 1
Kolonihagestien 56 0856 OSLO 59.9471, 10.7303 49 / 1
Kolonihagestien 57 0856 OSLO 59.9472, 10.7306 49 / 1
Kolonihagestien 58 0856 OSLO 59.9473, 10.7309 49 / 1
Kolonihagestien 59 0856 OSLO 59.9462, 10.7260 49 / 1
Kolonihagestien 60 0856 OSLO 59.9465, 10.7261 49 / 1
Kolonihagestien 61 0856 OSLO 59.9463, 10.7262 49 / 1
Kolonihagestien 62 0856 OSLO 59.9465, 10.7263 49 / 1
Kolonihagestien 63 0856 OSLO 59.9464, 10.7265 49 / 1
Kolonihagestien 64 0856 OSLO 59.9466, 10.7266 49 / 1
Kolonihagestien 65 0856 OSLO 59.9464, 10.7268 49 / 1
Kolonihagestien 66 0856 OSLO 59.9467, 10.7269 49 / 1
Kolonihagestien 67 0856 OSLO 59.9465, 10.7271 49 / 1
Kolonihagestien 68 0856 OSLO 59.9467, 10.7272 49 / 1
Kolonihagestien 69 0856 OSLO 59.9466, 10.7273 49 / 1
Kolonihagestien 70 0856 OSLO 59.9468, 10.7274 49 / 1
Kolonihagestien 71 0856 OSLO 59.9466, 10.7276 49 / 1
Kolonihagestien 72 0856 OSLO 59.9469, 10.7276 49 / 1
Kolonihagestien 73 0856 OSLO 59.9467, 10.7278 49 / 1
Kolonihagestien 74 0856 OSLO 59.9469, 10.7279 49 / 1
Kolonihagestien 75 0856 OSLO 59.9468, 10.7281 49 / 1
Kolonihagestien 76 0856 OSLO 59.9470, 10.7282 49 / 1
Kolonihagestien 77 0856 OSLO 59.9468, 10.7284 49 / 1
Kolonihagestien 78 0856 OSLO 59.9471, 10.7284 49 / 1
Kolonihagestien 79 0856 OSLO 59.9469, 10.7286 49 / 1
Kolonihagestien 80 0856 OSLO 59.9472, 10.7290 49 / 1
Kolonihagestien 81 0856 OSLO 59.9470, 10.7292 49 / 1
Kolonihagestien 82 0856 OSLO 59.9473, 10.7292 49 / 1
Kolonihagestien 83 0856 OSLO 59.9471, 10.7294 49 / 1
Kolonihagestien 84 0856 OSLO 59.9473, 10.7295 49 / 1
Kolonihagestien 85 0856 OSLO 59.9472, 10.7297 49 / 1
Kolonihagestien 86 0856 OSLO 59.9474, 10.7298 49 / 1
Kolonihagestien 87 0856 OSLO 59.9472, 10.7299 49 / 1
Kolonihagestien 88 0856 OSLO 59.9475, 10.7300 49 / 1
Kolonihagestien 89 0856 OSLO 59.9473, 10.7302 49 / 1
Kolonihagestien 90 0856 OSLO 59.9475, 10.7303 49 / 1
Kolonihagestien 91 0856 OSLO 59.9474, 10.7304 49 / 1
Kolonihagestien 92 0856 OSLO 59.9476, 10.7306 49 / 1
Kolonihagestien 93 0856 OSLO 59.9474, 10.7308 49 / 1
Kolonihagestien 94 0856 OSLO 59.9469, 10.7262 49 / 1
Kolonihagestien 95 0856 OSLO 59.9468, 10.7268 49 / 1
Kolonihagestien 96 0856 OSLO 59.9470, 10.7266 49 / 1
Kolonihagestien 97 0856 OSLO 59.9469, 10.7270 49 / 1
Kolonihagestien 98 0856 OSLO 59.9470, 10.7269 49 / 1
Kolonihagestien 99 0856 OSLO 59.9469, 10.7273 49 / 1
Kolonihagestien 100 0856 OSLO 59.9471, 10.7271 49 / 1
Kolonihagestien 101 0856 OSLO 59.9470, 10.7275 49 / 1
Kolonihagestien 102 0856 OSLO 59.9472, 10.7274 49 / 1
Kolonihagestien 103 0856 OSLO 59.9471, 10.7278 49 / 1
Kolonihagestien 104 0856 OSLO 59.9472, 10.7276 49 / 1
Kolonihagestien 105 0856 OSLO 59.9471, 10.7280 49 / 1
Kolonihagestien 106 0856 OSLO 59.9473, 10.7278 49 / 1
Kolonihagestien 107 0856 OSLO 59.9472, 10.7283 49 / 1
Kolonihagestien 108 0856 OSLO 59.9474, 10.7282 49 / 1
Kolonihagestien 109 0856 OSLO 59.9474, 10.7288 49 / 1
Kolonihagestien 110 0856 OSLO 59.9475, 10.7287 49 / 1
Kolonihagestien 111 0856 OSLO 59.9474, 10.7291 49 / 1
Kolonihagestien 112 0856 OSLO 59.9476, 10.7289 49 / 1
Kolonihagestien 113 0856 OSLO 59.9475, 10.7294 49 / 1
Kolonihagestien 114 0856 OSLO 59.9476, 10.7292 49 / 1
Kolonihagestien 115 0856 OSLO 59.9475, 10.7296 49 / 1
Kolonihagestien 116 0856 OSLO 59.9477, 10.7295 49 / 1
Kolonihagestien 117 0856 OSLO 59.9476, 10.7299 49 / 1
Kolonihagestien 118 0856 OSLO 59.9478, 10.7297 49 / 1
Kolonihagestien 119 0856 OSLO 59.9477, 10.7301 49 / 1
Kolonihagestien 120 0856 OSLO 59.9478, 10.7300 49 / 1
Kolonihagestien 121 0856 OSLO 59.9477, 10.7304 49 / 1
Kolonihagestien 122 0856 OSLO 59.9479, 10.7303 49 / 1
Kolonihagestien 123 0856 OSLO 59.9471, 10.7261 49 / 1
Kolonihagestien 124 0856 OSLO 59.9472, 10.7259 49 / 1
Kolonihagestien 125 0856 OSLO 59.9471, 10.7265 49 / 1
Kolonihagestien 126 0856 OSLO 59.9473, 10.7263 49 / 1
Kolonihagestien 127 0856 OSLO 59.9472, 10.7267 49 / 1
Kolonihagestien 128 0856 OSLO 59.9474, 10.7265 49 / 1
Kolonihagestien 129 0856 OSLO 59.9473, 10.7269 49 / 1
Kolonihagestien 130 0856 OSLO 59.9474, 10.7268 49 / 1
Kolonihagestien 131 0856 OSLO 59.9473, 10.7272 49 / 1
Kolonihagestien 132 0856 OSLO 59.9475, 10.7270 49 / 1
Kolonihagestien 133 0856 OSLO 59.9474, 10.7275 49 / 1
Kolonihagestien 134 0856 OSLO 59.9476, 10.7273 49 / 1
Kolonihagestien 135 0856 OSLO 59.9474, 10.7277 49 / 1
Kolonihagestien 136 0856 OSLO 59.9476, 10.7275 49 / 1
Kolonihagestien 138 0856 OSLO 59.9477, 10.7278 49 / 1
Kolonihagestien 139 0856 OSLO 59.9477, 10.7285 49 / 1
Kolonihagestien 140 0856 OSLO 59.9478, 10.7284 49 / 1
Kolonihagestien 141 0856 OSLO 59.9477, 10.7288 49 / 1
Kolonihagestien 142 0856 OSLO 59.9479, 10.7286 49 / 1
Kolonihagestien 143 0856 OSLO 59.9478, 10.7291 49 / 1
Kolonihagestien 144 0856 OSLO 59.9480, 10.7289 49 / 1
Kolonihagestien 145 0856 OSLO 59.9478, 10.7293 49 / 1
Kolonihagestien 146 0856 OSLO 59.9480, 10.7291 49 / 1
Kolonihagestien 147 0856 OSLO 59.9479, 10.7296 49 / 1
Kolonihagestien 148 0856 OSLO 59.9481, 10.7294 49 / 1
Kolonihagestien 149 0856 OSLO 59.9480, 10.7298 49 / 1
Kolonihagestien 150 0856 OSLO 59.9481, 10.7297 49 / 1
Kolonihagestien 151 0856 OSLO 59.9481, 10.7301 49 / 1
Kolonihagestien 152 0856 OSLO 59.9475, 10.7254 49 / 1
Kolonihagestien 153 0856 OSLO 59.9472, 10.7254 49 / 1
Kolonihagestien 154 0856 OSLO 59.9475, 10.7257 49 / 1
Kolonihagestien 155 0856 OSLO 59.9473, 10.7256 49 / 1
Kolonihagestien 156 0856 OSLO 59.9476, 10.7259 49 / 1
Kolonihagestien 157 0856 OSLO 59.9474, 10.7258 49 / 1
Kolonihagestien 158 0856 OSLO 59.9477, 10.7261 49 / 1
Kolonihagestien 159 0856 OSLO 59.9474, 10.7261 49 / 1
Kolonihagestien 160 0856 OSLO 59.9477, 10.7264 49 / 1
Kolonihagestien 161 0856 OSLO 59.9475, 10.7264 49 / 1
Kolonihagestien 162 0856 OSLO 59.9478, 10.7266 49 / 1
Kolonihagestien 163 0856 OSLO 59.9476, 10.7266 49 / 1
Kolonihagestien 164 0856 OSLO 59.9478, 10.7268 49 / 1
Kolonihagestien 165 0856 OSLO 59.9476, 10.7269 49 / 1
Kolonihagestien 166 0856 OSLO 59.9479, 10.7270 49 / 1
Kolonihagestien 167 0856 OSLO 59.9477, 10.7271 49 / 1
Kolonihagestien 168 0856 OSLO 59.9479, 10.7272 49 / 1
Kolonihagestien 169 0856 OSLO 59.9478, 10.7274 49 / 1
Kolonihagestien 170 0856 OSLO 59.9480, 10.7274 49 / 1
Kolonihagestien 171 0856 OSLO 59.9478, 10.7277 49 / 1
Kolonihagestien 172 0856 OSLO 59.9481, 10.7280 49 / 1
Kolonihagestien 173 0856 OSLO 59.9480, 10.7282 49 / 1
Kolonihagestien 174 0856 OSLO 59.9482, 10.7283 49 / 1
Kolonihagestien 175 0856 OSLO 59.9480, 10.7285 49 / 1
Kolonihagestien 176 0856 OSLO 59.9483, 10.7285 49 / 1
Kolonihagestien 177 0856 OSLO 59.9481, 10.7287 49 / 1
Kolonihagestien 178 0856 OSLO 59.9483, 10.7287 49 / 1
Kolonihagestien 179 0856 OSLO 59.9482, 10.7290 49 / 1
Kolonihagestien 180 0856 OSLO 59.9484, 10.7289 49 / 1
Kolonihagestien 181 0856 OSLO 59.9482, 10.7292 49 / 1
Kolonihagestien 182 0856 OSLO 59.9484, 10.7291 49 / 1
Kolonihagestien 183 0856 OSLO 59.9483, 10.7295 49 / 1
Kolonihagestien 184 0856 OSLO 59.9485, 10.7294 49 / 1
Kolonihagestien 185 0856 OSLO 59.9484, 10.7298 49 / 1
Kolonihagestien 186 0856 OSLO 59.9485, 10.7296 49 / 1
Kolonihagestien 187 0856 OSLO 59.9484, 10.7301 49 / 1
Kolonihagestien 188 0856 OSLO 59.9486, 10.7298 49 / 1
Kolonihagestien 189 0856 OSLO 59.9476, 10.7254 49 / 1
Kolonihagestien 190 0856 OSLO 59.9478, 10.7257 49 / 1
Kolonihagestien 191 0856 OSLO 59.9479, 10.7259 49 / 1
Kolonihagestien 192 0856 OSLO 59.9480, 10.7261 49 / 1
Kolonihagestien 193 0856 OSLO 59.9480, 10.7263 49 / 1
Kolonihagestien 194 0856 OSLO 59.9481, 10.7266 49 / 1
Kolonihagestien 195 0856 OSLO 59.9481, 10.7268 49 / 1
Kolonihagestien 196 0856 OSLO 59.9482, 10.7270 49 / 1
Kolonihagestien 197 0856 OSLO 59.9482, 10.7273 49 / 1
Kolonihagestien 198 0856 OSLO 59.9484, 10.7278 49 / 1
Kolonihagestien 199 0856 OSLO 59.9484, 10.7281 49 / 1
Kolonihagestien 200 0856 OSLO 59.9485, 10.7283 49 / 1
Kolonihagestien 201 0856 OSLO 59.9485, 10.7285 49 / 1
Kolonihagestien 202 0856 OSLO 59.9486, 10.7287 49 / 1
Kolonihagestien 203 0856 OSLO 59.9486, 10.7289 49 / 1
Kolonihagestien 204 0856 OSLO 59.9487, 10.7291 49 / 1
Kolonihagestien 205 0856 OSLO 59.9488, 10.7294 49 / 1
Kolonihagestien 206 0856 OSLO 59.9488, 10.7296 49 / 1

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.