Kongsvegen i Løten

Kongsvegen er ein veg i Løten kommune.

Det er 96 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 601 til 1589.

Adressene i Kongsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Kongsvegen 601, 616, 655, 688, 690, 692, 694, 696, 725, 727, 734, 736, 7382344 ILSENG
Kongsvegen 781, 791, 826, 828, 830, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 930, 932, 940, 950, 980, 982, 984, 986, 1060-1068, 1070, 1078, 1091, 1093, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1125, 1127, 1129, 1166, 1168, 1170, 1175, 1177, 1179, 1190, 1192, 1194, 1196, 1200, 1210, 1220, 1304, 1310, 1332, 1334, 1336, 1354, 1356, 1358, 1368, 1390, 1392, 1394, 1400, 1402, 1453, 1471, 1474, 1476-1477, 1479, 1495, 1497, 1499-1500, 1502, 1540, 1542, 1544, 1587, 15892340 LØTEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Kongsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kongsvegen 601 2344 ILSENG 60.8004, 11.2412 3 / 9
Kongsvegen 616 2344 ILSENG 60.8017, 11.2406 3 / 21
Kongsvegen 655 2344 ILSENG 60.8000, 11.2476 3 / 14
Kongsvegen 688 2344 ILSENG 60.7998, 11.2525 3 / 19
Kongsvegen 690 2344 ILSENG 60.7997, 11.2529 3 / 17
Kongsvegen 692 2344 ILSENG 60.7998, 11.2535 3 / 18
Kongsvegen 694 2344 ILSENG 60.7996, 11.2541 3 / 20
Kongsvegen 696 2344 ILSENG 60.7992, 11.2551 3 / 25
Kongsvegen 725 2344 ILSENG 60.7968, 11.2579 2 / 2
Kongsvegen 727 2344 ILSENG 60.7967, 11.2585 2 / 2
Kongsvegen 734 2344 ILSENG 60.7984, 11.2620 3 / 1
Kongsvegen 736 2344 ILSENG 60.7985, 11.2624 3 / 1
Kongsvegen 738 2344 ILSENG 60.8014, 11.2673 3 / 5
Kongsvegen 781 2340 LØTEN 60.7958, 11.2689 2 / 16
Kongsvegen 791 2340 LØTEN 60.7959, 11.2705 2 / 3
Kongsvegen 826 2340 LØTEN 60.7974, 11.2748 219 / 1
Kongsvegen 828 2340 LØTEN 60.7971, 11.2787 219 / 1
Kongsvegen 830 2340 LØTEN 60.7968, 11.2784 219 / 1
Kongsvegen 900 2340 LØTEN 60.7995, 11.2831 219 / 5
Kongsvegen 902 2340 LØTEN 60.7996, 11.2835 219 / 3
Kongsvegen 904 2340 LØTEN 60.8018, 11.2819 3 / 4
Kongsvegen 906 2340 LØTEN 60.8016, 11.2830 3 / 26
Kongsvegen 908 2340 LØTEN 60.8003, 11.2857 219 / 2
Kongsvegen 910 2340 LØTEN 60.8005, 11.2864 218 / 2
Kongsvegen 930 2340 LØTEN 60.8015, 11.2892 218 / 6
Kongsvegen 932 2340 LØTEN 60.8016, 11.2889 218 / 9
Kongsvegen 940 2340 LØTEN 60.8029, 11.2913 211 / 4
Kongsvegen 950 2340 LØTEN 60.8041, 11.2926 211 / 3
Kongsvegen 980 2340 LØTEN 60.8059, 11.2927 209 / 6
Kongsvegen 982 2340 LØTEN 60.8067, 11.2935 209 / 7
Kongsvegen 984 2340 LØTEN 60.8072, 11.2937 5 / 4
Kongsvegen 986 2340 LØTEN 60.8069, 11.2944 209 / 5
Kongsvegen 1060 2340 LØTEN 60.8087, 11.2979 208 / 2
Kongsvegen 1061 2340 LØTEN 60.8088, 11.3096 207 / 1
Kongsvegen 1062 2340 LØTEN 60.8091, 11.2979 208 / 2
Kongsvegen 1063 2340 LØTEN 60.8089, 11.3102 207 / 1
Kongsvegen 1064 2340 LØTEN 60.8092, 11.2971 209 / 3
Kongsvegen 1065 2340 LØTEN 60.8100, 11.3133 207 / 1
Kongsvegen 1066 2340 LØTEN 60.8105, 11.2974 207 / 1
Kongsvegen 1067 2340 LØTEN 60.8100, 11.3136 207 / 1
Kongsvegen 1068 2340 LØTEN 60.8118, 11.2984 207 / 2
Kongsvegen 1070 2340 LØTEN 60.8123, 11.2877 206 / 3
Kongsvegen 1078 2340 LØTEN 60.8121, 11.3064 206 / 6
Kongsvegen 1091 2340 LØTEN 60.8129, 11.3094 206 / 1
Kongsvegen 1093 2340 LØTEN 60.8131, 11.3096 206 / 1
Kongsvegen 1112 2340 LØTEN 60.8146, 11.3101 206 / 7
Kongsvegen 1114 2340 LØTEN 60.8147, 11.3106 206 / 8
Kongsvegen 1116 2340 LØTEN 60.8148, 11.3110 206 / 9
Kongsvegen 1118 2340 LØTEN 60.8150, 11.3117 206 / 10
Kongsvegen 1120 2340 LØTEN 60.8151, 11.3121 206 / 5
Kongsvegen 1125 2340 LØTEN 60.8148, 11.3131 205 / 3
Kongsvegen 1127 2340 LØTEN 60.8120, 11.3185 205 / 1
Kongsvegen 1129 2340 LØTEN 60.8121, 11.3182 205 / 1
Kongsvegen 1166 2340 LØTEN 60.8183, 11.3092 15 / 1
Kongsvegen 1168 2340 LØTEN 60.8185, 11.3090 15 / 1
Kongsvegen 1170 2340 LØTEN 60.8176, 11.3200 204 / 31
Kongsvegen 1175 2340 LØTEN 60.8167, 11.3216 204 / 1
Kongsvegen 1177 2340 LØTEN 60.8156, 11.3259 204 / 1
Kongsvegen 1179 2340 LØTEN 60.8159, 11.3256 204 / 1
Kongsvegen 1190 2340 LØTEN 60.8200, 11.3216 204 / 1
Kongsvegen 1192 2340 LØTEN 60.8202, 11.3220 204 / 27
Kongsvegen 1194 2340 LØTEN 60.8200, 11.3224 204 / 20
Kongsvegen 1196 2340 LØTEN 60.8200, 11.3229 204 / 19
Kongsvegen 1200 2340 LØTEN 60.8194, 11.3247 204 / 21
Kongsvegen 1210 2340 LØTEN 60.8197, 11.3261 204 / 4
Kongsvegen 1220 2340 LØTEN 60.8204, 11.3282 18 / 4
Kongsvegen 1304 2340 LØTEN 60.8246, 11.3406 23 / 62
Kongsvegen 1310 2340 LØTEN 60.8250, 11.3417 23 / 85
Kongsvegen 1332 2340 LØTEN 60.8277, 11.3422 23 / 1
Kongsvegen 1334 2340 LØTEN 60.8280, 11.3423 23 / 1
Kongsvegen 1336 2340 LØTEN 60.8280, 11.3428 23 / 1
Kongsvegen 1354 2340 LØTEN 60.8276, 11.3472 23 / 35
Kongsvegen 1356 2340 LØTEN 60.8278, 11.3475 23 / 50
Kongsvegen 1358 2340 LØTEN 60.8280, 11.3470 23 / 131
Kongsvegen 1368 2340 LØTEN 60.8287, 11.3479 23 / 38
Kongsvegen 1390 2340 LØTEN 60.8330, 11.3435 24 / 1
Kongsvegen 1392 2340 LØTEN 60.8329, 11.3443 24 / 1
Kongsvegen 1394 2340 LØTEN 60.8311, 11.3489 25 / 16
Kongsvegen 1400 2340 LØTEN 60.8345, 11.3453 25 / 1
Kongsvegen 1402 2340 LØTEN 60.8347, 11.3463 25 / 1
Kongsvegen 1453 2340 LØTEN 60.8348, 11.3573 25 / 3
Kongsvegen 1471 2340 LØTEN 60.8359, 11.3586 29 / 5
Kongsvegen 1474 2340 LØTEN 60.8368, 11.3590 29 / 3
Kongsvegen 1476 2340 LØTEN 60.8367, 11.3595 29 / 3
Kongsvegen 1477 2340 LØTEN 60.8351, 11.3609 26 / 21
Kongsvegen 1479 2340 LØTEN 60.8345, 11.3652 26 / 6
Kongsvegen 1495 2340 LØTEN 60.8364, 11.3693 27 / 5
Kongsvegen 1497 2340 LØTEN 60.8370, 11.3683 27 / 6
Kongsvegen 1499 2340 LØTEN 60.8373, 11.3669 27 / 9
Kongsvegen 1500 2340 LØTEN 60.8380, 11.3619 27 / 1
Kongsvegen 1502 2340 LØTEN 60.8382, 11.3624 27 / 1
Kongsvegen 1540 2340 LØTEN 60.8411, 11.3638 156 / 1
Kongsvegen 1542 2340 LØTEN 60.8409, 11.3635 156 / 1
Kongsvegen 1544 2340 LØTEN 60.8415, 11.3639 156 / 1
Kongsvegen 1587 2340 LØTEN 60.8454, 11.3661 155 / 1
Kongsvegen 1589 2340 LØTEN 60.8457, 11.3653 155 / 1

Kongsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 13 norske kommunar som heiter Kongsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Kongsvegen 2‑581 2322
Kongsvegen 1‑71 2335
Kongsvegen 601‑1589 2340, 2344
Kongsvegen 1‑636 2320, 2380
Kongsvegen 12‑75 2614
Kongsvegen 2‑31 2634
Kongsvegen 2‑2220 2635, 2636
Kongsvegen 428‑1347 2647
Kongsvegen 1‑57 2662
Kongsvegen 3‑100 2670
Kongsvegen 1‑98 2920
Kongsvegen 14‑36 6433
Trondheim Kongsvegen 24‑214 7026, 7082, 7088

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.