Kongsvingervegen i Ullensaker

Kongsvingervegen er ein veg i Ullensaker kommune.

Det er 94 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 1445.

Adressene i Kongsvingervegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Kongsvingervegen 1-3, 5-7, 9-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-27, 29, 31, 37, 44, 46, 48, 134, 240, 247, 361, 372, 375, 377, 410, 412, 523, 525, 560, 564, 566-568, 592, 596, 687, 689, 691, 715-716, 718, 730, 740, 751, 764, 806, 813, 828, 830, 847, 851, 855, 857, 890, 892, 934, 961, 963, 989, 991-992, 994, 997, 1005, 1007, 1030, 1037, 10752040 KLØFTA
Kongsvingervegen 1357, 1439, 1441, 1443, 14452165 HVAM

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Kongsvingervegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kongsvingervegen 1 2040 KLØFTA 60.0757, 11.1407 29 / 3
Kongsvingervegen 2 2040 KLØFTA 60.0763, 11.1410 29 / 114
Kongsvingervegen 3 2040 KLØFTA 60.0759, 11.1414 29 / 204
Kongsvingervegen 5 2040 KLØFTA 60.0760, 11.1420 29 / 203
Kongsvingervegen 6 2040 KLØFTA 60.0766, 11.1426 29 / 189
Kongsvingervegen 7A 2040 KLØFTA 60.0765, 11.1442 29 / 62
Kongsvingervegen 7B 2040 KLØFTA 60.0764, 11.1447 29 / 169
Kongsvingervegen 7C 2040 KLØFTA 60.0762, 11.1452 29 / 138
Kongsvingervegen 9A 2040 KLØFTA 60.0769, 11.1445 29 / 42
Kongsvingervegen 9B 2040 KLØFTA 60.0769, 11.1445 29 / 42
Kongsvingervegen 9C 2040 KLØFTA 60.0770, 11.1446 29 / 42
Kongsvingervegen 9D 2040 KLØFTA 60.0770, 11.1445 29 / 42
Kongsvingervegen 9E 2040 KLØFTA 60.0768, 11.1447 29 / 42
Kongsvingervegen 9F 2040 KLØFTA 60.0768, 11.1446 29 / 42
Kongsvingervegen 9G 2040 KLØFTA 60.0768, 11.1446 29 / 42
Kongsvingervegen 9H 2040 KLØFTA 60.0767, 11.1447 29 / 42
Kongsvingervegen 9I 2040 KLØFTA 60.0769, 11.1447 29 / 42
Kongsvingervegen 10 2040 KLØFTA 60.0774, 11.1437 29 / 191
Kongsvingervegen 11 2040 KLØFTA 60.0766, 11.1453 29 / 181
Kongsvingervegen 13 2040 KLØFTA 60.0764, 11.1460 29 / 110
Kongsvingervegen 15 2040 KLØFTA 60.0772, 11.1447 29 / 38
Kongsvingervegen 17A 2040 KLØFTA 60.0769, 11.1455 29 / 180
Kongsvingervegen 17B 2040 KLØFTA 60.0768, 11.1457 29 / 175
Kongsvingervegen 19A 2040 KLØFTA 60.0766, 11.1461 29 / 212
Kongsvingervegen 19B 2040 KLØFTA 60.0767, 11.1461 29 / 1081
Kongsvingervegen 21 2040 KLØFTA 60.0765, 11.1465 29 / 215
Kongsvingervegen 23 2040 KLØFTA 60.0772, 11.1460 29 / 207
Kongsvingervegen 23B 2040 KLØFTA 60.0773, 11.1464 29 / 869
Kongsvingervegen 25A 2040 KLØFTA 60.0768, 11.1465 29 / 59
Kongsvingervegen 25B 2040 KLØFTA 60.0768, 11.1469 29 / 217
Kongsvingervegen 26 2040 KLØFTA 60.0796, 11.1478 29 / 142
Kongsvingervegen 27 2040 KLØFTA 60.0776, 11.1460 29 / 32
Kongsvingervegen 29 2040 KLØFTA 60.0782, 11.1464 29 / 91
Kongsvingervegen 31 2040 KLØFTA 60.0785, 11.1471 29 / 80
Kongsvingervegen 37 2040 KLØFTA 60.0792, 11.1484 29 / 386
Kongsvingervegen 44 2040 KLØFTA 60.0811, 11.1516 29 / 244
Kongsvingervegen 46 2040 KLØFTA 60.0811, 11.1522 29 / 218
Kongsvingervegen 48 2040 KLØFTA 60.0813, 11.1521 29 / 230
Kongsvingervegen 134 2040 KLØFTA 60.0829, 11.1605 29 / 111
Kongsvingervegen 240 2040 KLØFTA 60.0816, 11.1809 52 / 1
Kongsvingervegen 247 2040 KLØFTA 60.0807, 11.1810 52 / 12
Kongsvingervegen 361 2040 KLØFTA 60.0852, 11.1945 51 / 24
Kongsvingervegen 372 2040 KLØFTA 60.0868, 11.1960 51 / 3
Kongsvingervegen 375 2040 KLØFTA 60.0858, 11.1963 51 / 10
Kongsvingervegen 377 2040 KLØFTA 60.0860, 11.1961 51 / 10
Kongsvingervegen 410 2040 KLØFTA 60.0880, 11.1935 52 / 15
Kongsvingervegen 412 2040 KLØFTA 60.0879, 11.1923 52 / 7
Kongsvingervegen 523 2040 KLØFTA 60.0908, 11.2121 60 / 11
Kongsvingervegen 525 2040 KLØFTA 60.0909, 11.2128 63 / 13
Kongsvingervegen 560 2040 KLØFTA 60.0913, 11.2195 63 / 5
Kongsvingervegen 564 2040 KLØFTA 60.0914, 11.2217 64 / 11
Kongsvingervegen 566 2040 KLØFTA 60.0910, 11.2213 64 / 5
Kongsvingervegen 567 2040 KLØFTA 60.0901, 11.2201 63 / 15
Kongsvingervegen 568 2040 KLØFTA 60.0908, 11.2215 64 / 5
Kongsvingervegen 592 2040 KLØFTA 60.0909, 11.2249 64 / 2
Kongsvingervegen 596 2040 KLØFTA 60.0907, 11.2257 64 / 2
Kongsvingervegen 687 2040 KLØFTA 60.0882, 11.2444 66 / 58
Kongsvingervegen 689 2040 KLØFTA 60.0884, 11.2445 66 / 54
Kongsvingervegen 691 2040 KLØFTA 60.0887, 11.2450 66 / 17
Kongsvingervegen 715 2040 KLØFTA 60.0900, 11.2452 66 / 6
Kongsvingervegen 716 2040 KLØFTA 60.0915, 11.2475 66 / 39
Kongsvingervegen 718 2040 KLØFTA 60.0911, 11.2485 66 / 42
Kongsvingervegen 730 2040 KLØFTA 60.0917, 11.2500 66 / 23
Kongsvingervegen 740 2040 KLØFTA 60.0919, 11.2518 66 / 41
Kongsvingervegen 751 2040 KLØFTA 60.0922, 11.2540 66 / 38
Kongsvingervegen 764 2040 KLØFTA 60.0933, 11.2538 66 / 28
Kongsvingervegen 806 2040 KLØFTA 60.0971, 11.2567 66 / 22
Kongsvingervegen 813 2040 KLØFTA 60.0971, 11.2587 79 / 29
Kongsvingervegen 828 2040 KLØFTA 60.0986, 11.2586 79 / 20
Kongsvingervegen 830 2040 KLØFTA 60.0987, 11.2576 79 / 20
Kongsvingervegen 847 2040 KLØFTA 60.0999, 11.2611 79 / 21
Kongsvingervegen 851 2040 KLØFTA 60.1002, 11.2613 79 / 23
Kongsvingervegen 855 2040 KLØFTA 60.1006, 11.2616 79 / 24
Kongsvingervegen 857 2040 KLØFTA 60.1005, 11.2621 79 / 25
Kongsvingervegen 890 2040 KLØFTA 60.1065, 11.2719 78 / 3
Kongsvingervegen 892 2040 KLØFTA 60.1063, 11.2714 78 / 3
Kongsvingervegen 934 2040 KLØFTA 60.1088, 11.2762 79 / 37
Kongsvingervegen 961 2040 KLØFTA 60.1106, 11.2807 77 / 18
Kongsvingervegen 963 2040 KLØFTA 60.1104, 11.2812 77 / 18
Kongsvingervegen 989 2040 KLØFTA 60.1129, 11.2852 77 / 7
Kongsvingervegen 991 2040 KLØFTA 60.1132, 11.2861 77 / 7
Kongsvingervegen 992 2040 KLØFTA 60.1136, 11.2862 89 / 3
Kongsvingervegen 994 2040 KLØFTA 60.1138, 11.2866 89 / 3
Kongsvingervegen 997 2040 KLØFTA 60.1138, 11.2909 77 / 14
Kongsvingervegen 1005 2040 KLØFTA 60.1149, 11.2937 77 / 4
Kongsvingervegen 1007 2040 KLØFTA 60.1150, 11.2943 77 / 4
Kongsvingervegen 1030 2040 KLØFTA 60.1174, 11.2935 89 / 47
Kongsvingervegen 1037 2040 KLØFTA 60.1173, 11.2952 77 / 5
Kongsvingervegen 1075 2040 KLØFTA 60.1209, 11.2974 77 / 15
Kongsvingervegen 1357 2165 HVAM 60.1255, 11.3159 76 / 2
Kongsvingervegen 1439 2165 HVAM 60.1269, 11.3325 76 / 11
Kongsvingervegen 1441 2165 HVAM 60.1267, 11.3319 76 / 11
Kongsvingervegen 1443 2165 HVAM 60.1250, 11.3266 76 / 17
Kongsvingervegen 1445 2165 HVAM 60.1247, 11.3262 76 / 18

Kongsvingervegen i fleire kommunar

Det er vegar i 3 norske kommunar som heiter Kongsvingervegen:

KommuneAdresserPostnummer
Ullensaker Kongsvingervegen 1‑1445 2040, 2165
Sør-Odal Kongsvingervegen 1‑1491 2100, 2116, 2212
Nes Kongsvingervegen 1321‑3035 2150, 2160, 2165, 2166

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.