Kornsjøveien i Halden

Kornsjøveien er ein veg i Halden kommune.

Det er 82 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 60 til 1081.

Adressene i Kornsjøveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Kornsjøveien 60, 62, 64, 66, 182, 216, 218, 267, 271, 278, 300, 509, 511, 513, 521, 523-524, 558, 560, 625-627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 652-653, 655, 686-687, 695, 704, 716, 718, 720-721, 726, 736, 738, 759, 761, 764, 786, 791, 808, 983, 988, 1008-1009, 1012, 1014, 1016, 1018, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080-10811796 KORNSJØ
Kornsjøveien 68, 70, 72, 74, 76, 781766 HALDEN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Kornsjøveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kornsjøveien 60 1796 KORNSJØ 58.9901, 11.5862 224 / 3
Kornsjøveien 62 1796 KORNSJØ 58.9904, 11.5906 224 / 1
Kornsjøveien 64 1796 KORNSJØ 58.9941, 11.5584 235 / 97
Kornsjøveien 66 1796 KORNSJØ 59.0013, 11.5777 235 / 96
Kornsjøveien 68 1766 HALDEN 59.0175, 11.5669 223 / 1
Kornsjøveien 70 1766 HALDEN 59.0163, 11.5701 223 / 2
Kornsjøveien 72 1766 HALDEN 59.0166, 11.6011 223 / 1
Kornsjøveien 74 1766 HALDEN 59.0230, 11.5625 223 / 3
Kornsjøveien 76 1766 HALDEN 59.0258, 11.5659 223 / 1
Kornsjøveien 78 1766 HALDEN 59.0270, 11.5703 223 / 2
Kornsjøveien 182 1796 KORNSJØ 58.9758, 11.5511 237 / 10
Kornsjøveien 216 1796 KORNSJØ 58.9728, 11.5519 237 / 9
Kornsjøveien 218 1796 KORNSJØ 58.9726, 11.5520 237 / 8
Kornsjøveien 267 1796 KORNSJØ 58.9701, 11.5504 237 / 14
Kornsjøveien 271 1796 KORNSJØ 58.9657, 11.5515 239 / 1
Kornsjøveien 278 1796 KORNSJØ 58.9679, 11.5539 239 / 1
Kornsjøveien 300 1796 KORNSJØ 58.9680, 11.5569 239 / 1
Kornsjøveien 509 1796 KORNSJØ 58.9580, 11.5763 225 / 1
Kornsjøveien 511 1796 KORNSJØ 58.9627, 11.5598 239 / 10
Kornsjøveien 513 1796 KORNSJØ 58.9543, 11.5618 238 / 7
Kornsjøveien 521 1796 KORNSJØ 58.9575, 11.5894 225 / 1
Kornsjøveien 523 1796 KORNSJØ 58.9574, 11.5899 225 / 1
Kornsjøveien 524 1796 KORNSJØ 58.9582, 11.5906 225 / 1
Kornsjøveien 558 1796 KORNSJØ 58.9606, 11.6042 225 / 1
Kornsjøveien 560 1796 KORNSJØ 58.9608, 11.6045 225 / 1
Kornsjøveien 625 1796 KORNSJØ 58.9469, 11.6046 234 / 4
Kornsjøveien 626 1796 KORNSJØ 58.9627, 11.6147 230 / 1
Kornsjøveien 627 1796 KORNSJØ 58.9463, 11.6044 234 / 4
Kornsjøveien 629 1796 KORNSJØ 58.9451, 11.6042 234 / 8
Kornsjøveien 631 1796 KORNSJØ 58.9446, 11.6046 234 / 8
Kornsjøveien 633 1796 KORNSJØ 58.9392, 11.6011 234 / 16
Kornsjøveien 635 1796 KORNSJØ 58.9383, 11.5992 234 / 18
Kornsjøveien 637 1796 KORNSJØ 58.9380, 11.5985 234 / 4
Kornsjøveien 639 1796 KORNSJØ 58.9367, 11.6039 234 / 4
Kornsjøveien 652 1796 KORNSJØ 58.9501, 11.6045 230 / 1
Kornsjøveien 653 1796 KORNSJØ 58.9480, 11.6060 234 / 13
Kornsjøveien 655 1796 KORNSJØ 58.9478, 11.6064 234 / 17
Kornsjøveien 686 1796 KORNSJØ 58.9476, 11.6101 234 / 12
Kornsjøveien 687 1796 KORNSJØ 58.9472, 11.6096 234 / 10
Kornsjøveien 695 1796 KORNSJØ 58.9469, 11.6104 234 / 3
Kornsjøveien 704 1796 KORNSJØ 58.9467, 11.6126 234 / 14
Kornsjøveien 716 1796 KORNSJØ 58.9479, 11.6170 234 / 23
Kornsjøveien 718 1796 KORNSJØ 58.9487, 11.6180 234 / 2
Kornsjøveien 720 1796 KORNSJØ 58.9489, 11.6167 234 / 32
Kornsjøveien 721 1796 KORNSJØ 58.9457, 11.6147 234 / 30
Kornsjøveien 726 1796 KORNSJØ 58.9459, 11.6161 234 / 25
Kornsjøveien 736 1796 KORNSJØ 58.9457, 11.6216 234 / 6
Kornsjøveien 738 1796 KORNSJØ 58.9466, 11.6262 234 / 27
Kornsjøveien 759 1796 KORNSJØ 58.9441, 11.6213 234 / 31
Kornsjøveien 761 1796 KORNSJØ 58.9436, 11.6213 234 / 1
Kornsjøveien 764 1796 KORNSJØ 58.9446, 11.6206 234 / 19
Kornsjøveien 786 1796 KORNSJØ 58.9443, 11.6250 234 / 6
Kornsjøveien 791 1796 KORNSJØ 58.9424, 11.6259 234 / 34
Kornsjøveien 808 1796 KORNSJØ 58.9441, 11.6293 234 / 33
Kornsjøveien 983 1796 KORNSJØ 58.9424, 11.6557 233 / 28
Kornsjøveien 988 1796 KORNSJØ 58.9428, 11.6569 233 / 1
Kornsjøveien 1008 1796 KORNSJØ 58.9417, 11.6592 233 / 8
Kornsjøveien 1009 1796 KORNSJØ 58.9415, 11.6592 233 / 22
Kornsjøveien 1012 1796 KORNSJØ 58.9414, 11.6603 233 / 12
Kornsjøveien 1014 1796 KORNSJØ 58.9419, 11.6602 233 / 12
Kornsjøveien 1016 1796 KORNSJØ 58.9421, 11.6605 233 / 26
Kornsjøveien 1018 1796 KORNSJØ 58.9422, 11.6606 233 / 27
Kornsjøveien 1021 1796 KORNSJØ 58.9401, 11.6592 233 / 1
Kornsjøveien 1023 1796 KORNSJØ 58.9402, 11.6609 233 / 1
Kornsjøveien 1025 1796 KORNSJØ 58.9404, 11.6607 233 / 1
Kornsjøveien 1027 1796 KORNSJØ 58.9405, 11.6598 233 / 1
Kornsjøveien 1029 1796 KORNSJØ 58.9401, 11.6581 233 / 31
Kornsjøveien 1056 1796 KORNSJØ 58.9389, 11.6653 230 / 1
Kornsjøveien 1058 1796 KORNSJØ 58.9387, 11.6656 230 / 27
Kornsjøveien 1058A 1796 KORNSJØ 58.9390, 11.6660 230 / 32
Kornsjøveien 1060 1796 KORNSJØ 58.9385, 11.6660 230 / 1
Kornsjøveien 1062 1796 KORNSJØ 58.9384, 11.6662 230 / 19
Kornsjøveien 1064 1796 KORNSJØ 58.9392, 11.6668 230 / 5
Kornsjøveien 1066 1796 KORNSJØ 58.9384, 11.6673 230 / 6
Kornsjøveien 1068 1796 KORNSJØ 58.9380, 11.6667 230 / 37
Kornsjøveien 1070 1796 KORNSJØ 58.9382, 11.6672 230 / 13
Kornsjøveien 1072 1796 KORNSJØ 58.9376, 11.6682 230 / 1
Kornsjøveien 1074 1796 KORNSJØ 58.9373, 11.6683 230 / 12
Kornsjøveien 1076 1796 KORNSJØ 58.9371, 11.6686 230 / 36
Kornsjøveien 1078 1796 KORNSJØ 58.9370, 11.6690 230 / 36
Kornsjøveien 1080 1796 KORNSJØ 58.9364, 11.6696 230 / 1
Kornsjøveien 1081 1796 KORNSJØ 58.9357, 11.6682 230 / 2

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.