Kråkenesdalen i Bergen

Kråkenesdalen er ein veg i Bergen kommune.

Det er 130 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 327.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

5153 BØNES

Adresser i Kråkenesdalen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kråkenesdalen 2 5153 BØNES 60.3359, 5.3161 20 / 1224
Kråkenesdalen 3 5153 BØNES 60.3356, 5.3152 20 / 434
Kråkenesdalen 11 5153 BØNES 60.3343, 5.3159 20 / 1499
Kråkenesdalen 13 5153 BØNES 60.3342, 5.3158 20 / 1499
Kråkenesdalen 15 5153 BØNES 60.3341, 5.3158 20 / 1499
Kråkenesdalen 17 5153 BØNES 60.3341, 5.3158 20 / 1499
Kråkenesdalen 19 5153 BØNES 60.3340, 5.3158 20 / 1499
Kråkenesdalen 20 5153 BØNES 60.3332, 5.3165 20 / 34
Kråkenesdalen 21 5153 BØNES 60.3339, 5.3159 20 / 1499
Kråkenesdalen 23 5153 BØNES 60.3343, 5.3158 20 / 1499
Kråkenesdalen 25 5153 BØNES 60.3342, 5.3158 20 / 1499
Kråkenesdalen 27 5153 BØNES 60.3341, 5.3158 20 / 1499
Kråkenesdalen 29 5153 BØNES 60.3341, 5.3158 20 / 1499
Kråkenesdalen 31 5153 BØNES 60.3340, 5.3158 20 / 1499
Kråkenesdalen 33 5153 BØNES 60.3339, 5.3158 20 / 1499
Kråkenesdalen 35 5153 BØNES 60.3336, 5.3157 20 / 1535
Kråkenesdalen 37 5153 BØNES 60.3335, 5.3157 20 / 1709
Kråkenesdalen 39 5153 BØNES 60.3333, 5.3156 20 / 1501
Kråkenesdalen 100 5153 BØNES 60.3306, 5.3163 20 / 1504
Kråkenesdalen 102 5153 BØNES 60.3315, 5.3177 20 / 1686
Kråkenesdalen 104 5153 BØNES 60.3314, 5.3180 20 / 1687
Kråkenesdalen 106 5153 BØNES 60.3313, 5.3179 20 / 1688
Kråkenesdalen 108 5153 BØNES 60.3312, 5.3177 20 / 1689
Kråkenesdalen 109 5153 BØNES 60.3324, 5.3152 20 / 1629
Kråkenesdalen 110 5153 BØNES 60.3311, 5.3176 20 / 1690
Kråkenesdalen 111 5153 BØNES 60.3324, 5.3151 20 / 1628
Kråkenesdalen 112 5153 BØNES 60.3310, 5.3174 20 / 1691
Kråkenesdalen 113 5153 BØNES 60.3324, 5.3149 20 / 1627
Kråkenesdalen 114 5153 BØNES 60.3309, 5.3173 20 / 1692
Kråkenesdalen 115 5153 BØNES 60.3323, 5.3146 20 / 1626
Kråkenesdalen 116 5153 BØNES 60.3308, 5.3171 20 / 1693
Kråkenesdalen 117 5153 BØNES 60.3323, 5.3144 20 / 1625
Kråkenesdalen 119 5153 BØNES 60.3323, 5.3143 20 / 1624
Kråkenesdalen 120 5153 BØNES 60.3316, 5.3184 20 / 1592
Kråkenesdalen 121 5153 BØNES 60.3322, 5.3140 20 / 1623
Kråkenesdalen 122 5153 BØNES 60.3317, 5.3186 20 / 1593
Kråkenesdalen 123 5153 BØNES 60.3322, 5.3139 20 / 1622
Kråkenesdalen 124 5153 BØNES 60.3318, 5.3188 20 / 1594
Kråkenesdalen 125 5153 BØNES 60.3321, 5.3138 20 / 1621
Kråkenesdalen 126 5153 BØNES 60.3319, 5.3190 20 / 1595
Kråkenesdalen 127 5153 BØNES 60.3320, 5.3136 20 / 1620
Kråkenesdalen 128 5153 BØNES 60.3320, 5.3191 20 / 1596
Kråkenesdalen 129 5153 BØNES 60.3320, 5.3135 20 / 1619
Kråkenesdalen 130 5153 BØNES 60.3322, 5.3194 20 / 1597
Kråkenesdalen 131 5153 BØNES 60.3322, 5.3151 20 / 1638
Kråkenesdalen 132 5153 BØNES 60.3323, 5.3196 20 / 1598
Kråkenesdalen 133 5153 BØNES 60.3322, 5.3150 20 / 1637
Kråkenesdalen 134 5153 BØNES 60.3324, 5.3198 20 / 1599
Kråkenesdalen 135 5153 BØNES 60.3322, 5.3148 20 / 1636
Kråkenesdalen 137 5153 BØNES 60.3321, 5.3145 20 / 1635
Kråkenesdalen 139 5153 BØNES 60.3321, 5.3144 20 / 1634
Kråkenesdalen 141 5153 BØNES 60.3321, 5.3142 20 / 1633
Kråkenesdalen 143 5153 BØNES 60.3320, 5.3139 20 / 1632
Kråkenesdalen 145 5153 BØNES 60.3319, 5.3138 20 / 1631
Kråkenesdalen 147 5153 BØNES 60.3319, 5.3137 20 / 1630
Kråkenesdalen 149 5153 BØNES 60.3320, 5.3150 20 / 1644
Kråkenesdalen 151 5153 BØNES 60.3320, 5.3149 20 / 1643
Kråkenesdalen 153 5153 BØNES 60.3320, 5.3147 20 / 1642
Kråkenesdalen 155 5153 BØNES 60.3318, 5.3142 20 / 1641
Kråkenesdalen 157 5153 BØNES 60.3318, 5.3141 20 / 1640
Kråkenesdalen 159 5153 BØNES 60.3317, 5.3140 20 / 1639
Kråkenesdalen 161 5153 BØNES 60.3315, 5.3130 20 / 1491
Kråkenesdalen 163 5153 BØNES 60.3316, 5.3130 20 / 1491
Kråkenesdalen 165 5153 BØNES 60.3317, 5.3132 20 / 1491
Kråkenesdalen 167 5153 BØNES 60.3316, 5.3131 20 / 1491
Kråkenesdalen 169 5153 BØNES 60.3316, 5.3131 20 / 1491
Kråkenesdalen 171 5153 BØNES 60.3315, 5.3130 20 / 1491
Kråkenesdalen 173 5153 BØNES 60.3312, 5.3131 20 / 1491
Kråkenesdalen 175 5153 BØNES 60.3313, 5.3132 20 / 1491
Kråkenesdalen 177 5153 BØNES 60.3314, 5.3133 20 / 1491
Kråkenesdalen 179 5153 BØNES 60.3314, 5.3134 20 / 1491
Kråkenesdalen 181 5153 BØNES 60.3315, 5.3135 20 / 1491
Kråkenesdalen 183 5153 BØNES 60.3315, 5.3135 20 / 1491
Kråkenesdalen 185 5153 BØNES 60.3314, 5.3133 20 / 1491
Kråkenesdalen 187 5153 BØNES 60.3313, 5.3133 20 / 1491
Kråkenesdalen 189 5153 BØNES 60.3313, 5.3132 20 / 1491
Kråkenesdalen 191 5153 BØNES 60.3312, 5.3130 20 / 1491
Kråkenesdalen 193 5153 BØNES 60.3309, 5.3131 20 / 1491
Kråkenesdalen 195 5153 BØNES 60.3310, 5.3133 20 / 1491
Kråkenesdalen 197 5153 BØNES 60.3311, 5.3134 20 / 1491
Kråkenesdalen 199 5153 BØNES 60.3311, 5.3135 20 / 1491
Kråkenesdalen 201 5153 BØNES 60.3312, 5.3136 20 / 1491
Kråkenesdalen 203 5153 BØNES 60.3313, 5.3137 20 / 1491
Kråkenesdalen 205 5153 BØNES 60.3313, 5.3138 20 / 1491
Kråkenesdalen 207 5153 BØNES 60.3313, 5.3138 20 / 1491
Kråkenesdalen 209 5153 BØNES 60.3312, 5.3137 20 / 1491
Kråkenesdalen 211 5153 BØNES 60.3312, 5.3136 20 / 1491
Kråkenesdalen 213 5153 BØNES 60.3311, 5.3135 20 / 1491
Kråkenesdalen 215 5153 BØNES 60.3310, 5.3133 20 / 1491
Kråkenesdalen 217 5153 BØNES 60.3310, 5.3132 20 / 1491
Kråkenesdalen 221 5153 BØNES 60.3309, 5.3137 20 / 1491
Kråkenesdalen 223 5153 BØNES 60.3309, 5.3138 20 / 1491
Kråkenesdalen 225 5153 BØNES 60.3310, 5.3139 20 / 1491
Kråkenesdalen 227 5153 BØNES 60.3310, 5.3140 20 / 1491
Kråkenesdalen 229 5153 BØNES 60.3311, 5.3141 20 / 1491
Kråkenesdalen 231 5153 BØNES 60.3311, 5.3142 20 / 1491
Kråkenesdalen 233 5153 BØNES 60.3311, 5.3142 20 / 1491
Kråkenesdalen 235 5153 BØNES 60.3311, 5.3141 20 / 1491
Kråkenesdalen 237 5153 BØNES 60.3310, 5.3140 20 / 1491
Kråkenesdalen 239 5153 BØNES 60.3310, 5.3139 20 / 1491
Kråkenesdalen 241 5153 BØNES 60.3309, 5.3137 20 / 1491
Kråkenesdalen 243 5153 BØNES 60.3309, 5.3136 20 / 1491
Kråkenesdalen 245 5153 BØNES 60.3306, 5.3132 20 / 1491
Kråkenesdalen 247 5153 BØNES 60.3306, 5.3133 20 / 1491
Kråkenesdalen 249 5153 BØNES 60.3306, 5.3135 20 / 1491
Kråkenesdalen 251 5153 BØNES 60.3307, 5.3137 20 / 1491
Kråkenesdalen 253 5153 BØNES 60.3307, 5.3139 20 / 1491
Kråkenesdalen 255 5153 BØNES 60.3307, 5.3140 20 / 1491
Kråkenesdalen 257 5153 BØNES 60.3307, 5.3140 20 / 1491
Kråkenesdalen 259 5153 BØNES 60.3307, 5.3138 20 / 1491
Kråkenesdalen 261 5153 BØNES 60.3306, 5.3137 20 / 1491
Kråkenesdalen 263 5153 BØNES 60.3306, 5.3135 20 / 1491
Kråkenesdalen 265 5153 BØNES 60.3306, 5.3133 20 / 1491
Kråkenesdalen 267 5153 BØNES 60.3306, 5.3132 20 / 1491
Kråkenesdalen 287 5153 BØNES 60.3302, 5.3146 20 / 1571
Kråkenesdalen 289 5153 BØNES 60.3302, 5.3152 20 / 1572
Kråkenesdalen 291 5153 BØNES 60.3303, 5.3160 20 / 1606
Kråkenesdalen 297A 5153 BØNES 60.3306, 5.3175 20 / 1601
Kråkenesdalen 297B 5153 BØNES 60.3306, 5.3174 20 / 1602
Kråkenesdalen 299A 5153 BØNES 60.3305, 5.3170 20 / 1603
Kråkenesdalen 299B 5153 BØNES 60.3305, 5.3169 20 / 1604
Kråkenesdalen 303 5153 BØNES 60.3303, 5.3164 20 / 1605
Kråkenesdalen 305 5153 BØNES 60.3301, 5.3157 20 / 1607
Kråkenesdalen 307 5153 BØNES 60.3300, 5.3154 20 / 1608
Kråkenesdalen 309 5153 BØNES 60.3299, 5.3151 20 / 1609
Kråkenesdalen 319 5153 BØNES 60.3315, 5.3191 20 / 1677
Kråkenesdalen 321 5153 BØNES 60.3317, 5.3194 20 / 1678
Kråkenesdalen 323 5153 BØNES 60.3319, 5.3196 20 / 1679
Kråkenesdalen 325 5153 BØNES 60.3321, 5.3199 20 / 1680
Kråkenesdalen 327 5153 BØNES 60.3323, 5.3202 20 / 1681

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.