Kringlavegen i Steinkjer

Kringlavegen er ein veg i Steinkjer kommune.

Det er 58 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 781.

Adressene i Kringlavegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Kringlavegen 2, 47712 STEINKJER
Kringlavegen 167, 172, 283, 285, 319, 321, 330, 332, 334, 336, 338, 341, 343, 374, 376, 379, 382, 384, 399, 401, 403-406, 412, 414, 424, 442, 444, 448, 458, 461, 463-464, 466, 482, 4867711 STEINKJER
Kringlavegen 488, 490, 530, 533-535, 537, 631, 633, 635, 639, 699, 706, 721, 734, 736, 743, 779, 7817710 SPARBU

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Kringlavegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kringlavegen 2 7712 STEINKJER 63.9971, 11.4674 96 / 524
Kringlavegen 4 7712 STEINKJER 63.9999, 11.4749 96 / 188
Kringlavegen 167 7711 STEINKJER 63.9845, 11.4745 94 / 2
Kringlavegen 172 7711 STEINKJER 63.9835, 11.4735 94 / 5
Kringlavegen 283 7711 STEINKJER 63.9790, 11.4536 19 / 1
Kringlavegen 285 7711 STEINKJER 63.9791, 11.4536 19 / 1
Kringlavegen 319 7711 STEINKJER 63.9754, 11.4509 18 / 18
Kringlavegen 321 7711 STEINKJER 63.9750, 11.4499 19 / 2
Kringlavegen 330 7711 STEINKJER 63.9732, 11.4514 18 / 56
Kringlavegen 332 7711 STEINKJER 63.9737, 11.4516 18 / 22
Kringlavegen 334 7711 STEINKJER 63.9738, 11.4523 18 / 8
Kringlavegen 336 7711 STEINKJER 63.9740, 11.4523 18 / 8
Kringlavegen 338 7711 STEINKJER 63.9743, 11.4525 18 / 17
Kringlavegen 341 7711 STEINKJER 63.9737, 11.4477 18 / 3
Kringlavegen 343 7711 STEINKJER 63.9745, 11.4413 18 / 83
Kringlavegen 374 7711 STEINKJER 63.9706, 11.4505 95 / 36
Kringlavegen 376 7711 STEINKJER 63.9702, 11.4501 95 / 135
Kringlavegen 379 7711 STEINKJER 63.9698, 11.4494 95 / 2
Kringlavegen 382 7711 STEINKJER 63.9700, 11.4520 95 / 82
Kringlavegen 384 7711 STEINKJER 63.9693, 11.4517 18 / 62
Kringlavegen 399 7711 STEINKJER 63.9689, 11.4478 95 / 122
Kringlavegen 401 7711 STEINKJER 63.9678, 11.4475 22 / 52
Kringlavegen 403 7711 STEINKJER 63.9673, 11.4473 22 / 44
Kringlavegen 404 7711 STEINKJER 63.9677, 11.4509 22 / 34
Kringlavegen 405 7711 STEINKJER 63.9671, 11.4470 22 / 53
Kringlavegen 406 7711 STEINKJER 63.9673, 11.4511 22 / 47
Kringlavegen 412 7711 STEINKJER 63.9662, 11.4499 22 / 15
Kringlavegen 414 7711 STEINKJER 63.9659, 11.4499 22 / 51
Kringlavegen 424 7711 STEINKJER 63.9656, 11.4490 22 / 23
Kringlavegen 442 7711 STEINKJER 63.9649, 11.4498 22 / 45
Kringlavegen 444 7711 STEINKJER 63.9645, 11.4497 22 / 60
Kringlavegen 448 7711 STEINKJER 63.9637, 11.4489 22 / 42
Kringlavegen 458 7711 STEINKJER 63.9626, 11.4482 22 / 8
Kringlavegen 461 7711 STEINKJER 63.9624, 11.4472 22 / 22
Kringlavegen 463 7711 STEINKJER 63.9624, 11.4458 22 / 59
Kringlavegen 464 7711 STEINKJER 63.9621, 11.4481 22 / 58
Kringlavegen 466 7711 STEINKJER 63.9621, 11.4480 22 / 30
Kringlavegen 482 7711 STEINKJER 63.9607, 11.4479 22 / 5
Kringlavegen 486 7711 STEINKJER 63.9603, 11.4483 22 / 25
Kringlavegen 488 7710 SPARBU 63.9600, 11.4486 22 / 12
Kringlavegen 490 7710 SPARBU 63.9596, 11.4486 22 / 29
Kringlavegen 530 7710 SPARBU 63.9574, 11.4481 22 / 63
Kringlavegen 533 7710 SPARBU 63.9559, 11.4455 22 / 6
Kringlavegen 534 7710 SPARBU 63.9559, 11.4464 22 / 1
Kringlavegen 535 7710 SPARBU 63.9557, 11.4435 16 / 3
Kringlavegen 537 7710 SPARBU 63.9530, 11.4341 24 / 1
Kringlavegen 631 7710 SPARBU 63.9477, 11.4383 22 / 28
Kringlavegen 633 7710 SPARBU 63.9481, 11.4366 22 / 9
Kringlavegen 635 7710 SPARBU 63.9487, 11.4362 22 / 46
Kringlavegen 639 7710 SPARBU 63.9493, 11.4381 22 / 48
Kringlavegen 699 7710 SPARBU 63.9422, 11.4333 25 / 35
Kringlavegen 706 7710 SPARBU 63.9415, 11.4345 25 / 2
Kringlavegen 721 7710 SPARBU 63.9403, 11.4335 25 / 6
Kringlavegen 734 7710 SPARBU 63.9393, 11.4346 29 / 33
Kringlavegen 736 7710 SPARBU 63.9390, 11.4349 29 / 33
Kringlavegen 743 7710 SPARBU 63.9383, 11.4337 29 / 63
Kringlavegen 779 7710 SPARBU 63.9349, 11.4335 29 / 8
Kringlavegen 781 7710 SPARBU 63.9348, 11.4342 29 / 45

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.