Lågendalsveien i Larvik

Lågendalsveien er ein veg i Larvik kommune.

Det er 356 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 23 til 4958.

Adressene i Lågendalsveien høyrer til fire ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Lågendalsveien 23-24, 29, 32-33, 35, 42, 44, 60, 76, 83, 87, 89, 100, 102, 129, 140, 157, 166, 170, 200, 212, 214, 221, 243, 245, 267, 317, 342, 363, 381, 383, 385, 395, 491, 524, 526, 538, 540, 542, 568, 574, 576, 617, 621-622, 633, 647-650, 660, 662, 664, 712, 714, 745, 748, 806, 808, 810, 840, 842, 860, 868, 931, 985-986, 988, 990, 992, 1002, 1004, 10063270 LARVIK
Lågendalsveien 1089, 1101, 1103, 1123, 1314, 1316, 1476, 1488, 1490, 1492, 1559, 1667, 1669, 1719, 1721, 1730, 1732, 1734, 1736, 1742, 1762, 1768, 1770, 1772, 1822, 1851, 1936, 1938, 1946, 1948, 1950, 1956, 2037, 2039-2040, 2042, 2044, 2046, 2048-2050, 2052, 2054, 2056, 2062, 2084, 2103, 2105, 2114, 2121, 2125, 2132, 2134, 2136, 2163-2165, 2183, 2185, 2189, 2195, 2244, 2251, 2253, 2255, 2260, 2262, 2273-2274, 2276, 2281, 2283, 2301, 2303, 2305, 2307, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2408, 2432, 2436, 2440, 2562, 2564, 2571, 2573, 2596, 2598, 26003282 KVELDE
Lågendalsveien 2611, 2615, 2617, 2633, 2637, 2639, 2641, 2646, 2648, 2650, 2652, 2654, 2658, 2660, 2662, 2696, 2749, 2753, 2757, 2761, 2765, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2783-2784, 2786, 2790, 2792, 2794, 2798, 2823, 2825, 2829, 2834, 2838, 2842, 2844, 2848, 2850, 2852, 2854, 2858, 2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2917, 2921, 2925, 2929, 2931, 2933, 2935, 2943, 2974, 2977, 2979, 2983, 2985, 2989, 3017, 3019, 3021, 3095, 3099, 3103, 3109, 3224, 3235, 3239, 3286, 3290, 3292, 3301, 3303, 3305, 3309, 3311, 3313, 3315, 3319, 3321, 3323, 3327, 3329, 3334, 3338, 3342, 3378, 3384, 3386, 3388, 3392, 3395, 3399, 3403, 3421, 3423, 3425, 3469, 3473, 34883277 STEINSHOLT
Lågendalsveien 3574, 3600, 3611, 3615, 3619, 3621, 3625, 3627, 3679, 3681-3682, 3684, 3686, 3688, 3692, 3707, 3709, 3711, 3734, 3738, 3742, 3751, 3753, 3757, 3759, 3761, 3815, 3821, 3823, 3847, 3850, 3852, 3856, 3858, 3889, 3893, 3897, 3901, 3924, 3935, 3941, 3965, 3972, 3976, 3996, 4019, 4021, 4023, 4027, 4038, 4050, 4052, 4054, 4056, 4061, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 4084, 4092, 4255, 4300, 4302, 4307, 4494, 4498, 4500, 4613, 4615, 4671, 4694, 4807, 4906, 4908, 4910, 4954, 49583275 SVARSTAD

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Lågendalsveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lågendalsveien 23 3270 LARVIK 59.0901, 10.0663 2008 / 68
Lågendalsveien 24 3270 LARVIK 59.0894, 10.0668 2008 / 69
Lågendalsveien 29 3270 LARVIK 59.0905, 10.0666 2008 / 6
Lågendalsveien 32 3270 LARVIK 59.0908, 10.0673 2008 / 103
Lågendalsveien 33 3270 LARVIK 59.0908, 10.0665 2008 / 62
Lågendalsveien 35 3270 LARVIK 59.0914, 10.0664 2029 / 4
Lågendalsveien 42 3270 LARVIK 59.0918, 10.0679 2029 / 6
Lågendalsveien 44 3270 LARVIK 59.0919, 10.0680 2029 / 7
Lågendalsveien 60 3270 LARVIK 59.0934, 10.0671 2029 / 3
Lågendalsveien 76 3270 LARVIK 59.0945, 10.0654 2029 / 1
Lågendalsveien 83 3270 LARVIK 59.0942, 10.0600 2029 / 9
Lågendalsveien 87 3270 LARVIK 59.0878, 10.0593 2008 / 436
Lågendalsveien 89 3270 LARVIK 59.0864, 10.0562 2008 / 322
Lågendalsveien 100 3270 LARVIK 59.0963, 10.0636 2029 / 1
Lågendalsveien 102 3270 LARVIK 59.0965, 10.0633 2029 / 1
Lågendalsveien 129 3270 LARVIK 59.0992, 10.0606 2028 / 4
Lågendalsveien 140 3270 LARVIK 59.1004, 10.0652 2028 / 1
Lågendalsveien 157 3270 LARVIK 59.1013, 10.0605 2028 / 6
Lågendalsveien 166 3270 LARVIK 59.1019, 10.0620 2028 / 2
Lågendalsveien 170 3270 LARVIK 59.1023, 10.0653 2026 / 3
Lågendalsveien 200 3270 LARVIK 59.1047, 10.0635 2027 / 3
Lågendalsveien 212 3270 LARVIK 59.1042, 10.0672 2026 / 2
Lågendalsveien 214 3270 LARVIK 59.1063, 10.0675 2026 / 4
Lågendalsveien 221 3270 LARVIK 59.1069, 10.0623 2027 / 12
Lågendalsveien 243 3270 LARVIK 59.1104, 10.0639 2027 / 9
Lågendalsveien 245 3270 LARVIK 59.1108, 10.0634 2027 / 6
Lågendalsveien 267 3270 LARVIK 59.1112, 10.0654 2025 / 10
Lågendalsveien 317 3270 LARVIK 59.1148, 10.0587 2025 / 12
Lågendalsveien 342 3270 LARVIK 59.1171, 10.0594 2025 / 11
Lågendalsveien 363 3270 LARVIK 59.1182, 10.0557 2025 / 3
Lågendalsveien 381 3270 LARVIK 59.1193, 10.0525 2024 / 7
Lågendalsveien 383 3270 LARVIK 59.1199, 10.0520 2024 / 12
Lågendalsveien 385 3270 LARVIK 59.1202, 10.0520 2024 / 13
Lågendalsveien 395 3270 LARVIK 59.1209, 10.0526 2024 / 1
Lågendalsveien 491 3270 LARVIK 59.1287, 10.0466 2023 / 1
Lågendalsveien 524 3270 LARVIK 59.1320, 10.0492 2023 / 12
Lågendalsveien 526 3270 LARVIK 59.1323, 10.0493 2023 / 12
Lågendalsveien 538 3270 LARVIK 59.1330, 10.0492 2023 / 9
Lågendalsveien 540 3270 LARVIK 59.1334, 10.0487 2023 / 8
Lågendalsveien 542 3270 LARVIK 59.1335, 10.0489 2023 / 8
Lågendalsveien 568 3270 LARVIK 59.1360, 10.0519 2023 / 34
Lågendalsveien 574 3270 LARVIK 59.1363, 10.0495 2023 / 38
Lågendalsveien 576 3270 LARVIK 59.1372, 10.0491 2023 / 37
Lågendalsveien 617 3270 LARVIK 59.1401, 10.0474 2023 / 24
Lågendalsveien 621 3270 LARVIK 59.1403, 10.0474 2023 / 27
Lågendalsveien 622 3270 LARVIK 59.1406, 10.0481 2023 / 21
Lågendalsveien 633 3270 LARVIK 59.1415, 10.0469 2023 / 18
Lågendalsveien 647 3270 LARVIK 59.1430, 10.0426 2023 / 36
Lågendalsveien 648 3270 LARVIK 59.1430, 10.0482 2023 / 30
Lågendalsveien 649 3270 LARVIK 59.1439, 10.0420 2022 / 13
Lågendalsveien 650 3270 LARVIK 59.1435, 10.0484 2023 / 20
Lågendalsveien 660 3270 LARVIK 59.1448, 10.0486 2023 / 22
Lågendalsveien 662 3270 LARVIK 59.1454, 10.0489 2023 / 23
Lågendalsveien 664 3270 LARVIK 59.1450, 10.0479 2023 / 35
Lågendalsveien 712 3270 LARVIK 59.1528, 10.0498 2022 / 17
Lågendalsveien 714 3270 LARVIK 59.1523, 10.0483 2022 / 16
Lågendalsveien 745 3270 LARVIK 59.1472, 10.0364 2022 / 4
Lågendalsveien 748 3270 LARVIK 59.1484, 10.0355 2022 / 1
Lågendalsveien 806 3270 LARVIK 59.1510, 10.0291 2022 / 1
Lågendalsveien 808 3270 LARVIK 59.1512, 10.0291 2022 / 1
Lågendalsveien 810 3270 LARVIK 59.1520, 10.0276 2022 / 7
Lågendalsveien 840 3270 LARVIK 59.1533, 10.0241 2022 / 4
Lågendalsveien 842 3270 LARVIK 59.1534, 10.0241 2022 / 4
Lågendalsveien 860 3270 LARVIK 59.1458, 10.0160 2023 / 11
Lågendalsveien 868 3270 LARVIK 59.1546, 10.0198 2021 / 1
Lågendalsveien 931 3270 LARVIK 59.1584, 10.0131 2020 / 1
Lågendalsveien 985 3270 LARVIK 59.1621, 10.0021 2080 / 1
Lågendalsveien 986 3270 LARVIK 59.1645, 10.0150 2019 / 3
Lågendalsveien 988 3270 LARVIK 59.1658, 10.0148 2019 / 12
Lågendalsveien 990 3270 LARVIK 59.1661, 10.0145 2019 / 11
Lågendalsveien 992 3270 LARVIK 59.1656, 10.0140 2019 / 1
Lågendalsveien 1002 3270 LARVIK 59.1675, 10.0134 2019 / 8
Lågendalsveien 1004 3270 LARVIK 59.1676, 10.0123 2019 / 6
Lågendalsveien 1006 3270 LARVIK 59.1727, 10.0027 2019 / 6
Lågendalsveien 1089 3282 KVELDE 59.1689, 9.9974 2019 / 9
Lågendalsveien 1101 3282 KVELDE 59.1703, 9.9937 2099 / 11
Lågendalsveien 1103 3282 KVELDE 59.1696, 9.9933 2099 / 11
Lågendalsveien 1123 3282 KVELDE 59.1713, 9.9903 2099 / 16
Lågendalsveien 1314 3282 KVELDE 59.1844, 9.9717 2095 / 5
Lågendalsveien 1316 3282 KVELDE 59.1860, 9.9710 2095 / 1
Lågendalsveien 1476 3282 KVELDE 59.1962, 9.9618 2090 / 156
Lågendalsveien 1488 3282 KVELDE 59.1961, 9.9644 2090 / 1
Lågendalsveien 1490 3282 KVELDE 59.1968, 9.9637 2090 / 10
Lågendalsveien 1492 3282 KVELDE 59.1977, 9.9631 2089 / 32
Lågendalsveien 1559 3282 KVELDE 59.2028, 9.9635 2089 / 66
Lågendalsveien 1667 3282 KVELDE 59.2136, 9.9628 2088 / 2
Lågendalsveien 1669 3282 KVELDE 59.2138, 9.9630 2088 / 2
Lågendalsveien 1719 3282 KVELDE 59.2180, 9.9603 2088 / 23
Lågendalsveien 1721 3282 KVELDE 59.2184, 9.9601 2087 / 12
Lågendalsveien 1730 3282 KVELDE 59.2187, 9.9621 2087 / 13
Lågendalsveien 1732A 3282 KVELDE 59.2188, 9.9657 2086 / 2
Lågendalsveien 1732B 3282 KVELDE 59.2190, 9.9661 2086 / 2
Lågendalsveien 1734A 3282 KVELDE 59.2198, 9.9696 2086 / 9
Lågendalsveien 1734B 3282 KVELDE 59.2201, 9.9702 2086 / 9
Lågendalsveien 1736 3282 KVELDE 59.2190, 9.9618 2088 / 27
Lågendalsveien 1742 3282 KVELDE 59.2202, 9.9619 2085 / 13
Lågendalsveien 1762 3282 KVELDE 59.2208, 9.9619 2088 / 29
Lågendalsveien 1768 3282 KVELDE 59.2221, 9.9623 2086 / 19
Lågendalsveien 1770 3282 KVELDE 59.2228, 9.9689 2088 / 30
Lågendalsveien 1772 3282 KVELDE 59.2227, 9.9623 2088 / 3
Lågendalsveien 1822 3282 KVELDE 59.2266, 9.9583 2084 / 11
Lågendalsveien 1851 3282 KVELDE 59.2289, 9.9454 2084 / 9
Lågendalsveien 1936 3282 KVELDE 59.2347, 9.9495 2084 / 9
Lågendalsveien 1938 3282 KVELDE 59.2351, 9.9482 2084 / 9
Lågendalsveien 1946 3282 KVELDE 59.2355, 9.9484 2084 / 4
Lågendalsveien 1948 3282 KVELDE 59.2357, 9.9486 2084 / 4
Lågendalsveien 1950 3282 KVELDE 59.2361, 9.9490 2084 / 3
Lågendalsveien 1956 3282 KVELDE 59.2363, 9.9481 2084 / 47
Lågendalsveien 2037 3282 KVELDE 59.2408, 9.9382 2084 / 13
Lågendalsveien 2039 3282 KVELDE 59.2414, 9.9375 2084 / 48
Lågendalsveien 2040 3282 KVELDE 59.2413, 9.9392 2084 / 14
Lågendalsveien 2042 3282 KVELDE 59.2417, 9.9410 2084 / 40
Lågendalsveien 2044 3282 KVELDE 59.2402, 9.9480 2084 / 54
Lågendalsveien 2046 3282 KVELDE 59.2471, 9.9497 2084 / 33
Lågendalsveien 2048 3282 KVELDE 59.2502, 9.9539 2084 / 12
Lågendalsveien 2049 3282 KVELDE 59.2419, 9.9370 2084 / 55
Lågendalsveien 2050 3282 KVELDE 59.2485, 9.9513 2084 / 53
Lågendalsveien 2052 3282 KVELDE 59.2471, 9.9486 2084 / 27
Lågendalsveien 2054 3282 KVELDE 59.2469, 9.9483 2084 / 27
Lågendalsveien 2056 3282 KVELDE 59.2418, 9.9391 2084 / 42
Lågendalsveien 2062 3282 KVELDE 59.2431, 9.9383 2084 / 50
Lågendalsveien 2084 3282 KVELDE 59.2447, 9.9368 2084 / 51
Lågendalsveien 2103 3282 KVELDE 59.2464, 9.9373 2084 / 23
Lågendalsveien 2105 3282 KVELDE 59.2462, 9.9392 2084 / 52
Lågendalsveien 2114 3282 KVELDE 59.2474, 9.9376 2084 / 49
Lågendalsveien 2121 3282 KVELDE 59.2481, 9.9358 2114 / 9
Lågendalsveien 2125 3282 KVELDE 59.2483, 9.9332 2114 / 28
Lågendalsveien 2132 3282 KVELDE 59.2505, 9.9422 2114 / 6
Lågendalsveien 2134 3282 KVELDE 59.2511, 9.9431 2114 / 15
Lågendalsveien 2136 3282 KVELDE 59.2510, 9.9422 2114 / 27
Lågendalsveien 2163 3282 KVELDE 59.2517, 9.9334 2114 / 25
Lågendalsveien 2164 3282 KVELDE 59.2519, 9.9348 2114 / 20
Lågendalsveien 2165 3282 KVELDE 59.2515, 9.9313 2114 / 3
Lågendalsveien 2183 3282 KVELDE 59.2530, 9.9324 2114 / 21
Lågendalsveien 2185 3282 KVELDE 59.2530, 9.9319 2114 / 26
Lågendalsveien 2189 3282 KVELDE 59.2534, 9.9312 2114 / 17
Lågendalsveien 2195 3282 KVELDE 59.2536, 9.9301 2114 / 29
Lågendalsveien 2244 3282 KVELDE 59.2575, 9.9275 2114 / 4
Lågendalsveien 2251 3282 KVELDE 59.2570, 9.9244 2114 / 10
Lågendalsveien 2253 3282 KVELDE 59.2577, 9.9226 2114 / 10
Lågendalsveien 2255 3282 KVELDE 59.2581, 9.9221 2114 / 1
Lågendalsveien 2260 3282 KVELDE 59.2591, 9.9277 2114 / 5
Lågendalsveien 2262 3282 KVELDE 59.2592, 9.9279 2114 / 5
Lågendalsveien 2273 3282 KVELDE 59.2599, 9.9263 2114 / 24
Lågendalsveien 2274 3282 KVELDE 59.2602, 9.9308 2115 / 32
Lågendalsveien 2276 3282 KVELDE 59.2601, 9.9302 2115 / 16
Lågendalsveien 2281 3282 KVELDE 59.2608, 9.9269 2115 / 3
Lågendalsveien 2283 3282 KVELDE 59.2607, 9.9263 2115 / 3
Lågendalsveien 2301 3282 KVELDE 59.2621, 9.9275 2115 / 1
Lågendalsveien 2303 3282 KVELDE 59.2619, 9.9264 2115 / 1
Lågendalsveien 2305 3282 KVELDE 59.2623, 9.9252 2115 / 5
Lågendalsveien 2307 3282 KVELDE 59.2632, 9.9278 2115 / 6
Lågendalsveien 2380 3282 KVELDE 59.2698, 9.9349 2115 / 20
Lågendalsveien 2382 3282 KVELDE 59.2723, 9.9365 2115 / 30
Lågendalsveien 2384 3282 KVELDE 59.2724, 9.9360 2115 / 23
Lågendalsveien 2386 3282 KVELDE 59.2713, 9.9350 2115 / 25
Lågendalsveien 2388 3282 KVELDE 59.2706, 9.9344 2115 / 26
Lågendalsveien 2408 3282 KVELDE 59.2711, 9.9311 2115 / 31
Lågendalsveien 2432 3282 KVELDE 59.2726, 9.9290 2115 / 11
Lågendalsveien 2436 3282 KVELDE 59.2730, 9.9283 2115 / 27
Lågendalsveien 2440 3282 KVELDE 59.2732, 9.9287 2115 / 11
Lågendalsveien 2562 3282 KVELDE 59.2790, 9.9114 2117 / 20
Lågendalsveien 2564 3282 KVELDE 59.2792, 9.9107 2117 / 11
Lågendalsveien 2571 3282 KVELDE 59.2793, 9.9078 2117 / 16
Lågendalsveien 2573 3282 KVELDE 59.2797, 9.9080 2117 / 4
Lågendalsveien 2596 3282 KVELDE 59.2864, 9.9171 2116 / 2
Lågendalsveien 2598 3282 KVELDE 59.2871, 9.9194 2116 / 1
Lågendalsveien 2600 3282 KVELDE 59.2870, 9.9191 2116 / 1
Lågendalsveien 2611 3277 STEINSHOLT 59.2829, 9.9054 79 / 35
Lågendalsveien 2615 3277 STEINSHOLT 59.2835, 9.9041 79 / 35
Lågendalsveien 2617 3277 STEINSHOLT 59.2835, 9.9050 79 / 35
Lågendalsveien 2633 3277 STEINSHOLT 59.2846, 9.9036 79 / 31
Lågendalsveien 2637 3277 STEINSHOLT 59.2848, 9.9025 79 / 76
Lågendalsveien 2639 3277 STEINSHOLT 59.2856, 9.9026 79 / 33
Lågendalsveien 2641 3277 STEINSHOLT 59.2852, 9.9033 79 / 31
Lågendalsveien 2646 3277 STEINSHOLT 59.2852, 9.9047 79 / 62
Lågendalsveien 2648 3277 STEINSHOLT 59.2845, 9.9062 79 / 72
Lågendalsveien 2650 3277 STEINSHOLT 59.2859, 9.9065 79 / 69
Lågendalsveien 2652 3277 STEINSHOLT 59.2862, 9.9060 79 / 47
Lågendalsveien 2654 3277 STEINSHOLT 59.2863, 9.9070 79 / 65
Lågendalsveien 2658 3277 STEINSHOLT 59.2871, 9.9068 79 / 45
Lågendalsveien 2660 3277 STEINSHOLT 59.2866, 9.9046 79 / 55
Lågendalsveien 2662 3277 STEINSHOLT 59.2860, 9.9039 79 / 73
Lågendalsveien 2696 3277 STEINSHOLT 59.2905, 9.9002 79 / 21
Lågendalsveien 2749 3277 STEINSHOLT 59.2951, 9.8899 77 / 14
Lågendalsveien 2753 3277 STEINSHOLT 59.2914, 9.8836 78 / 4
Lågendalsveien 2757 3277 STEINSHOLT 59.2906, 9.8875 78 / 22
Lågendalsveien 2761 3277 STEINSHOLT 59.2925, 9.8797 78 / 5
Lågendalsveien 2765 3277 STEINSHOLT 59.2931, 9.8831 78 / 1
Lågendalsveien 2769 3277 STEINSHOLT 59.2973, 9.8752 77 / 6
Lågendalsveien 2771 3277 STEINSHOLT 59.2995, 9.8627 77 / 15
Lågendalsveien 2773 3277 STEINSHOLT 59.2995, 9.8743 77 / 1
Lågendalsveien 2775 3277 STEINSHOLT 59.2993, 9.8740 77 / 1
Lågendalsveien 2777 3277 STEINSHOLT 59.3001, 9.8643 77 / 7
Lågendalsveien 2779 3277 STEINSHOLT 59.2984, 9.8780 77 / 24
Lågendalsveien 2783 3277 STEINSHOLT 59.2959, 9.8854 77 / 5
Lågendalsveien 2784 3277 STEINSHOLT 59.2956, 9.8911 77 / 21
Lågendalsveien 2786 3277 STEINSHOLT 59.2955, 9.8910 77 / 21
Lågendalsveien 2790 3277 STEINSHOLT 59.2970, 9.8921 77 / 25
Lågendalsveien 2792 3277 STEINSHOLT 59.2974, 9.8921 77 / 26
Lågendalsveien 2794 3277 STEINSHOLT 59.2978, 9.8915 77 / 17
Lågendalsveien 2798 3277 STEINSHOLT 59.2965, 9.8909 77 / 20
Lågendalsveien 2823 3277 STEINSHOLT 59.2992, 9.8873 77 / 19
Lågendalsveien 2825 3277 STEINSHOLT 59.2998, 9.8843 76 / 47
Lågendalsveien 2829 3277 STEINSHOLT 59.3012, 9.8838 76 / 5
Lågendalsveien 2834 3277 STEINSHOLT 59.2990, 9.8904 77 / 3
Lågendalsveien 2838 3277 STEINSHOLT 59.2992, 9.8920 77 / 18
Lågendalsveien 2842 3277 STEINSHOLT 59.3002, 9.8922 76 / 6
Lågendalsveien 2844 3277 STEINSHOLT 59.3002, 9.8912 76 / 6
Lågendalsveien 2848 3277 STEINSHOLT 59.3010, 9.8900 76 / 42
Lågendalsveien 2850 3277 STEINSHOLT 59.3013, 9.8897 76 / 35
Lågendalsveien 2852 3277 STEINSHOLT 59.3018, 9.8902 76 / 52
Lågendalsveien 2854 3277 STEINSHOLT 59.3018, 9.8898 76 / 59
Lågendalsveien 2858 3277 STEINSHOLT 59.3024, 9.8888 76 / 37
Lågendalsveien 2878 3277 STEINSHOLT 59.3036, 9.8874 76 / 14
Lågendalsveien 2880 3277 STEINSHOLT 59.3036, 9.8878 76 / 14
Lågendalsveien 2882 3277 STEINSHOLT 59.3044, 9.8914 76 / 18
Lågendalsveien 2884 3277 STEINSHOLT 59.3043, 9.8910 76 / 18
Lågendalsveien 2886 3277 STEINSHOLT 59.3044, 9.8867 76 / 67
Lågendalsveien 2917 3277 STEINSHOLT 59.3053, 9.8814 76 / 15
Lågendalsveien 2921 3277 STEINSHOLT 59.3061, 9.8813 75 / 8
Lågendalsveien 2925 3277 STEINSHOLT 59.3054, 9.8724 76 / 10
Lågendalsveien 2929 3277 STEINSHOLT 59.3059, 9.8790 76 / 55
Lågendalsveien 2931 3277 STEINSHOLT 59.3066, 9.8812 75 / 39
Lågendalsveien 2933 3277 STEINSHOLT 59.3067, 9.8812 75 / 39
Lågendalsveien 2935 3277 STEINSHOLT 59.3070, 9.8812 76 / 34
Lågendalsveien 2943 3277 STEINSHOLT 59.3079, 9.8826 76 / 46
Lågendalsveien 2974 3277 STEINSHOLT 59.3127, 9.8828 75 / 32
Lågendalsveien 2977 3277 STEINSHOLT 59.3110, 9.8814 74 / 44
Lågendalsveien 2979 3277 STEINSHOLT 59.3115, 9.8819 74 / 46
Lågendalsveien 2983 3277 STEINSHOLT 59.3121, 9.8818 74 / 51
Lågendalsveien 2985 3277 STEINSHOLT 59.3128, 9.8798 74 / 2
Lågendalsveien 2989 3277 STEINSHOLT 59.3143, 9.8804 75 / 42
Lågendalsveien 3017 3277 STEINSHOLT 59.3161, 9.8775 71 / 9
Lågendalsveien 3019 3277 STEINSHOLT 59.3157, 9.8736 71 / 5
Lågendalsveien 3021 3277 STEINSHOLT 59.3155, 9.8735 71 / 5
Lågendalsveien 3095 3277 STEINSHOLT 59.3207, 9.8724 70 / 117
Lågendalsveien 3099 3277 STEINSHOLT 59.3197, 9.8697 70 / 3
Lågendalsveien 3103 3277 STEINSHOLT 59.3186, 9.8678 71 / 12
Lågendalsveien 3109 3277 STEINSHOLT 59.3228, 9.8722 70 / 1
Lågendalsveien 3224 3277 STEINSHOLT 59.3316, 9.8955 67 / 39
Lågendalsveien 3235 3277 STEINSHOLT 59.3324, 9.8891 66 / 18
Lågendalsveien 3239 3277 STEINSHOLT 59.3333, 9.8905 66 / 5
Lågendalsveien 3286 3277 STEINSHOLT 59.3370, 9.8991 65 / 21
Lågendalsveien 3290 3277 STEINSHOLT 59.3367, 9.9024 65 / 1
Lågendalsveien 3292 3277 STEINSHOLT 59.3367, 9.9024 65 / 1
Lågendalsveien 3301 3277 STEINSHOLT 59.3389, 9.8992 65 / 24
Lågendalsveien 3303 3277 STEINSHOLT 59.3390, 9.8991 65 / 24
Lågendalsveien 3305 3277 STEINSHOLT 59.3366, 9.8969 65 / 12
Lågendalsveien 3309 3277 STEINSHOLT 59.3377, 9.8957 64 / 13
Lågendalsveien 3311 3277 STEINSHOLT 59.3381, 9.8948 64 / 1
Lågendalsveien 3313 3277 STEINSHOLT 59.3385, 9.8951 64 / 1
Lågendalsveien 3315 3277 STEINSHOLT 59.3392, 9.8945 64 / 4
Lågendalsveien 3319 3277 STEINSHOLT 59.3424, 9.8927 64 / 12
Lågendalsveien 3321 3277 STEINSHOLT 59.3434, 9.8922 63 / 6
Lågendalsveien 3323 3277 STEINSHOLT 59.3429, 9.8933 63 / 1
Lågendalsveien 3327 3277 STEINSHOLT 59.3396, 9.9004 65 / 25
Lågendalsveien 3329 3277 STEINSHOLT 59.3394, 9.9000 65 / 19
Lågendalsveien 3334 3277 STEINSHOLT 59.3390, 9.9034 65 / 29
Lågendalsveien 3338 3277 STEINSHOLT 59.3396, 9.9037 65 / 28
Lågendalsveien 3342 3277 STEINSHOLT 59.3400, 9.9019 65 / 35
Lågendalsveien 3378 3277 STEINSHOLT 59.3442, 9.9053 61 / 5
Lågendalsveien 3384 3277 STEINSHOLT 59.3439, 9.9072 61 / 8
Lågendalsveien 3386 3277 STEINSHOLT 59.3434, 9.9076 61 / 8
Lågendalsveien 3388 3277 STEINSHOLT 59.3422, 9.9102 61 / 1
Lågendalsveien 3392 3277 STEINSHOLT 59.3433, 9.9104 61 / 7
Lågendalsveien 3395 3277 STEINSHOLT 59.3446, 9.9007 61 / 2
Lågendalsveien 3399 3277 STEINSHOLT 59.3454, 9.8967 62 / 2
Lågendalsveien 3403 3277 STEINSHOLT 59.3452, 9.9019 60 / 2
Lågendalsveien 3421 3277 STEINSHOLT 59.3479, 9.9054 60 / 27
Lågendalsveien 3423 3277 STEINSHOLT 59.3481, 9.9059 60 / 33
Lågendalsveien 3425 3277 STEINSHOLT 59.3487, 9.9064 60 / 25
Lågendalsveien 3469 3277 STEINSHOLT 59.3503, 9.9077 60 / 31
Lågendalsveien 3473 3277 STEINSHOLT 59.3525, 9.9096 60 / 38
Lågendalsveien 3488 3277 STEINSHOLT 59.3526, 9.9120 60 / 6
Lågendalsveien 3574 3275 SVARSTAD 59.3591, 9.9164 47 / 22
Lågendalsveien 3600 3275 SVARSTAD 59.3620, 9.9177 47 / 1
Lågendalsveien 3611 3275 SVARSTAD 59.3617, 9.9149 47 / 24
Lågendalsveien 3615 3275 SVARSTAD 59.3622, 9.9156 47 / 26
Lågendalsveien 3619 3275 SVARSTAD 59.3633, 9.9164 47 / 14
Lågendalsveien 3621 3275 SVARSTAD 59.3632, 9.9142 46 / 3
Lågendalsveien 3625 3275 SVARSTAD 59.3642, 9.9179 46 / 1
Lågendalsveien 3627 3275 SVARSTAD 59.3639, 9.9174 46 / 6
Lågendalsveien 3679 3275 SVARSTAD 59.3686, 9.9254 45 / 21
Lågendalsveien 3681 3275 SVARSTAD 59.3687, 9.9263 45 / 20
Lågendalsveien 3682 3275 SVARSTAD 59.3678, 9.9258 45 / 12
Lågendalsveien 3684 3275 SVARSTAD 59.3671, 9.9241 45 / 14
Lågendalsveien 3686 3275 SVARSTAD 59.3668, 9.9234 46 / 2
Lågendalsveien 3688 3275 SVARSTAD 59.3628, 9.9290 47 / 9
Lågendalsveien 3692 3275 SVARSTAD 59.3614, 9.9309 47 / 7
Lågendalsveien 3707 3275 SVARSTAD 59.3709, 9.9281 45 / 6
Lågendalsveien 3709 3275 SVARSTAD 59.3712, 9.9278 45 / 6
Lågendalsveien 3711 3275 SVARSTAD 59.3703, 9.9290 45 / 5
Lågendalsveien 3734 3275 SVARSTAD 59.3721, 9.9328 43 / 2
Lågendalsveien 3738 3275 SVARSTAD 59.3726, 9.9334 43 / 1
Lågendalsveien 3742 3275 SVARSTAD 59.3728, 9.9318 44 / 8
Lågendalsveien 3751 3275 SVARSTAD 59.3724, 9.9194 44 / 15
Lågendalsveien 3753 3275 SVARSTAD 59.3732, 9.9273 44 / 14
Lågendalsveien 3757 3275 SVARSTAD 59.3744, 9.9208 44 / 2
Lågendalsveien 3759 3275 SVARSTAD 59.3740, 9.9236 41 / 13
Lågendalsveien 3761 3275 SVARSTAD 59.3756, 9.9298 41 / 12
Lågendalsveien 3815 3275 SVARSTAD 59.3774, 9.9351 41 / 1
Lågendalsveien 3821 3275 SVARSTAD 59.3796, 9.9356 41 / 2
Lågendalsveien 3823 3275 SVARSTAD 59.3787, 9.9353 41 / 18
Lågendalsveien 3847 3275 SVARSTAD 59.3798, 9.9386 41 / 14
Lågendalsveien 3850 3275 SVARSTAD 59.3791, 9.9491 42 / 5
Lågendalsveien 3852 3275 SVARSTAD 59.3815, 9.9510 42 / 1
Lågendalsveien 3856 3275 SVARSTAD 59.3774, 9.9424 42 / 11
Lågendalsveien 3858 3275 SVARSTAD 59.3771, 9.9425 42 / 12
Lågendalsveien 3889 3275 SVARSTAD 59.3823, 9.9420 41 / 4
Lågendalsveien 3893 3275 SVARSTAD 59.3827, 9.9414 40 / 6
Lågendalsveien 3897 3275 SVARSTAD 59.3832, 9.9421 40 / 4
Lågendalsveien 3901 3275 SVARSTAD 59.3829, 9.9430 40 / 5
Lågendalsveien 3924 3275 SVARSTAD 59.3848, 9.9483 42 / 10
Lågendalsveien 3935 3275 SVARSTAD 59.3851, 9.9416 40 / 1
Lågendalsveien 3941 3275 SVARSTAD 59.3873, 9.9401 39 / 5
Lågendalsveien 3965 3275 SVARSTAD 59.3890, 9.9494 39 / 2
Lågendalsveien 3972 3275 SVARSTAD 59.3879, 9.9505 32 / 3
Lågendalsveien 3976 3275 SVARSTAD 59.3874, 9.9528 32 / 3
Lågendalsveien 3996 3275 SVARSTAD 59.3880, 9.9562 32 / 91
Lågendalsveien 4019 3275 SVARSTAD 59.3918, 9.9482 38 / 1
Lågendalsveien 4021 3275 SVARSTAD 59.3917, 9.9479 38 / 1
Lågendalsveien 4023 3275 SVARSTAD 59.3920, 9.9474 38 / 2
Lågendalsveien 4027 3275 SVARSTAD 59.3935, 9.9507 38 / 5
Lågendalsveien 4038 3275 SVARSTAD 59.3944, 9.9528 38 / 4
Lågendalsveien 4050 3275 SVARSTAD 59.3955, 9.9535 37 / 29
Lågendalsveien 4052 3275 SVARSTAD 59.3956, 9.9540 37 / 31
Lågendalsveien 4054 3275 SVARSTAD 59.3958, 9.9540 37 / 34
Lågendalsveien 4056 3275 SVARSTAD 59.3962, 9.9538 37 / 12
Lågendalsveien 4061 3275 SVARSTAD 59.3972, 9.9510 37 / 17
Lågendalsveien 4070 3275 SVARSTAD 59.3972, 9.9542 37 / 15
Lågendalsveien 4072 3275 SVARSTAD 59.3970, 9.9544 37 / 20
Lågendalsveien 4074 3275 SVARSTAD 59.3967, 9.9547 37 / 14
Lågendalsveien 4076 3275 SVARSTAD 59.3970, 9.9552 37 / 28
Lågendalsveien 4078 3275 SVARSTAD 59.3968, 9.9553 37 / 27
Lågendalsveien 4080 3275 SVARSTAD 59.3966, 9.9553 37 / 26
Lågendalsveien 4082 3275 SVARSTAD 59.3964, 9.9561 37 / 4
Lågendalsveien 4084 3275 SVARSTAD 59.3967, 9.9561 37 / 25
Lågendalsveien 4092 3275 SVARSTAD 59.3995, 9.9556 37 / 11
Lågendalsveien 4255 3275 SVARSTAD 59.4147, 9.9667 30 / 30
Lågendalsveien 4300 3275 SVARSTAD 59.4130, 9.9758 30 / 31
Lågendalsveien 4302 3275 SVARSTAD 59.4138, 9.9748 30 / 22
Lågendalsveien 4307 3275 SVARSTAD 59.4138, 9.9739 30 / 32
Lågendalsveien 4494 3275 SVARSTAD 59.4223, 9.9935 31 / 63
Lågendalsveien 4498 3275 SVARSTAD 59.4231, 9.9988 31 / 3
Lågendalsveien 4500 3275 SVARSTAD 59.4256, 9.9968 31 / 30
Lågendalsveien 4613 3275 SVARSTAD 59.4374, 10.0000 94 / 2
Lågendalsveien 4615 3275 SVARSTAD 59.4380, 9.9994 95 / 4
Lågendalsveien 4671 3275 SVARSTAD 59.4410, 10.0062 95 / 8
Lågendalsveien 4694 3275 SVARSTAD 59.4413, 10.0088 95 / 3
Lågendalsveien 4807 3275 SVARSTAD 59.4492, 10.0045 99 / 7
Lågendalsveien 4906 3275 SVARSTAD 59.4596, 10.0191 99 / 10
Lågendalsveien 4908 3275 SVARSTAD 59.4593, 10.0193 99 / 11
Lågendalsveien 4910 3275 SVARSTAD 59.4594, 10.0217 101 / 2
Lågendalsveien 4954 3275 SVARSTAD 59.4632, 10.0250 102 / 5
Lågendalsveien 4958 3275 SVARSTAD 59.4637, 10.0247 102 / 3

Lågendalsveien i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Lågendalsveien:

KommuneAdresserPostnummer
Lågendalsveien 23‑4958 3270, 3275, 3277, 3282
Lågendalsveien 20‑156 3619

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.