Løvika i Kristiansand

Løvika er ein veg i Kristiansand kommune.

Det er 112 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 121.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

4623 KRISTIANSAND S

Adresser i Løvika

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løvika 1 4623 KRISTIANSAND S 58.1136, 7.9821 9 / 403
Løvika 3 4623 KRISTIANSAND S 58.1136, 7.9820 9 / 404
Løvika 5 4623 KRISTIANSAND S 58.1134, 7.9818 9 / 405
Løvika 6 4623 KRISTIANSAND S 58.1136, 7.9840 9 / 206
Løvika 7 4623 KRISTIANSAND S 58.1133, 7.9816 9 / 184
Løvika 8 4623 KRISTIANSAND S 58.1136, 7.9837 9 / 200
Løvika 10 4623 KRISTIANSAND S 58.1135, 7.9835 9 / 201
Løvika 11 4623 KRISTIANSAND S 58.1130, 7.9817 9 / 172
Løvika 12 4623 KRISTIANSAND S 58.1134, 7.9832 9 / 202
Løvika 13 4623 KRISTIANSAND S 58.1129, 7.9816 9 / 170
Løvika 14 4623 KRISTIANSAND S 58.1134, 7.9830 9 / 203
Løvika 16 4623 KRISTIANSAND S 58.1133, 7.9827 9 / 204
Løvika 17 4623 KRISTIANSAND S 58.1129, 7.9813 9 / 173
Løvika 18 4623 KRISTIANSAND S 58.1131, 7.9826 9 / 205
Løvika 19 4623 KRISTIANSAND S 58.1130, 7.9812 9 / 186
Løvika 20 4623 KRISTIANSAND S 58.1131, 7.9823 9 / 411
Løvika 21 4623 KRISTIANSAND S 58.1131, 7.9810 9 / 395
Løvika 22B 4623 KRISTIANSAND S 58.1124, 7.9826 9 / 68
Løvika 22C 4623 KRISTIANSAND S 58.1125, 7.9831 9 / 416
Løvika 22D 4623 KRISTIANSAND S 58.1125, 7.9832 9 / 416
Løvika 22E 4623 KRISTIANSAND S 58.1125, 7.9834 9 / 416
Løvika 23 4623 KRISTIANSAND S 58.1133, 7.9811 9 / 169
Løvika 24 4623 KRISTIANSAND S 58.1130, 7.9830 9 / 176
Løvika 25 4623 KRISTIANSAND S 58.1135, 7.9812 9 / 394
Løvika 26 4623 KRISTIANSAND S 58.1132, 7.9833 9 / 178
Løvika 27 4623 KRISTIANSAND S 58.1136, 7.9814 9 / 396
Løvika 28 4623 KRISTIANSAND S 58.1130, 7.9839 9 / 179
Løvika 29A 4623 KRISTIANSAND S 58.1138, 7.9818 9 / 422
Løvika 29B 4623 KRISTIANSAND S 58.1139, 7.9819 9 / 423
Løvika 30 4623 KRISTIANSAND S 58.1129, 7.9842 9 / 180
Løvika 31 4623 KRISTIANSAND S 58.1140, 7.9817 9 / 424
Løvika 32 4623 KRISTIANSAND S 58.1133, 7.9840 9 / 181
Løvika 33 4623 KRISTIANSAND S 58.1141, 7.9816 9 / 425
Løvika 34 4623 KRISTIANSAND S 58.1134, 7.9842 9 / 182
Løvika 35 4623 KRISTIANSAND S 58.1142, 7.9816 9 / 426
Løvika 36 4623 KRISTIANSAND S 58.1134, 7.9852 9 / 106
Løvika 37 4623 KRISTIANSAND S 58.1139, 7.9813 9 / 467
Løvika 39 4623 KRISTIANSAND S 58.1141, 7.9810 9 / 222
Løvika 40 4623 KRISTIANSAND S 58.1133, 7.9856 9 / 96
Løvika 42 4623 KRISTIANSAND S 58.1132, 7.9859 9 / 97
Løvika 43 4623 KRISTIANSAND S 58.1144, 7.9809 9 / 400
Løvika 44 4623 KRISTIANSAND S 58.1130, 7.9861 9 / 98
Løvika 45 4623 KRISTIANSAND S 58.1146, 7.9808 9 / 401
Løvika 46 4623 KRISTIANSAND S 58.1129, 7.9865 9 / 104
Løvika 46A 4623 KRISTIANSAND S 58.1128, 7.9868 9 / 101
Løvika 47 4623 KRISTIANSAND S 58.1148, 7.9807 9 / 402
Løvika 48 4623 KRISTIANSAND S 58.1130, 7.9874 9 / 107
Løvika 49 4623 KRISTIANSAND S 58.1149, 7.9806 9 / 253
Løvika 50 4623 KRISTIANSAND S 58.1131, 7.9876 9 / 99
Løvika 52 4623 KRISTIANSAND S 58.1134, 7.9877 9 / 100
Løvika 53 4623 KRISTIANSAND S 58.1151, 7.9805 9 / 223
Løvika 54 4623 KRISTIANSAND S 58.1137, 7.9875 9 / 108
Løvika 55 4623 KRISTIANSAND S 58.1152, 7.9808 9 / 397
Løvika 56A 4623 KRISTIANSAND S 58.1137, 7.9872 9 / 109
Løvika 56B 4623 KRISTIANSAND S 58.1137, 7.9871 9 / 109
Løvika 57A 4623 KRISTIANSAND S 58.1146, 7.9813 9 / 232
Løvika 57B 4623 KRISTIANSAND S 58.1146, 7.9812 9 / 232
Løvika 57C 4623 KRISTIANSAND S 58.1145, 7.9813 9 / 232
Løvika 57D 4623 KRISTIANSAND S 58.1145, 7.9813 9 / 232
Løvika 57E 4623 KRISTIANSAND S 58.1145, 7.9816 9 / 232
Løvika 57F 4623 KRISTIANSAND S 58.1145, 7.9816 9 / 232
Løvika 57G 4623 KRISTIANSAND S 58.1146, 7.9818 9 / 232
Løvika 57H 4623 KRISTIANSAND S 58.1146, 7.9818 9 / 232
Løvika 57I 4623 KRISTIANSAND S 58.1147, 7.9817 9 / 232
Løvika 57J 4623 KRISTIANSAND S 58.1147, 7.9817 9 / 232
Løvika 58 4623 KRISTIANSAND S 58.1139, 7.9869 9 / 110
Løvika 59A 4623 KRISTIANSAND S 58.1147, 7.9812 9 / 225
Løvika 59B 4623 KRISTIANSAND S 58.1148, 7.9812 9 / 225
Løvika 59C 4623 KRISTIANSAND S 58.1148, 7.9812 9 / 225
Løvika 59D 4623 KRISTIANSAND S 58.1147, 7.9812 9 / 225
Løvika 59E 4623 KRISTIANSAND S 58.1148, 7.9811 9 / 225
Løvika 59F 4623 KRISTIANSAND S 58.1148, 7.9812 9 / 225
Løvika 60 4623 KRISTIANSAND S 58.1140, 7.9868 9 / 111
Løvika 61A 4623 KRISTIANSAND S 58.1149, 7.9814 9 / 225
Løvika 61B 4623 KRISTIANSAND S 58.1148, 7.9815 9 / 225
Løvika 61C 4623 KRISTIANSAND S 58.1148, 7.9815 9 / 225
Løvika 61D 4623 KRISTIANSAND S 58.1149, 7.9815 9 / 225
Løvika 61E 4623 KRISTIANSAND S 58.1148, 7.9815 9 / 225
Løvika 61F 4623 KRISTIANSAND S 58.1148, 7.9816 9 / 225
Løvika 62 4623 KRISTIANSAND S 58.1141, 7.9865 9 / 112
Løvika 64 4623 KRISTIANSAND S 58.1141, 7.9861 9 / 113
Løvika 66 4623 KRISTIANSAND S 58.1140, 7.9859 9 / 114
Løvika 68 4623 KRISTIANSAND S 58.1138, 7.9856 9 / 115
Løvika 70 4623 KRISTIANSAND S 58.1137, 7.9856 9 / 118
Løvika 72 4623 KRISTIANSAND S 58.1135, 7.9860 9 / 119
Løvika 74 4623 KRISTIANSAND S 58.1134, 7.9863 9 / 120
Løvika 76 4623 KRISTIANSAND S 58.1133, 7.9867 9 / 121
Løvika 78 4623 KRISTIANSAND S 58.1135, 7.9869 9 / 103
Løvika 80 4623 KRISTIANSAND S 58.1136, 7.9866 9 / 102
Løvika 81 4623 KRISTIANSAND S 58.1154, 7.9813 9 / 174
Løvika 82 4623 KRISTIANSAND S 58.1137, 7.9863 9 / 122
Løvika 83 4623 KRISTIANSAND S 58.1151, 7.9814 9 / 398
Løvika 84 4623 KRISTIANSAND S 58.1139, 7.9850 9 / 116
Løvika 85 4623 KRISTIANSAND S 58.1152, 7.9817 9 / 168
Løvika 86 4623 KRISTIANSAND S 58.1139, 7.9847 9 / 117
Løvika 87 4623 KRISTIANSAND S 58.1150, 7.9819 9 / 276
Løvika 88 4623 KRISTIANSAND S 58.1138, 7.9845 9 / 123
Løvika 89 4623 KRISTIANSAND S 58.1148, 7.9821 9 / 399
Løvika 91 4623 KRISTIANSAND S 58.1147, 7.9822 9 / 231
Løvika 93 4623 KRISTIANSAND S 58.1144, 7.9825 9 / 408
Løvika 95 4623 KRISTIANSAND S 58.1144, 7.9820 9 / 417
Løvika 97 4623 KRISTIANSAND S 58.1142, 7.9822 9 / 418
Løvika 99 4623 KRISTIANSAND S 58.1141, 7.9823 9 / 419
Løvika 101 4623 KRISTIANSAND S 58.1140, 7.9824 9 / 420
Løvika 103 4623 KRISTIANSAND S 58.1141, 7.9827 9 / 409
Løvika 105 4623 KRISTIANSAND S 58.1141, 7.9830 9 / 410
Løvika 109 4623 KRISTIANSAND S 58.1139, 7.9839 9 / 258
Løvika 111 4623 KRISTIANSAND S 58.1139, 7.9836 9 / 183
Løvika 113 4623 KRISTIANSAND S 58.1138, 7.9833 9 / 254
Løvika 115 4623 KRISTIANSAND S 58.1138, 7.9830 9 / 255
Løvika 117 4623 KRISTIANSAND S 58.1137, 7.9828 9 / 256
Løvika 121 4623 KRISTIANSAND S 58.1137, 7.9825 9 / 185

Løvika i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Løvika:

KommuneAdresserPostnummer
Løvika 1‑121 4623
Løvika 16‑107 6013

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.