Labråten i Fredrikstad

Labråten er ein veg i Fredrikstad kommune.

Det er 110 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 101.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

1614 FREDRIKSTAD

Adresser i Labråten

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Labråten 1 1614 FREDRIKSTAD 59.2307, 10.9150 210 / 14
Labråten 3 1614 FREDRIKSTAD 59.2309, 10.9150 210 / 14
Labråten 10 1614 FREDRIKSTAD 59.2318, 10.9176 210 / 752
Labråten 11 1614 FREDRIKSTAD 59.2314, 10.9183 210 / 475
Labråten 12 1614 FREDRIKSTAD 59.2320, 10.9180 210 / 387
Labråten 13 1614 FREDRIKSTAD 59.2317, 10.9186 210 / 1380
Labråten 14 1614 FREDRIKSTAD 59.2322, 10.9183 210 / 396
Labråten 14A 1614 FREDRIKSTAD 59.2323, 10.9180 210 / 401
Labråten 14B 1614 FREDRIKSTAD 59.2326, 10.9176 210 / 402
Labråten 14C 1614 FREDRIKSTAD 59.2321, 10.9172 210 / 403
Labråten 15 1614 FREDRIKSTAD 59.2320, 10.9189 210 / 404
Labråten 17 1614 FREDRIKSTAD 59.2323, 10.9192 210 / 815
Labråten 19 1614 FREDRIKSTAD 59.2324, 10.9193 210 / 1524
Labråten 20 1614 FREDRIKSTAD 59.2327, 10.9190 210 / 809
Labråten 21 1614 FREDRIKSTAD 59.2325, 10.9194 210 / 374
Labråten 22 1614 FREDRIKSTAD 59.2329, 10.9191 210 / 374
Labråten 23 1614 FREDRIKSTAD 59.2326, 10.9195 210 / 374
Labråten 24 1614 FREDRIKSTAD 59.2330, 10.9192 210 / 374
Labråten 25 1614 FREDRIKSTAD 59.2326, 10.9195 210 / 374
Labråten 26 1614 FREDRIKSTAD 59.2331, 10.9193 210 / 374
Labråten 27 1614 FREDRIKSTAD 59.2328, 10.9197 210 / 825
Labråten 27A 1614 FREDRIKSTAD 59.2329, 10.9204 210 / 1395
Labråten 28 1614 FREDRIKSTAD 59.2331, 10.9194 210 / 374
Labråten 29 1614 FREDRIKSTAD 59.2329, 10.9198 210 / 783
Labråten 29A 1614 FREDRIKSTAD 59.2330, 10.9206 210 / 374
Labråten 30 1614 FREDRIKSTAD 59.2332, 10.9195 210 / 374
Labråten 31 1614 FREDRIKSTAD 59.2329, 10.9199 210 / 374
Labråten 31A 1614 FREDRIKSTAD 59.2331, 10.9207 210 / 374
Labråten 32 1614 FREDRIKSTAD 59.2333, 10.9196 210 / 837
Labråten 33 1614 FREDRIKSTAD 59.2330, 10.9200 210 / 817
Labråten 33A 1614 FREDRIKSTAD 59.2332, 10.9208 210 / 374
Labråten 34 1614 FREDRIKSTAD 59.2334, 10.9197 210 / 838
Labråten 35 1614 FREDRIKSTAD 59.2331, 10.9200 210 / 374
Labråten 36 1614 FREDRIKSTAD 59.2335, 10.9198 210 / 374
Labråten 37 1614 FREDRIKSTAD 59.2333, 10.9203 210 / 374
Labråten 38 1614 FREDRIKSTAD 59.2336, 10.9199 210 / 374
Labråten 39 1614 FREDRIKSTAD 59.2333, 10.9203 210 / 877
Labråten 40 1614 FREDRIKSTAD 59.2336, 10.9200 210 / 818
Labråten 41 1614 FREDRIKSTAD 59.2334, 10.9204 210 / 374
Labråten 42A 1614 FREDRIKSTAD 59.2339, 10.9203 210 / 933
Labråten 42B 1614 FREDRIKSTAD 59.2340, 10.9204 210 / 933
Labråten 42C 1614 FREDRIKSTAD 59.2339, 10.9202 210 / 933
Labråten 42D 1614 FREDRIKSTAD 59.2340, 10.9203 210 / 933
Labråten 43 1614 FREDRIKSTAD 59.2335, 10.9205 210 / 374
Labråten 44A 1614 FREDRIKSTAD 59.2341, 10.9205 210 / 1563
Labråten 44B 1614 FREDRIKSTAD 59.2342, 10.9205 210 / 1563
Labråten 44C 1614 FREDRIKSTAD 59.2341, 10.9204 210 / 1563
Labråten 44D 1614 FREDRIKSTAD 59.2342, 10.9205 210 / 1563
Labråten 45 1614 FREDRIKSTAD 59.2337, 10.9206 210 / 374
Labråten 47 1614 FREDRIKSTAD 59.2338, 10.9207 210 / 374
Labråten 49 1614 FREDRIKSTAD 59.2338, 10.9208 210 / 1349
Labråten 50A 1614 FREDRIKSTAD 59.2344, 10.9208 210 / 819
Labråten 50B 1614 FREDRIKSTAD 59.2345, 10.9209 210 / 1003
Labråten 51 1614 FREDRIKSTAD 59.2339, 10.9208 210 / 1351
Labråten 51A 1614 FREDRIKSTAD 59.2336, 10.9214 210 / 1352
Labråten 52 1614 FREDRIKSTAD 59.2347, 10.9210 210 / 1353
Labråten 53 1614 FREDRIKSTAD 59.2340, 10.9209 210 / 1354
Labråten 53A 1614 FREDRIKSTAD 59.2338, 10.9215 210 / 883
Labråten 54 1614 FREDRIKSTAD 59.2349, 10.9212 210 / 1534
Labråten 55 1614 FREDRIKSTAD 59.2341, 10.9210 210 / 1355
Labråten 56 1614 FREDRIKSTAD 59.2351, 10.9213 210 / 1537
Labråten 57 1614 FREDRIKSTAD 59.2342, 10.9213 210 / 1539
Labråten 58 1614 FREDRIKSTAD 59.2353, 10.9217 212 / 301
Labråten 59 1614 FREDRIKSTAD 59.2343, 10.9213 210 / 1552
Labråten 59A 1614 FREDRIKSTAD 59.2340, 10.9217 210 / 1533
Labråten 60 1614 FREDRIKSTAD 59.2356, 10.9220 212 / 302
Labråten 61 1614 FREDRIKSTAD 59.2344, 10.9214 210 / 799
Labråten 61A 1614 FREDRIKSTAD 59.2341, 10.9219 210 / 810
Labråten 62 1614 FREDRIKSTAD 59.2358, 10.9220 212 / 303
Labråten 63 1614 FREDRIKSTAD 59.2344, 10.9215 210 / 794
Labråten 63A 1614 FREDRIKSTAD 59.2342, 10.9219 210 / 811
Labråten 64 1614 FREDRIKSTAD 59.2359, 10.9222 212 / 304
Labråten 65 1614 FREDRIKSTAD 59.2347, 10.9216 210 / 843
Labråten 66 1614 FREDRIKSTAD 59.2362, 10.9224 212 / 305
Labråten 67 1614 FREDRIKSTAD 59.2348, 10.9217 210 / 374
Labråten 68 1614 FREDRIKSTAD 59.2364, 10.9227 212 / 3
Labråten 69 1614 FREDRIKSTAD 59.2349, 10.9218 210 / 841
Labråten 70 1614 FREDRIKSTAD 59.2366, 10.9229 212 / 306
Labråten 71 1614 FREDRIKSTAD 59.2349, 10.9219 210 / 374
Labråten 72 1614 FREDRIKSTAD 59.2369, 10.9229 212 / 392
Labråten 73 1614 FREDRIKSTAD 59.2350, 10.9219 210 / 845
Labråten 74 1614 FREDRIKSTAD 59.2371, 10.9230 212 / 3
Labråten 75 1614 FREDRIKSTAD 59.2351, 10.9226 210 / 879
Labråten 76 1614 FREDRIKSTAD 59.2375, 10.9233 212 / 3
Labråten 79 1614 FREDRIKSTAD 59.2355, 10.9224 212 / 384
Labråten 80A 1614 FREDRIKSTAD 59.2377, 10.9237 212 / 409
Labråten 80B 1614 FREDRIKSTAD 59.2377, 10.9237 212 / 409
Labråten 80C 1614 FREDRIKSTAD 59.2377, 10.9237 212 / 409
Labråten 81 1614 FREDRIKSTAD 59.2358, 10.9227 212 / 373
Labråten 82A 1614 FREDRIKSTAD 59.2379, 10.9233 212 / 409
Labråten 82B 1614 FREDRIKSTAD 59.2379, 10.9233 212 / 409
Labråten 83 1614 FREDRIKSTAD 59.2359, 10.9230 212 / 372
Labråten 84A 1614 FREDRIKSTAD 59.2382, 10.9236 212 / 409
Labråten 84B 1614 FREDRIKSTAD 59.2382, 10.9236 212 / 409
Labråten 84C 1614 FREDRIKSTAD 59.2382, 10.9236 212 / 409
Labråten 85 1614 FREDRIKSTAD 59.2362, 10.9232 212 / 323
Labråten 86A 1614 FREDRIKSTAD 59.2384, 10.9240 212 / 409
Labråten 86B 1614 FREDRIKSTAD 59.2384, 10.9240 212 / 409
Labråten 87 1614 FREDRIKSTAD 59.2364, 10.9234 212 / 307
Labråten 88A 1614 FREDRIKSTAD 59.2383, 10.9246 212 / 409
Labråten 88B 1614 FREDRIKSTAD 59.2383, 10.9244 212 / 409
Labråten 88C 1614 FREDRIKSTAD 59.2383, 10.9244 212 / 409
Labråten 89A 1614 FREDRIKSTAD 59.2368, 10.9235 212 / 3
Labråten 89B 1614 FREDRIKSTAD 59.2368, 10.9234 212 / 311
Labråten 91 1614 FREDRIKSTAD 59.2370, 10.9236 212 / 308
Labråten 93 1614 FREDRIKSTAD 59.2373, 10.9239 212 / 327
Labråten 95 1614 FREDRIKSTAD 59.2375, 10.9245 212 / 88
Labråten 97 1614 FREDRIKSTAD 59.2378, 10.9247 212 / 389
Labråten 99 1614 FREDRIKSTAD 59.2380, 10.9250 212 / 309
Labråten 101 1614 FREDRIKSTAD 59.2382, 10.9252 212 / 310

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.