Lauvsnesvegen i Namdalseid

Lauvsnesvegen er ein veg i Namdalseid kommune.

Det er 75 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 2772.

Adressene i Lauvsnesvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Lauvsnesvegen 1, 5, 9, 11-13, 49, 126, 132, 210, 231, 257, 377, 415, 421, 572, 816, 818, 944, 946, 948, 1045, 1050, 1054, 1072, 1074, 1076, 10787750 NAMDALSEID
Lauvsnesvegen 1169, 1230, 1301, 1518, 1759, 1761, 1776, 1782, 1789, 1791, 1793, 1796-1798, 1805, 1807, 1811, 1813, 1815-1816, 1818, 1849, 1851, 1868, 2036, 2038, 2049, 2067, 2076, 2078, 2098, 2100, 2102, 2126, 2128, 2130, 2132, 2137-2139, 2141, 2143, 2281, 2484, 2506, 2589, 27727777 NORD-STATLAND

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Lauvsnesvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lauvsnesvegen 1 7750 NAMDALSEID 64.3082, 11.2217 157 / 46
Lauvsnesvegen 5 7750 NAMDALSEID 64.3085, 11.2213 157 / 27
Lauvsnesvegen 9 7750 NAMDALSEID 64.3083, 11.2205 157 / 89
Lauvsnesvegen 11 7750 NAMDALSEID 64.3079, 11.2206 157 / 89
Lauvsnesvegen 12 7750 NAMDALSEID 64.3092, 11.2204 157 / 21
Lauvsnesvegen 13 7750 NAMDALSEID 64.3086, 11.2199 157 / 17
Lauvsnesvegen 49 7750 NAMDALSEID 64.3104, 11.2109 152 / 1
Lauvsnesvegen 126 7750 NAMDALSEID 64.3171, 11.2166 152 / 1
Lauvsnesvegen 132 7750 NAMDALSEID 64.3175, 11.2162 152 / 7
Lauvsnesvegen 210 7750 NAMDALSEID 64.3245, 11.2183 152 / 1
Lauvsnesvegen 231 7750 NAMDALSEID 64.3261, 11.2188 152 / 8
Lauvsnesvegen 257 7750 NAMDALSEID 64.3280, 11.2207 152 / 10
Lauvsnesvegen 377 7750 NAMDALSEID 64.3383, 11.2310 153 / 4
Lauvsnesvegen 415 7750 NAMDALSEID 64.3410, 11.2356 154 / 14
Lauvsnesvegen 421 7750 NAMDALSEID 64.3414, 11.2368 154 / 52
Lauvsnesvegen 572 7750 NAMDALSEID 64.3514, 11.2512 154 / 48
Lauvsnesvegen 816 7750 NAMDALSEID 64.3701, 11.2139 154 / 27
Lauvsnesvegen 818 7750 NAMDALSEID 64.3701, 11.2125 154 / 26
Lauvsnesvegen 944 7750 NAMDALSEID 64.3723, 11.1934 154 / 11
Lauvsnesvegen 946 7750 NAMDALSEID 64.3708, 11.1927 154 / 11
Lauvsnesvegen 948 7750 NAMDALSEID 64.3711, 11.1923 154 / 11
Lauvsnesvegen 1045 7750 NAMDALSEID 64.3712, 11.1721 154 / 15
Lauvsnesvegen 1050 7750 NAMDALSEID 64.3719, 11.1747 154 / 34
Lauvsnesvegen 1054 7750 NAMDALSEID 64.3723, 11.1729 154 / 31
Lauvsnesvegen 1072 7750 NAMDALSEID 64.3731, 11.1719 154 / 22
Lauvsnesvegen 1074 7750 NAMDALSEID 64.3732, 11.1709 154 / 23
Lauvsnesvegen 1076 7750 NAMDALSEID 64.3731, 11.1729 154 / 19
Lauvsnesvegen 1078 7750 NAMDALSEID 64.3734, 11.1726 154 / 21
Lauvsnesvegen 1169 7777 NORD-STATLAND 64.3798, 11.1568 180 / 37
Lauvsnesvegen 1230 7777 NORD-STATLAND 64.3850, 11.1600 180 / 8
Lauvsnesvegen 1301 7777 NORD-STATLAND 64.3908, 11.1639 180 / 30
Lauvsnesvegen 1518 7777 NORD-STATLAND 64.4069, 11.1885 180 / 53
Lauvsnesvegen 1759 7777 NORD-STATLAND 64.4284, 11.1845 180 / 19
Lauvsnesvegen 1761 7777 NORD-STATLAND 64.4284, 11.1848 180 / 19
Lauvsnesvegen 1776 7777 NORD-STATLAND 64.4301, 11.1838 180 / 28
Lauvsnesvegen 1782 7777 NORD-STATLAND 64.4304, 11.1838 180 / 36
Lauvsnesvegen 1789 7777 NORD-STATLAND 64.4313, 11.1798 180 / 11
Lauvsnesvegen 1791 7777 NORD-STATLAND 64.4312, 11.1823 180 / 27
Lauvsnesvegen 1793 7777 NORD-STATLAND 64.4313, 11.1824 180 / 27
Lauvsnesvegen 1796 7777 NORD-STATLAND 64.4315, 11.1837 180 / 26
Lauvsnesvegen 1797 7777 NORD-STATLAND 64.4322, 11.1822 180 / 21
Lauvsnesvegen 1798 7777 NORD-STATLAND 64.4320, 11.1844 180 / 32
Lauvsnesvegen 1805 7777 NORD-STATLAND 64.4325, 11.1832 180 / 31
Lauvsnesvegen 1807 7777 NORD-STATLAND 64.4327, 11.1834 180 / 31
Lauvsnesvegen 1811 7777 NORD-STATLAND 64.4330, 11.1839 180 / 33
Lauvsnesvegen 1813 7777 NORD-STATLAND 64.4333, 11.1831 180 / 44
Lauvsnesvegen 1815 7777 NORD-STATLAND 64.4338, 11.1841 180 / 41
Lauvsnesvegen 1816 7777 NORD-STATLAND 64.4330, 11.1857 180 / 43
Lauvsnesvegen 1818 7777 NORD-STATLAND 64.4334, 11.1863 180 / 42
Lauvsnesvegen 1849 7777 NORD-STATLAND 64.4360, 11.1865 180 / 2
Lauvsnesvegen 1851 7777 NORD-STATLAND 64.4360, 11.1857 180 / 2
Lauvsnesvegen 1868 7777 NORD-STATLAND 64.4384, 11.1870 180 / 49
Lauvsnesvegen 2036 7777 NORD-STATLAND 64.4403, 11.1598 181 / 14
Lauvsnesvegen 2038 7777 NORD-STATLAND 64.4406, 11.1604 181 / 5
Lauvsnesvegen 2049 7777 NORD-STATLAND 64.4394, 11.1558 181 / 1
Lauvsnesvegen 2067 7777 NORD-STATLAND 64.4412, 11.1550 181 / 29
Lauvsnesvegen 2076 7777 NORD-STATLAND 64.4436, 11.1533 181 / 4
Lauvsnesvegen 2078 7777 NORD-STATLAND 64.4434, 11.1529 181 / 4
Lauvsnesvegen 2098 7777 NORD-STATLAND 64.4432, 11.1509 181 / 20
Lauvsnesvegen 2100 7777 NORD-STATLAND 64.4434, 11.1498 181 / 16
Lauvsnesvegen 2102 7777 NORD-STATLAND 64.4429, 11.1502 181 / 26
Lauvsnesvegen 2126 7777 NORD-STATLAND 64.4418, 11.1491 181 / 47
Lauvsnesvegen 2128 7777 NORD-STATLAND 64.4421, 11.1495 181 / 36
Lauvsnesvegen 2130 7777 NORD-STATLAND 64.4422, 11.1500 181 / 32
Lauvsnesvegen 2132 7777 NORD-STATLAND 64.4425, 11.1468 181 / 37
Lauvsnesvegen 2137 7777 NORD-STATLAND 64.4402, 11.1497 181 / 40
Lauvsnesvegen 2138 7777 NORD-STATLAND 64.4409, 11.1462 181 / 24
Lauvsnesvegen 2139 7777 NORD-STATLAND 64.4395, 11.1521 181 / 1
Lauvsnesvegen 2141 7777 NORD-STATLAND 64.4394, 11.1522 181 / 1
Lauvsnesvegen 2143 7777 NORD-STATLAND 64.4387, 11.1531 181 / 5
Lauvsnesvegen 2281 7777 NORD-STATLAND 64.4293, 11.1171 181 / 25
Lauvsnesvegen 2484 7777 NORD-STATLAND 64.4307, 11.0825 181 / 9
Lauvsnesvegen 2506 7777 NORD-STATLAND 64.4299, 11.0764 181 / 23
Lauvsnesvegen 2589 7777 NORD-STATLAND 64.4263, 11.0603 182 / 4
Lauvsnesvegen 2772 7777 NORD-STATLAND 64.4214, 11.0292 182 / 6

Lauvsnesvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Lauvsnesvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Finnøy Lauvsnesvegen 3‑457 4160
Namdalseid Lauvsnesvegen 1‑2772 7750, 7777

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.