Lillehammervegen i Nordre Land

Lillehammervegen er ein veg i Nordre Land kommune.

Det er 138 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 52 til 3031.

Adressene i Lillehammervegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Lillehammervegen 52, 92, 94, 275-276, 278, 280, 282, 284, 618, 620, 651, 679, 688, 690, 692, 694, 696, 796, 798, 800, 802-804, 8062870 DOKKA
Lillehammervegen 801, 1181, 1183, 1206, 1208, 1210, 1240, 1247, 1249, 1251, 1322, 1324, 1326, 1360-1361, 1363, 1378, 1380-1382, 1385, 1394, 1450, 1452, 1454, 1490, 1504, 1519, 1521, 1531, 1533-1534, 1536, 1554, 1556, 1558, 1586, 1621, 1623, 1626, 1634, 1636, 1642, 1644, 1646-1647, 1649, 1652, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1792, 1794, 1970, 1973, 1975, 1994, 1996, 1998, 2025, 2027, 2029, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2104, 2129, 2131, 2243, 2246, 2264, 2266-2268, 2296, 2328-2329, 2331, 2333, 2335, 2337, 2342, 2344, 2446, 2448, 2462, 2472, 2513, 2515, 2523, 2525, 2539, 2567, 2569-2570, 2579, 2583, 2592, 2594, 2596, 2598, 2641, 2653, 2766, 2768, 2874, 2986, 2998, 30312881 AUST-TORPA

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Lillehammervegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lillehammervegen 52 2870 DOKKA 60.8440, 10.0618 122 / 1
Lillehammervegen 92 2870 DOKKA 60.8472, 10.0612 121 / 395
Lillehammervegen 94 2870 DOKKA 60.8478, 10.0605 121 / 770
Lillehammervegen 275 2870 DOKKA 60.8627, 10.0549 113 / 13
Lillehammervegen 276 2870 DOKKA 60.8622, 10.0564 113 / 38
Lillehammervegen 278 2870 DOKKA 60.8613, 10.0582 113 / 8
Lillehammervegen 280 2870 DOKKA 60.8608, 10.0673 113 / 2
Lillehammervegen 282 2870 DOKKA 60.8642, 10.0560 113 / 59
Lillehammervegen 284 2870 DOKKA 60.8638, 10.0557 113 / 26
Lillehammervegen 618 2870 DOKKA 60.8894, 10.0608 113 / 18
Lillehammervegen 620 2870 DOKKA 60.8897, 10.0613 113 / 77
Lillehammervegen 651 2870 DOKKA 60.8918, 10.0622 113 / 86
Lillehammervegen 679 2870 DOKKA 60.8945, 10.0663 113 / 5
Lillehammervegen 688 2870 DOKKA 60.8935, 10.0664 113 / 7
Lillehammervegen 690 2870 DOKKA 60.8938, 10.0674 113 / 73
Lillehammervegen 692 2870 DOKKA 60.8949, 10.0697 113 / 53
Lillehammervegen 694 2870 DOKKA 60.8951, 10.0701 113 / 70
Lillehammervegen 696 2870 DOKKA 60.8960, 10.0708 113 / 71
Lillehammervegen 796 2870 DOKKA 60.8998, 10.0778 107 / 106
Lillehammervegen 798 2870 DOKKA 60.9028, 10.0814 102 / 16
Lillehammervegen 800 2870 DOKKA 60.9024, 10.0821 102 / 16
Lillehammervegen 801 2881 AUST-TORPA 60.9037, 10.0775 107 / 68
Lillehammervegen 802 2870 DOKKA 60.9030, 10.0779 102 / 4
Lillehammervegen 803 2870 DOKKA 60.9042, 10.0775 107 / 65
Lillehammervegen 804 2870 DOKKA 60.9035, 10.0817 107 / 24
Lillehammervegen 806 2870 DOKKA 60.9041, 10.0792 107 / 45
Lillehammervegen 1181 2881 AUST-TORPA 60.9247, 10.1206 107 / 69
Lillehammervegen 1183 2881 AUST-TORPA 60.9253, 10.1172 107 / 32
Lillehammervegen 1206 2881 AUST-TORPA 60.9250, 10.1355 102 / 45
Lillehammervegen 1208 2881 AUST-TORPA 60.9250, 10.1360 102 / 19
Lillehammervegen 1210 2881 AUST-TORPA 60.9250, 10.1364 102 / 24
Lillehammervegen 1240 2881 AUST-TORPA 60.9309, 10.1249 102 / 2
Lillehammervegen 1247 2881 AUST-TORPA 60.9311, 10.1218 107 / 99
Lillehammervegen 1249 2881 AUST-TORPA 60.9318, 10.1216 107 / 39
Lillehammervegen 1251 2881 AUST-TORPA 60.9318, 10.1202 107 / 5
Lillehammervegen 1322 2881 AUST-TORPA 60.9370, 10.1227 107 / 78
Lillehammervegen 1324 2881 AUST-TORPA 60.9382, 10.1214 107 / 3
Lillehammervegen 1326 2881 AUST-TORPA 60.9385, 10.1213 107 / 3
Lillehammervegen 1360 2881 AUST-TORPA 60.9409, 10.1208 100 / 2
Lillehammervegen 1361 2881 AUST-TORPA 60.9404, 10.1181 107 / 1
Lillehammervegen 1363 2881 AUST-TORPA 60.9401, 10.1177 107 / 1
Lillehammervegen 1378 2881 AUST-TORPA 60.9415, 10.1200 100 / 12
Lillehammervegen 1380 2881 AUST-TORPA 60.9419, 10.1205 100 / 13
Lillehammervegen 1381 2881 AUST-TORPA 60.9420, 10.1187 107 / 51
Lillehammervegen 1382 2881 AUST-TORPA 60.9427, 10.1200 107 / 117
Lillehammervegen 1385 2881 AUST-TORPA 60.9425, 10.1187 107 / 40
Lillehammervegen 1394 2881 AUST-TORPA 60.9437, 10.1192 107 / 44
Lillehammervegen 1450 2881 AUST-TORPA 60.9497, 10.1205 99 / 1
Lillehammervegen 1452 2881 AUST-TORPA 60.9506, 10.1198 99 / 39
Lillehammervegen 1454 2881 AUST-TORPA 60.9485, 10.1180 107 / 59
Lillehammervegen 1490 2881 AUST-TORPA 60.9523, 10.1186 107 / 42
Lillehammervegen 1504 2881 AUST-TORPA 60.9526, 10.1199 107 / 31
Lillehammervegen 1519 2881 AUST-TORPA 60.9536, 10.1173 107 / 28
Lillehammervegen 1521 2881 AUST-TORPA 60.9536, 10.1159 107 / 28
Lillehammervegen 1531 2881 AUST-TORPA 60.9547, 10.1185 107 / 8
Lillehammervegen 1533 2881 AUST-TORPA 60.9547, 10.1177 107 / 8
Lillehammervegen 1534 2881 AUST-TORPA 60.9560, 10.1206 107 / 17
Lillehammervegen 1536 2881 AUST-TORPA 60.9562, 10.1200 107 / 64
Lillehammervegen 1554 2881 AUST-TORPA 60.9566, 10.1218 107 / 52
Lillehammervegen 1556 2881 AUST-TORPA 60.9575, 10.1199 107 / 12
Lillehammervegen 1558 2881 AUST-TORPA 60.9577, 10.1196 107 / 12
Lillehammervegen 1586 2881 AUST-TORPA 60.9611, 10.1170 107 / 13
Lillehammervegen 1621 2881 AUST-TORPA 60.9614, 10.1149 107 / 119
Lillehammervegen 1623 2881 AUST-TORPA 60.9619, 10.1145 107 / 22
Lillehammervegen 1626 2881 AUST-TORPA 60.9629, 10.1147 107 / 47
Lillehammervegen 1634 2881 AUST-TORPA 60.9631, 10.1144 107 / 72
Lillehammervegen 1636 2881 AUST-TORPA 60.9638, 10.1145 107 / 82
Lillehammervegen 1642 2881 AUST-TORPA 60.9639, 10.1128 96 / 15
Lillehammervegen 1644 2881 AUST-TORPA 60.9639, 10.1173 107 / 92
Lillehammervegen 1646 2881 AUST-TORPA 60.9643, 10.1123 107 / 25
Lillehammervegen 1647 2881 AUST-TORPA 60.9636, 10.1122 107 / 123
Lillehammervegen 1649 2881 AUST-TORPA 60.9637, 10.1115 107 / 6
Lillehammervegen 1652 2881 AUST-TORPA 60.9648, 10.1119 107 / 55
Lillehammervegen 1748 2881 AUST-TORPA 60.9734, 10.1115 95 / 11
Lillehammervegen 1750 2881 AUST-TORPA 60.9734, 10.1129 95 / 27
Lillehammervegen 1752 2881 AUST-TORPA 60.9751, 10.1151 95 / 10
Lillehammervegen 1754 2881 AUST-TORPA 60.9743, 10.1129 95 / 61
Lillehammervegen 1756 2881 AUST-TORPA 60.9742, 10.1112 95 / 10
Lillehammervegen 1792 2881 AUST-TORPA 60.9761, 10.1074 95 / 1
Lillehammervegen 1794 2881 AUST-TORPA 60.9762, 10.1079 95 / 1
Lillehammervegen 1970 2881 AUST-TORPA 60.9895, 10.0892 93 / 38
Lillehammervegen 1973 2881 AUST-TORPA 60.9884, 10.0892 93 / 9
Lillehammervegen 1975 2881 AUST-TORPA 60.9892, 10.0872 93 / 9
Lillehammervegen 1994 2881 AUST-TORPA 60.9905, 10.0868 93 / 44
Lillehammervegen 1996 2881 AUST-TORPA 60.9910, 10.0857 93 / 7
Lillehammervegen 1998 2881 AUST-TORPA 60.9912, 10.0852 93 / 34
Lillehammervegen 2025 2881 AUST-TORPA 60.9929, 10.0813 93 / 3
Lillehammervegen 2027 2881 AUST-TORPA 60.9930, 10.0804 93 / 1
Lillehammervegen 2029 2881 AUST-TORPA 60.9939, 10.0811 93 / 2
Lillehammervegen 2088 2881 AUST-TORPA 60.9957, 10.0885 93 / 45
Lillehammervegen 2090 2881 AUST-TORPA 60.9956, 10.0898 93 / 35
Lillehammervegen 2092 2881 AUST-TORPA 60.9956, 10.0903 93 / 29
Lillehammervegen 2094 2881 AUST-TORPA 60.9973, 10.0893 93 / 37
Lillehammervegen 2096 2881 AUST-TORPA 60.9980, 10.0884 93 / 30
Lillehammervegen 2104 2881 AUST-TORPA 60.9989, 10.0890 93 / 31
Lillehammervegen 2129 2881 AUST-TORPA 61.0010, 10.0900 92 / 20
Lillehammervegen 2131 2881 AUST-TORPA 61.0014, 10.0905 93 / 25
Lillehammervegen 2243 2881 AUST-TORPA 61.0005, 10.1095 94 / 17
Lillehammervegen 2246 2881 AUST-TORPA 60.9989, 10.1134 94 / 4
Lillehammervegen 2264 2881 AUST-TORPA 60.9974, 10.1152 94 / 5
Lillehammervegen 2266 2881 AUST-TORPA 60.9984, 10.1165 94 / 2
Lillehammervegen 2267 2881 AUST-TORPA 61.0008, 10.1134 94 / 9
Lillehammervegen 2268 2881 AUST-TORPA 60.9993, 10.1173 94 / 55
Lillehammervegen 2296 2881 AUST-TORPA 60.9989, 10.1192 94 / 7
Lillehammervegen 2328 2881 AUST-TORPA 60.9989, 10.1261 94 / 91
Lillehammervegen 2329 2881 AUST-TORPA 61.0014, 10.1178 94 / 3
Lillehammervegen 2331 2881 AUST-TORPA 61.0022, 10.1146 94 / 28
Lillehammervegen 2333 2881 AUST-TORPA 61.0023, 10.1125 94 / 9
Lillehammervegen 2335 2881 AUST-TORPA 61.0025, 10.1126 94 / 9
Lillehammervegen 2337 2881 AUST-TORPA 61.0023, 10.1153 94 / 3
Lillehammervegen 2342 2881 AUST-TORPA 60.9974, 10.1366 95 / 7
Lillehammervegen 2344 2881 AUST-TORPA 60.9975, 10.1404 95 / 15
Lillehammervegen 2446 2881 AUST-TORPA 61.0084, 10.1367 94 / 33
Lillehammervegen 2448 2881 AUST-TORPA 61.0076, 10.1387 94 / 84
Lillehammervegen 2462 2881 AUST-TORPA 61.0091, 10.1399 94 / 1
Lillehammervegen 2472 2881 AUST-TORPA 61.0093, 10.1409 94 / 96
Lillehammervegen 2513 2881 AUST-TORPA 61.0109, 10.1474 94 / 61
Lillehammervegen 2515 2881 AUST-TORPA 61.0110, 10.1468 94 / 16
Lillehammervegen 2523 2881 AUST-TORPA 61.0116, 10.1495 94 / 39
Lillehammervegen 2525 2881 AUST-TORPA 61.0119, 10.1488 94 / 26
Lillehammervegen 2539 2881 AUST-TORPA 61.0125, 10.1520 94 / 73
Lillehammervegen 2567 2881 AUST-TORPA 61.0148, 10.1555 94 / 1
Lillehammervegen 2569 2881 AUST-TORPA 61.0144, 10.1561 94 / 1
Lillehammervegen 2570 2881 AUST-TORPA 61.0137, 10.1566 94 / 77
Lillehammervegen 2579 2881 AUST-TORPA 61.0148, 10.1576 94 / 79
Lillehammervegen 2583 2881 AUST-TORPA 61.0150, 10.1586 94 / 20
Lillehammervegen 2592 2881 AUST-TORPA 61.0145, 10.1605 94 / 51
Lillehammervegen 2594 2881 AUST-TORPA 61.0148, 10.1610 94 / 19
Lillehammervegen 2596 2881 AUST-TORPA 61.0144, 10.1617 94 / 52
Lillehammervegen 2598 2881 AUST-TORPA 61.0147, 10.1628 94 / 92
Lillehammervegen 2641 2881 AUST-TORPA 61.0191, 10.1605 94 / 1
Lillehammervegen 2653 2881 AUST-TORPA 61.0200, 10.1611 94 / 1
Lillehammervegen 2766 2881 AUST-TORPA 61.0251, 10.1777 100 / 32
Lillehammervegen 2768 2881 AUST-TORPA 61.0240, 10.1813 102 / 26
Lillehammervegen 2874 2881 AUST-TORPA 61.0276, 10.1908 102 / 11
Lillehammervegen 2986 2881 AUST-TORPA 61.0256, 10.2095 100 / 24
Lillehammervegen 2998 2881 AUST-TORPA 61.0243, 10.2100 100 / 1
Lillehammervegen 3031 2881 AUST-TORPA 61.0273, 10.2144 100 / 18

Lillehammervegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Lillehammervegen:

KommuneAdresserPostnummer
Lillehammervegen 529‑990 2825
Lillehammervegen 52‑3031 2870, 2881

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.