Lillestrømveien i Enebakk

Lillestrømveien er ein veg i Enebakk kommune.

Det er 252 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 7 til 1896.

Adressene i Lillestrømveien høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Lillestrømveien 7, 9, 16, 27, 29, 31, 109, 111, 113, 123, 143, 145, 151, 155, 159, 174-175, 186, 188, 190, 192, 201, 223, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 275, 279, 365, 375, 389, 391-392, 4011914 YTRE ENEBAKK
Lillestrømveien 475, 588, 640, 642, 669-671, 673, 675, 707, 709-710, 712, 714, 726, 738, 740, 742, 744, 746, 795, 799, 801, 855, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 888, 890, 892, 904-908, 964, 966, 968, 970, 994, 1009, 1031, 1033, 1035, 1041, 1043, 1045, 1159, 1163, 1165, 1167, 1169, 1173, 1176, 1178-1179, 1181, 1183, 1187, 1189, 1191, 1200, 1202, 1206, 1208, 1220, 1222, 1224, 1226, 12541912 ENEBAKK
Lillestrømveien 1257, 1259, 1263, 1269, 1277, 1279, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1306-1308, 1310, 1312, 1338, 1340, 1348, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1373, 1376, 1380-1381, 1383, 1387, 1396, 1430, 1432-1434, 1436, 1438, 1441-1443, 1445, 1452, 1457, 1459, 1480-1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1502, 1504, 1506, 1512, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1530, 1532, 1534, 1536, 1542, 1544, 1546, 1548, 1553, 1557, 1559, 1572, 1574, 1584, 1595, 1600, 1604-1608, 1610, 1612, 1614, 1624, 1635-1636, 1640, 1669, 1671, 1673, 1675, 1679, 1681, 1683, 1685, 1687-1688, 1690, 1692-1697, 1700-1701, 1703-1704, 1715, 1720, 1761, 1767, 1773, 1777, 1779, 1781, 1790, 1792, 1800, 1802, 1804, 1890, 18961911 FLATEBY

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Lillestrømveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lillestrømveien 7 1914 YTRE ENEBAKK 59.7233, 11.0559 93 / 402
Lillestrømveien 9 1914 YTRE ENEBAKK 59.7238, 11.0549 93 / 90
Lillestrømveien 16 1914 YTRE ENEBAKK 59.7231, 11.0582 93 / 8
Lillestrømveien 27 1914 YTRE ENEBAKK 59.7242, 11.0594 93 / 449
Lillestrømveien 29 1914 YTRE ENEBAKK 59.7250, 11.0597 93 / 311
Lillestrømveien 31 1914 YTRE ENEBAKK 59.7251, 11.0612 93 / 311
Lillestrømveien 109 1914 YTRE ENEBAKK 59.7236, 11.0731 95 / 4
Lillestrømveien 111 1914 YTRE ENEBAKK 59.7238, 11.0726 95 / 13
Lillestrømveien 113 1914 YTRE ENEBAKK 59.7239, 11.0733 95 / 16
Lillestrømveien 123 1914 YTRE ENEBAKK 59.7241, 11.0753 95 / 11
Lillestrømveien 143 1914 YTRE ENEBAKK 59.7252, 11.0791 95 / 9
Lillestrømveien 145 1914 YTRE ENEBAKK 59.7255, 11.0795 95 / 8
Lillestrømveien 151 1914 YTRE ENEBAKK 59.7250, 11.0800 83 / 9
Lillestrømveien 155 1914 YTRE ENEBAKK 59.7254, 11.0809 100 / 8
Lillestrømveien 159 1914 YTRE ENEBAKK 59.7254, 11.0815 100 / 4
Lillestrømveien 174 1914 YTRE ENEBAKK 59.7254, 11.0846 83 / 59
Lillestrømveien 175 1914 YTRE ENEBAKK 59.7269, 11.0862 100 / 5
Lillestrømveien 186 1914 YTRE ENEBAKK 59.7251, 11.0859 83 / 31
Lillestrømveien 188 1914 YTRE ENEBAKK 59.7238, 11.0871 83 / 1
Lillestrømveien 190A 1914 YTRE ENEBAKK 59.7238, 11.0876 83 / 1
Lillestrømveien 190B 1914 YTRE ENEBAKK 59.7236, 11.0876 83 / 1
Lillestrømveien 192 1914 YTRE ENEBAKK 59.7247, 11.0918 83 / 5
Lillestrømveien 201 1914 YTRE ENEBAKK 59.7268, 11.0882 102 / 8
Lillestrømveien 223 1914 YTRE ENEBAKK 59.7276, 11.0919 102 / 11
Lillestrømveien 255 1914 YTRE ENEBAKK 59.7300, 11.1002 102 / 1
Lillestrømveien 257 1914 YTRE ENEBAKK 59.7301, 11.0998 102 / 1
Lillestrømveien 259 1914 YTRE ENEBAKK 59.7339, 11.0939 102 / 7
Lillestrømveien 261A 1914 YTRE ENEBAKK 59.7343, 11.0999 102 / 12
Lillestrømveien 261B 1914 YTRE ENEBAKK 59.7348, 11.1006 102 / 14
Lillestrømveien 263 1914 YTRE ENEBAKK 59.7348, 11.0998 102 / 13
Lillestrømveien 265 1914 YTRE ENEBAKK 59.7368, 11.1016 102 / 5
Lillestrømveien 267 1914 YTRE ENEBAKK 59.7280, 11.1001 102 / 10
Lillestrømveien 275 1914 YTRE ENEBAKK 59.7282, 11.1014 82 / 21
Lillestrømveien 279 1914 YTRE ENEBAKK 59.7280, 11.1022 82 / 23
Lillestrømveien 365 1914 YTRE ENEBAKK 59.7317, 11.1125 103 / 6
Lillestrømveien 375 1914 YTRE ENEBAKK 59.7320, 11.1140 103 / 10
Lillestrømveien 389 1914 YTRE ENEBAKK 59.7324, 11.1166 103 / 13
Lillestrømveien 391 1914 YTRE ENEBAKK 59.7324, 11.1173 103 / 7
Lillestrømveien 392 1914 YTRE ENEBAKK 59.7315, 11.1174 103 / 4
Lillestrømveien 401 1914 YTRE ENEBAKK 59.7325, 11.1189 103 / 9
Lillestrømveien 475 1912 ENEBAKK 59.7362, 11.1306 106 / 5
Lillestrømveien 588 1912 ENEBAKK 59.7416, 11.1376 106 / 1
Lillestrømveien 640 1912 ENEBAKK 59.7466, 11.1433 106 / 1
Lillestrømveien 642 1912 ENEBAKK 59.7478, 11.1448 106 / 1
Lillestrømveien 669 1912 ENEBAKK 59.7500, 11.1421 107 / 17
Lillestrømveien 670 1912 ENEBAKK 59.7498, 11.1431 107 / 11
Lillestrømveien 671 1912 ENEBAKK 59.7502, 11.1420 107 / 17
Lillestrømveien 673 1912 ENEBAKK 59.7504, 11.1420 107 / 6
Lillestrømveien 675 1912 ENEBAKK 59.7504, 11.1405 107 / 18
Lillestrømveien 707 1912 ENEBAKK 59.7529, 11.1420 107 / 5
Lillestrømveien 709 1912 ENEBAKK 59.7531, 11.1421 107 / 5
Lillestrømveien 710 1912 ENEBAKK 59.7533, 11.1449 107 / 10
Lillestrømveien 712 1912 ENEBAKK 59.7534, 11.1442 108 / 104
Lillestrømveien 714 1912 ENEBAKK 59.7540, 11.1437 108 / 105
Lillestrømveien 726 1912 ENEBAKK 59.7551, 11.1433 108 / 1
Lillestrømveien 738 1912 ENEBAKK 59.7588, 11.1513 108 / 10
Lillestrømveien 740 1912 ENEBAKK 59.7588, 11.1509 108 / 10
Lillestrømveien 742 1912 ENEBAKK 59.7585, 11.1563 108 / 68
Lillestrømveien 744 1912 ENEBAKK 59.7584, 11.1558 108 / 20
Lillestrømveien 746 1912 ENEBAKK 59.7579, 11.1560 108 / 19
Lillestrømveien 795 1912 ENEBAKK 59.7605, 11.1465 108 / 51
Lillestrømveien 799 1912 ENEBAKK 59.7606, 11.1460 108 / 50
Lillestrømveien 801 1912 ENEBAKK 59.7607, 11.1456 105 / 2
Lillestrømveien 855 1912 ENEBAKK 59.7657, 11.1462 115 / 296
Lillestrømveien 871 1912 ENEBAKK 59.7686, 11.1423 115 / 2
Lillestrømveien 873 1912 ENEBAKK 59.7684, 11.1424 115 / 2
Lillestrømveien 875 1912 ENEBAKK 59.7696, 11.1421 115 / 188
Lillestrømveien 877 1912 ENEBAKK 59.7692, 11.1408 115 / 114
Lillestrømveien 879 1912 ENEBAKK 59.7691, 11.1417 115 / 72
Lillestrømveien 881A 1912 ENEBAKK 59.7693, 11.1411 115 / 38
Lillestrømveien 881B 1912 ENEBAKK 59.7685, 11.1407 115 / 70
Lillestrømveien 883 1912 ENEBAKK 59.7680, 11.1467 115 / 14
Lillestrømveien 888 1912 ENEBAKK 59.7682, 11.1484 115 / 34
Lillestrømveien 890 1912 ENEBAKK 59.7684, 11.1487 115 / 167
Lillestrømveien 892 1912 ENEBAKK 59.7688, 11.1484 115 / 50
Lillestrømveien 904 1912 ENEBAKK 59.7698, 11.1488 115 / 69
Lillestrømveien 905 1912 ENEBAKK 59.7698, 11.1483 115 / 269
Lillestrømveien 906 1912 ENEBAKK 59.7697, 11.1494 115 / 102
Lillestrømveien 907 1912 ENEBAKK 59.7699, 11.1481 115 / 30
Lillestrømveien 908 1912 ENEBAKK 59.7702, 11.1491 119 / 2
Lillestrømveien 964 1912 ENEBAKK 59.7722, 11.1595 113 / 2
Lillestrømveien 966 1912 ENEBAKK 59.7723, 11.1631 113 / 1
Lillestrømveien 968 1912 ENEBAKK 59.7720, 11.1633 113 / 1
Lillestrømveien 970 1912 ENEBAKK 59.7690, 11.1564 115 / 24
Lillestrømveien 994 1912 ENEBAKK 59.7746, 11.1629 114 / 2
Lillestrømveien 1009 1912 ENEBAKK 59.7767, 11.1580 123 / 2
Lillestrømveien 1031 1912 ENEBAKK 59.7773, 11.1609 123 / 1
Lillestrømveien 1033 1912 ENEBAKK 59.7780, 11.1613 123 / 1
Lillestrømveien 1035 1912 ENEBAKK 59.7780, 11.1616 123 / 1
Lillestrømveien 1041 1912 ENEBAKK 59.7927, 11.1619 122 / 6
Lillestrømveien 1043 1912 ENEBAKK 59.7803, 11.1585 124 / 1
Lillestrømveien 1043B 1912 ENEBAKK 59.7803, 11.1575 124 / 1
Lillestrømveien 1045 1912 ENEBAKK 59.7797, 11.1525 124 / 1
Lillestrømveien 1159 1912 ENEBAKK 59.7851, 11.1748 19 / 17
Lillestrømveien 1163 1912 ENEBAKK 59.7852, 11.1753 19 / 18
Lillestrømveien 1165 1912 ENEBAKK 59.7854, 11.1757 19 / 15
Lillestrømveien 1167 1912 ENEBAKK 59.7856, 11.1759 19 / 14
Lillestrømveien 1169 1912 ENEBAKK 59.7857, 11.1759 19 / 16
Lillestrømveien 1173 1912 ENEBAKK 59.7857, 11.1768 19 / 10
Lillestrømveien 1176 1912 ENEBAKK 59.7839, 11.1794 19 / 1
Lillestrømveien 1178 1912 ENEBAKK 59.7842, 11.1796 19 / 1
Lillestrømveien 1179 1912 ENEBAKK 59.7868, 11.1786 19 / 11
Lillestrømveien 1181 1912 ENEBAKK 59.7868, 11.1782 19 / 21
Lillestrømveien 1183 1912 ENEBAKK 59.7871, 11.1775 19 / 22
Lillestrømveien 1187 1912 ENEBAKK 59.7872, 11.1786 19 / 20
Lillestrømveien 1189 1912 ENEBAKK 59.7877, 11.1788 19 / 28
Lillestrømveien 1191 1912 ENEBAKK 59.7880, 11.1791 19 / 27
Lillestrømveien 1200 1912 ENEBAKK 59.7827, 11.1982 18 / 3
Lillestrømveien 1202 1912 ENEBAKK 59.7821, 11.1983 18 / 5
Lillestrømveien 1206 1912 ENEBAKK 59.7864, 11.1831 19 / 4
Lillestrømveien 1208 1912 ENEBAKK 59.7851, 11.1822 19 / 4
Lillestrømveien 1220 1912 ENEBAKK 59.7861, 11.1865 19 / 6
Lillestrømveien 1222 1912 ENEBAKK 59.7882, 11.1883 18 / 2
Lillestrømveien 1224 1912 ENEBAKK 59.7893, 11.1852 19 / 26
Lillestrømveien 1226 1912 ENEBAKK 59.7893, 11.1829 19 / 13
Lillestrømveien 1254 1912 ENEBAKK 59.7914, 11.1835 19 / 3
Lillestrømveien 1257 1911 FLATEBY 59.7932, 11.1820 19 / 29
Lillestrømveien 1259 1911 FLATEBY 59.7926, 11.1830 17 / 15
Lillestrømveien 1263 1911 FLATEBY 59.7929, 11.1834 17 / 12
Lillestrømveien 1269 1911 FLATEBY 59.7930, 11.1840 17 / 13
Lillestrømveien 1277 1911 FLATEBY 59.7937, 11.1856 17 / 11
Lillestrømveien 1279 1911 FLATEBY 59.7935, 11.1854 17 / 16
Lillestrømveien 1288 1911 FLATEBY 59.7938, 11.1879 17 / 72
Lillestrømveien 1290A 1911 FLATEBY 59.7935, 11.1966 18 / 1
Lillestrømveien 1290B 1911 FLATEBY 59.7911, 11.1965 18 / 1
Lillestrømveien 1290C 1911 FLATEBY 59.7907, 11.1967 18 / 1
Lillestrømveien 1290D 1911 FLATEBY 59.7867, 11.1983 18 / 1
Lillestrømveien 1292A 1911 FLATEBY 59.7953, 11.1949 17 / 7
Lillestrømveien 1292B 1911 FLATEBY 59.7949, 11.1941 17 / 7
Lillestrømveien 1292C 1911 FLATEBY 59.7956, 11.1961 17 / 60
Lillestrømveien 1292D 1911 FLATEBY 59.7960, 11.1959 17 / 31
Lillestrømveien 1292E 1911 FLATEBY 59.7963, 11.1956 17 / 61
Lillestrømveien 1294 1911 FLATEBY 59.7966, 11.1988 17 / 5
Lillestrømveien 1296 1911 FLATEBY 59.7958, 11.2003 18 / 9
Lillestrømveien 1298 1911 FLATEBY 59.7946, 11.1885 17 / 62
Lillestrømveien 1300 1911 FLATEBY 59.7949, 11.1883 17 / 10
Lillestrømveien 1302 1911 FLATEBY 59.7950, 11.1883 17 / 10
Lillestrømveien 1306 1911 FLATEBY 59.7951, 11.1888 17 / 65
Lillestrømveien 1307 1911 FLATEBY 59.7953, 11.1872 17 / 40
Lillestrømveien 1308 1911 FLATEBY 59.7954, 11.1888 17 / 37
Lillestrømveien 1310 1911 FLATEBY 59.7954, 11.1882 17 / 64
Lillestrømveien 1312 1911 FLATEBY 59.7958, 11.1880 17 / 20
Lillestrømveien 1338 1911 FLATEBY 59.7978, 11.1900 17 / 27
Lillestrømveien 1340 1911 FLATEBY 59.7983, 11.1900 17 / 26
Lillestrømveien 1348 1911 FLATEBY 59.7998, 11.1878 17 / 30
Lillestrømveien 1355 1911 FLATEBY 59.7992, 11.1850 17 / 36
Lillestrømveien 1357 1911 FLATEBY 59.7988, 11.1851 17 / 38
Lillestrømveien 1359 1911 FLATEBY 59.7986, 11.1847 17 / 35
Lillestrømveien 1361 1911 FLATEBY 59.7986, 11.1814 17 / 39
Lillestrømveien 1363 1911 FLATEBY 59.7983, 11.1814 17 / 53
Lillestrømveien 1373 1911 FLATEBY 59.7999, 11.1841 17 / 18
Lillestrømveien 1376 1911 FLATEBY 59.8005, 11.1845 17 / 17
Lillestrømveien 1380 1911 FLATEBY 59.8009, 11.1844 16 / 14
Lillestrømveien 1381 1911 FLATEBY 59.8006, 11.1832 16 / 26
Lillestrømveien 1383 1911 FLATEBY 59.8009, 11.1830 16 / 25
Lillestrømveien 1387 1911 FLATEBY 59.8012, 11.1830 16 / 24
Lillestrømveien 1396 1911 FLATEBY 59.8021, 11.1849 16 / 2
Lillestrømveien 1430 1911 FLATEBY 59.8065, 11.1892 16 / 13
Lillestrømveien 1432 1911 FLATEBY 59.8075, 11.1929 16 / 35
Lillestrømveien 1433 1911 FLATEBY 59.8051, 11.1835 16 / 19
Lillestrømveien 1434 1911 FLATEBY 59.8084, 11.1928 16 / 3
Lillestrømveien 1436 1911 FLATEBY 59.8116, 11.1965 16 / 22
Lillestrømveien 1438 1911 FLATEBY 59.8120, 11.1960 16 / 23
Lillestrømveien 1441 1911 FLATEBY 59.8057, 11.1823 16 / 5
Lillestrømveien 1442 1911 FLATEBY 59.8059, 11.1834 16 / 5
Lillestrømveien 1443 1911 FLATEBY 59.8055, 11.1819 16 / 37
Lillestrømveien 1445 1911 FLATEBY 59.8060, 11.1818 16 / 17
Lillestrømveien 1452 1911 FLATEBY 59.8080, 11.1812 15 / 56
Lillestrømveien 1457 1911 FLATEBY 59.8081, 11.1795 15 / 20
Lillestrømveien 1459 1911 FLATEBY 59.8084, 11.1795 15 / 22
Lillestrømveien 1480 1911 FLATEBY 59.8105, 11.1813 14 / 2
Lillestrømveien 1481 1911 FLATEBY 59.8103, 11.1788 15 / 43
Lillestrømveien 1483 1911 FLATEBY 59.8098, 11.1788 15 / 44
Lillestrømveien 1485 1911 FLATEBY 59.8100, 11.1784 15 / 51
Lillestrømveien 1487 1911 FLATEBY 59.8103, 11.1780 15 / 48
Lillestrømveien 1489 1911 FLATEBY 59.8107, 11.1758 15 / 42
Lillestrømveien 1502 1911 FLATEBY 59.8122, 11.1807 15 / 21
Lillestrømveien 1504 1911 FLATEBY 59.8123, 11.1811 15 / 24
Lillestrømveien 1506 1911 FLATEBY 59.8123, 11.1814 15 / 54
Lillestrømveien 1512 1911 FLATEBY 59.8133, 11.1806 14 / 20
Lillestrømveien 1516 1911 FLATEBY 59.8135, 11.1838 14 / 17
Lillestrømveien 1518 1911 FLATEBY 59.8133, 11.1836 14 / 18
Lillestrømveien 1520 1911 FLATEBY 59.8133, 11.1842 14 / 22
Lillestrømveien 1522 1911 FLATEBY 59.8136, 11.1849 14 / 16
Lillestrømveien 1524 1911 FLATEBY 59.8140, 11.1856 14 / 25
Lillestrømveien 1526 1911 FLATEBY 59.8146, 11.1864 14 / 6
Lillestrømveien 1530 1911 FLATEBY 59.8157, 11.1885 14 / 15
Lillestrømveien 1532 1911 FLATEBY 59.8139, 11.1797 14 / 1
Lillestrømveien 1534 1911 FLATEBY 59.8141, 11.1804 14 / 1
Lillestrømveien 1536 1911 FLATEBY 59.8145, 11.1794 14 / 1
Lillestrømveien 1542 1911 FLATEBY 59.8153, 11.1780 14 / 3
Lillestrømveien 1544 1911 FLATEBY 59.8156, 11.1783 14 / 26
Lillestrømveien 1546 1911 FLATEBY 59.8167, 11.1892 14 / 19
Lillestrømveien 1548 1911 FLATEBY 59.8156, 11.1776 14 / 3
Lillestrømveien 1553 1911 FLATEBY 59.8127, 11.1718 13 / 2
Lillestrømveien 1557 1911 FLATEBY 59.8137, 11.1691 13 / 2
Lillestrømveien 1559 1911 FLATEBY 59.8167, 11.1750 13 / 3
Lillestrømveien 1572 1911 FLATEBY 59.8175, 11.1752 13 / 1
Lillestrømveien 1574 1911 FLATEBY 59.8178, 11.1749 13 / 1
Lillestrømveien 1584 1911 FLATEBY 59.8183, 11.1729 13 / 7
Lillestrømveien 1595 1911 FLATEBY 59.8182, 11.1692 13 / 8
Lillestrømveien 1600 1911 FLATEBY 59.8189, 11.1707 12 / 13
Lillestrømveien 1604 1911 FLATEBY 59.8192, 11.1700 12 / 14
Lillestrømveien 1605 1911 FLATEBY 59.8184, 11.1674 12 / 2
Lillestrømveien 1606 1911 FLATEBY 59.8203, 11.1732 12 / 6
Lillestrømveien 1607 1911 FLATEBY 59.8185, 11.1668 12 / 2
Lillestrømveien 1608 1911 FLATEBY 59.8201, 11.1696 12 / 1
Lillestrømveien 1610 1911 FLATEBY 59.8199, 11.1692 12 / 8
Lillestrømveien 1612 1911 FLATEBY 59.8198, 11.1685 12 / 15
Lillestrømveien 1614 1911 FLATEBY 59.8200, 11.1691 12 / 18
Lillestrømveien 1624 1911 FLATEBY 59.8205, 11.1672 12 / 16
Lillestrømveien 1635 1911 FLATEBY 59.8199, 11.1638 10 / 1
Lillestrømveien 1636 1911 FLATEBY 59.8212, 11.1655 10 / 8
Lillestrømveien 1640 1911 FLATEBY 59.8212, 11.1648 10 / 11
Lillestrømveien 1669 1911 FLATEBY 59.8229, 11.1611 8 / 26
Lillestrømveien 1671 1911 FLATEBY 59.8238, 11.1607 8 / 32
Lillestrømveien 1673 1911 FLATEBY 59.8237, 11.1603 8 / 31
Lillestrømveien 1675 1911 FLATEBY 59.8238, 11.1604 8 / 28
Lillestrømveien 1679 1911 FLATEBY 59.8242, 11.1554 8 / 1
Lillestrømveien 1681 1911 FLATEBY 59.8239, 11.1562 8 / 3
Lillestrømveien 1683 1911 FLATEBY 59.8234, 11.1507 8 / 2
Lillestrømveien 1685 1911 FLATEBY 59.8244, 11.1595 8 / 30
Lillestrømveien 1687 1911 FLATEBY 59.8242, 11.1600 8 / 20
Lillestrømveien 1688 1911 FLATEBY 59.8250, 11.1600 7 / 72
Lillestrømveien 1690A 1911 FLATEBY 59.8251, 11.1595 7 / 44
Lillestrømveien 1690B 1911 FLATEBY 59.8252, 11.1598 7 / 72
Lillestrømveien 1692 1911 FLATEBY 59.8259, 11.1620 7 / 7
Lillestrømveien 1693 1911 FLATEBY 59.8240, 11.1475 8 / 24
Lillestrømveien 1694 1911 FLATEBY 59.8262, 11.1621 7 / 7
Lillestrømveien 1695 1911 FLATEBY 59.8237, 11.1423 8 / 15
Lillestrømveien 1696 1911 FLATEBY 59.8256, 11.1589 7 / 145
Lillestrømveien 1697 1911 FLATEBY 59.8232, 11.1415 8 / 25
Lillestrømveien 1700 1911 FLATEBY 59.8262, 11.1583 7 / 9
Lillestrømveien 1701 1911 FLATEBY 59.8254, 11.1580 7 / 36
Lillestrømveien 1703 1911 FLATEBY 59.8259, 11.1573 6 / 37
Lillestrømveien 1704 1911 FLATEBY 59.8264, 11.1580 7 / 9
Lillestrømveien 1715 1911 FLATEBY 59.8263, 11.1552 6 / 2
Lillestrømveien 1720 1911 FLATEBY 59.8272, 11.1560 6 / 38
Lillestrømveien 1761 1911 FLATEBY 59.8302, 11.1526 1 / 26
Lillestrømveien 1767 1911 FLATEBY 59.8306, 11.1525 1 / 32
Lillestrømveien 1773 1911 FLATEBY 59.8309, 11.1522 1 / 25
Lillestrømveien 1777 1911 FLATEBY 59.8314, 11.1518 1 / 41
Lillestrømveien 1779 1911 FLATEBY 59.8316, 11.1515 1 / 90
Lillestrømveien 1781 1911 FLATEBY 59.8319, 11.1514 1 / 89
Lillestrømveien 1790 1911 FLATEBY 59.8328, 11.1516 1 / 24
Lillestrømveien 1792 1911 FLATEBY 59.8329, 11.1515 1 / 24
Lillestrømveien 1800 1911 FLATEBY 59.8334, 11.1507 2 / 16
Lillestrømveien 1802A 1911 FLATEBY 59.8332, 11.1513 2 / 164
Lillestrømveien 1802B 1911 FLATEBY 59.8333, 11.1517 2 / 164
Lillestrømveien 1804 1911 FLATEBY 59.8341, 11.1533 2 / 71
Lillestrømveien 1890 1911 FLATEBY 59.8389, 11.1387 4 / 94
Lillestrømveien 1896 1911 FLATEBY 59.8402, 11.1370 4 / 14

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.