Lindåsvegen i Lindås

Lindåsvegen er ein veg i Lindås kommune.

Det er 94 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 90 til 2090.

Adressene i Lindåsvegen høyrer til fire ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Lindåsvegen 90, 92, 94, 98, 100, 131, 133-134, 141-146, 148, 150, 152-154, 156-158, 160-161, 163, 165, 196, 198, 200, 2805916 ISDALSTØ
Lindåsvegen 9615912 SEIM
Lindåsvegen 1255, 1260, 1470, 1472, 1474-1475, 1478, 1480, 1505, 1560, 1566, 1572, 1574, 1580, 1584, 1641, 1741, 1745, 1747, 1755, 1757, 1778, 1780-1781, 1850, 1880-1881, 18835956 HUNDVIN
Lindåsvegen 1937, 1939, 1941, 1951, 1985, 1993, 1997, 1999, 2003, 2005, 2011, 2017, 2038-2039, 2065, 2067, 2071, 2077, 2080, 2082, 2086, 2088, 20905955 LINDÅS

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Lindåsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lindåsvegen 90 5916 ISDALSTØ 60.5516, 5.2776 185 / 29
Lindåsvegen 92 5916 ISDALSTØ 60.5517, 5.2770 185 / 163
Lindåsvegen 94 5916 ISDALSTØ 60.5521, 5.2766 185 / 59
Lindåsvegen 98 5916 ISDALSTØ 60.5522, 5.2760 185 / 104
Lindåsvegen 100 5916 ISDALSTØ 60.5525, 5.2753 185 / 82
Lindåsvegen 131 5916 ISDALSTØ 60.5543, 5.2723 185 / 49
Lindåsvegen 133 5916 ISDALSTØ 60.5546, 5.2719 185 / 323
Lindåsvegen 134 5916 ISDALSTØ 60.5538, 5.2710 185 / 270
Lindåsvegen 141 5916 ISDALSTØ 60.5563, 5.2716 185 / 276
Lindåsvegen 142 5916 ISDALSTØ 60.5545, 5.2704 185 / 267
Lindåsvegen 143 5916 ISDALSTØ 60.5565, 5.2712 185 / 276
Lindåsvegen 144 5916 ISDALSTØ 60.5546, 5.2699 185 / 9
Lindåsvegen 145 5916 ISDALSTØ 60.5560, 5.2702 185 / 45
Lindåsvegen 146 5916 ISDALSTØ 60.5548, 5.2700 185 / 36
Lindåsvegen 148 5916 ISDALSTØ 60.5550, 5.2695 185 / 84
Lindåsvegen 150 5916 ISDALSTØ 60.5553, 5.2689 185 / 12
Lindåsvegen 152A 5916 ISDALSTØ 60.5554, 5.2689 185 / 12
Lindåsvegen 152B 5916 ISDALSTØ 60.5553, 5.2688 185 / 12
Lindåsvegen 153 5916 ISDALSTØ 60.5557, 5.2694 185 / 23
Lindåsvegen 154 5916 ISDALSTØ 60.5557, 5.2689 185 / 14
Lindåsvegen 156A 5916 ISDALSTØ 60.5558, 5.2688 185 / 14
Lindåsvegen 156B 5916 ISDALSTØ 60.5558, 5.2688 185 / 14
Lindåsvegen 157 5916 ISDALSTØ 60.5564, 5.2698 185 / 15
Lindåsvegen 158 5916 ISDALSTØ 60.5565, 5.2685 137 / 61
Lindåsvegen 160 5916 ISDALSTØ 60.5569, 5.2691 185 / 43
Lindåsvegen 161A 5916 ISDALSTØ 60.5567, 5.2699 185 / 334
Lindåsvegen 161B 5916 ISDALSTØ 60.5566, 5.2699 185 / 334
Lindåsvegen 161C 5916 ISDALSTØ 60.5566, 5.2699 185 / 334
Lindåsvegen 163A 5916 ISDALSTØ 60.5565, 5.2701 185 / 8
Lindåsvegen 163B 5916 ISDALSTØ 60.5565, 5.2701 185 / 8
Lindåsvegen 165 5916 ISDALSTØ 60.5571, 5.2701 185 / 24
Lindåsvegen 196A 5916 ISDALSTØ 60.5598, 5.2693 185 / 260
Lindåsvegen 196B 5916 ISDALSTØ 60.5598, 5.2693 185 / 260
Lindåsvegen 198 5916 ISDALSTØ 60.5606, 5.2693 185 / 20
Lindåsvegen 200 5916 ISDALSTØ 60.5612, 5.2698 185 / 48
Lindåsvegen 280 5916 ISDALSTØ 60.5695, 5.2703 185 / 1
Lindåsvegen 961 5912 SEIM 60.6234, 5.2922 172 / 141
Lindåsvegen 1255 5956 HUNDVIN 60.6497, 5.2636 176 / 26
Lindåsvegen 1260 5956 HUNDVIN 60.6494, 5.2576 176 / 28
Lindåsvegen 1470 5956 HUNDVIN 60.6658, 5.2367 56 / 53
Lindåsvegen 1472 5956 HUNDVIN 60.6654, 5.2365 56 / 46
Lindåsvegen 1474 5956 HUNDVIN 60.6653, 5.2372 56 / 95
Lindåsvegen 1475 5956 HUNDVIN 60.6686, 5.2383 56 / 40
Lindåsvegen 1478 5956 HUNDVIN 60.6666, 5.2350 56 / 20
Lindåsvegen 1480A 5956 HUNDVIN 60.6644, 5.2355 177 / 2
Lindåsvegen 1480B 5956 HUNDVIN 60.6645, 5.2354 177 / 2
Lindåsvegen 1480C 5956 HUNDVIN 60.6645, 5.2353 177 / 2
Lindåsvegen 1480D 5956 HUNDVIN 60.6645, 5.2352 177 / 2
Lindåsvegen 1480E 5956 HUNDVIN 60.6646, 5.2351 177 / 2
Lindåsvegen 1505 5956 HUNDVIN 60.6711, 5.2334 56 / 56
Lindåsvegen 1560 5956 HUNDVIN 60.6737, 5.2245 56 / 59
Lindåsvegen 1566 5956 HUNDVIN 60.6727, 5.2257 56 / 58
Lindåsvegen 1572 5956 HUNDVIN 60.6740, 5.2228 56 / 21
Lindåsvegen 1574 5956 HUNDVIN 60.6742, 5.2234 56 / 104
Lindåsvegen 1580 5956 HUNDVIN 60.6744, 5.2223 56 / 52
Lindåsvegen 1584 5956 HUNDVIN 60.6750, 5.2231 56 / 11
Lindåsvegen 1641 5956 HUNDVIN 60.6810, 5.2260 55 / 16
Lindåsvegen 1741 5956 HUNDVIN 60.6893, 5.2293 94 / 5
Lindåsvegen 1745 5956 HUNDVIN 60.6893, 5.2332 94 / 1
Lindåsvegen 1747 5956 HUNDVIN 60.6897, 5.2320 94 / 1
Lindåsvegen 1755 5956 HUNDVIN 60.6907, 5.2324 94 / 2
Lindåsvegen 1757 5956 HUNDVIN 60.6908, 5.2317 94 / 2
Lindåsvegen 1778 5956 HUNDVIN 60.6959, 5.2223 94 / 3
Lindåsvegen 1780 5956 HUNDVIN 60.6991, 5.2219 91 / 2
Lindåsvegen 1781 5956 HUNDVIN 60.6930, 5.2292 94 / 6
Lindåsvegen 1850 5956 HUNDVIN 60.6995, 5.2271 91 / 7
Lindåsvegen 1880 5956 HUNDVIN 60.7022, 5.2281 91 / 9
Lindåsvegen 1881 5956 HUNDVIN 60.7021, 5.2298 96 / 4
Lindåsvegen 1883 5956 HUNDVIN 60.7029, 5.2292 96 / 12
Lindåsvegen 1937 5955 LINDÅS 60.7061, 5.2269 97 / 8
Lindåsvegen 1939 5955 LINDÅS 60.7057, 5.2282 97 / 11
Lindåsvegen 1941A 5955 LINDÅS 60.7061, 5.2286 97 / 13
Lindåsvegen 1941B 5955 LINDÅS 60.7061, 5.2286 97 / 13
Lindåsvegen 1951 5955 LINDÅS 60.7077, 5.2245 97 / 6
Lindåsvegen 1985 5955 LINDÅS 60.7108, 5.2236 97 / 5
Lindåsvegen 1993 5955 LINDÅS 60.7120, 5.2231 97 / 10
Lindåsvegen 1997 5955 LINDÅS 60.7064, 5.2370 97 / 1
Lindåsvegen 1999 5955 LINDÅS 60.7071, 5.2353 97 / 2
Lindåsvegen 2003 5955 LINDÅS 60.7099, 5.2332 97 / 3
Lindåsvegen 2005 5955 LINDÅS 60.7101, 5.2342 97 / 4
Lindåsvegen 2011A 5955 LINDÅS 60.7111, 5.2272 97 / 12
Lindåsvegen 2011B 5955 LINDÅS 60.7111, 5.2272 97 / 12
Lindåsvegen 2017 5955 LINDÅS 60.7134, 5.2219 99 / 7
Lindåsvegen 2038 5955 LINDÅS 60.7140, 5.2186 99 / 24
Lindåsvegen 2039 5955 LINDÅS 60.7148, 5.2204 99 / 19
Lindåsvegen 2065 5955 LINDÅS 60.7151, 5.2215 99 / 28
Lindåsvegen 2067 5955 LINDÅS 60.7153, 5.2219 99 / 16
Lindåsvegen 2071 5955 LINDÅS 60.7161, 5.2235 99 / 5
Lindåsvegen 2077 5955 LINDÅS 60.7189, 5.2221 99 / 6
Lindåsvegen 2080 5955 LINDÅS 60.7184, 5.2183 99 / 23
Lindåsvegen 2082 5955 LINDÅS 60.7185, 5.2179 99 / 34
Lindåsvegen 2086 5955 LINDÅS 60.7203, 5.2144 99 / 4
Lindåsvegen 2088 5955 LINDÅS 60.7205, 5.2145 99 / 1
Lindåsvegen 2090 5955 LINDÅS 60.7205, 5.2169 99 / 29

Lindåsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Lindåsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Lindås Lindåsvegen 90‑2090 5912, 5916, 5955, 5956
Aure Lindåsvegen 35‑79 6693

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.