Manheimstrondi i Seljord

Manheimstrondi er ein veg i Seljord kommune.

Det er 164 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 10 til 1543.

Adressene i Manheimstrondi høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Manheimstrondi 10, 12, 14, 16, 18-20, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 48, 59, 61, 63, 65, 96, 210, 233, 251, 253, 302, 396, 398, 400, 431, 437, 461, 464-466, 495, 497, 499, 574, 577, 580, 584, 586, 588, 642, 673-677, 679, 681, 686, 698, 725-726, 730, 755, 757, 759, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 797, 799, 801, 803, 811, 880, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 9253840 SELJORD
Manheimstrondi 951, 953, 955, 981, 983, 1084, 1093, 1095, 1097, 1100, 1102, 1104, 1147, 1149, 1151, 1153, 1165, 1167, 1169, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1194, 1196, 1198, 1260, 1282, 1284, 1286, 1308, 1310, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1381, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1421, 1423, 1431, 1440, 1442, 1446, 1450, 1453, 1460, 1463, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1506, 1511, 1513-1514, 1516, 1524, 1529, 1531, 1535-1539, 1541, 15433805 BØ I TELEMARK

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Manheimstrondi

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Manheimstrondi 10 3840 SELJORD 59.4898, 8.6475 2 / 1
Manheimstrondi 12 3840 SELJORD 59.4901, 8.6474 2 / 1
Manheimstrondi 14 3840 SELJORD 59.4903, 8.6473 2 / 1
Manheimstrondi 16 3840 SELJORD 59.4912, 8.6446 2 / 33
Manheimstrondi 18 3840 SELJORD 59.4911, 8.6432 2 / 38
Manheimstrondi 19 3840 SELJORD 59.4881, 8.6476 2 / 29
Manheimstrondi 20 3840 SELJORD 59.4891, 8.6476 2 / 34
Manheimstrondi 26 3840 SELJORD 59.4889, 8.6484 2 / 25
Manheimstrondi 30 3840 SELJORD 59.4893, 8.6490 2 / 119
Manheimstrondi 32 3840 SELJORD 59.4897, 8.6486 2 / 39
Manheimstrondi 34 3840 SELJORD 59.4892, 8.6497 2 / 4
Manheimstrondi 36 3840 SELJORD 59.4892, 8.6501 2 / 4
Manheimstrondi 38 3840 SELJORD 59.4886, 8.6507 2 / 27
Manheimstrondi 40 3840 SELJORD 59.4888, 8.6512 2 / 53
Manheimstrondi 42 3840 SELJORD 59.4893, 8.6520 2 / 135
Manheimstrondi 43 3840 SELJORD 59.4880, 8.6513 2 / 3
Manheimstrondi 44 3840 SELJORD 59.4894, 8.6511 2 / 136
Manheimstrondi 48 3840 SELJORD 59.4877, 8.6533 2 / 128
Manheimstrondi 59 3840 SELJORD 59.4854, 8.6490 2 / 3
Manheimstrondi 61 3840 SELJORD 59.4860, 8.6517 2 / 3
Manheimstrondi 63 3840 SELJORD 59.4864, 8.6546 2 / 36
Manheimstrondi 65 3840 SELJORD 59.4862, 8.6534 2 / 138
Manheimstrondi 96 3840 SELJORD 59.4869, 8.6564 2 / 20
Manheimstrondi 210 3840 SELJORD 59.4576, 8.7425 5 / 8
Manheimstrondi 233 3840 SELJORD 59.4796, 8.6777 2 / 58
Manheimstrondi 251 3840 SELJORD 59.4783, 8.6779 2 / 35
Manheimstrondi 253 3840 SELJORD 59.4783, 8.6787 2 / 11
Manheimstrondi 302 3840 SELJORD 59.4758, 8.6857 3 / 19
Manheimstrondi 396 3840 SELJORD 59.4693, 8.6941 3 / 20
Manheimstrondi 398 3840 SELJORD 59.4684, 8.6952 3 / 24
Manheimstrondi 400 3840 SELJORD 59.4706, 8.6956 3 / 2
Manheimstrondi 431 3840 SELJORD 59.4663, 8.6973 3 / 23
Manheimstrondi 437 3840 SELJORD 59.4659, 8.6979 3 / 1
Manheimstrondi 461 3840 SELJORD 59.4645, 8.7016 3 / 16
Manheimstrondi 464 3840 SELJORD 59.4662, 8.7009 3 / 21
Manheimstrondi 465 3840 SELJORD 59.4641, 8.7022 3 / 27
Manheimstrondi 466 3840 SELJORD 59.4666, 8.6991 3 / 17
Manheimstrondi 495 3840 SELJORD 59.4625, 8.7046 3 / 25
Manheimstrondi 497 3840 SELJORD 59.4620, 8.7061 3 / 11
Manheimstrondi 499A 3840 SELJORD 59.4616, 8.7068 3 / 26
Manheimstrondi 499B 3840 SELJORD 59.4617, 8.7069 3 / 26
Manheimstrondi 574 3840 SELJORD 59.4758, 8.7034 3 / 1
Manheimstrondi 577 3840 SELJORD 59.4615, 8.7149 4 / 3
Manheimstrondi 580 3840 SELJORD 59.4802, 8.7020 3 / 3
Manheimstrondi 584 3840 SELJORD 59.4832, 8.7036 3 / 15
Manheimstrondi 586 3840 SELJORD 59.4852, 8.7058 3 / 14
Manheimstrondi 588 3840 SELJORD 59.4852, 8.7079 3 / 8
Manheimstrondi 642 3840 SELJORD 59.4613, 8.7336 4 / 1
Manheimstrondi 673 3840 SELJORD 59.4555, 8.7297 5 / 6
Manheimstrondi 674 3840 SELJORD 59.4557, 8.7314 5 / 11
Manheimstrondi 675 3840 SELJORD 59.4550, 8.7294 5 / 12
Manheimstrondi 676 3840 SELJORD 59.4560, 8.7321 5 / 10
Manheimstrondi 677 3840 SELJORD 59.4551, 8.7304 5 / 9
Manheimstrondi 679 3840 SELJORD 59.4545, 8.7314 5 / 7
Manheimstrondi 681 3840 SELJORD 59.4544, 8.7318 5 / 2
Manheimstrondi 686 3840 SELJORD 59.4550, 8.7322 5 / 13
Manheimstrondi 698 3840 SELJORD 59.4541, 8.7334 5 / 2
Manheimstrondi 725 3840 SELJORD 59.4517, 8.7328 7 / 55
Manheimstrondi 726 3840 SELJORD 59.4519, 8.7361 7 / 62
Manheimstrondi 730 3840 SELJORD 59.4511, 8.7356 7 / 27
Manheimstrondi 755 3840 SELJORD 59.4504, 8.7364 7 / 25
Manheimstrondi 757 3840 SELJORD 59.4501, 8.7349 7 / 35
Manheimstrondi 759 3840 SELJORD 59.4504, 8.7347 7 / 34
Manheimstrondi 763 3840 SELJORD 59.4499, 8.7377 7 / 36
Manheimstrondi 765 3840 SELJORD 59.4497, 8.7364 7 / 50
Manheimstrondi 767 3840 SELJORD 59.4495, 8.7355 7 / 32
Manheimstrondi 769 3840 SELJORD 59.4493, 8.7367 7 / 11
Manheimstrondi 771 3840 SELJORD 59.4494, 8.7383 7 / 24
Manheimstrondi 773 3840 SELJORD 59.4492, 8.7375 7 / 1
Manheimstrondi 775 3840 SELJORD 59.4494, 8.7400 7 / 44
Manheimstrondi 777 3840 SELJORD 59.4489, 8.7380 7 / 37
Manheimstrondi 779 3840 SELJORD 59.4492, 8.7407 7 / 33
Manheimstrondi 781 3840 SELJORD 59.4485, 8.7394 7 / 22
Manheimstrondi 797 3840 SELJORD 59.4478, 8.7419 7 / 58
Manheimstrondi 799 3840 SELJORD 59.4474, 8.7428 7 / 65
Manheimstrondi 801 3840 SELJORD 59.4475, 8.7440 7 / 43
Manheimstrondi 803 3840 SELJORD 59.4473, 8.7443 7 / 49
Manheimstrondi 811 3840 SELJORD 59.4468, 8.7455 7 / 1
Manheimstrondi 880 3840 SELJORD 59.4485, 8.7575 7 / 13
Manheimstrondi 913 3840 SELJORD 59.4458, 8.7603 7 / 23
Manheimstrondi 915 3840 SELJORD 59.4432, 8.7492 7 / 40
Manheimstrondi 917 3840 SELJORD 59.4413, 8.7503 7 / 1
Manheimstrondi 919 3840 SELJORD 59.4405, 8.7545 7 / 14
Manheimstrondi 921 3840 SELJORD 59.4390, 8.7560 7 / 3
Manheimstrondi 923 3840 SELJORD 59.4410, 8.7620 7 / 56
Manheimstrondi 925 3840 SELJORD 59.4415, 8.7625 7 / 57
Manheimstrondi 951 3805 BØ I TELEMARK 59.4434, 8.7659 7 / 60
Manheimstrondi 953 3805 BØ I TELEMARK 59.4430, 8.7660 7 / 51
Manheimstrondi 955 3805 BØ I TELEMARK 59.4427, 8.7663 7 / 52
Manheimstrondi 981 3805 BØ I TELEMARK 59.4415, 8.7694 7 / 45
Manheimstrondi 983 3805 BØ I TELEMARK 59.4415, 8.7705 7 / 46
Manheimstrondi 1084 3805 BØ I TELEMARK 59.4438, 8.7820 7 / 8
Manheimstrondi 1093 3805 BØ I TELEMARK 59.4410, 8.7873 8 / 6
Manheimstrondi 1095 3805 BØ I TELEMARK 59.4407, 8.7871 8 / 16
Manheimstrondi 1097 3805 BØ I TELEMARK 59.4404, 8.7860 8 / 31
Manheimstrondi 1100 3805 BØ I TELEMARK 59.4421, 8.7874 7 / 63
Manheimstrondi 1102 3805 BØ I TELEMARK 59.4422, 8.7863 7 / 7
Manheimstrondi 1104 3805 BØ I TELEMARK 59.4427, 8.7865 7 / 7
Manheimstrondi 1147 3805 BØ I TELEMARK 59.4409, 8.7964 8 / 1
Manheimstrondi 1149 3805 BØ I TELEMARK 59.4410, 8.7971 8 / 1
Manheimstrondi 1151 3805 BØ I TELEMARK 59.4407, 8.7976 8 / 1
Manheimstrondi 1153 3805 BØ I TELEMARK 59.4408, 8.7985 8 / 1
Manheimstrondi 1165 3805 BØ I TELEMARK 59.4403, 8.7995 8 / 1
Manheimstrondi 1167 3805 BØ I TELEMARK 59.4402, 8.7997 8 / 1
Manheimstrondi 1169 3805 BØ I TELEMARK 59.4399, 8.8003 8 / 32
Manheimstrondi 1173 3805 BØ I TELEMARK 59.4397, 8.8012 8 / 35
Manheimstrondi 1175 3805 BØ I TELEMARK 59.4395, 8.8013 8 / 1
Manheimstrondi 1177 3805 BØ I TELEMARK 59.4393, 8.8016 8 / 1
Manheimstrondi 1179 3805 BØ I TELEMARK 59.4395, 8.8020 8 / 1
Manheimstrondi 1181 3805 BØ I TELEMARK 59.4405, 8.8026 8 / 1
Manheimstrondi 1183 3805 BØ I TELEMARK 59.4403, 8.8025 8 / 1
Manheimstrondi 1185 3805 BØ I TELEMARK 59.4406, 8.8032 8 / 1
Manheimstrondi 1187 3805 BØ I TELEMARK 59.4401, 8.8033 8 / 1
Manheimstrondi 1194 3805 BØ I TELEMARK 59.4413, 8.8022 8 / 33
Manheimstrondi 1196 3805 BØ I TELEMARK 59.4413, 8.8013 8 / 1
Manheimstrondi 1198 3805 BØ I TELEMARK 59.4413, 8.8006 8 / 1
Manheimstrondi 1260 3805 BØ I TELEMARK 59.4428, 8.8131 8 / 3
Manheimstrondi 1282 3805 BØ I TELEMARK 59.4432, 8.8220 8 / 2
Manheimstrondi 1284 3805 BØ I TELEMARK 59.4440, 8.8192 8 / 5
Manheimstrondi 1286 3805 BØ I TELEMARK 59.4438, 8.8189 8 / 5
Manheimstrondi 1308 3805 BØ I TELEMARK 59.4438, 8.8255 8 / 9
Manheimstrondi 1310 3805 BØ I TELEMARK 59.4428, 8.8288 8 / 1
Manheimstrondi 1360 3805 BØ I TELEMARK 59.4426, 8.8349 9 / 11
Manheimstrondi 1362 3805 BØ I TELEMARK 59.4439, 8.8334 9 / 1
Manheimstrondi 1364 3805 BØ I TELEMARK 59.4445, 8.8344 9 / 8
Manheimstrondi 1366 3805 BØ I TELEMARK 59.4446, 8.8340 9 / 8
Manheimstrondi 1368 3805 BØ I TELEMARK 59.4451, 8.8362 9 / 15
Manheimstrondi 1381 3805 BØ I TELEMARK 59.4410, 8.8382 8 / 2
Manheimstrondi 1405 3805 BØ I TELEMARK 59.4406, 8.8407 8 / 8
Manheimstrondi 1407 3805 BØ I TELEMARK 59.4407, 8.8414 8 / 12
Manheimstrondi 1409 3805 BØ I TELEMARK 59.4405, 8.8415 8 / 13
Manheimstrondi 1411 3805 BØ I TELEMARK 59.4404, 8.8417 8 / 14
Manheimstrondi 1413 3805 BØ I TELEMARK 59.4401, 8.8420 8 / 11
Manheimstrondi 1421 3805 BØ I TELEMARK 59.4398, 8.8426 8 / 7
Manheimstrondi 1423 3805 BØ I TELEMARK 59.4396, 8.8429 8 / 7
Manheimstrondi 1431 3805 BØ I TELEMARK 59.4388, 8.8440 8 / 10
Manheimstrondi 1440 3805 BØ I TELEMARK 59.4483, 8.8553 9 / 9
Manheimstrondi 1442 3805 BØ I TELEMARK 59.4486, 8.8554 9 / 30
Manheimstrondi 1446 3805 BØ I TELEMARK 59.4551, 8.8508 9 / 7
Manheimstrondi 1450 3805 BØ I TELEMARK 59.4582, 8.8361 8 / 4
Manheimstrondi 1453 3805 BØ I TELEMARK 59.4382, 8.8497 9 / 28
Manheimstrondi 1460 3805 BØ I TELEMARK 59.4390, 8.8500 9 / 21
Manheimstrondi 1463 3805 BØ I TELEMARK 59.4386, 8.8499 9 / 20
Manheimstrondi 1480 3805 BØ I TELEMARK 59.4390, 8.8546 10 / 16
Manheimstrondi 1482 3805 BØ I TELEMARK 59.4393, 8.8546 10 / 17
Manheimstrondi 1484 3805 BØ I TELEMARK 59.4393, 8.8552 10 / 15
Manheimstrondi 1486 3805 BØ I TELEMARK 59.4391, 8.8556 10 / 18
Manheimstrondi 1488 3805 BØ I TELEMARK 59.4390, 8.8561 10 / 19
Manheimstrondi 1506 3805 BØ I TELEMARK 59.4394, 8.8589 10 / 3
Manheimstrondi 1511 3805 BØ I TELEMARK 59.4372, 8.8589 10 / 1
Manheimstrondi 1513 3805 BØ I TELEMARK 59.4372, 8.8583 10 / 1
Manheimstrondi 1514A 3805 BØ I TELEMARK 59.4374, 8.8596 10 / 7
Manheimstrondi 1514B 3805 BØ I TELEMARK 59.4375, 8.8599 10 / 7
Manheimstrondi 1516 3805 BØ I TELEMARK 59.4373, 8.8602 9 / 29
Manheimstrondi 1524 3805 BØ I TELEMARK 59.4371, 8.8612 10 / 4
Manheimstrondi 1529 3805 BØ I TELEMARK 59.4362, 8.8603 10 / 9
Manheimstrondi 1531 3805 BØ I TELEMARK 59.4361, 8.8598 10 / 10
Manheimstrondi 1535 3805 BØ I TELEMARK 59.4359, 8.8609 9 / 32
Manheimstrondi 1536 3805 BØ I TELEMARK 59.4371, 8.8627 9 / 31
Manheimstrondi 1537 3805 BØ I TELEMARK 59.4352, 8.8614 9 / 33
Manheimstrondi 1538 3805 BØ I TELEMARK 59.4376, 8.8632 9 / 16
Manheimstrondi 1539 3805 BØ I TELEMARK 59.4346, 8.8615 9 / 4
Manheimstrondi 1541 3805 BØ I TELEMARK 59.4356, 8.8631 9 / 14
Manheimstrondi 1543 3805 BØ I TELEMARK 59.4354, 8.8630 9 / 14

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.