Martin Barstads veg i Trondheim

Martin Barstads veg er ein veg i Trondheim kommune.

Det er 94 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 76.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

7056 RANHEIM

Adresser i Martin Barstads veg

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Martin Barstads veg 2 7056 RANHEIM 63.4208, 10.5245 22 / 31
Martin Barstads veg 3 7056 RANHEIM 63.4213, 10.5248 21 / 22
Martin Barstads veg 3A 7056 RANHEIM 63.4215, 10.5245 21 / 587
Martin Barstads veg 3B 7056 RANHEIM 63.4216, 10.5248 21 / 555
Martin Barstads veg 3D 7056 RANHEIM 63.4218, 10.5253 21 / 590
Martin Barstads veg 4 7056 RANHEIM 63.4207, 10.5243 22 / 148
Martin Barstads veg 5A 7056 RANHEIM 63.4218, 10.5245 21 / 81
Martin Barstads veg 5B 7056 RANHEIM 63.4219, 10.5249 21 / 998
Martin Barstads veg 6 7056 RANHEIM 63.4205, 10.5238 22 / 162
Martin Barstads veg 7A 7056 RANHEIM 63.4220, 10.5242 21 / 1119
Martin Barstads veg 7B 7056 RANHEIM 63.4221, 10.5242 21 / 1119
Martin Barstads veg 7C 7056 RANHEIM 63.4218, 10.5240 21 / 82
Martin Barstads veg 8 7056 RANHEIM 63.4204, 10.5230 21 / 46
Martin Barstads veg 9 7056 RANHEIM 63.4219, 10.5234 21 / 44
Martin Barstads veg 9A 7056 RANHEIM 63.4221, 10.5237 21 / 421
Martin Barstads veg 9B 7056 RANHEIM 63.4221, 10.5232 21 / 640
Martin Barstads veg 10 7056 RANHEIM 63.4206, 10.5233 21 / 120
Martin Barstads veg 12 7056 RANHEIM 63.4208, 10.5237 21 / 118
Martin Barstads veg 13A 7056 RANHEIM 63.4221, 10.5228 21 / 647
Martin Barstads veg 13B 7056 RANHEIM 63.4222, 10.5227 21 / 647
Martin Barstads veg 13C 7056 RANHEIM 63.4220, 10.5226 21 / 139
Martin Barstads veg 14 7056 RANHEIM 63.4209, 10.5236 21 / 658
Martin Barstads veg 15 7056 RANHEIM 63.4221, 10.5221 21 / 668
Martin Barstads veg 16 7056 RANHEIM 63.4210, 10.5233 21 / 513
Martin Barstads veg 17A 7056 RANHEIM 63.4219, 10.5216 21 / 643
Martin Barstads veg 17B 7056 RANHEIM 63.4221, 10.5214 21 / 899
Martin Barstads veg 17C 7056 RANHEIM 63.4221, 10.5212 21 / 1030
Martin Barstads veg 18 7056 RANHEIM 63.4210, 10.5229 21 / 37
Martin Barstads veg 19 7056 RANHEIM 63.4219, 10.5210 21 / 585
Martin Barstads veg 20 7056 RANHEIM 63.4208, 10.5227 21 / 654
Martin Barstads veg 21 7056 RANHEIM 63.4217, 10.5208 21 / 645
Martin Barstads veg 21B 7056 RANHEIM 63.4218, 10.5206 21 / 646
Martin Barstads veg 22 7056 RANHEIM 63.4213, 10.5235 21 / 918
Martin Barstads veg 23 7056 RANHEIM 63.4216, 10.5203 21 / 153
Martin Barstads veg 23B 7056 RANHEIM 63.4217, 10.5201 21 / 514
Martin Barstads veg 23C 7056 RANHEIM 63.4217, 10.5198 21 / 930
Martin Barstads veg 24 7056 RANHEIM 63.4212, 10.5237 21 / 917
Martin Barstads veg 25 7056 RANHEIM 63.4211, 10.5203 19 / 33
Martin Barstads veg 25A 7056 RANHEIM 63.4213, 10.5201 19 / 114
Martin Barstads veg 25B 7056 RANHEIM 63.4213, 10.5197 19 / 272
Martin Barstads veg 25C 7056 RANHEIM 63.4210, 10.5206 19 / 276
Martin Barstads veg 27 7056 RANHEIM 63.4209, 10.5209 19 / 36
Martin Barstads veg 27B 7056 RANHEIM 63.4208, 10.5211 19 / 265
Martin Barstads veg 28 7056 RANHEIM 63.4210, 10.5245 21 / 140
Martin Barstads veg 29 7056 RANHEIM 63.4206, 10.5216 19 / 34
Martin Barstads veg 30 7056 RANHEIM 63.4212, 10.5242 21 / 119
Martin Barstads veg 31 7056 RANHEIM 63.4204, 10.5221 19 / 78
Martin Barstads veg 31B 7056 RANHEIM 63.4203, 10.5218 19 / 373
Martin Barstads veg 31C 7056 RANHEIM 63.4202, 10.5219 19 / 373
Martin Barstads veg 32 7056 RANHEIM 63.4214, 10.5239 21 / 128
Martin Barstads veg 33 7056 RANHEIM 63.4201, 10.5225 19 / 93
Martin Barstads veg 33A 7056 RANHEIM 63.4201, 10.5227 19 / 99
Martin Barstads veg 34 7056 RANHEIM 63.4214, 10.5238 21 / 158
Martin Barstads veg 36A 7056 RANHEIM 63.4216, 10.5235 21 / 1095
Martin Barstads veg 36B 7056 RANHEIM 63.4217, 10.5233 21 / 150
Martin Barstads veg 38 7056 RANHEIM 63.4217, 10.5225 21 / 1032
Martin Barstads veg 40A 7056 RANHEIM 63.4216, 10.5227 21 / 1037
Martin Barstads veg 40B 7056 RANHEIM 63.4216, 10.5228 21 / 1037
Martin Barstads veg 40C 7056 RANHEIM 63.4215, 10.5229 21 / 1037
Martin Barstads veg 40D 7056 RANHEIM 63.4215, 10.5230 21 / 1037
Martin Barstads veg 40E 7056 RANHEIM 63.4214, 10.5231 21 / 1037
Martin Barstads veg 40F 7056 RANHEIM 63.4214, 10.5232 21 / 1037
Martin Barstads veg 40G 7056 RANHEIM 63.4216, 10.5227 21 / 1037
Martin Barstads veg 40H 7056 RANHEIM 63.4216, 10.5228 21 / 1037
Martin Barstads veg 40J 7056 RANHEIM 63.4216, 10.5230 21 / 1037
Martin Barstads veg 40K 7056 RANHEIM 63.4215, 10.5231 21 / 1037
Martin Barstads veg 40L 7056 RANHEIM 63.4215, 10.5232 21 / 1037
Martin Barstads veg 40M 7056 RANHEIM 63.4214, 10.5233 21 / 1037
Martin Barstads veg 42 7056 RANHEIM 63.4214, 10.5223 21 / 1038
Martin Barstads veg 44 7056 RANHEIM 63.4213, 10.5225 21 / 1039
Martin Barstads veg 46 7056 RANHEIM 63.4212, 10.5226 21 / 1040
Martin Barstads veg 48 7056 RANHEIM 63.4212, 10.5228 21 / 1041
Martin Barstads veg 50A 7056 RANHEIM 63.4210, 10.5224 21 / 1042
Martin Barstads veg 50B 7056 RANHEIM 63.4211, 10.5226 21 / 1042
Martin Barstads veg 52A 7056 RANHEIM 63.4211, 10.5222 21 / 1043
Martin Barstads veg 52B 7056 RANHEIM 63.4211, 10.5223 21 / 1043
Martin Barstads veg 54A 7056 RANHEIM 63.4212, 10.5220 21 / 1044
Martin Barstads veg 54B 7056 RANHEIM 63.4212, 10.5222 21 / 1044
Martin Barstads veg 56A 7056 RANHEIM 63.4212, 10.5219 21 / 1045
Martin Barstads veg 56B 7056 RANHEIM 63.4213, 10.5220 21 / 1045
Martin Barstads veg 58A 7056 RANHEIM 63.4213, 10.5217 21 / 1046
Martin Barstads veg 58B 7056 RANHEIM 63.4214, 10.5218 21 / 1046
Martin Barstads veg 60A 7056 RANHEIM 63.4214, 10.5215 21 / 1047
Martin Barstads veg 60B 7056 RANHEIM 63.4215, 10.5216 21 / 1047
Martin Barstads veg 62A 7056 RANHEIM 63.4215, 10.5213 21 / 1048
Martin Barstads veg 62B 7056 RANHEIM 63.4216, 10.5214 21 / 1048
Martin Barstads veg 64 7056 RANHEIM 63.4213, 10.5210 21 / 154
Martin Barstads veg 66A 7056 RANHEIM 63.4211, 10.5215 21 / 155
Martin Barstads veg 66B 7056 RANHEIM 63.4211, 10.5212 21 / 1133
Martin Barstads veg 66C 7056 RANHEIM 63.4210, 10.5214 21 / 1134
Martin Barstads veg 68 7056 RANHEIM 63.4209, 10.5218 21 / 156
Martin Barstads veg 70 7056 RANHEIM 63.4208, 10.5219 21 / 387
Martin Barstads veg 72 7056 RANHEIM 63.4206, 10.5224 21 / 264
Martin Barstads veg 76 7056 RANHEIM 63.4202, 10.5232 22 / 189

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.