Meadalsvegen i Lom

Meadalsvegen er ein veg i Lom kommune.

Det er 51 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 2627.

Adressene i Meadalsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Meadalsvegen 2, 4, 6, 32, 38, 40, 42, 68, 902685 GARMO
Meadalsvegen 388, 409, 419, 447, 482, 490, 494, 503, 505, 507-509, 668, 685, 760, 762, 980, 991, 1003, 1005-1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1027, 1042-1043, 1065, 1079, 1109, 1593, 1595, 1597, 1599, 1617, 1621, 2390, 2415, 26272686 LOM

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Meadalsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Meadalsvegen 2 2685 GARMO 61.8504, 8.7006 26 / 21
Meadalsvegen 4 2685 GARMO 61.8493, 8.7007 26 / 9
Meadalsvegen 6 2685 GARMO 61.8492, 8.7001 26 / 9
Meadalsvegen 32 2685 GARMO 61.8520, 8.6970 26 / 22
Meadalsvegen 38 2685 GARMO 61.8511, 8.6929 26 / 1
Meadalsvegen 40 2685 GARMO 61.8499, 8.6909 26 / 1
Meadalsvegen 42 2685 GARMO 61.8498, 8.6907 26 / 1
Meadalsvegen 68 2685 GARMO 61.8524, 8.6904 26 / 20
Meadalsvegen 90 2685 GARMO 61.8519, 8.6871 26 / 23
Meadalsvegen 388 2686 LOM 61.8402, 8.6590 28 / 1
Meadalsvegen 409 2686 LOM 61.8354, 8.6511 34 / 2
Meadalsvegen 419 2686 LOM 61.8338, 8.6538 31 / 3
Meadalsvegen 447 2686 LOM 61.8333, 8.6474 27 / 1
Meadalsvegen 482 2686 LOM 61.8312, 8.6460 32 / 1
Meadalsvegen 490 2686 LOM 61.8310, 8.6440 31 / 2
Meadalsvegen 494 2686 LOM 61.8305, 8.6440 32 / 2
Meadalsvegen 503 2686 LOM 61.8312, 8.6418 31 / 1
Meadalsvegen 505 2686 LOM 61.8317, 8.6412 27 / 3
Meadalsvegen 507 2686 LOM 61.8313, 8.6377 29 / 1
Meadalsvegen 508 2686 LOM 61.8263, 8.6342 35 / 10
Meadalsvegen 509 2686 LOM 61.8295, 8.6370 30 / 1
Meadalsvegen 668 2686 LOM 61.8203, 8.6341 35 / 5
Meadalsvegen 685 2686 LOM 61.8193, 8.6288 35 / 4
Meadalsvegen 760 2686 LOM 61.8147, 8.6432 33 / 20
Meadalsvegen 762 2686 LOM 61.8140, 8.6427 33 / 1
Meadalsvegen 980 2686 LOM 61.7999, 8.6232 155 / 1
Meadalsvegen 991 2686 LOM 61.8003, 8.6184 155 / 1
Meadalsvegen 1003 2686 LOM 61.7997, 8.6155 155 / 1
Meadalsvegen 1005 2686 LOM 61.8002, 8.6154 155 / 1
Meadalsvegen 1006 2686 LOM 61.7992, 8.6182 155 / 1
Meadalsvegen 1007 2686 LOM 61.7996, 8.6138 155 / 1
Meadalsvegen 1009 2686 LOM 61.7992, 8.6133 155 / 1
Meadalsvegen 1011 2686 LOM 61.7990, 8.6135 155 / 1
Meadalsvegen 1013 2686 LOM 61.7991, 8.6148 155 / 1
Meadalsvegen 1015 2686 LOM 61.7986, 8.6135 155 / 1
Meadalsvegen 1017 2686 LOM 61.7982, 8.6135 155 / 1
Meadalsvegen 1027 2686 LOM 61.7973, 8.6139 155 / 1
Meadalsvegen 1042 2686 LOM 61.7958, 8.6171 155 / 1
Meadalsvegen 1043 2686 LOM 61.7962, 8.6159 155 / 1
Meadalsvegen 1065 2686 LOM 61.7946, 8.6125 155 / 1
Meadalsvegen 1079 2686 LOM 61.7932, 8.6113 155 / 1
Meadalsvegen 1109 2686 LOM 61.7910, 8.6089 155 / 1
Meadalsvegen 1593 2686 LOM 61.7497, 8.6186 155 / 1
Meadalsvegen 1595 2686 LOM 61.7497, 8.6168 155 / 1
Meadalsvegen 1597 2686 LOM 61.7484, 8.6166 155 / 1
Meadalsvegen 1599 2686 LOM 61.7482, 8.6179 155 / 1
Meadalsvegen 1617 2686 LOM 61.7485, 8.6212 155 / 1
Meadalsvegen 1621 2686 LOM 61.7482, 8.6215 155 / 1
Meadalsvegen 2390 2686 LOM 61.7200, 8.7297 84 / 6
Meadalsvegen 2415 2686 LOM 61.7201, 8.7332 83 / 2
Meadalsvegen 2627 2686 LOM 61.7142, 8.7715 35 / 1

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.