Modalsveien i Indre Fosen

Modalsveien er ein veg i Indre Fosen kommune.

Det er 56 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 32 til 920.

Adressene i Modalsveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Modalsveien 32, 34, 36, 38, 52, 60, 72, 74, 94, 111, 155, 165, 167, 240, 245, 270, 288, 290, 304-306, 310, 312, 314, 340, 475, 477, 504, 506-507, 509, 565, 567, 596, 777, 780, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 847, 849-850, 8527100 RISSA
Modalsveien 855, 857, 875, 877, 885, 887, 890, 9207125 VANVIKAN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Modalsveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Modalsveien 32 7100 RISSA 63.5981, 10.0042 66 / 2
Modalsveien 34 7100 RISSA 63.5981, 10.0045 66 / 2
Modalsveien 36 7100 RISSA 63.5977, 10.0048 66 / 2
Modalsveien 38 7100 RISSA 63.5975, 10.0049 66 / 16
Modalsveien 52 7100 RISSA 63.5956, 10.0087 66 / 38
Modalsveien 60 7100 RISSA 63.5956, 10.0069 66 / 9
Modalsveien 72 7100 RISSA 63.5953, 10.0080 66 / 10
Modalsveien 74 7100 RISSA 63.5950, 10.0095 66 / 12
Modalsveien 94 7100 RISSA 63.5945, 10.0128 66 / 17
Modalsveien 111 7100 RISSA 63.5933, 10.0140 66 / 1
Modalsveien 155 7100 RISSA 63.5931, 10.0249 75 / 4
Modalsveien 165 7100 RISSA 63.5950, 10.0248 66 / 5
Modalsveien 167 7100 RISSA 63.5950, 10.0264 66 / 5
Modalsveien 240 7100 RISSA 63.5988, 10.0377 66 / 11
Modalsveien 245 7100 RISSA 63.5987, 10.0391 66 / 31
Modalsveien 270 7100 RISSA 63.5998, 10.0425 76 / 18
Modalsveien 288 7100 RISSA 63.6008, 10.0448 76 / 27
Modalsveien 290 7100 RISSA 63.6007, 10.0456 76 / 26
Modalsveien 304 7100 RISSA 63.6021, 10.0473 79 / 10
Modalsveien 305 7100 RISSA 63.6012, 10.0492 76 / 25
Modalsveien 306 7100 RISSA 63.6019, 10.0493 79 / 7
Modalsveien 310 7100 RISSA 63.6018, 10.0498 79 / 9
Modalsveien 312 7100 RISSA 63.6020, 10.0503 79 / 5
Modalsveien 314 7100 RISSA 63.6020, 10.0512 79 / 6
Modalsveien 340 7100 RISSA 63.6027, 10.0555 79 / 8
Modalsveien 475 7100 RISSA 63.6040, 10.0825 76 / 9
Modalsveien 477 7100 RISSA 63.6040, 10.0832 76 / 9
Modalsveien 504 7100 RISSA 63.6066, 10.0866 80 / 2
Modalsveien 506 7100 RISSA 63.6070, 10.0879 80 / 10
Modalsveien 507 7100 RISSA 63.6042, 10.0887 78 / 5
Modalsveien 509 7100 RISSA 63.6042, 10.0889 78 / 5
Modalsveien 565 7100 RISSA 63.6040, 10.0983 78 / 35
Modalsveien 567 7100 RISSA 63.6039, 10.0988 78 / 35
Modalsveien 596 7100 RISSA 63.6038, 10.1084 78 / 25
Modalsveien 777 7100 RISSA 63.5924, 10.1305 74 / 66
Modalsveien 780 7100 RISSA 63.5952, 10.1321 73 / 29
Modalsveien 830 7100 RISSA 63.5917, 10.1421 74 / 64
Modalsveien 832 7100 RISSA 63.5913, 10.1431 74 / 25
Modalsveien 834 7100 RISSA 63.5910, 10.1433 74 / 21
Modalsveien 836 7100 RISSA 63.5901, 10.1429 74 / 20
Modalsveien 838 7100 RISSA 63.5901, 10.1424 74 / 58
Modalsveien 840 7100 RISSA 63.5904, 10.1388 74 / 61
Modalsveien 842 7100 RISSA 63.5895, 10.1370 74 / 19
Modalsveien 844 7100 RISSA 63.5902, 10.1369 74 / 24
Modalsveien 847 7100 RISSA 63.5892, 10.1340 74 / 26
Modalsveien 849 7100 RISSA 63.5892, 10.1337 74 / 26
Modalsveien 850 7100 RISSA 63.5892, 10.1351 74 / 8
Modalsveien 852 7100 RISSA 63.5892, 10.1359 74 / 5
Modalsveien 855 7125 VANVIKAN 63.5882, 10.1348 74 / 7
Modalsveien 857 7125 VANVIKAN 63.5874, 10.1347 74 / 49
Modalsveien 875 7125 VANVIKAN 63.5867, 10.1347 74 / 18
Modalsveien 877 7125 VANVIKAN 63.5868, 10.1361 318 / 18
Modalsveien 885 7125 VANVIKAN 63.5866, 10.1385 318 / 17
Modalsveien 887 7125 VANVIKAN 63.5859, 10.1407 318 / 14
Modalsveien 890 7125 VANVIKAN 63.5880, 10.1399 318 / 5
Modalsveien 920 7125 VANVIKAN 63.5869, 10.1471 318 / 13

Modalsveien i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Modalsveien:

KommuneAdresserPostnummer
Modalsveien 30‑113 4900
Indre Fosen Modalsveien 32‑920 7100, 7125

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.