Movegen i Gran

Movegen er ein veg i Gran kommune.

Det er 126 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 183.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

2770 JAREN

Adresser i Movegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Movegen 1 2770 JAREN 60.3936, 10.5631 151 / 65
Movegen 3 2770 JAREN 60.3940, 10.5632 151 / 26
Movegen 5 2770 JAREN 60.3940, 10.5632 151 / 26
Movegen 7 2770 JAREN 60.3940, 10.5632 151 / 26
Movegen 9 2770 JAREN 60.3940, 10.5632 151 / 26
Movegen 10 2770 JAREN 60.3952, 10.5635 152 / 71
Movegen 11 2770 JAREN 60.3938, 10.5636 151 / 26
Movegen 13 2770 JAREN 60.3938, 10.5636 151 / 26
Movegen 15 2770 JAREN 60.3945, 10.5638 152 / 27
Movegen 16 2770 JAREN 60.3959, 10.5640 152 / 24
Movegen 19 2770 JAREN 60.3949, 10.5640 152 / 23
Movegen 21 2770 JAREN 60.3953, 10.5644 152 / 35
Movegen 22 2770 JAREN 60.3966, 10.5633 158 / 10
Movegen 23 2770 JAREN 60.3954, 10.5645 152 / 35
Movegen 25 2770 JAREN 60.3960, 10.5648 158 / 61
Movegen 26 2770 JAREN 60.3970, 10.5642 158 / 40
Movegen 27 2770 JAREN 60.3964, 10.5658 158 / 64
Movegen 28 2770 JAREN 60.3970, 10.5643 158 / 40
Movegen 29 2770 JAREN 60.3963, 10.5649 158 / 27
Movegen 30 2770 JAREN 60.3981, 10.5641 158 / 9
Movegen 31 2770 JAREN 60.3967, 10.5649 158 / 22
Movegen 33 2770 JAREN 60.3970, 10.5650 158 / 17
Movegen 35 2770 JAREN 60.3971, 10.5652 158 / 17
Movegen 37 2770 JAREN 60.3982, 10.5657 158 / 31
Movegen 39 2770 JAREN 60.3984, 10.5660 158 / 30
Movegen 41A 2770 JAREN 60.3987, 10.5658 158 / 18
Movegen 41B 2770 JAREN 60.3987, 10.5658 158 / 18
Movegen 41C 2770 JAREN 60.3987, 10.5658 158 / 18
Movegen 41D 2770 JAREN 60.3987, 10.5658 158 / 18
Movegen 43A 2770 JAREN 60.3988, 10.5664 158 / 18
Movegen 43B 2770 JAREN 60.3988, 10.5664 158 / 18
Movegen 43C 2770 JAREN 60.3988, 10.5664 158 / 18
Movegen 43D 2770 JAREN 60.3988, 10.5665 158 / 18
Movegen 45 2770 JAREN 60.3990, 10.5662 158 / 78
Movegen 47A 2770 JAREN 60.3992, 10.5666 158 / 18
Movegen 47B 2770 JAREN 60.3992, 10.5666 158 / 18
Movegen 47C 2770 JAREN 60.3992, 10.5666 158 / 18
Movegen 47D 2770 JAREN 60.3992, 10.5666 158 / 18
Movegen 48 2770 JAREN 60.4001, 10.5648 156 / 119
Movegen 49 2770 JAREN 60.3995, 10.5661 156 / 35
Movegen 50 2770 JAREN 60.3999, 10.5652 156 / 37
Movegen 51 2770 JAREN 60.3999, 10.5660 156 / 41
Movegen 52 2770 JAREN 60.4002, 10.5654 156 / 113
Movegen 54 2770 JAREN 60.4002, 10.5637 156 / 59
Movegen 55 2770 JAREN 60.4019, 10.5665 157 / 17
Movegen 56 2770 JAREN 60.4004, 10.5640 156 / 124
Movegen 57 2770 JAREN 60.4024, 10.5670 156 / 38
Movegen 58 2770 JAREN 60.4005, 10.5644 156 / 248
Movegen 59 2770 JAREN 60.4029, 10.5677 157 / 6
Movegen 60 2770 JAREN 60.4005, 10.5649 156 / 27
Movegen 61 2770 JAREN 60.4039, 10.5681 156 / 229
Movegen 63 2770 JAREN 60.4047, 10.5692 156 / 2
Movegen 64 2770 JAREN 60.4013, 10.5657 157 / 22
Movegen 66 2770 JAREN 60.4016, 10.5652 157 / 40
Movegen 67 2770 JAREN 60.4057, 10.5706 97 / 21
Movegen 68 2770 JAREN 60.4025, 10.5658 157 / 33
Movegen 69 2770 JAREN 60.4060, 10.5708 97 / 4
Movegen 70 2770 JAREN 60.4035, 10.5669 157 / 6
Movegen 71 2770 JAREN 60.4059, 10.5731 97 / 4
Movegen 72 2770 JAREN 60.4044, 10.5668 156 / 214
Movegen 73 2770 JAREN 60.4054, 10.5739 97 / 18
Movegen 74A 2770 JAREN 60.4056, 10.5644 156 / 250
Movegen 74B 2770 JAREN 60.4056, 10.5652 156 / 249
Movegen 74C 2770 JAREN 60.4058, 10.5646 156 / 251
Movegen 75 2770 JAREN 60.4062, 10.5711 97 / 17
Movegen 76 2770 JAREN 60.4064, 10.5640 156 / 23
Movegen 77 2770 JAREN 60.4064, 10.5727 97 / 16
Movegen 78 2770 JAREN 60.4061, 10.5647 156 / 23
Movegen 79 2770 JAREN 60.4062, 10.5763 97 / 5
Movegen 80 2770 JAREN 60.4055, 10.5670 157 / 4
Movegen 83 2770 JAREN 60.4068, 10.5740 97 / 24
Movegen 84 2770 JAREN 60.4064, 10.5673 157 / 20
Movegen 91 2770 JAREN 60.4065, 10.5708 97 / 13
Movegen 92 2770 JAREN 60.4073, 10.5675 156 / 162
Movegen 93 2770 JAREN 60.4067, 10.5704 97 / 12
Movegen 95 2770 JAREN 60.4072, 10.5698 97 / 9
Movegen 96 2770 JAREN 60.4114, 10.5657 98 / 1
Movegen 97 2770 JAREN 60.4072, 10.5691 156 / 32
Movegen 98 2770 JAREN 60.4115, 10.5662 98 / 1
Movegen 100 2770 JAREN 60.4112, 10.5663 98 / 1
Movegen 101 2770 JAREN 60.4072, 10.5687 156 / 32
Movegen 102 2770 JAREN 60.4102, 10.5690 96 / 21
Movegen 105 2770 JAREN 60.4078, 10.5687 96 / 10
Movegen 109 2770 JAREN 60.4085, 10.5690 96 / 11
Movegen 111 2770 JAREN 60.4088, 10.5690 96 / 17
Movegen 113 2770 JAREN 60.4092, 10.5693 96 / 16
Movegen 115 2770 JAREN 60.4095, 10.5696 96 / 31
Movegen 120 2770 JAREN 60.4132, 10.5676 95 / 18
Movegen 122 2770 JAREN 60.4127, 10.5623 98 / 6
Movegen 124 2770 JAREN 60.4132, 10.5656 98 / 3
Movegen 126 2770 JAREN 60.4141, 10.5655 98 / 3
Movegen 129 2770 JAREN 60.4153, 10.5725 95 / 2
Movegen 130 2770 JAREN 60.4154, 10.5694 95 / 1
Movegen 131 2770 JAREN 60.4156, 10.5722 95 / 19
Movegen 133 2770 JAREN 60.4155, 10.5715 95 / 10
Movegen 134 2770 JAREN 60.4162, 10.5704 95 / 8
Movegen 135 2770 JAREN 60.4158, 10.5714 95 / 13
Movegen 137 2770 JAREN 60.4161, 10.5714 95 / 12
Movegen 139 2770 JAREN 60.4163, 10.5714 95 / 11
Movegen 141 2770 JAREN 60.4192, 10.5721 93 / 6
Movegen 143 2770 JAREN 60.4191, 10.5729 93 / 6
Movegen 144 2770 JAREN 60.4200, 10.5689 93 / 7
Movegen 145 2770 JAREN 60.4197, 10.5720 93 / 1
Movegen 146 2770 JAREN 60.4200, 10.5678 93 / 2
Movegen 148 2770 JAREN 60.4203, 10.5684 93 / 2
Movegen 152 2770 JAREN 60.4220, 10.5714 93 / 3
Movegen 153 2770 JAREN 60.4225, 10.5745 92 / 32
Movegen 154 2770 JAREN 60.4230, 10.5713 92 / 51
Movegen 155 2770 JAREN 60.4229, 10.5743 92 / 7
Movegen 157 2770 JAREN 60.4230, 10.5735 92 / 7
Movegen 158 2770 JAREN 60.4236, 10.5730 92 / 31
Movegen 159 2770 JAREN 60.4230, 10.5750 92 / 50
Movegen 160 2770 JAREN 60.4240, 10.5737 92 / 16
Movegen 161 2770 JAREN 60.4238, 10.5746 92 / 27
Movegen 162 2770 JAREN 60.4243, 10.5734 92 / 21
Movegen 163 2770 JAREN 60.4246, 10.5754 92 / 17
Movegen 166 2770 JAREN 60.4253, 10.5757 92 / 24
Movegen 167 2770 JAREN 60.4244, 10.5775 92 / 1
Movegen 168 2770 JAREN 60.4255, 10.5762 92 / 23
Movegen 169 2770 JAREN 60.4251, 10.5776 92 / 29
Movegen 171 2770 JAREN 60.4249, 10.5770 92 / 46
Movegen 173 2770 JAREN 60.4254, 10.5770 92 / 5
Movegen 177 2770 JAREN 60.4262, 10.5791 92 / 22
Movegen 179 2770 JAREN 60.4265, 10.5792 92 / 25
Movegen 181 2770 JAREN 60.4268, 10.5796 92 / 9
Movegen 183 2770 JAREN 60.4269, 10.5792 92 / 38

Movegen i fleire kommunar

Det er vegar i 22 norske kommunar som heiter Movegen:

KommuneAdresserPostnummer
Ullensaker Movegen 1‑25 2040
Eidsvoll Movegen 1‑9 2072
Hurdal Movegen 1‑11 2090
Nes Movegen 4‑51 2170
Eidskog Movegen 2‑24 2240
Stange Movegen 2‑37 2312
Ringsaker Movegen  2390
Trysil Movegen 1‑10 2422
Sel Movegen 1‑48 2676
Gran Movegen 1‑183 2770
Søndre Land Movegen 2‑23 2864
Flå Movegen 21‑57 3539
Ål Movegen 1‑16 3570
Porsgrunn Movegen 34‑125 3944, 3946
Bykle Movegen 2‑16 4754
Vindafjord Movegen 3‑730 5583
Kvam Movegen 6‑40 5600
Voss Movegen 3‑27 5700
Stranda Movegen 4‑115 6200
Sunndal Movegen 2‑24 6620
Førde Movegen 2‑150 6819
Luster Movegen 2‑6 6869
Skaun Movegen 1‑56 7357
Malvik Movegen 1‑25 7550
Selbu Movegen 10‑167 7584
Verdal Movegen 1‑25 7653
Steinkjer Movegen 2‑23 7716
Grong Movegen 17‑179 7873
Saltdal Movegen 1‑49 8250
Vefsn Movegen 1‑53 8660
Grane Movegen 1‑12 8680
Nesna Movegen 1‑81 8700
Kåfjord Movegen 1‑21 9144

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.