Nordåsbrotet i Bergen

Nordåsbrotet er ein veg i Bergen kommune.

Det er 65 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 123.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

5235 RÅDAL

Adresser i Nordåsbrotet

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordåsbrotet 2 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3083 121 / 738
Nordåsbrotet 4 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3083 121 / 738
Nordåsbrotet 6 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3071 121 / 535
Nordåsbrotet 8 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3071 121 / 535
Nordåsbrotet 10 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3072 121 / 535
Nordåsbrotet 12 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3072 121 / 535
Nordåsbrotet 14 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3076 121 / 535
Nordåsbrotet 16 5235 RÅDAL 60.3049, 5.3078 121 / 535
Nordåsbrotet 18 5235 RÅDAL 60.3048, 5.3081 121 / 535
Nordåsbrotet 30 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3059 121 / 660
Nordåsbrotet 32 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3060 121 / 661
Nordåsbrotet 34 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3061 121 / 662
Nordåsbrotet 36 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3067 121 / 703
Nordåsbrotet 38 5235 RÅDAL 60.3049, 5.3066 121 / 663
Nordåsbrotet 40 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3067 121 / 664
Nordåsbrotet 42 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3068 121 / 665
Nordåsbrotet 44 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3071 121 / 666
Nordåsbrotet 46 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3072 121 / 667
Nordåsbrotet 48 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3074 121 / 668
Nordåsbrotet 50 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3071 121 / 669
Nordåsbrotet 52 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3072 121 / 670
Nordåsbrotet 54 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3072 121 / 671
Nordåsbrotet 56 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3074 121 / 672
Nordåsbrotet 58 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3074 121 / 673
Nordåsbrotet 60 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3074 121 / 674
Nordåsbrotet 62 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3069 121 / 675
Nordåsbrotet 64 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3068 121 / 676
Nordåsbrotet 66 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3066 121 / 677
Nordåsbrotet 68 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3066 121 / 678
Nordåsbrotet 70 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3067 121 / 679
Nordåsbrotet 72 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3063 121 / 680
Nordåsbrotet 74 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3063 121 / 681
Nordåsbrotet 76 5235 RÅDAL 60.3048, 5.3062 121 / 682
Nordåsbrotet 78 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3062 121 / 683
Nordåsbrotet 80 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3060 121 / 684
Nordåsbrotet 82 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3061 121 / 685
Nordåsbrotet 84 5235 RÅDAL 60.3052, 5.3060 121 / 686
Nordåsbrotet 86 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3057 121 / 687
Nordåsbrotet 88 5235 RÅDAL 60.3049, 5.3057 121 / 688
Nordåsbrotet 90 5235 RÅDAL 60.3048, 5.3057 121 / 689
Nordåsbrotet 92 5235 RÅDAL 60.3047, 5.3058 121 / 690
Nordåsbrotet 94 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3060 121 / 691
Nordåsbrotet 96 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3060 121 / 692
Nordåsbrotet 98 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3060 121 / 693
Nordåsbrotet 100 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3061 121 / 694
Nordåsbrotet 101 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3047 121 / 511
Nordåsbrotet 102 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3061 121 / 695
Nordåsbrotet 103 5235 RÅDAL 60.3053, 5.3049 121 / 511
Nordåsbrotet 104 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3061 121 / 696
Nordåsbrotet 105 5235 RÅDAL 60.3058, 5.3048 121 / 511
Nordåsbrotet 106 5235 RÅDAL 60.3040, 5.3058 121 / 697
Nordåsbrotet 107 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3048 121 / 511
Nordåsbrotet 108 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3055 121 / 698
Nordåsbrotet 109 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3043 121 / 511
Nordåsbrotet 110 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3055 121 / 699
Nordåsbrotet 111 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3043 121 / 511
Nordåsbrotet 112 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3055 121 / 700
Nordåsbrotet 113 5235 RÅDAL 60.3051, 5.3039 121 / 511
Nordåsbrotet 114 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3054 121 / 701
Nordåsbrotet 115 5235 RÅDAL 60.3050, 5.3039 121 / 511
Nordåsbrotet 116 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3054 121 / 702
Nordåsbrotet 117 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3041 121 / 511
Nordåsbrotet 119 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3041 121 / 511
Nordåsbrotet 121 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3045 121 / 511
Nordåsbrotet 123 5235 RÅDAL 60.3046, 5.3044 121 / 511

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.