Nordåsvegen i Bergen

Nordåsvegen er ein veg i Bergen kommune.

Det er 145 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 15 til 305.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

5235 RÅDAL

Adresser i Nordåsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordåsvegen 15 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3270 121 / 50
Nordåsvegen 17 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3265 121 / 322
Nordåsvegen 38 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3257 121 / 272
Nordåsvegen 46 5235 RÅDAL 60.3067, 5.3238 121 / 759
Nordåsvegen 50 5235 RÅDAL 60.3070, 5.3218 121 / 857
Nordåsvegen 54 5235 RÅDAL 60.3064, 5.3212 121 / 41
Nordåsvegen 56 5235 RÅDAL 60.3069, 5.3208 121 / 37
Nordåsvegen 58 5235 RÅDAL 60.3071, 5.3208 121 / 344
Nordåsvegen 60 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3206 121 / 48
Nordåsvegen 60B 5235 RÅDAL 60.3067, 5.3207 121 / 766
Nordåsvegen 62 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3192 121 / 71
Nordåsvegen 64 5235 RÅDAL 60.3068, 5.3200 121 / 38
Nordåsvegen 66 5235 RÅDAL 60.3066, 5.3200 121 / 39
Nordåsvegen 68 5235 RÅDAL 60.3071, 5.3203 121 / 35
Nordåsvegen 70 5235 RÅDAL 60.3070, 5.3198 121 / 568
Nordåsvegen 72 5235 RÅDAL 60.3069, 5.3193 121 / 42
Nordåsvegen 74 5235 RÅDAL 60.3068, 5.3186 121 / 248
Nordåsvegen 76 5235 RÅDAL 60.3067, 5.3179 121 / 265
Nordåsvegen 78 5235 RÅDAL 60.3066, 5.3175 121 / 33
Nordåsvegen 78C 5235 RÅDAL 60.3064, 5.3174 121 / 756
Nordåsvegen 80 5235 RÅDAL 60.3066, 5.3170 121 / 280
Nordåsvegen 84 5235 RÅDAL 60.3067, 5.3160 121 / 160
Nordåsvegen 86 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3157 121 / 131
Nordåsvegen 88 5235 RÅDAL 60.3063, 5.3162 121 / 116
Nordåsvegen 89 5235 RÅDAL 60.3074, 5.3207 121 / 70
Nordåsvegen 89B 5235 RÅDAL 60.3077, 5.3207 121 / 437
Nordåsvegen 90 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3160 121 / 906
Nordåsvegen 91 5235 RÅDAL 60.3074, 5.3201 121 / 247
Nordåsvegen 92 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3157 121 / 138
Nordåsvegen 94 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3165 121 / 147
Nordåsvegen 96 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3163 121 / 161
Nordåsvegen 96B 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3166 121 / 878
Nordåsvegen 98 5235 RÅDAL 60.3053, 5.3161 121 / 373
Nordåsvegen 100 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3154 121 / 149
Nordåsvegen 102 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3151 121 / 148
Nordåsvegen 104 5235 RÅDAL 60.3064, 5.3149 121 / 204
Nordåsvegen 105 5235 RÅDAL 60.3068, 5.3089 121 / 236
Nordåsvegen 106 5235 RÅDAL 60.3067, 5.3152 121 / 201
Nordåsvegen 107 5235 RÅDAL 60.3067, 5.3077 121 / 237
Nordåsvegen 107A 5235 RÅDAL 60.3067, 5.3083 121 / 779
Nordåsvegen 110 5235 RÅDAL 60.3064, 5.3144 121 / 203
Nordåsvegen 111 5235 RÅDAL 60.3066, 5.3065 121 / 126
Nordåsvegen 112 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3143 121 / 218
Nordåsvegen 112A 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3148 121 / 705
Nordåsvegen 114 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3138 121 / 194
Nordåsvegen 115 5235 RÅDAL 60.3064, 5.3057 121 / 47
Nordåsvegen 116 5235 RÅDAL 60.3061, 5.3132 121 / 193
Nordåsvegen 117 5235 RÅDAL 60.3061, 5.3056 121 / 302
Nordåsvegen 118 5235 RÅDAL 60.3063, 5.3124 121 / 277
Nordåsvegen 119 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3064 121 / 303
Nordåsvegen 120 5235 RÅDAL 60.3064, 5.3132 121 / 171
Nordåsvegen 120B 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3134 121 / 432
Nordåsvegen 121 5235 RÅDAL 60.3063, 5.3065 121 / 114
Nordåsvegen 123 5235 RÅDAL 60.3064, 5.3070 121 / 44
Nordåsvegen 124 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3139 121 / 172
Nordåsvegen 125 5235 RÅDAL 60.3063, 5.3079 121 / 45
Nordåsvegen 126 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3125 121 / 28
Nordåsvegen 127 5235 RÅDAL 60.3062, 5.3072 121 / 43
Nordåsvegen 128 5235 RÅDAL 60.3066, 5.3122 121 / 262
Nordåsvegen 130 5235 RÅDAL 60.3066, 5.3117 121 / 69
Nordåsvegen 132 5235 RÅDAL 60.3063, 5.3119 121 / 281
Nordåsvegen 134A 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3110 121 / 169
Nordåsvegen 134B 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3112 121 / 169
Nordåsvegen 134C 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3114 121 / 169
Nordåsvegen 134D 5235 RÅDAL 60.3063, 5.3111 121 / 868
Nordåsvegen 136A 5235 RÅDAL 60.3061, 5.3117 121 / 569
Nordåsvegen 136B 5235 RÅDAL 60.3061, 5.3119 121 / 707
Nordåsvegen 138A 5235 RÅDAL 60.3061, 5.3112 121 / 382
Nordåsvegen 138B 5235 RÅDAL 60.3061, 5.3113 121 / 755
Nordåsvegen 140A 5235 RÅDAL 60.3058, 5.3110 121 / 516
Nordåsvegen 140B 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3115 121 / 517
Nordåsvegen 140C 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3121 121 / 518
Nordåsvegen 142B 5235 RÅDAL 60.3055, 5.3112 121 / 513
Nordåsvegen 142C 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3117 121 / 514
Nordåsvegen 142D 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3121 121 / 515
Nordåsvegen 144 5235 RÅDAL 60.3056, 5.3100 121 / 363
Nordåsvegen 146 5235 RÅDAL 60.3058, 5.3095 121 / 360
Nordåsvegen 148 5235 RÅDAL 60.3061, 5.3098 121 / 284
Nordåsvegen 148A 5235 RÅDAL 60.3059, 5.3096 121 / 284
Nordåsvegen 150 5235 RÅDAL 60.3060, 5.3102 121 / 285
Nordåsvegen 152 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3104 121 / 283
Nordåsvegen 154 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3099 121 / 282
Nordåsvegen 156 5235 RÅDAL 60.3065, 5.3092 121 / 195
Nordåsvegen 158 5235 RÅDAL 60.3061, 5.3090 121 / 290
Nordåsvegen 162 5235 RÅDAL 60.3057, 5.3093 121 / 360
Nordåsvegen 164 5235 RÅDAL 60.3054, 5.3097 121 / 360
Nordåsvegen 179 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3090 121 / 536
Nordåsvegen 181 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3095 121 / 535
Nordåsvegen 183 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3097 121 / 535
Nordåsvegen 185 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3098 121 / 535
Nordåsvegen 187 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3099 121 / 535
Nordåsvegen 191 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3092 121 / 719
Nordåsvegen 193 5235 RÅDAL 60.3034, 5.3092 121 / 718
Nordåsvegen 195 5235 RÅDAL 60.3035, 5.3087 121 / 717
Nordåsvegen 197 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3087 121 / 716
Nordåsvegen 199 5235 RÅDAL 60.3037, 5.3087 121 / 715
Nordåsvegen 201 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3092 121 / 714
Nordåsvegen 203 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3090 121 / 713
Nordåsvegen 205 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3088 121 / 712
Nordåsvegen 207 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3086 121 / 711
Nordåsvegen 209 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3088 121 / 710
Nordåsvegen 211 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3088 121 / 709
Nordåsvegen 213 5235 RÅDAL 60.3045, 5.3081 121 / 733
Nordåsvegen 215 5235 RÅDAL 60.3044, 5.3081 121 / 732
Nordåsvegen 217 5235 RÅDAL 60.3043, 5.3081 121 / 731
Nordåsvegen 219 5235 RÅDAL 60.3042, 5.3081 121 / 730
Nordåsvegen 221 5235 RÅDAL 60.3041, 5.3081 121 / 729
Nordåsvegen 223 5235 RÅDAL 60.3039, 5.3082 121 / 728
Nordåsvegen 225 5235 RÅDAL 60.3038, 5.3082 121 / 727
Nordåsvegen 227 5235 RÅDAL 60.3037, 5.3082 121 / 726
Nordåsvegen 229 5235 RÅDAL 60.3037, 5.3082 121 / 725
Nordåsvegen 231 5235 RÅDAL 60.3036, 5.3082 121 / 724
Nordåsvegen 233 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3079 121 / 723
Nordåsvegen 235 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3080 121 / 722
Nordåsvegen 237 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3082 121 / 721
Nordåsvegen 239 5235 RÅDAL 60.3033, 5.3084 121 / 720
Nordåsvegen 241 5235 RÅDAL 60.3030, 5.3079 120 / 342
Nordåsvegen 243 5235 RÅDAL 60.3030, 5.3081 120 / 341
Nordåsvegen 245 5235 RÅDAL 60.3030, 5.3083 120 / 340
Nordåsvegen 247 5235 RÅDAL 60.3030, 5.3085 120 / 339
Nordåsvegen 249 5235 RÅDAL 60.3030, 5.3087 120 / 338
Nordåsvegen 251 5235 RÅDAL 60.3031, 5.3089 120 / 337
Nordåsvegen 261 5235 RÅDAL 60.3028, 5.3107 120 / 345
Nordåsvegen 263 5235 RÅDAL 60.3027, 5.3103 120 / 346
Nordåsvegen 265 5235 RÅDAL 60.3027, 5.3099 120 / 347
Nordåsvegen 267 5235 RÅDAL 60.3028, 5.3094 120 / 348
Nordåsvegen 269 5235 RÅDAL 60.3028, 5.3090 120 / 349
Nordåsvegen 271 5235 RÅDAL 60.3027, 5.3085 120 / 350
Nordåsvegen 273 5235 RÅDAL 60.3027, 5.3081 120 / 351
Nordåsvegen 275 5235 RÅDAL 60.3024, 5.3081 120 / 352
Nordåsvegen 277 5235 RÅDAL 60.3025, 5.3086 120 / 353
Nordåsvegen 279 5235 RÅDAL 60.3025, 5.3090 120 / 354
Nordåsvegen 281 5235 RÅDAL 60.3025, 5.3094 120 / 355
Nordåsvegen 283 5235 RÅDAL 60.3023, 5.3083 120 / 356
Nordåsvegen 285 5235 RÅDAL 60.3022, 5.3086 120 / 357
Nordåsvegen 287 5235 RÅDAL 60.3019, 5.3086 120 / 358
Nordåsvegen 289 5235 RÅDAL 60.3020, 5.3090 120 / 359
Nordåsvegen 291 5235 RÅDAL 60.3022, 5.3093 120 / 360
Nordåsvegen 293 5235 RÅDAL 60.3024, 5.3099 120 / 361
Nordåsvegen 295 5235 RÅDAL 60.3024, 5.3103 120 / 362
Nordåsvegen 297 5235 RÅDAL 60.3024, 5.3108 120 / 363
Nordåsvegen 299 5235 RÅDAL 60.3025, 5.3111 120 / 364
Nordåsvegen 301 5235 RÅDAL 60.3022, 5.3108 120 / 365
Nordåsvegen 303 5235 RÅDAL 60.3022, 5.3113 120 / 366
Nordåsvegen 305 5235 RÅDAL 60.3027, 5.3115 120 / 367

Nordåsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 7 norske kommunar som heiter Nordåsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Nordåsvegen 1‑582 2032
Nordåsvegen 1‑10 2133
Nordåsvegen 4‑980 2382, 2387
Gjesdal Nordåsvegen 14‑530 4330
Nordåsvegen 1‑107 4760
Nordåsvegen 15‑305 5235
Nordåsvegen 1‑46 6014

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.