Nord-Odalsvegen i Nord-Odal

Nord-Odalsvegen er ein veg i Nord-Odal kommune.

Det er 196 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 760 til 3173.

Adressene i Nord-Odalsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Nord-Odalsvegen 760, 762, 768, 770, 772, 782, 784, 818, 820, 824, 832, 855, 882, 890, 927-928, 933, 935, 958, 962, 971, 975, 982, 984, 988, 992, 997, 1002, 1011, 1013, 1015, 1021, 1050, 1060, 1072, 1102, 1120-1122, 1158, 1173, 1175-1176, 1182, 1188, 1190, 1206, 1215, 1217, 1230, 1241, 1243, 1245, 1290, 1378-1380, 1382, 1570-1571, 1581, 1583-1584, 1586, 1588, 1608-1610, 1616, 1618, 1643, 1645, 1650, 1652, 1654, 1656, 1658, 1684, 1686, 1688, 1704, 1710, 1718, 1726, 1729, 1754, 1756-1757, 1760-1763, 1769, 1776, 1778, 1856, 1861, 1863, 1865, 1875, 1881, 1886, 1896, 1899, 1901, 1903, 1907, 1909, 1915, 1917, 1937, 1939, 1941, 1952, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1991, 1996, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2019, 2022, 2024, 2026, 2038-2039, 2041, 2043, 2055, 2057, 2061, 2063, 2065, 2073, 2080-2081, 2083, 2085, 2087, 2091, 2093, 2095, 2103, 2107, 2109, 2114-2115, 2120, 2125, 2130, 2137-2142, 2144, 2165, 2181, 2183, 2192, 21942120 SAGSTUA
Nord-Odalsvegen 2222, 2238, 2247, 2264, 2281, 2301, 2303, 2305, 2410, 2412, 2414, 2442, 2444, 2466, 2481, 2515, 2517, 2538-2539, 2565, 2578, 2774, 3027, 3033, 3169, 3171, 31732123 BRUVOLL

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Nord-Odalsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nord-Odalsvegen 760 2120 SAGSTUA 60.3162, 11.6194 1 / 1
Nord-Odalsvegen 762 2120 SAGSTUA 60.3165, 11.6188 1 / 1
Nord-Odalsvegen 768 2120 SAGSTUA 60.3167, 11.6169 1 / 27
Nord-Odalsvegen 770 2120 SAGSTUA 60.3176, 11.6176 1 / 17
Nord-Odalsvegen 772 2120 SAGSTUA 60.3172, 11.6193 1 / 33
Nord-Odalsvegen 782 2120 SAGSTUA 60.3178, 11.6187 1 / 32
Nord-Odalsvegen 784 2120 SAGSTUA 60.3185, 11.6181 1 / 19
Nord-Odalsvegen 818 2120 SAGSTUA 60.3197, 11.6174 2 / 7
Nord-Odalsvegen 820 2120 SAGSTUA 60.3216, 11.6168 2 / 1
Nord-Odalsvegen 824 2120 SAGSTUA 60.3203, 11.5945 2 / 2
Nord-Odalsvegen 832 2120 SAGSTUA 60.3230, 11.6173 2 / 9
Nord-Odalsvegen 855 2120 SAGSTUA 60.3248, 11.6183 2 / 6
Nord-Odalsvegen 882 2120 SAGSTUA 60.3270, 11.6153 3 / 3
Nord-Odalsvegen 890 2120 SAGSTUA 60.3278, 11.6154 4 / 17
Nord-Odalsvegen 927 2120 SAGSTUA 60.3313, 11.6166 4 / 1
Nord-Odalsvegen 928 2120 SAGSTUA 60.3304, 11.6078 3 / 5
Nord-Odalsvegen 933 2120 SAGSTUA 60.3324, 11.6173 4 / 3
Nord-Odalsvegen 935 2120 SAGSTUA 60.3320, 11.6172 4 / 3
Nord-Odalsvegen 958 2120 SAGSTUA 60.3336, 11.6119 4 / 16
Nord-Odalsvegen 962 2120 SAGSTUA 60.3340, 11.6117 4 / 11
Nord-Odalsvegen 971 2120 SAGSTUA 60.3349, 11.6124 4 / 15
Nord-Odalsvegen 975 2120 SAGSTUA 60.3352, 11.6152 4 / 4
Nord-Odalsvegen 982 2120 SAGSTUA 60.3356, 11.6096 4 / 20
Nord-Odalsvegen 984 2120 SAGSTUA 60.3359, 11.6082 4 / 5
Nord-Odalsvegen 988 2120 SAGSTUA 60.3360, 11.6101 4 / 10
Nord-Odalsvegen 992 2120 SAGSTUA 60.3363, 11.6077 5 / 23
Nord-Odalsvegen 997 2120 SAGSTUA 60.3372, 11.6104 5 / 8
Nord-Odalsvegen 1002 2120 SAGSTUA 60.3377, 11.6093 5 / 11
Nord-Odalsvegen 1011 2120 SAGSTUA 60.3388, 11.6155 5 / 1
Nord-Odalsvegen 1013 2120 SAGSTUA 60.3393, 11.6138 5 / 1
Nord-Odalsvegen 1015 2120 SAGSTUA 60.3390, 11.6102 5 / 13
Nord-Odalsvegen 1021 2120 SAGSTUA 60.3392, 11.6094 5 / 15
Nord-Odalsvegen 1050 2120 SAGSTUA 60.3412, 11.6063 5 / 6
Nord-Odalsvegen 1060 2120 SAGSTUA 60.3417, 11.6052 5 / 10
Nord-Odalsvegen 1072 2120 SAGSTUA 60.3426, 11.6023 8 / 1
Nord-Odalsvegen 1102 2120 SAGSTUA 60.3462, 11.6010 8 / 2
Nord-Odalsvegen 1120 2120 SAGSTUA 60.3474, 11.6027 8 / 3
Nord-Odalsvegen 1121 2120 SAGSTUA 60.3475, 11.6046 8 / 3
Nord-Odalsvegen 1122 2120 SAGSTUA 60.3476, 11.6021 8 / 3
Nord-Odalsvegen 1158 2120 SAGSTUA 60.3507, 11.6024 8 / 59
Nord-Odalsvegen 1173 2120 SAGSTUA 60.3523, 11.6050 8 / 5
Nord-Odalsvegen 1175 2120 SAGSTUA 60.3524, 11.6058 8 / 5
Nord-Odalsvegen 1176 2120 SAGSTUA 60.3523, 11.6022 8 / 33
Nord-Odalsvegen 1182 2120 SAGSTUA 60.3528, 11.6018 8 / 26
Nord-Odalsvegen 1188 2120 SAGSTUA 60.3533, 11.6015 8 / 28
Nord-Odalsvegen 1190 2120 SAGSTUA 60.3535, 11.6008 8 / 51
Nord-Odalsvegen 1206 2120 SAGSTUA 60.3549, 11.6000 8 / 17
Nord-Odalsvegen 1215 2120 SAGSTUA 60.3565, 11.6026 8 / 4
Nord-Odalsvegen 1217 2120 SAGSTUA 60.3568, 11.6024 8 / 4
Nord-Odalsvegen 1230 2120 SAGSTUA 60.3567, 11.5981 8 / 35
Nord-Odalsvegen 1241 2120 SAGSTUA 60.3580, 11.5995 8 / 39
Nord-Odalsvegen 1243 2120 SAGSTUA 60.3577, 11.5988 8 / 43
Nord-Odalsvegen 1245 2120 SAGSTUA 60.3583, 11.5965 8 / 38
Nord-Odalsvegen 1290 2120 SAGSTUA 60.3583, 11.5881 8 / 36
Nord-Odalsvegen 1378 2120 SAGSTUA 60.3592, 11.5745 9 / 4
Nord-Odalsvegen 1379 2120 SAGSTUA 60.3630, 11.5755 9 / 1
Nord-Odalsvegen 1380 2120 SAGSTUA 60.3582, 11.5772 9 / 3
Nord-Odalsvegen 1382 2120 SAGSTUA 60.3619, 11.5737 9 / 1
Nord-Odalsvegen 1570 2120 SAGSTUA 60.3737, 11.5487 11 / 34
Nord-Odalsvegen 1571 2120 SAGSTUA 60.3755, 11.5543 11 / 16
Nord-Odalsvegen 1581 2120 SAGSTUA 60.3778, 11.5533 11 / 4
Nord-Odalsvegen 1583 2120 SAGSTUA 60.3775, 11.5530 11 / 4
Nord-Odalsvegen 1584 2120 SAGSTUA 60.3741, 11.5409 11 / 18
Nord-Odalsvegen 1586 2120 SAGSTUA 60.3737, 11.5404 11 / 18
Nord-Odalsvegen 1588 2120 SAGSTUA 60.3749, 11.5455 11 / 5
Nord-Odalsvegen 1608 2120 SAGSTUA 60.3754, 11.5436 11 / 22
Nord-Odalsvegen 1609 2120 SAGSTUA 60.3769, 11.5473 11 / 8
Nord-Odalsvegen 1610 2120 SAGSTUA 60.3760, 11.5435 11 / 51
Nord-Odalsvegen 1616 2120 SAGSTUA 60.3760, 11.5415 11 / 45
Nord-Odalsvegen 1618 2120 SAGSTUA 60.3766, 11.5426 11 / 3
Nord-Odalsvegen 1643 2120 SAGSTUA 60.3790, 11.5418 11 / 1
Nord-Odalsvegen 1645 2120 SAGSTUA 60.3790, 11.5422 11 / 1
Nord-Odalsvegen 1650 2120 SAGSTUA 60.3788, 11.5390 11 / 27
Nord-Odalsvegen 1652 2120 SAGSTUA 60.3786, 11.5379 12 / 7
Nord-Odalsvegen 1654 2120 SAGSTUA 60.3797, 11.5380 12 / 2
Nord-Odalsvegen 1656 2120 SAGSTUA 60.3802, 11.5392 12 / 4
Nord-Odalsvegen 1658 2120 SAGSTUA 60.3805, 11.5391 12 / 3
Nord-Odalsvegen 1684 2120 SAGSTUA 60.3823, 11.5386 12 / 1
Nord-Odalsvegen 1686 2120 SAGSTUA 60.3812, 11.5381 12 / 6
Nord-Odalsvegen 1688 2120 SAGSTUA 60.3825, 11.5363 12 / 5
Nord-Odalsvegen 1704 2120 SAGSTUA 60.3846, 11.5395 34 / 95
Nord-Odalsvegen 1710 2120 SAGSTUA 60.3849, 11.5402 34 / 58
Nord-Odalsvegen 1718 2120 SAGSTUA 60.3852, 11.5406 34 / 40
Nord-Odalsvegen 1726 2120 SAGSTUA 60.3858, 11.5413 34 / 32
Nord-Odalsvegen 1729 2120 SAGSTUA 60.3859, 11.5425 34 / 76
Nord-Odalsvegen 1754 2120 SAGSTUA 60.3879, 11.5408 34 / 24
Nord-Odalsvegen 1756 2120 SAGSTUA 60.3882, 11.5404 34 / 200
Nord-Odalsvegen 1757 2120 SAGSTUA 60.3888, 11.5423 34 / 11
Nord-Odalsvegen 1760 2120 SAGSTUA 60.3880, 11.5394 34 / 42
Nord-Odalsvegen 1761 2120 SAGSTUA 60.3888, 11.5404 34 / 68
Nord-Odalsvegen 1762 2120 SAGSTUA 60.3884, 11.5395 34 / 217
Nord-Odalsvegen 1763 2120 SAGSTUA 60.3889, 11.5404 34 / 68
Nord-Odalsvegen 1769 2120 SAGSTUA 60.3893, 11.5408 34 / 51
Nord-Odalsvegen 1776 2120 SAGSTUA 60.3894, 11.5386 34 / 1
Nord-Odalsvegen 1778 2120 SAGSTUA 60.3899, 11.5382 34 / 288
Nord-Odalsvegen 1856 2120 SAGSTUA 60.3951, 11.5302 34 / 36
Nord-Odalsvegen 1861 2120 SAGSTUA 60.3960, 11.5309 34 / 37
Nord-Odalsvegen 1863 2120 SAGSTUA 60.3968, 11.5306 34 / 23
Nord-Odalsvegen 1865 2120 SAGSTUA 60.3967, 11.5304 34 / 23
Nord-Odalsvegen 1875 2120 SAGSTUA 60.3970, 11.5287 34 / 66
Nord-Odalsvegen 1881 2120 SAGSTUA 60.3978, 11.5292 34 / 7
Nord-Odalsvegen 1886 2120 SAGSTUA 60.3975, 11.5269 34 / 18
Nord-Odalsvegen 1896 2120 SAGSTUA 60.3982, 11.5260 34 / 8
Nord-Odalsvegen 1899 2120 SAGSTUA 60.3993, 11.5272 34 / 8
Nord-Odalsvegen 1901 2120 SAGSTUA 60.3997, 11.5277 34 / 49
Nord-Odalsvegen 1903 2120 SAGSTUA 60.3990, 11.5255 34 / 61
Nord-Odalsvegen 1907 2120 SAGSTUA 60.3999, 11.5260 34 / 25
Nord-Odalsvegen 1909 2120 SAGSTUA 60.3995, 11.5251 34 / 9
Nord-Odalsvegen 1915 2120 SAGSTUA 60.4001, 11.5254 34 / 10
Nord-Odalsvegen 1917 2120 SAGSTUA 60.4002, 11.5263 34 / 81
Nord-Odalsvegen 1937 2120 SAGSTUA 60.4019, 11.5245 34 / 6
Nord-Odalsvegen 1939 2120 SAGSTUA 60.4022, 1,000.0000 34 / 85
Nord-Odalsvegen 1941 2120 SAGSTUA 60.4024, 11.5256 34 / 84
Nord-Odalsvegen 1952 2120 SAGSTUA 60.4025, 11.5203 34 / 79
Nord-Odalsvegen 1967 2120 SAGSTUA 60.4048, 11.5242 33 / 3
Nord-Odalsvegen 1969 2120 SAGSTUA 60.4055, 11.5265 33 / 65
Nord-Odalsvegen 1971 2120 SAGSTUA 60.4058, 11.5260 33 / 12
Nord-Odalsvegen 1973 2120 SAGSTUA 60.4062, 11.5237 33 / 33
Nord-Odalsvegen 1975 2120 SAGSTUA 60.4048, 11.5235 33 / 3
Nord-Odalsvegen 1977 2120 SAGSTUA 60.4052, 11.5206 33 / 19
Nord-Odalsvegen 1991 2120 SAGSTUA 60.4062, 11.5199 33 / 2
Nord-Odalsvegen 1996 2120 SAGSTUA 60.4066, 1,000.0000 33 / 13
Nord-Odalsvegen 2000 2120 SAGSTUA 60.4066, 11.5171 33 / 44
Nord-Odalsvegen 2003 2120 SAGSTUA 60.4072, 11.5198 33 / 23
Nord-Odalsvegen 2005 2120 SAGSTUA 60.4072, 11.5206 33 / 62
Nord-Odalsvegen 2007 2120 SAGSTUA 60.4076, 11.5198 33 / 28
Nord-Odalsvegen 2009 2120 SAGSTUA 60.4080, 11.5203 33 / 56
Nord-Odalsvegen 2019 2120 SAGSTUA 60.4084, 11.5210 33 / 1
Nord-Odalsvegen 2022 2120 SAGSTUA 60.4084, 11.5160 33 / 16
Nord-Odalsvegen 2024 2120 SAGSTUA 60.4078, 11.5129 33 / 21
Nord-Odalsvegen 2026 2120 SAGSTUA 60.4091, 11.5106 33 / 52
Nord-Odalsvegen 2038 2120 SAGSTUA 60.4102, 11.5190 33 / 5
Nord-Odalsvegen 2039 2120 SAGSTUA 60.4105, 11.5234 33 / 67
Nord-Odalsvegen 2041 2120 SAGSTUA 60.4110, 11.5221 33 / 45
Nord-Odalsvegen 2043 2120 SAGSTUA 60.4109, 11.5207 33 / 27
Nord-Odalsvegen 2055 2120 SAGSTUA 60.4120, 11.5206 33 / 7
Nord-Odalsvegen 2057 2120 SAGSTUA 60.4128, 11.5210 33 / 70
Nord-Odalsvegen 2061 2120 SAGSTUA 60.4128, 11.5200 33 / 68
Nord-Odalsvegen 2063 2120 SAGSTUA 60.4130, 11.5205 33 / 46
Nord-Odalsvegen 2065 2120 SAGSTUA 60.4131, 11.5197 33 / 38
Nord-Odalsvegen 2073 2120 SAGSTUA 60.4133, 11.5179 33 / 14
Nord-Odalsvegen 2080 2120 SAGSTUA 60.4134, 11.5160 33 / 17
Nord-Odalsvegen 2081 2120 SAGSTUA 60.4144, 11.5182 33 / 43
Nord-Odalsvegen 2083 2120 SAGSTUA 60.4141, 11.5179 33 / 42
Nord-Odalsvegen 2085 2120 SAGSTUA 60.4144, 11.5175 33 / 37
Nord-Odalsvegen 2087 2120 SAGSTUA 60.4140, 11.5170 33 / 39
Nord-Odalsvegen 2091 2120 SAGSTUA 60.4146, 11.5169 32 / 35
Nord-Odalsvegen 2093 2120 SAGSTUA 60.4149, 11.5165 32 / 15
Nord-Odalsvegen 2095 2120 SAGSTUA 60.4150, 11.5163 32 / 15
Nord-Odalsvegen 2103 2120 SAGSTUA 60.4153, 11.5163 32 / 1
Nord-Odalsvegen 2107 2120 SAGSTUA 60.4159, 11.5159 32 / 8
Nord-Odalsvegen 2109 2120 SAGSTUA 60.4160, 11.5139 32 / 8
Nord-Odalsvegen 2114 2120 SAGSTUA 60.4161, 11.5130 32 / 22
Nord-Odalsvegen 2115 2120 SAGSTUA 60.4168, 11.5158 32 / 20
Nord-Odalsvegen 2120 2120 SAGSTUA 60.4168, 11.5126 32 / 11
Nord-Odalsvegen 2125 2120 SAGSTUA 60.4177, 11.5143 32 / 7
Nord-Odalsvegen 2130 2120 SAGSTUA 60.4178, 11.5128 32 / 10
Nord-Odalsvegen 2137 2120 SAGSTUA 60.4181, 11.5157 32 / 19
Nord-Odalsvegen 2138 2120 SAGSTUA 60.4185, 11.5130 32 / 12
Nord-Odalsvegen 2139 2120 SAGSTUA 60.4186, 11.5156 32 / 17
Nord-Odalsvegen 2140 2120 SAGSTUA 60.4182, 11.5124 32 / 4
Nord-Odalsvegen 2141 2120 SAGSTUA 60.4189, 11.5152 31 / 46
Nord-Odalsvegen 2142 2120 SAGSTUA 60.4184, 11.5087 32 / 6
Nord-Odalsvegen 2144 2120 SAGSTUA 60.4184, 11.5086 32 / 6
Nord-Odalsvegen 2165 2120 SAGSTUA 60.4215, 11.5142 31 / 30
Nord-Odalsvegen 2181 2120 SAGSTUA 60.4218, 11.5135 31 / 32
Nord-Odalsvegen 2183 2120 SAGSTUA 60.4223, 11.5140 31 / 2
Nord-Odalsvegen 2192 2120 SAGSTUA 60.4232, 11.5048 31 / 4
Nord-Odalsvegen 2194 2120 SAGSTUA 60.4239, 11.5054 31 / 56
Nord-Odalsvegen 2222 2123 BRUVOLL 60.4259, 11.5120 31 / 31
Nord-Odalsvegen 2238 2123 BRUVOLL 60.4271, 11.5127 31 / 13
Nord-Odalsvegen 2247 2123 BRUVOLL 60.4283, 11.5133 31 / 27
Nord-Odalsvegen 2264 2123 BRUVOLL 60.4273, 11.5106 31 / 51
Nord-Odalsvegen 2281 2123 BRUVOLL 60.4312, 11.5179 30 / 31
Nord-Odalsvegen 2301 2123 BRUVOLL 60.4326, 11.5139 30 / 1
Nord-Odalsvegen 2303 2123 BRUVOLL 60.4330, 11.5149 30 / 1
Nord-Odalsvegen 2305 2123 BRUVOLL 60.4340, 11.5130 30 / 23
Nord-Odalsvegen 2410 2123 BRUVOLL 60.4412, 11.4984 27 / 12
Nord-Odalsvegen 2412 2123 BRUVOLL 60.4413, 11.4977 27 / 12
Nord-Odalsvegen 2414 2123 BRUVOLL 60.4415, 11.4976 27 / 12
Nord-Odalsvegen 2442 2123 BRUVOLL 60.4428, 11.4957 27 / 6
Nord-Odalsvegen 2444 2123 BRUVOLL 60.4435, 11.4948 27 / 6
Nord-Odalsvegen 2466 2123 BRUVOLL 60.4466, 11.4959 27 / 12
Nord-Odalsvegen 2481 2123 BRUVOLL 60.4471, 11.4985 27 / 93
Nord-Odalsvegen 2515 2123 BRUVOLL 60.4494, 11.4984 27 / 2
Nord-Odalsvegen 2517 2123 BRUVOLL 60.4496, 11.4983 27 / 2
Nord-Odalsvegen 2538 2123 BRUVOLL 60.4512, 11.4998 27 / 43
Nord-Odalsvegen 2539 2123 BRUVOLL 60.4501, 11.5005 27 / 77
Nord-Odalsvegen 2565 2123 BRUVOLL 60.4521, 11.5038 27 / 78
Nord-Odalsvegen 2578 2123 BRUVOLL 60.4590, 11.5045 27 / 39
Nord-Odalsvegen 2774 2123 BRUVOLL 60.4642, 11.5020 26 / 1
Nord-Odalsvegen 3027 2123 BRUVOLL 60.4919, 11.5012 28 / 14
Nord-Odalsvegen 3033 2123 BRUVOLL 60.4922, 11.5020 28 / 16
Nord-Odalsvegen 3169 2123 BRUVOLL 60.5029, 11.5118 26 / 11
Nord-Odalsvegen 3171 2123 BRUVOLL 60.5039, 11.5124 26 / 10
Nord-Odalsvegen 3173 2123 BRUVOLL 60.5052, 11.5121 26 / 15

Nord-Odalsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Nord-Odalsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Nord-Odalsvegen 45‑700 2100
Nord-Odalsvegen 760‑3173 2120, 2123

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.