Nordre Vardhaugen i Bergen

Nordre Vardhaugen er ein veg i Bergen kommune.

Det er 112 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 117.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

5253 SANDSLI

Adresser i Nordre Vardhaugen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordre Vardhaugen 1A 5253 SANDSLI 60.3102, 5.2814 37 / 387
Nordre Vardhaugen 1B 5253 SANDSLI 60.3101, 5.2813 37 / 386
Nordre Vardhaugen 1C 5253 SANDSLI 60.3101, 5.2814 37 / 385
Nordre Vardhaugen 1D 5253 SANDSLI 60.3100, 5.2814 37 / 384
Nordre Vardhaugen 2 5253 SANDSLI 60.3095, 5.2807 37 / 322
Nordre Vardhaugen 3A 5253 SANDSLI 60.3099, 5.2814 37 / 383
Nordre Vardhaugen 3B 5253 SANDSLI 60.3099, 5.2814 37 / 382
Nordre Vardhaugen 3C 5253 SANDSLI 60.3098, 5.2814 37 / 381
Nordre Vardhaugen 3D 5253 SANDSLI 60.3097, 5.2814 37 / 380
Nordre Vardhaugen 4 5253 SANDSLI 60.3096, 5.2806 37 / 323
Nordre Vardhaugen 5A 5253 SANDSLI 60.3096, 5.2814 37 / 379
Nordre Vardhaugen 5B 5253 SANDSLI 60.3096, 5.2814 37 / 378
Nordre Vardhaugen 6 5253 SANDSLI 60.3097, 5.2805 37 / 324
Nordre Vardhaugen 7A 5253 SANDSLI 60.3098, 5.2817 37 / 377
Nordre Vardhaugen 7B 5253 SANDSLI 60.3098, 5.2817 37 / 376
Nordre Vardhaugen 8 5253 SANDSLI 60.3097, 5.2804 37 / 325
Nordre Vardhaugen 9A 5253 SANDSLI 60.3099, 5.2820 37 / 375
Nordre Vardhaugen 9B 5253 SANDSLI 60.3100, 5.2819 37 / 374
Nordre Vardhaugen 9C 5253 SANDSLI 60.3100, 5.2819 37 / 373
Nordre Vardhaugen 9D 5253 SANDSLI 60.3101, 5.2819 37 / 372
Nordre Vardhaugen 10 5253 SANDSLI 60.3098, 5.2803 37 / 326
Nordre Vardhaugen 11A 5253 SANDSLI 60.3102, 5.2818 37 / 371
Nordre Vardhaugen 11B 5253 SANDSLI 60.3103, 5.2817 37 / 370
Nordre Vardhaugen 11C 5253 SANDSLI 60.3103, 5.2816 37 / 369
Nordre Vardhaugen 11D 5253 SANDSLI 60.3104, 5.2815 37 / 368
Nordre Vardhaugen 12 5253 SANDSLI 60.3099, 5.2803 37 / 327
Nordre Vardhaugen 14 5253 SANDSLI 60.3100, 5.2802 37 / 328
Nordre Vardhaugen 15 5253 SANDSLI 60.3119, 5.2826 37 / 257
Nordre Vardhaugen 16 5253 SANDSLI 60.3100, 5.2801 37 / 329
Nordre Vardhaugen 17 5253 SANDSLI 60.3118, 5.2826 37 / 257
Nordre Vardhaugen 18 5253 SANDSLI 60.3101, 5.2800 37 / 330
Nordre Vardhaugen 19 5253 SANDSLI 60.3117, 5.2825 37 / 257
Nordre Vardhaugen 20 5253 SANDSLI 60.3102, 5.2800 37 / 331
Nordre Vardhaugen 21 5253 SANDSLI 60.3116, 5.2825 37 / 257
Nordre Vardhaugen 22 5253 SANDSLI 60.3103, 5.2800 37 / 332
Nordre Vardhaugen 23 5253 SANDSLI 60.3115, 5.2826 37 / 257
Nordre Vardhaugen 24 5253 SANDSLI 60.3104, 5.2799 37 / 333
Nordre Vardhaugen 25 5253 SANDSLI 60.3114, 5.2825 37 / 257
Nordre Vardhaugen 26 5253 SANDSLI 60.3105, 5.2799 37 / 334
Nordre Vardhaugen 27 5253 SANDSLI 60.3112, 5.2825 37 / 257
Nordre Vardhaugen 28 5253 SANDSLI 60.3106, 5.2799 37 / 335
Nordre Vardhaugen 29 5253 SANDSLI 60.3112, 5.2824 37 / 257
Nordre Vardhaugen 30 5253 SANDSLI 60.3107, 5.2797 37 / 336
Nordre Vardhaugen 31 5253 SANDSLI 60.3111, 5.2822 37 / 257
Nordre Vardhaugen 32 5253 SANDSLI 60.3107, 5.2796 37 / 337
Nordre Vardhaugen 33 5253 SANDSLI 60.3110, 5.2821 37 / 257
Nordre Vardhaugen 34 5253 SANDSLI 60.3109, 5.2794 37 / 338
Nordre Vardhaugen 35 5253 SANDSLI 60.3109, 5.2819 37 / 257
Nordre Vardhaugen 36 5253 SANDSLI 60.3110, 5.2794 37 / 339
Nordre Vardhaugen 37 5253 SANDSLI 60.3108, 5.2819 37 / 257
Nordre Vardhaugen 38 5253 SANDSLI 60.3111, 5.2794 37 / 340
Nordre Vardhaugen 39 5253 SANDSLI 60.3109, 5.2818 37 / 257
Nordre Vardhaugen 40 5253 SANDSLI 60.3112, 5.2797 37 / 341
Nordre Vardhaugen 41 5253 SANDSLI 60.3110, 5.2818 37 / 257
Nordre Vardhaugen 42 5253 SANDSLI 60.3113, 5.2798 37 / 342
Nordre Vardhaugen 43 5253 SANDSLI 60.3111, 5.2820 37 / 257
Nordre Vardhaugen 44 5253 SANDSLI 60.3113, 5.2800 37 / 343
Nordre Vardhaugen 45 5253 SANDSLI 60.3111, 5.2822 37 / 257
Nordre Vardhaugen 46 5253 SANDSLI 60.3110, 5.2804 37 / 351
Nordre Vardhaugen 47 5253 SANDSLI 60.3112, 5.2823 37 / 257
Nordre Vardhaugen 48 5253 SANDSLI 60.3109, 5.2803 37 / 352
Nordre Vardhaugen 49 5253 SANDSLI 60.3113, 5.2824 37 / 257
Nordre Vardhaugen 50 5253 SANDSLI 60.3109, 5.2802 37 / 353
Nordre Vardhaugen 51 5253 SANDSLI 60.3114, 5.2824 37 / 257
Nordre Vardhaugen 52 5253 SANDSLI 60.3108, 5.2802 37 / 354
Nordre Vardhaugen 53 5253 SANDSLI 60.3115, 5.2824 37 / 257
Nordre Vardhaugen 54 5253 SANDSLI 60.3107, 5.2802 37 / 355
Nordre Vardhaugen 55 5253 SANDSLI 60.3116, 5.2824 37 / 257
Nordre Vardhaugen 56 5253 SANDSLI 60.3102, 5.2807 37 / 361
Nordre Vardhaugen 57 5253 SANDSLI 60.3117, 5.2824 37 / 257
Nordre Vardhaugen 58 5253 SANDSLI 60.3103, 5.2806 37 / 360
Nordre Vardhaugen 59 5253 SANDSLI 60.3118, 5.2825 37 / 257
Nordre Vardhaugen 60 5253 SANDSLI 60.3103, 5.2806 37 / 359
Nordre Vardhaugen 61 5253 SANDSLI 60.3119, 5.2825 37 / 257
Nordre Vardhaugen 62 5253 SANDSLI 60.3105, 5.2806 37 / 358
Nordre Vardhaugen 63 5253 SANDSLI 60.3119, 5.2821 37 / 257
Nordre Vardhaugen 64 5253 SANDSLI 60.3105, 5.2806 37 / 357
Nordre Vardhaugen 65 5253 SANDSLI 60.3118, 5.2821 37 / 257
Nordre Vardhaugen 66 5253 SANDSLI 60.3106, 5.2805 37 / 356
Nordre Vardhaugen 67 5253 SANDSLI 60.3116, 5.2821 37 / 257
Nordre Vardhaugen 68 5253 SANDSLI 60.3112, 5.2806 37 / 350
Nordre Vardhaugen 69 5253 SANDSLI 60.3116, 5.2821 37 / 257
Nordre Vardhaugen 70 5253 SANDSLI 60.3113, 5.2806 37 / 349
Nordre Vardhaugen 71 5253 SANDSLI 60.3116, 5.2819 37 / 257
Nordre Vardhaugen 72 5253 SANDSLI 60.3114, 5.2806 37 / 348
Nordre Vardhaugen 73 5253 SANDSLI 60.3116, 5.2820 37 / 257
Nordre Vardhaugen 74 5253 SANDSLI 60.3115, 5.2806 37 / 347
Nordre Vardhaugen 75 5253 SANDSLI 60.3118, 5.2820 37 / 257
Nordre Vardhaugen 76 5253 SANDSLI 60.3116, 5.2809 37 / 346
Nordre Vardhaugen 77 5253 SANDSLI 60.3119, 5.2820 37 / 257
Nordre Vardhaugen 78 5253 SANDSLI 60.3116, 5.2810 37 / 345
Nordre Vardhaugen 79 5253 SANDSLI 60.3118, 5.2816 37 / 257
Nordre Vardhaugen 80 5253 SANDSLI 60.3117, 5.2810 37 / 344
Nordre Vardhaugen 81 5253 SANDSLI 60.3117, 5.2816 37 / 257
Nordre Vardhaugen 83 5253 SANDSLI 60.3116, 5.2816 37 / 257
Nordre Vardhaugen 85 5253 SANDSLI 60.3115, 5.2816 37 / 257
Nordre Vardhaugen 87 5253 SANDSLI 60.3114, 5.2815 37 / 257
Nordre Vardhaugen 89 5253 SANDSLI 60.3113, 5.2815 37 / 257
Nordre Vardhaugen 91 5253 SANDSLI 60.3112, 5.2815 37 / 257
Nordre Vardhaugen 93 5253 SANDSLI 60.3111, 5.2815 37 / 257
Nordre Vardhaugen 95 5253 SANDSLI 60.3110, 5.2814 37 / 257
Nordre Vardhaugen 97 5253 SANDSLI 60.3109, 5.2814 37 / 257
Nordre Vardhaugen 99 5253 SANDSLI 60.3109, 5.2813 37 / 257
Nordre Vardhaugen 101 5253 SANDSLI 60.3110, 5.2813 37 / 257
Nordre Vardhaugen 103 5253 SANDSLI 60.3111, 5.2813 37 / 257
Nordre Vardhaugen 105 5253 SANDSLI 60.3112, 5.2813 37 / 257
Nordre Vardhaugen 107 5253 SANDSLI 60.3113, 5.2814 37 / 257
Nordre Vardhaugen 109 5253 SANDSLI 60.3114, 5.2814 37 / 257
Nordre Vardhaugen 111 5253 SANDSLI 60.3115, 5.2814 37 / 257
Nordre Vardhaugen 113 5253 SANDSLI 60.3116, 5.2815 37 / 257
Nordre Vardhaugen 115 5253 SANDSLI 60.3117, 5.2815 37 / 257
Nordre Vardhaugen 117 5253 SANDSLI 60.3118, 5.2815 37 / 257

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.