Nordsjøvegen i

Nordsjøvegen er ein veg i Hå kommune.

Det er 282 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1520 til 4946.

Adressene i Nordsjøvegen høyrer til fem ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Nordsjøvegen 1520-1521, 1530, 1532, 1534-1535, 1545-1548, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1562-1565, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1586, 1588-1589, 1591, 1595, 1597, 1599, 1601, 1603, 1605-1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1621, 1623, 1635, 1637, 1639, 1641, 1650, 1652, 1666, 1671, 1785, 1787, 1791, 1800-1803, 1811, 1821, 1823, 1825, 1840, 1842, 1860, 1940-1941, 1943, 1945-1946, 2010, 2012, 2031, 2071, 2140, 2142, 2180, 2182, 2290, 2292, 2295, 2301, 2303, 2371, 2373, 2381, 23854365 NÆRBØ
Nordsjøvegen 2401, 2440, 2442, 2460, 2462, 2481, 2483, 2500, 2502, 2505, 2510, 2541, 2543, 2545, 2547, 2561, 2563, 2571, 2590, 2592, 2616, 2618, 2671, 2673, 2691, 2700, 2702, 2720, 2722, 2725, 2790, 2811, 2831, 2833, 2841, 2843, 2850, 2861, 28634360 VARHAUG
Nordsjøvegen 2951, 2953, 2960, 2962, 2991, 3001, 3003, 3070, 3091, 3371, 3373, 3411, 3413, 34654362 VIGRESTAD
Nordsjøvegen 3470, 3472, 3474, 3480, 3482, 3500, 3598, 3600, 3630, 3636, 3638, 3640, 3642, 3660, 3662, 3710, 3741, 3761, 3763, 3765, 3767, 3769, 39104363 BRUSAND
Nordsjøvegen 4061, 4063, 4240, 4242, 4244, 4246, 4254, 4256, 4258, 4265, 4267, 4269, 4271, 4273, 4275, 4277, 4279, 4281, 4283, 4290, 4295, 4299, 4301, 4303, 4305, 4311, 4313, 4315, 4319, 4323, 4325, 4330-4331, 4335, 4341, 4345, 4351, 4370, 4372, 4374, 4401, 4421, 4423, 4425, 4427, 4541, 4681, 4686, 4696, 4721, 4730, 4736, 4738, 4745, 4747, 4749, 4751, 4753, 4755, 4757-4759, 4761-4777, 4779, 4781, 4783-4784, 4787-4789, 4791, 4793, 4795, 4797, 4799, 4801, 4803, 4805, 4807, 4809, 4811, 4813, 4815, 4817, 4819, 4821, 4823, 4830, 4832, 4834, 4836, 4838, 4840, 4842, 4844, 4846, 4848, 4852, 4856, 4858, 4941, 49464364 SIREVÅG

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Nordsjøvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordsjøvegen 1520 4365 NÆRBØ 58.6929, 5.5565 6 / 3
Nordsjøvegen 1521 4365 NÆRBØ 58.6922, 5.5554 6 / 51
Nordsjøvegen 1530 4365 NÆRBØ 58.6931, 5.5671 6 / 2
Nordsjøvegen 1532 4365 NÆRBØ 58.6940, 5.5654 6 / 1
Nordsjøvegen 1534 4365 NÆRBØ 58.6941, 5.5651 6 / 1
Nordsjøvegen 1535 4365 NÆRBØ 58.6913, 5.5554 6 / 31
Nordsjøvegen 1545 4365 NÆRBØ 58.6905, 5.5578 6 / 7
Nordsjøvegen 1546 4365 NÆRBØ 58.6915, 5.5597 6 / 4
Nordsjøvegen 1547 4365 NÆRBØ 58.6903, 5.5572 6 / 34
Nordsjøvegen 1548 4365 NÆRBØ 58.6914, 5.5600 6 / 4
Nordsjøvegen 1551 4365 NÆRBØ 58.6901, 5.5560 6 / 38
Nordsjøvegen 1553 4365 NÆRBØ 58.6897, 5.5564 6 / 42
Nordsjøvegen 1555 4365 NÆRBØ 58.6900, 5.5573 6 / 39
Nordsjøvegen 1557 4365 NÆRBØ 58.6899, 5.5556 6 / 4
Nordsjøvegen 1559 4365 NÆRBØ 58.6895, 5.5557 6 / 46
Nordsjøvegen 1562 4365 NÆRBØ 58.6899, 5.5597 6 / 6
Nordsjøvegen 1563 4365 NÆRBØ 58.6902, 5.5582 6 / 35
Nordsjøvegen 1564 4365 NÆRBØ 58.6882, 5.5608 6 / 2
Nordsjøvegen 1565 4365 NÆRBØ 58.6901, 5.5582 6 / 35
Nordsjøvegen 1571 4365 NÆRBØ 58.6898, 5.5586 6 / 33
Nordsjøvegen 1573 4365 NÆRBØ 58.6897, 5.5581 6 / 30
Nordsjøvegen 1575 4365 NÆRBØ 58.6892, 5.5577 6 / 8
Nordsjøvegen 1577 4365 NÆRBØ 58.6892, 5.5582 6 / 12
Nordsjøvegen 1579 4365 NÆRBØ 58.6894, 5.5585 6 / 14
Nordsjøvegen 1586 4365 NÆRBØ 58.6878, 5.5612 6 / 45
Nordsjøvegen 1588 4365 NÆRBØ 58.6876, 5.5613 6 / 44
Nordsjøvegen 1589 4365 NÆRBØ 58.6884, 5.5577 6 / 28
Nordsjøvegen 1591 4365 NÆRBØ 58.6887, 5.5576 6 / 28
Nordsjøvegen 1595 4365 NÆRBØ 58.6895, 5.5575 6 / 13
Nordsjøvegen 1597 4365 NÆRBØ 58.6897, 5.5575 6 / 13
Nordsjøvegen 1599 4365 NÆRBØ 58.6892, 5.5564 6 / 25
Nordsjøvegen 1601 4365 NÆRBØ 58.6889, 5.5567 6 / 26
Nordsjøvegen 1603 4365 NÆRBØ 58.6886, 5.5568 6 / 27
Nordsjøvegen 1605 4365 NÆRBØ 58.6881, 5.5569 6 / 22
Nordsjøvegen 1606 4365 NÆRBØ 58.6867, 5.5620 7 / 33
Nordsjøvegen 1607 4365 NÆRBØ 58.6881, 5.5563 6 / 17
Nordsjøvegen 1608 4365 NÆRBØ 58.6863, 5.5624 7 / 33
Nordsjøvegen 1609 4365 NÆRBØ 58.6881, 5.5559 6 / 43
Nordsjøvegen 1611 4365 NÆRBØ 58.6883, 5.5559 6 / 18
Nordsjøvegen 1613 4365 NÆRBØ 58.6885, 5.5562 6 / 19
Nordsjøvegen 1615 4365 NÆRBØ 58.6887, 5.5560 6 / 20
Nordsjøvegen 1617 4365 NÆRBØ 58.6891, 5.5558 6 / 24
Nordsjøvegen 1621 4365 NÆRBØ 58.6878, 5.5561 6 / 16
Nordsjøvegen 1623 4365 NÆRBØ 58.6876, 5.5563 6 / 15
Nordsjøvegen 1635 4365 NÆRBØ 58.6873, 5.5569 6 / 29
Nordsjøvegen 1637 4365 NÆRBØ 58.6876, 5.5570 6 / 21
Nordsjøvegen 1639 4365 NÆRBØ 58.6868, 5.5563 6 / 9
Nordsjøvegen 1641 4365 NÆRBØ 58.6871, 5.5563 6 / 10
Nordsjøvegen 1650 4365 NÆRBØ 58.6830, 5.5653 7 / 11
Nordsjøvegen 1652 4365 NÆRBØ 58.6828, 5.5657 7 / 11
Nordsjøvegen 1666 4365 NÆRBØ 58.6816, 5.5662 7 / 11
Nordsjøvegen 1671 4365 NÆRBØ 58.6790, 5.5541 7 / 29
Nordsjøvegen 1785 4365 NÆRBØ 58.6778, 5.5827 8 / 68
Nordsjøvegen 1787 4365 NÆRBØ 58.6771, 5.5830 8 / 38
Nordsjøvegen 1791 4365 NÆRBØ 58.6776, 5.5843 8 / 46
Nordsjøvegen 1800 4365 NÆRBØ 58.6782, 5.5851 8 / 35
Nordsjøvegen 1801 4365 NÆRBØ 58.6769, 5.5857 8 / 32
Nordsjøvegen 1802 4365 NÆRBØ 58.6780, 5.5854 8 / 35
Nordsjøvegen 1803 4365 NÆRBØ 58.6769, 5.5861 8 / 32
Nordsjøvegen 1811 4365 NÆRBØ 58.6775, 5.5865 8 / 44
Nordsjøvegen 1821 4365 NÆRBØ 58.6772, 5.5876 8 / 76
Nordsjøvegen 1823 4365 NÆRBØ 58.6772, 5.5884 8 / 5
Nordsjøvegen 1825 4365 NÆRBØ 58.6772, 5.5888 8 / 5
Nordsjøvegen 1840 4365 NÆRBØ 58.6765, 5.5903 8 / 48
Nordsjøvegen 1842 4365 NÆRBØ 58.6766, 5.5904 8 / 48
Nordsjøvegen 1860 4365 NÆRBØ 58.6753, 5.5917 16 / 10
Nordsjøvegen 1940 4365 NÆRBØ 58.6689, 5.5981 16 / 17
Nordsjøvegen 1941 4365 NÆRBØ 58.6680, 5.5952 16 / 5
Nordsjøvegen 1943 4365 NÆRBØ 58.6679, 5.5957 16 / 5
Nordsjøvegen 1945 4365 NÆRBØ 58.6677, 5.5961 16 / 5
Nordsjøvegen 1946 4365 NÆRBØ 58.6682, 5.5980 16 / 17
Nordsjøvegen 2010 4365 NÆRBØ 58.6635, 5.5986 15 / 23
Nordsjøvegen 2012 4365 NÆRBØ 58.6633, 5.5986 15 / 24
Nordsjøvegen 2031 4365 NÆRBØ 58.6622, 5.5977 15 / 31
Nordsjøvegen 2071 4365 NÆRBØ 58.6570, 5.5976 15 / 3
Nordsjøvegen 2140 4365 NÆRBØ 58.6520, 5.6023 15 / 26
Nordsjøvegen 2142 4365 NÆRBØ 58.6517, 5.6023 15 / 26
Nordsjøvegen 2180 4365 NÆRBØ 58.6484, 5.6048 12 / 13
Nordsjøvegen 2182 4365 NÆRBØ 58.6483, 5.6049 12 / 13
Nordsjøvegen 2290 4365 NÆRBØ 58.6390, 5.6111 13 / 16
Nordsjøvegen 2292 4365 NÆRBØ 58.6392, 5.6107 13 / 16
Nordsjøvegen 2295 4365 NÆRBØ 58.6394, 5.6070 13 / 7
Nordsjøvegen 2301 4365 NÆRBØ 58.6387, 5.6046 13 / 2
Nordsjøvegen 2303 4365 NÆRBØ 58.6390, 5.6045 13 / 2
Nordsjøvegen 2371 4365 NÆRBØ 58.6303, 5.5986 14 / 2
Nordsjøvegen 2373 4365 NÆRBØ 58.6309, 5.6024 14 / 2
Nordsjøvegen 2381 4365 NÆRBØ 58.6307, 5.5981 14 / 2
Nordsjøvegen 2385 4365 NÆRBØ 58.6308, 5.5971 14 / 2
Nordsjøvegen 2401 4360 VARHAUG 58.6304, 5.6124 41 / 16
Nordsjøvegen 2440 4360 VARHAUG 58.6282, 5.6153 41 / 21
Nordsjøvegen 2442 4360 VARHAUG 58.6283, 5.6168 41 / 12
Nordsjøvegen 2460 4360 VARHAUG 58.6259, 5.6166 40 / 1
Nordsjøvegen 2462 4360 VARHAUG 58.6260, 5.6165 40 / 1
Nordsjøvegen 2481 4360 VARHAUG 58.6238, 5.6171 40 / 35
Nordsjøvegen 2483 4360 VARHAUG 58.6237, 5.6182 40 / 34
Nordsjøvegen 2500 4360 VARHAUG 58.6246, 5.6222 40 / 7
Nordsjøvegen 2502 4360 VARHAUG 58.6248, 5.6219 40 / 7
Nordsjøvegen 2505 4360 VARHAUG 58.6232, 5.6185 40 / 7
Nordsjøvegen 2510 4360 VARHAUG 58.6226, 5.6227 40 / 8
Nordsjøvegen 2541 4360 VARHAUG 58.6200, 5.6204 44 / 9
Nordsjøvegen 2543 4360 VARHAUG 58.6198, 5.6207 44 / 9
Nordsjøvegen 2545 4360 VARHAUG 58.6197, 5.6208 44 / 9
Nordsjøvegen 2547 4360 VARHAUG 58.6196, 5.6209 44 / 9
Nordsjøvegen 2561 4360 VARHAUG 58.6183, 5.6212 44 / 7
Nordsjøvegen 2563 4360 VARHAUG 58.6188, 5.6215 44 / 24
Nordsjøvegen 2571 4360 VARHAUG 58.6174, 5.6219 44 / 31
Nordsjøvegen 2590 4360 VARHAUG 58.6157, 5.6243 43 / 1
Nordsjøvegen 2592 4360 VARHAUG 58.6156, 5.6244 43 / 1
Nordsjøvegen 2616 4360 VARHAUG 58.6141, 5.6253 43 / 3
Nordsjøvegen 2618 4360 VARHAUG 58.6143, 5.6252 43 / 3
Nordsjøvegen 2671 4360 VARHAUG 58.6082, 5.6253 42 / 83
Nordsjøvegen 2673 4360 VARHAUG 58.6084, 5.6251 42 / 83
Nordsjøvegen 2691 4360 VARHAUG 58.6077, 5.6303 42 / 126
Nordsjøvegen 2700 4360 VARHAUG 58.6072, 5.6324 42 / 90
Nordsjøvegen 2702 4360 VARHAUG 58.6069, 5.6329 42 / 90
Nordsjøvegen 2720 4360 VARHAUG 58.6060, 5.6338 42 / 260
Nordsjøvegen 2722 4360 VARHAUG 58.6057, 5.6338 42 / 146
Nordsjøvegen 2725 4360 VARHAUG 58.6049, 5.6313 42 / 86
Nordsjøvegen 2790 4360 VARHAUG 58.6009, 5.6401 55 / 13
Nordsjøvegen 2811 4360 VARHAUG 58.5995, 5.6385 55 / 19
Nordsjøvegen 2831 4360 VARHAUG 58.5974, 5.6399 55 / 2
Nordsjøvegen 2833 4360 VARHAUG 58.5973, 5.6393 55 / 2
Nordsjøvegen 2841 4360 VARHAUG 58.5968, 5.6405 55 / 1
Nordsjøvegen 2843 4360 VARHAUG 58.5967, 5.6406 55 / 1
Nordsjøvegen 2850 4360 VARHAUG 58.5956, 5.6422 55 / 8
Nordsjøvegen 2861 4360 VARHAUG 58.5944, 5.6414 55 / 16
Nordsjøvegen 2863 4360 VARHAUG 58.5944, 5.6406 55 / 16
Nordsjøvegen 2951 4362 VIGRESTAD 58.5868, 5.6437 69 / 19
Nordsjøvegen 2953 4362 VIGRESTAD 58.5866, 5.6440 69 / 20
Nordsjøvegen 2960 4362 VIGRESTAD 58.5869, 5.6482 69 / 4
Nordsjøvegen 2962 4362 VIGRESTAD 58.5866, 5.6484 69 / 4
Nordsjøvegen 2991 4362 VIGRESTAD 58.5839, 5.6462 69 / 3
Nordsjøvegen 3001 4362 VIGRESTAD 58.5828, 5.6475 69 / 12
Nordsjøvegen 3003 4362 VIGRESTAD 58.5825, 5.6475 69 / 12
Nordsjøvegen 3070 4362 VIGRESTAD 58.5776, 5.6517 70 / 16
Nordsjøvegen 3091 4362 VIGRESTAD 58.5754, 5.6505 70 / 13
Nordsjøvegen 3371 4362 VIGRESTAD 58.5553, 5.6674 71 / 14
Nordsjøvegen 3373 4362 VIGRESTAD 58.5553, 5.6669 71 / 25
Nordsjøvegen 3411 4362 VIGRESTAD 58.5531, 5.6737 71 / 12
Nordsjøvegen 3413 4362 VIGRESTAD 58.5525, 5.6743 71 / 12
Nordsjøvegen 3465 4362 VIGRESTAD 58.5501, 5.6792 103 / 5
Nordsjøvegen 3470 4363 BRUSAND 58.5517, 5.6811 103 / 11
Nordsjøvegen 3472 4363 BRUSAND 58.5518, 5.6807 103 / 11
Nordsjøvegen 3474 4363 BRUSAND 58.5545, 5.6857 103 / 11
Nordsjøvegen 3480 4363 BRUSAND 58.5507, 5.6820 103 / 28
Nordsjøvegen 3482 4363 BRUSAND 58.5513, 5.6819 103 / 28
Nordsjøvegen 3500 4363 BRUSAND 58.5496, 5.6853 103 / 15
Nordsjøvegen 3598 4363 BRUSAND 58.5461, 5.7018 105 / 28
Nordsjøvegen 3600 4363 BRUSAND 58.5458, 5.7018 105 / 27
Nordsjøvegen 3630 4363 BRUSAND 58.5450, 5.7053 105 / 13
Nordsjøvegen 3636 4363 BRUSAND 58.5448, 5.7060 105 / 1
Nordsjøvegen 3638 4363 BRUSAND 58.5455, 5.7074 105 / 1
Nordsjøvegen 3640 4363 BRUSAND 58.5454, 5.7083 105 / 29
Nordsjøvegen 3642 4363 BRUSAND 58.5452, 5.7086 105 / 30
Nordsjøvegen 3660 4363 BRUSAND 58.5442, 5.7103 102 / 30
Nordsjøvegen 3662 4363 BRUSAND 58.5444, 5.7113 102 / 31
Nordsjøvegen 3710 4363 BRUSAND 58.5432, 5.7185 102 / 32
Nordsjøvegen 3741 4363 BRUSAND 58.5419, 5.7222 102 / 19
Nordsjøvegen 3761 4363 BRUSAND 58.5411, 5.7248 102 / 21
Nordsjøvegen 3763 4363 BRUSAND 58.5395, 5.7232 102 / 13
Nordsjøvegen 3765 4363 BRUSAND 58.5408, 5.7260 102 / 20
Nordsjøvegen 3767 4363 BRUSAND 58.5406, 5.7260 102 / 25
Nordsjøvegen 3769 4363 BRUSAND 58.5399, 5.7259 102 / 13
Nordsjøvegen 3910 4363 BRUSAND 58.5395, 5.7503 108 / 18
Nordsjøvegen 4061 4364 SIREVÅG 58.5318, 5.7728 100 / 1
Nordsjøvegen 4063 4364 SIREVÅG 58.5317, 5.7736 100 / 20
Nordsjøvegen 4240 4364 SIREVÅG 58.5235, 5.7961 95 / 168
Nordsjøvegen 4242 4364 SIREVÅG 58.5237, 5.7952 95 / 302
Nordsjøvegen 4244 4364 SIREVÅG 58.5250, 5.7982 95 / 490
Nordsjøvegen 4246 4364 SIREVÅG 58.5258, 5.7973 95 / 715
Nordsjøvegen 4254 4364 SIREVÅG 58.5226, 5.7976 95 / 49
Nordsjøvegen 4256 4364 SIREVÅG 58.5229, 5.7971 95 / 49
Nordsjøvegen 4258 4364 SIREVÅG 58.5226, 5.7990 95 / 49
Nordsjøvegen 4265 4364 SIREVÅG 58.5261, 5.7865 95 / 407
Nordsjøvegen 4267 4364 SIREVÅG 58.5262, 5.7859 95 / 266
Nordsjøvegen 4269 4364 SIREVÅG 58.5266, 5.7852 95 / 248
Nordsjøvegen 4271 4364 SIREVÅG 58.5274, 5.7833 95 / 293
Nordsjøvegen 4273 4364 SIREVÅG 58.5271, 5.7829 95 / 254
Nordsjøvegen 4275 4364 SIREVÅG 58.5270, 5.7837 95 / 258
Nordsjøvegen 4277 4364 SIREVÅG 58.5269, 5.7843 95 / 267
Nordsjøvegen 4279 4364 SIREVÅG 58.5266, 5.7848 95 / 253
Nordsjøvegen 4281 4364 SIREVÅG 58.5265, 5.7831 95 / 215
Nordsjøvegen 4283 4364 SIREVÅG 58.5263, 5.7835 95 / 213
Nordsjøvegen 4290 4364 SIREVÅG 58.5217, 5.8009 95 / 171
Nordsjøvegen 4295 4364 SIREVÅG 58.5217, 5.7942 95 / 194
Nordsjøvegen 4299 4364 SIREVÅG 58.5180, 5.7918 95 / 364
Nordsjøvegen 4301 4364 SIREVÅG 58.5175, 5.7936 95 / 212
Nordsjøvegen 4303 4364 SIREVÅG 58.5197, 5.8019 95 / 180
Nordsjøvegen 4305 4364 SIREVÅG 58.5165, 5.8048 95 / 69
Nordsjøvegen 4311 4364 SIREVÅG 58.5210, 5.8013 95 / 175
Nordsjøvegen 4313 4364 SIREVÅG 58.5209, 5.8016 95 / 221
Nordsjøvegen 4315 4364 SIREVÅG 58.5207, 5.8025 95 / 52
Nordsjøvegen 4319 4364 SIREVÅG 58.5204, 5.8030 95 / 102
Nordsjøvegen 4323 4364 SIREVÅG 58.5202, 5.8033 95 / 190
Nordsjøvegen 4325 4364 SIREVÅG 58.5200, 5.8036 95 / 137
Nordsjøvegen 4330 4364 SIREVÅG 58.5195, 5.8058 95 / 98
Nordsjøvegen 4331 4364 SIREVÅG 58.5197, 5.8039 95 / 104
Nordsjøvegen 4335 4364 SIREVÅG 58.5198, 5.8033 95 / 127
Nordsjøvegen 4341 4364 SIREVÅG 58.5191, 5.8047 95 / 135
Nordsjøvegen 4345 4364 SIREVÅG 58.5188, 5.8053 95 / 5
Nordsjøvegen 4351 4364 SIREVÅG 58.5182, 5.8057 95 / 143
Nordsjøvegen 4370 4364 SIREVÅG 58.5154, 5.8096 95 / 1
Nordsjøvegen 4372 4364 SIREVÅG 58.5151, 5.8100 95 / 1
Nordsjøvegen 4374 4364 SIREVÅG 58.5156, 5.8112 95 / 197
Nordsjøvegen 4401 4364 SIREVÅG 58.5129, 5.8051 95 / 311
Nordsjøvegen 4421 4364 SIREVÅG 58.5117, 5.8084 95 / 305
Nordsjøvegen 4423 4364 SIREVÅG 58.5119, 5.8058 95 / 285
Nordsjøvegen 4425 4364 SIREVÅG 58.5123, 5.8052 95 / 280
Nordsjøvegen 4427 4364 SIREVÅG 58.5125, 5.8047 95 / 235
Nordsjøvegen 4541 4364 SIREVÅG 58.5043, 5.8090 95 / 528
Nordsjøvegen 4681 4364 SIREVÅG 58.4946, 5.8089 87 / 3
Nordsjøvegen 4686 4364 SIREVÅG 58.4950, 5.8103 87 / 14
Nordsjøvegen 4696 4364 SIREVÅG 58.4946, 5.8122 87 / 15
Nordsjøvegen 4721 4364 SIREVÅG 58.4918, 5.8129 87 / 6
Nordsjøvegen 4730 4364 SIREVÅG 58.4912, 5.8197 86 / 5
Nordsjøvegen 4736 4364 SIREVÅG 58.4934, 5.8213 86 / 59
Nordsjøvegen 4738 4364 SIREVÅG 58.4938, 5.8210 86 / 60
Nordsjøvegen 4745 4364 SIREVÅG 58.4892, 5.8158 86 / 5
Nordsjøvegen 4747 4364 SIREVÅG 58.4897, 5.8136 86 / 5
Nordsjøvegen 4749 4364 SIREVÅG 58.4897, 5.8129 86 / 5
Nordsjøvegen 4751 4364 SIREVÅG 58.4900, 5.8126 86 / 5
Nordsjøvegen 4753 4364 SIREVÅG 58.4901, 5.8120 86 / 5
Nordsjøvegen 4755 4364 SIREVÅG 58.4896, 5.8121 86 / 5
Nordsjøvegen 4757 4364 SIREVÅG 58.4898, 5.8116 86 / 5
Nordsjøvegen 4758 4364 SIREVÅG 58.4921, 5.8202 86 / 49
Nordsjøvegen 4759 4364 SIREVÅG 58.4889, 5.8138 86 / 5
Nordsjøvegen 4761 4364 SIREVÅG 58.4891, 5.8134 86 / 5
Nordsjøvegen 4762 4364 SIREVÅG 58.4921, 5.8182 86 / 48
Nordsjøvegen 4763 4364 SIREVÅG 58.4888, 5.8129 86 / 5
Nordsjøvegen 4764 4364 SIREVÅG 58.4924, 5.8178 86 / 5
Nordsjøvegen 4765 4364 SIREVÅG 58.4894, 5.8126 86 / 5
Nordsjøvegen 4766 4364 SIREVÅG 58.4930, 5.8180 86 / 56
Nordsjøvegen 4767 4364 SIREVÅG 58.4891, 5.8121 86 / 5
Nordsjøvegen 4768 4364 SIREVÅG 58.4932, 5.8186 86 / 57
Nordsjøvegen 4769 4364 SIREVÅG 58.4894, 5.8111 86 / 5
Nordsjøvegen 4770 4364 SIREVÅG 58.4936, 5.8198 86 / 58
Nordsjøvegen 4771 4364 SIREVÅG 58.4891, 5.8108 86 / 5
Nordsjøvegen 4772 4364 SIREVÅG 58.4916, 5.8229 86 / 47
Nordsjøvegen 4773 4364 SIREVÅG 58.4886, 5.8141 86 / 5
Nordsjøvegen 4774 4364 SIREVÅG 58.4917, 5.8234 86 / 46
Nordsjøvegen 4775 4364 SIREVÅG 58.4881, 5.8137 86 / 5
Nordsjøvegen 4776 4364 SIREVÅG 58.4928, 5.8240 86 / 50
Nordsjøvegen 4777 4364 SIREVÅG 58.4883, 5.8132 86 / 5
Nordsjøvegen 4779 4364 SIREVÅG 58.4881, 5.8133 86 / 5
Nordsjøvegen 4781 4364 SIREVÅG 58.4880, 5.8128 86 / 5
Nordsjøvegen 4783 4364 SIREVÅG 58.4876, 5.8134 86 / 5
Nordsjøvegen 4784 4364 SIREVÅG 58.4893, 5.8214 86 / 52
Nordsjøvegen 4787 4364 SIREVÅG 58.4873, 5.8138 86 / 5
Nordsjøvegen 4788 4364 SIREVÅG 58.4895, 5.8220 86 / 55
Nordsjøvegen 4789 4364 SIREVÅG 58.4881, 5.8150 86 / 4
Nordsjøvegen 4791 4364 SIREVÅG 58.4878, 5.8149 86 / 4
Nordsjøvegen 4793 4364 SIREVÅG 58.4880, 5.8156 86 / 4
Nordsjøvegen 4795 4364 SIREVÅG 58.4873, 5.8147 86 / 4
Nordsjøvegen 4797 4364 SIREVÅG 58.4870, 5.8143 86 / 4
Nordsjøvegen 4799 4364 SIREVÅG 58.4889, 5.8168 86 / 4
Nordsjøvegen 4801 4364 SIREVÅG 58.4888, 5.8163 86 / 4
Nordsjøvegen 4803 4364 SIREVÅG 58.4884, 5.8155 86 / 4
Nordsjøvegen 4805 4364 SIREVÅG 58.4883, 5.8161 86 / 4
Nordsjøvegen 4807 4364 SIREVÅG 58.4880, 5.8163 86 / 4
Nordsjøvegen 4809 4364 SIREVÅG 58.4871, 5.8157 86 / 4
Nordsjøvegen 4811 4364 SIREVÅG 58.4870, 5.8151 86 / 4
Nordsjøvegen 4813 4364 SIREVÅG 58.4880, 5.8178 86 / 4
Nordsjøvegen 4815 4364 SIREVÅG 58.4884, 5.8179 86 / 4
Nordsjøvegen 4817 4364 SIREVÅG 58.4883, 5.8187 86 / 4
Nordsjøvegen 4819 4364 SIREVÅG 58.4882, 5.8192 86 / 4
Nordsjøvegen 4821 4364 SIREVÅG 58.4880, 5.8189 86 / 4
Nordsjøvegen 4823 4364 SIREVÅG 58.4879, 5.8195 86 / 4
Nordsjøvegen 4830 4364 SIREVÅG 58.4918, 5.8253 86 / 7
Nordsjøvegen 4832 4364 SIREVÅG 58.4919, 5.8268 86 / 7
Nordsjøvegen 4834 4364 SIREVÅG 58.4920, 5.8262 86 / 7
Nordsjøvegen 4836 4364 SIREVÅG 58.4924, 5.8246 86 / 7
Nordsjøvegen 4838 4364 SIREVÅG 58.4927, 5.8288 86 / 7
Nordsjøvegen 4840 4364 SIREVÅG 58.4935, 5.8294 86 / 7
Nordsjøvegen 4842 4364 SIREVÅG 58.4936, 5.8285 86 / 7
Nordsjøvegen 4844 4364 SIREVÅG 58.4940, 5.8288 86 / 7
Nordsjøvegen 4846 4364 SIREVÅG 58.4940, 5.8278 86 / 7
Nordsjøvegen 4848 4364 SIREVÅG 58.4933, 5.8278 86 / 7
Nordsjøvegen 4852 4364 SIREVÅG 58.4940, 5.8263 86 / 7
Nordsjøvegen 4856 4364 SIREVÅG 58.4929, 5.8255 86 / 7
Nordsjøvegen 4858 4364 SIREVÅG 58.4925, 5.8257 86 / 7
Nordsjøvegen 4941 4364 SIREVÅG 58.4869, 5.8401 84 / 11
Nordsjøvegen 4946 4364 SIREVÅG 58.4873, 5.8403 84 / 12

Nordsjøvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 7 norske kommunar som heiter Nordsjøvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Sola Nordsjøvegen 24‑513 4053, 4055
Klepp Nordsjøvegen 1‑1503 4343, 4352
Nordsjøvegen 1520‑4946 4360, 4362, 4363, 4364, 4365
Askvoll Nordsjøvegen 1‑1109 6986, 6987
Fosnes Nordsjøvegen 6‑75 7817
Nærøy Nordsjøvegen 1‑13 7970
Hemnes Nordsjøvegen 2‑32 8642

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.