Norevegen i Nore og Uvdal

Norevegen er ein veg i Nore og Uvdal kommune.

Det er 85 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 2243.

Adressene i Norevegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Norevegen 1-3, 9, 11, 13, 15, 17, 205, 235, 249, 268, 314, 316, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 390, 443, 448, 450, 452-453, 455, 486, 488, 542, 544-546, 548, 586, 5883630 RØDBERG
Norevegen 736, 864, 866, 868, 930, 948, 950, 966, 994, 1002, 1011, 1053, 1058, 1065, 1344, 1346, 1398, 1400, 1523, 1561, 1563, 1565, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1773, 1775, 1811, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860, 1882, 1907, 1909, 1911, 1929, 1931, 1972, 1974, 2002, 2136, 2206, 2213, 22433629 NORE

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Norevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Norevegen 1 3630 RØDBERG 60.2658, 8.9453 201 / 1
Norevegen 2 3630 RØDBERG 60.2660, 8.9491 201 / 7
Norevegen 3 3630 RØDBERG 60.2659, 8.9469 201 / 10
Norevegen 9 3630 RØDBERG 60.2641, 8.9599 201 / 5
Norevegen 11 3630 RØDBERG 60.2640, 8.9611 201 / 2
Norevegen 13 3630 RØDBERG 60.2643, 8.9614 201 / 2
Norevegen 15 3630 RØDBERG 60.2643, 8.9625 200 / 48
Norevegen 17 3630 RØDBERG 60.2641, 8.9624 200 / 35
Norevegen 205 3630 RØDBERG 60.2615, 8.9799 199 / 18
Norevegen 235 3630 RØDBERG 60.2622, 8.9847 142 / 10
Norevegen 249 3630 RØDBERG 60.2622, 8.9873 142 / 9
Norevegen 268 3630 RØDBERG 60.2625, 8.9902 142 / 15
Norevegen 314 3630 RØDBERG 60.2597, 8.9993 149 / 7
Norevegen 316 3630 RØDBERG 60.2589, 8.9992 149 / 9
Norevegen 360 3630 RØDBERG 60.2570, 9.0037 149 / 30
Norevegen 362 3630 RØDBERG 60.2580, 9.0027 149 / 1
Norevegen 364 3630 RØDBERG 60.2579, 9.0037 149 / 1
Norevegen 366 3630 RØDBERG 60.2603, 9.0084 149 / 24
Norevegen 368 3630 RØDBERG 60.2569, 9.0047 149 / 4
Norevegen 370 3630 RØDBERG 60.2571, 9.0054 149 / 4
Norevegen 390 3630 RØDBERG 60.2577, 9.0260 149 / 4
Norevegen 443 3630 RØDBERG 60.2500, 9.0094 149 / 25
Norevegen 448 3630 RØDBERG 60.2503, 9.0098 149 / 12
Norevegen 450 3630 RØDBERG 60.2496, 9.0099 149 / 5
Norevegen 452 3630 RØDBERG 60.2496, 9.0098 149 / 5
Norevegen 453 3630 RØDBERG 60.2498, 9.0091 149 / 34
Norevegen 455 3630 RØDBERG 60.2498, 9.0090 149 / 34
Norevegen 486 3630 RØDBERG 60.2429, 9.0110 150 / 12
Norevegen 488 3630 RØDBERG 60.2439, 9.0118 150 / 52
Norevegen 542 3630 RØDBERG 60.2409, 9.0097 150 / 3
Norevegen 544 3630 RØDBERG 60.2406, 9.0105 150 / 32
Norevegen 545 3630 RØDBERG 60.2404, 9.0074 150 / 3
Norevegen 546 3630 RØDBERG 60.2419, 9.0096 150 / 3
Norevegen 548 3630 RØDBERG 60.2424, 9.0112 150 / 76
Norevegen 586 3630 RØDBERG 60.2371, 9.0111 150 / 16
Norevegen 588 3630 RØDBERG 60.2366, 9.0111 150 / 19
Norevegen 736 3629 NORE 60.2251, 9.0165 156 / 1
Norevegen 864 3629 NORE 60.2153, 9.0195 156 / 8
Norevegen 866 3629 NORE 60.2157, 9.0191 156 / 1
Norevegen 868 3629 NORE 60.2214, 9.0191 156 / 5
Norevegen 930 3629 NORE 60.2077, 9.0233 155 / 11
Norevegen 948 3629 NORE 60.2060, 9.0236 157 / 2
Norevegen 950 3629 NORE 60.2065, 9.0240 157 / 13
Norevegen 966 3629 NORE 60.2049, 9.0254 157 / 7
Norevegen 994 3629 NORE 60.2023, 9.0246 157 / 16
Norevegen 1002 3629 NORE 60.2014, 9.0243 157 / 8
Norevegen 1011 3629 NORE 60.2010, 9.0228 158 / 9
Norevegen 1053 3629 NORE 60.1976, 9.0199 158 / 7
Norevegen 1058 3629 NORE 60.1976, 9.0219 158 / 5
Norevegen 1065 3629 NORE 60.1966, 9.0189 158 / 4
Norevegen 1344 3629 NORE 60.1725, 9.0198 160 / 10
Norevegen 1346 3629 NORE 60.1719, 9.0204 160 / 11
Norevegen 1398 3629 NORE 60.1676, 9.0195 160 / 3
Norevegen 1400 3629 NORE 60.1677, 9.0191 160 / 3
Norevegen 1523 3629 NORE 60.1564, 9.0219 160 / 5
Norevegen 1561 3629 NORE 60.1540, 9.0212 161 / 20
Norevegen 1563 3629 NORE 60.1537, 9.0212 161 / 21
Norevegen 1565 3629 NORE 60.1526, 9.0209 161 / 22
Norevegen 1625 3629 NORE 60.1467, 9.0230 161 / 1
Norevegen 1627 3629 NORE 60.1466, 9.0228 161 / 1
Norevegen 1629 3629 NORE 60.1464, 9.0230 161 / 1
Norevegen 1631 3629 NORE 60.1463, 9.0234 161 / 1
Norevegen 1633 3629 NORE 60.1468, 9.0236 161 / 1
Norevegen 1773 3629 NORE 60.1360, 9.0361 162 / 1
Norevegen 1775 3629 NORE 60.1358, 9.0368 162 / 1
Norevegen 1811 3629 NORE 60.1337, 9.0399 165 / 3
Norevegen 1850 3629 NORE 60.1321, 9.0503 165 / 25
Norevegen 1852 3629 NORE 60.1324, 9.0504 165 / 24
Norevegen 1854 3629 NORE 60.1324, 9.0520 165 / 18
Norevegen 1856 3629 NORE 60.1273, 9.0537 165 / 31
Norevegen 1858 3629 NORE 60.1270, 9.0559 165 / 17
Norevegen 1860 3629 NORE 60.1247, 9.0558 165 / 6
Norevegen 1882 3629 NORE 60.1291, 9.0481 165 / 27
Norevegen 1907 3629 NORE 60.1269, 9.0470 165 / 4
Norevegen 1909 3629 NORE 60.1266, 9.0469 165 / 4
Norevegen 1911 3629 NORE 60.1277, 9.0452 165 / 1
Norevegen 1929 3629 NORE 60.1242, 9.0486 165 / 6
Norevegen 1931 3629 NORE 60.1239, 9.0476 165 / 6
Norevegen 1972 3629 NORE 60.1228, 9.0498 165 / 7
Norevegen 1974 3629 NORE 60.1224, 9.0503 165 / 7
Norevegen 2002 3629 NORE 60.1183, 9.0569 165 / 7
Norevegen 2136 3629 NORE 60.1085, 9.0613 166 / 1
Norevegen 2206 3629 NORE 60.1031, 9.0641 166 / 4
Norevegen 2213 3629 NORE 60.1021, 9.0653 166 / 8
Norevegen 2243 3629 NORE 60.0996, 9.0673 166 / 6

Norevegen i fleire kommunar

Det er vegar i 5 norske kommunar som heiter Norevegen:

KommuneAdresserPostnummer
Ullensaker Norevegen 1‑13 2040
Nore og Uvdal Norevegen 1‑2243 3629, 3630
Karmøy Norevegen 1‑46 5542
Vågsøy Norevegen 1‑7 6700
Grong Norevegen 1‑8 7870

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.