Numedalsvegen i Rollag

Numedalsvegen er ein veg i Rollag kommune.

Det er 166 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 3724 til 6601.

Adressene i Numedalsvegen høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Numedalsvegen 3724, 3773, 3777, 3794, 3831, 3833, 3873, 3875, 3877, 3879, 3881, 3970, 3976, 3978, 3987, 3997-3998, 4000, 40413620 FLESBERG
Numedalsvegen 4130, 4132, 4134, 4156, 4160, 4162, 4168, 4170, 4221, 4245, 4247, 4253, 4270, 4283, 4285, 4288, 4300, 4312, 4455, 4465, 4467, 4516, 4518-4519, 4578, 4580, 4582, 4622, 4715, 4725, 4735, 4778, 4780, 4817, 4819, 4821, 4844, 4846, 4872, 4936, 4938, 4940, 4996, 5017, 5030, 5049, 5076, 5078, 5132, 5134, 5170-5176, 5194, 5199-5202, 5243-52453626 ROLLAG
Numedalsvegen 5505-5507, 5531, 5533, 5600, 5602, 5604, 5606, 5621, 5629, 5652, 5654, 5656, 5658, 5665, 5679, 5681, 5693, 5749, 5751, 5766, 5771, 5773, 5784, 5786, 5804-5805, 5807, 5813, 5815-5816, 5818-5821, 5825, 5834, 5836, 5840, 5862, 5883, 5887, 5892, 5896, 5900, 5930, 5932-5933, 5935-5939, 5948, 5952, 5956, 5960, 5964, 5986, 6026, 6051, 6059, 6061, 6063, 6075-6076, 6100, 6435, 6437, 6481, 6509, 6515, 6535, 6537, 6540, 6550, 6561, 6568, 6580, 6582, 66013628 VEGGLI

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Numedalsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Numedalsvegen 3724 3620 FLESBERG 59.9157, 9.3644 65 / 1
Numedalsvegen 3773 3620 FLESBERG 59.9203, 9.3520 65 / 1
Numedalsvegen 3777 3620 FLESBERG 59.9206, 9.3514 65 / 7
Numedalsvegen 3794 3620 FLESBERG 59.9244, 9.3508 65 / 11
Numedalsvegen 3831 3620 FLESBERG 59.9232, 9.3446 65 / 1
Numedalsvegen 3833 3620 FLESBERG 59.9235, 9.3444 65 / 1
Numedalsvegen 3873 3620 FLESBERG 59.9268, 9.3397 65 / 16
Numedalsvegen 3875 3620 FLESBERG 59.9269, 9.3389 65 / 9
Numedalsvegen 3877 3620 FLESBERG 59.9271, 9.3377 65 / 4
Numedalsvegen 3879 3620 FLESBERG 59.9274, 9.3341 65 / 14
Numedalsvegen 3881 3620 FLESBERG 59.9281, 9.3356 65 / 3
Numedalsvegen 3970 3620 FLESBERG 59.9307, 9.3421 63 / 3
Numedalsvegen 3976 3620 FLESBERG 59.9349, 9.3375 63 / 13
Numedalsvegen 3978 3620 FLESBERG 59.9347, 9.3381 63 / 14
Numedalsvegen 3987 3620 FLESBERG 59.9351, 9.3351 63 / 1
Numedalsvegen 3997 3620 FLESBERG 59.9358, 9.3337 63 / 1
Numedalsvegen 3998 3620 FLESBERG 59.9360, 9.3359 63 / 1
Numedalsvegen 4000 3620 FLESBERG 59.9374, 9.3386 63 / 1
Numedalsvegen 4041 3620 FLESBERG 59.9395, 9.3392 63 / 10
Numedalsvegen 4130 3626 ROLLAG 59.9466, 9.3425 62 / 3
Numedalsvegen 4132 3626 ROLLAG 59.9467, 9.3430 62 / 9
Numedalsvegen 4134 3626 ROLLAG 59.9482, 9.3415 62 / 8
Numedalsvegen 4156 3626 ROLLAG 59.9493, 9.3409 62 / 1
Numedalsvegen 4160 3626 ROLLAG 59.9497, 9.3430 62 / 1
Numedalsvegen 4162 3626 ROLLAG 59.9499, 9.3439 62 / 1
Numedalsvegen 4168 3626 ROLLAG 59.9548, 9.3335 61 / 1
Numedalsvegen 4170 3626 ROLLAG 59.9542, 9.3327 61 / 1
Numedalsvegen 4221 3626 ROLLAG 59.9496, 9.3337 71 / 2
Numedalsvegen 4245 3626 ROLLAG 59.9517, 9.3287 71 / 4
Numedalsvegen 4247 3626 ROLLAG 59.9517, 9.3282 71 / 18
Numedalsvegen 4253 3626 ROLLAG 59.9517, 9.3275 71 / 20
Numedalsvegen 4270 3626 ROLLAG 59.9528, 9.3250 71 / 28
Numedalsvegen 4283 3626 ROLLAG 59.9521, 9.3225 71 / 15
Numedalsvegen 4285 3626 ROLLAG 59.9520, 9.3218 71 / 15
Numedalsvegen 4288 3626 ROLLAG 59.9526, 9.3222 71 / 16
Numedalsvegen 4300 3626 ROLLAG 59.9524, 9.3193 71 / 17
Numedalsvegen 4312 3626 ROLLAG 59.9522, 9.3164 71 / 7
Numedalsvegen 4455 3626 ROLLAG 59.9589, 9.2989 73 / 2
Numedalsvegen 4465 3626 ROLLAG 59.9602, 9.2987 73 / 1
Numedalsvegen 4467 3626 ROLLAG 59.9599, 9.2984 73 / 1
Numedalsvegen 4516 3626 ROLLAG 59.9645, 9.2992 74 / 3
Numedalsvegen 4518 3626 ROLLAG 59.9649, 9.2991 74 / 1
Numedalsvegen 4519 3626 ROLLAG 59.9641, 9.2986 74 / 5
Numedalsvegen 4578 3626 ROLLAG 59.9709, 9.2959 74 / 2
Numedalsvegen 4580 3626 ROLLAG 59.9730, 9.2964 75 / 5
Numedalsvegen 4582 3626 ROLLAG 59.9711, 9.2956 74 / 2
Numedalsvegen 4622 3626 ROLLAG 59.9729, 9.2945 75 / 15
Numedalsvegen 4715 3626 ROLLAG 59.9798, 9.2820 76 / 3
Numedalsvegen 4725 3626 ROLLAG 59.9804, 9.2821 76 / 3
Numedalsvegen 4735 3626 ROLLAG 59.9812, 9.2797 76 / 1
Numedalsvegen 4778 3626 ROLLAG 59.9850, 9.2803 76 / 5
Numedalsvegen 4780 3626 ROLLAG 59.9851, 9.2808 76 / 5
Numedalsvegen 4817 3626 ROLLAG 59.9878, 9.2755 76 / 2
Numedalsvegen 4819 3626 ROLLAG 59.9879, 9.2754 76 / 2
Numedalsvegen 4821 3626 ROLLAG 59.9884, 9.2752 76 / 2
Numedalsvegen 4844 3626 ROLLAG 59.9911, 9.2750 76 / 6
Numedalsvegen 4846 3626 ROLLAG 59.9907, 9.2747 76 / 6
Numedalsvegen 4872 3626 ROLLAG 59.9929, 9.2731 77 / 6
Numedalsvegen 4936 3626 ROLLAG 59.9978, 9.2694 77 / 8
Numedalsvegen 4938 3626 ROLLAG 59.9981, 9.2697 77 / 8
Numedalsvegen 4940 3626 ROLLAG 59.9984, 9.2693 77 / 9
Numedalsvegen 4996 3626 ROLLAG 60.0023, 9.2662 77 / 2
Numedalsvegen 5017 3626 ROLLAG 60.0038, 9.2655 78 / 30
Numedalsvegen 5030 3626 ROLLAG 60.0054, 9.2656 78 / 19
Numedalsvegen 5049 3626 ROLLAG 60.0060, 9.2627 78 / 34
Numedalsvegen 5076 3626 ROLLAG 60.0085, 9.2654 78 / 2
Numedalsvegen 5078 3626 ROLLAG 60.0085, 9.2660 78 / 2
Numedalsvegen 5132 3626 ROLLAG 60.0146, 9.2716 78 / 4
Numedalsvegen 5134 3626 ROLLAG 60.0145, 9.2712 78 / 4
Numedalsvegen 5170 3626 ROLLAG 60.0133, 9.2588 78 / 13
Numedalsvegen 5171 3626 ROLLAG 60.0090, 9.2552 78 / 12
Numedalsvegen 5172 3626 ROLLAG 60.0136, 9.2604 78 / 13
Numedalsvegen 5173 3626 ROLLAG 60.0085, 9.2554 78 / 12
Numedalsvegen 5174 3626 ROLLAG 60.0143, 9.2600 78 / 16
Numedalsvegen 5175 3626 ROLLAG 60.0090, 9.2538 78 / 36
Numedalsvegen 5176 3626 ROLLAG 60.0145, 9.2604 78 / 16
Numedalsvegen 5194 3626 ROLLAG 60.0145, 9.2548 78 / 29
Numedalsvegen 5199 3626 ROLLAG 60.0142, 9.2529 78 / 10
Numedalsvegen 5200 3626 ROLLAG 60.0149, 9.2540 78 / 21
Numedalsvegen 5201 3626 ROLLAG 60.0152, 9.2523 78 / 10
Numedalsvegen 5202 3626 ROLLAG 60.0154, 9.2548 78 / 47
Numedalsvegen 5243 3626 ROLLAG 60.0184, 9.2353 78 / 3
Numedalsvegen 5244 3626 ROLLAG 60.0169, 9.2457 78 / 10
Numedalsvegen 5245 3626 ROLLAG 60.0194, 9.2356 78 / 53
Numedalsvegen 5505 3628 VEGGLI 60.0357, 9.2296 79 / 1
Numedalsvegen 5506 3628 VEGGLI 60.0365, 9.2305 79 / 3
Numedalsvegen 5507 3628 VEGGLI 60.0355, 9.2288 79 / 1
Numedalsvegen 5531 3628 VEGGLI 60.0366, 9.2229 79 / 2
Numedalsvegen 5533 3628 VEGGLI 60.0366, 9.2223 79 / 2
Numedalsvegen 5600 3628 VEGGLI 60.0378, 9.2118 84 / 2
Numedalsvegen 5602 3628 VEGGLI 60.0378, 9.2115 84 / 2
Numedalsvegen 5604 3628 VEGGLI 60.0378, 9.2110 84 / 2
Numedalsvegen 5606 3628 VEGGLI 60.0376, 9.2109 84 / 2
Numedalsvegen 5621 3628 VEGGLI 60.0366, 9.2094 84 / 39
Numedalsvegen 5629 3628 VEGGLI 60.0369, 9.2078 84 / 9
Numedalsvegen 5652 3628 VEGGLI 60.0378, 9.2021 85 / 26
Numedalsvegen 5654 3628 VEGGLI 60.0376, 9.2010 85 / 12
Numedalsvegen 5656 3628 VEGGLI 60.0377, 9.2008 85 / 10
Numedalsvegen 5658 3628 VEGGLI 60.0383, 9.1994 85 / 13
Numedalsvegen 5665 3628 VEGGLI 60.0371, 9.2009 85 / 2
Numedalsvegen 5679 3628 VEGGLI 60.0369, 9.1981 85 / 9
Numedalsvegen 5681 3628 VEGGLI 60.0365, 9.1978 85 / 9
Numedalsvegen 5693 3628 VEGGLI 60.0374, 9.1943 10 / 5
Numedalsvegen 5749 3628 VEGGLI 60.0372, 9.1874 10 / 1
Numedalsvegen 5751 3628 VEGGLI 60.0366, 9.1876 10 / 1
Numedalsvegen 5766 3628 VEGGLI 60.0378, 9.1835 10 / 3
Numedalsvegen 5771 3628 VEGGLI 60.0373, 9.1831 10 / 2
Numedalsvegen 5773 3628 VEGGLI 60.0371, 9.1824 10 / 2
Numedalsvegen 5784 3628 VEGGLI 60.0383, 9.1811 10 / 15
Numedalsvegen 5786 3628 VEGGLI 60.0384, 9.1803 10 / 18
Numedalsvegen 5804 3628 VEGGLI 60.0384, 9.1764 11 / 1
Numedalsvegen 5805 3628 VEGGLI 60.0379, 9.1750 11 / 19
Numedalsvegen 5807 3628 VEGGLI 60.0381, 9.1757 11 / 7
Numedalsvegen 5813 3628 VEGGLI 60.0382, 9.1747 11 / 13
Numedalsvegen 5815 3628 VEGGLI 60.0383, 9.1742 11 / 23
Numedalsvegen 5816 3628 VEGGLI 60.0391, 9.1755 11 / 1
Numedalsvegen 5818 3628 VEGGLI 60.0391, 9.1756 11 / 4
Numedalsvegen 5819 3628 VEGGLI 60.0386, 9.1736 11 / 15
Numedalsvegen 5820 3628 VEGGLI 60.0390, 9.1759 11 / 4
Numedalsvegen 5821 3628 VEGGLI 60.0382, 9.1733 11 / 4
Numedalsvegen 5825 3628 VEGGLI 60.0387, 9.1730 11 / 18
Numedalsvegen 5834 3628 VEGGLI 60.0395, 9.1726 11 / 10
Numedalsvegen 5836 3628 VEGGLI 60.0404, 9.1731 12 / 2
Numedalsvegen 5840 3628 VEGGLI 60.0416, 9.1726 12 / 1
Numedalsvegen 5862 3628 VEGGLI 60.0400, 9.1667 12 / 11
Numedalsvegen 5883 3628 VEGGLI 60.0395, 9.1629 13 / 5
Numedalsvegen 5887 3628 VEGGLI 60.0382, 9.1587 19 / 6
Numedalsvegen 5892 3628 VEGGLI 60.0403, 9.1620 13 / 6
Numedalsvegen 5896 3628 VEGGLI 60.0405, 9.1612 13 / 2
Numedalsvegen 5900 3628 VEGGLI 60.0407, 9.1605 13 / 2
Numedalsvegen 5930 3628 VEGGLI 60.0416, 9.1560 26 / 72
Numedalsvegen 5932 3628 VEGGLI 60.0418, 9.1561 26 / 72
Numedalsvegen 5933 3628 VEGGLI 60.0418, 9.1550 26 / 71
Numedalsvegen 5935 3628 VEGGLI 60.0420, 9.1544 26 / 5
Numedalsvegen 5936 3628 VEGGLI 60.0420, 9.1556 26 / 70
Numedalsvegen 5937 3628 VEGGLI 60.0420, 9.1546 26 / 5
Numedalsvegen 5938 3628 VEGGLI 60.0422, 9.1555 26 / 70
Numedalsvegen 5939 3628 VEGGLI 60.0421, 9.1545 26 / 5
Numedalsvegen 5948 3628 VEGGLI 60.0447, 9.1560 27 / 79
Numedalsvegen 5952 3628 VEGGLI 60.0434, 9.1545 27 / 1
Numedalsvegen 5956 3628 VEGGLI 60.0437, 9.1542 27 / 1
Numedalsvegen 5960 3628 VEGGLI 60.0439, 9.1540 27 / 1
Numedalsvegen 5964 3628 VEGGLI 60.0442, 9.1537 27 / 78
Numedalsvegen 5986 3628 VEGGLI 60.0457, 9.1508 27 / 35
Numedalsvegen 6026 3628 VEGGLI 60.0483, 9.1496 9 / 4
Numedalsvegen 6051 3628 VEGGLI 60.0497, 9.1470 9 / 21
Numedalsvegen 6059 3628 VEGGLI 60.0506, 9.1463 6 / 14
Numedalsvegen 6061 3628 VEGGLI 60.0508, 9.1460 6 / 14
Numedalsvegen 6063 3628 VEGGLI 60.0509, 9.1455 6 / 16
Numedalsvegen 6075 3628 VEGGLI 60.0511, 9.1450 6 / 17
Numedalsvegen 6076 3628 VEGGLI 60.0517, 9.1451 6 / 15
Numedalsvegen 6100 3628 VEGGLI 60.0524, 9.1451 6 / 7
Numedalsvegen 6435 3628 VEGGLI 60.0805, 9.1159 3 / 1
Numedalsvegen 6437 3628 VEGGLI 60.0806, 9.1155 3 / 1
Numedalsvegen 6481 3628 VEGGLI 60.0826, 9.1132 3 / 12
Numedalsvegen 6509 3628 VEGGLI 60.0853, 9.1135 3 / 6
Numedalsvegen 6515 3628 VEGGLI 60.0846, 9.1084 3 / 3
Numedalsvegen 6535 3628 VEGGLI 60.0870, 9.1120 2 / 1
Numedalsvegen 6537 3628 VEGGLI 60.0873, 9.1116 2 / 1
Numedalsvegen 6540 3628 VEGGLI 60.0882, 9.1119 2 / 1
Numedalsvegen 6550 3628 VEGGLI 60.0886, 9.1109 1 / 1
Numedalsvegen 6561 3628 VEGGLI 60.0884, 9.1085 1 / 1
Numedalsvegen 6568 3628 VEGGLI 60.0892, 9.1070 1 / 1
Numedalsvegen 6580 3628 VEGGLI 60.0885, 9.1032 1 / 2
Numedalsvegen 6582 3628 VEGGLI 60.0888, 9.1035 1 / 3
Numedalsvegen 6601 3628 VEGGLI 60.0874, 9.1036 1 / 7

Numedalsvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 3 norske kommunar som heiter Numedalsvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Flesberg Numedalsvegen 637‑3690 3620, 3622, 3623
Rollag Numedalsvegen 3724‑6601 3620, 3626, 3628
Nore og Uvdal Numedalsvegen 6641‑6712 3629

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.