Adresser i

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i februar 2016 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 1400 SKI 59.6955, 10.8285 63 / 1
0 1400 SKI 59.6956, 10.8296 63 / 1
0 1400 SKI 59.7021, 10.8531 68 / 1
0 1400 SKI 59.6953, 10.8280 63 / 1
0 1400 SKI 59.6975, 10.8277 63 / 1
0 1400 SKI 59.6915, 10.8196 62 / 35
0 1400 SKI 59.7310, 10.7841 104 / 1
0 1400 SKI 59.6975, 10.8280 63 / 1
0 1400 SKI 59.7022, 10.8527 68 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7277, 10.7403 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7300, 10.7418 113 / 250
0 1407 VINTERBRO 59.7302, 10.7421 113 / 235
0 1407 VINTERBRO 59.7303, 10.7427 113 / 236
0 1407 VINTERBRO 59.7304, 10.7430 113 / 256
0 1407 VINTERBRO 59.7307, 10.7438 113 / 238
0 1407 VINTERBRO 59.7299, 10.7442 113 / 277
0 1407 VINTERBRO 59.7297, 10.7428 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7297, 10.7432 113 / 240
0 1407 VINTERBRO 59.7295, 10.7441 113 / 241
0 1407 VINTERBRO 59.7296, 10.7446 113 / 242
0 1407 VINTERBRO 59.7273, 10.7404 113 / 266
0 1407 VINTERBRO 59.7270, 10.7404 113 / 243
0 1407 VINTERBRO 59.7183, 10.7761 104 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7265, 10.7407 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7262, 10.7409 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7259, 10.7408 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7261, 10.7411 113 / 274
0 1407 VINTERBRO 59.7389, 10.7556 108 / 7
0 1407 VINTERBRO 59.7537, 10.7802 107 / 17
0 1407 VINTERBRO 59.7256, 10.7409 113 / 270
0 1407 VINTERBRO 59.7545, 10.7804 107 / 19
0 1407 VINTERBRO 59.7256, 10.7416 113 / 271
0 1407 VINTERBRO 59.7541, 10.7803 107 / 20
0 1407 VINTERBRO 59.7550, 10.7806 107 / 21
0 1407 VINTERBRO 59.7547, 10.7806 107 / 22
0 1407 VINTERBRO 59.7566, 10.7791 107 / 27
0 1407 VINTERBRO 59.7433, 10.7830 107 / 469
0 1407 VINTERBRO 59.6989, 10.7809 97 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7600, 10.7742 109 / 24
0 1407 VINTERBRO 59.6993, 10.7824 97 / 6
0 1407 VINTERBRO 59.7600, 10.7747 109 / 25
0 1407 VINTERBRO 59.7584, 10.7799 107 / 3
0 1407 VINTERBRO 59.7364, 10.7631 114 / 22
0 1407 VINTERBRO 59.7293, 10.7647 115 / 9
0 1407 VINTERBRO 59.7593, 10.7716 109 / 102
0 1407 VINTERBRO 59.7225, 10.7288 116 / 10
0 1407 VINTERBRO 59.6998, 10.7801 97 / 3
0 1407 VINTERBRO 59.7552, 10.7510 110 / 5
0 1407 VINTERBRO 59.7006, 10.7854 97 / 6
0 1407 VINTERBRO 59.7452, 10.7423 110 / 25
0 1407 VINTERBRO 59.7511, 10.7996 107 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7582, 10.7415 111 / 6
0 1407 VINTERBRO 59.7581, 10.7805 107 / 3
0 1407 VINTERBRO 59.7561, 10.7247 111 / 40
0 1407 VINTERBRO 59.7577, 10.7800 107 / 5
0 1407 VINTERBRO 59.7558, 10.7352 111 / 51
0 1407 VINTERBRO 59.7556, 10.7804 107 / 23
0 1407 VINTERBRO 59.7547, 10.7327 111 / 52
0 1407 VINTERBRO 59.7573, 10.7775 107 / 37
0 1407 VINTERBRO 59.7574, 10.7298 111 / 92
0 1407 VINTERBRO 59.7386, 10.7718 108 / 2
0 1407 VINTERBRO 59.7575, 10.7319 111 / 93
0 1407 VINTERBRO 59.7387, 10.7724 108 / 13
0 1407 VINTERBRO 59.7553, 10.7348 111 / 95
0 1407 VINTERBRO 59.7365, 10.7559 108 / 22
0 1407 VINTERBRO 59.7554, 10.7360 111 / 114
0 1407 VINTERBRO 59.7364, 10.7548 108 / 29
0 1407 VINTERBRO 59.7546, 10.7333 111 / 117
0 1407 VINTERBRO 59.7561, 10.7346 111 / 130
0 1407 VINTERBRO 59.7573, 10.7343 111 / 131
0 1407 VINTERBRO 59.7364, 10.7542 108 / 53
0 1407 VINTERBRO 59.7571, 10.7286 111 / 153
0 1407 VINTERBRO 59.7587, 10.7313 111 / 155
0 1407 VINTERBRO 59.7373, 10.7649 108 / 75
0 1407 VINTERBRO 59.7569, 10.7363 111 / 182
0 1407 VINTERBRO 59.7585, 10.7751 109 / 13
0 1407 VINTERBRO 59.7304, 10.7374 113 / 265
0 1407 VINTERBRO 59.7569, 10.7347 111 / 48
0 1407 VINTERBRO 59.7291, 10.7356 112 / 10
0 1407 VINTERBRO 59.7280, 10.7397 113 / 281
0 1407 VINTERBRO 59.7303, 10.7376 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7308, 10.7417 113 / 217
0 1407 VINTERBRO 59.7298, 10.7373 113 / 207
0 1407 VINTERBRO 59.7299, 10.7405 113 / 225
0 1407 VINTERBRO 59.7290, 10.7394 113 / 222
0 1407 VINTERBRO 59.7297, 10.7367 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7281, 10.7591 114 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7306, 10.7402 113 / 214
0 1407 VINTERBRO 59.7304, 10.7399 113 / 213
0 1407 VINTERBRO 59.7308, 10.7430 113 / 258
0 1407 VINTERBRO 59.7244, 10.7313 112 / 31
0 1407 VINTERBRO 59.7297, 10.7361 112 / 42
0 1407 VINTERBRO 59.7306, 10.7434 113 / 253
0 1407 VINTERBRO 59.7246, 10.7761 104 / 18
0 1407 VINTERBRO 59.7302, 10.7404 113 / 219
0 1407 VINTERBRO 59.7300, 10.7370 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7307, 10.7373 113 / 208
0 1407 VINTERBRO 59.7306, 10.7372 113 / 209
0 1407 VINTERBRO 59.7299, 10.7377 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7307, 10.7376 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7308, 10.7381 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7305, 10.7377 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7305, 10.7380 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7303, 10.7380 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7305, 10.7382 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7301, 10.7382 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7300, 10.7379 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7299, 10.7382 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7301, 10.7385 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7303, 10.7390 113 / 210
0 1407 VINTERBRO 59.7305, 10.7390 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7314, 10.7450 113 / 147
0 1407 VINTERBRO 59.7307, 10.7388 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7478, 10.7802 107 / 561
0 1407 VINTERBRO 59.7308, 10.7388 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7308, 10.7392 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7310, 10.7391 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7310, 10.7396 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7315, 10.7417 113 / 276
0 1407 VINTERBRO 59.7315, 10.7412 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7313, 10.7413 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7312, 10.7406 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7310, 10.7405 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7308, 10.7400 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7295, 10.7386 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7297, 10.7389 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7298, 10.7391 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7301, 10.7394 113 / 211
0 1407 VINTERBRO 59.7304, 10.7395 113 / 212
0 1407 VINTERBRO 59.7308, 10.7406 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7309, 10.7413 113 / 246
0 1407 VINTERBRO 59.7311, 10.7417 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7314, 10.7421 113 / 278
0 1407 VINTERBRO 59.7312, 10.7422 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7310, 10.7419 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7306, 10.7415 113 / 282
0 1407 VINTERBRO 59.7306, 10.7408 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7303, 10.7406 113 / 218
0 1407 VINTERBRO 59.7300, 10.7400 113 / 220
0 1407 VINTERBRO 59.7300, 10.7397 113 / 221
0 1407 VINTERBRO 59.7297, 10.7396 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7295, 10.7392 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7601, 10.7745 109 / 120
0 1407 VINTERBRO 59.7292, 10.7391 113 / 275
0 1407 VINTERBRO 59.7403, 10.7836 104 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7294, 10.7397 113 / 223
0 1407 VINTERBRO 59.7300, 10.7409 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7302, 10.7412 113 / 226
0 1407 VINTERBRO 59.7305, 10.7419 113 / 228
0 1407 VINTERBRO 59.7307, 10.7421 113 / 229
0 1407 VINTERBRO 59.7309, 10.7425 113 / 259
0 1407 VINTERBRO 59.7309, 10.7434 113 / 261
0 1407 VINTERBRO 59.7304, 10.7414 113 / 227
0 1407 VINTERBRO 59.7310, 10.7440 113 / 247
0 1407 VINTERBRO 59.7416, 10.7845 107 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7298, 10.7412 113 / 268
0 1407 VINTERBRO 59.7295, 10.7406 113 / 254
0 1407 VINTERBRO 59.7293, 10.7404 113 / 230
0 1407 VINTERBRO 59.7289, 10.7401 113 / 255
0 1407 VINTERBRO 59.7287, 10.7397 113 / 231
0 1407 VINTERBRO 59.7284, 10.7399 113 / 232
0 1407 VINTERBRO 59.7277, 10.7400 113 / 1
0 1407 VINTERBRO 59.7294, 10.7411 113 / 280
0 1407 VINTERBRO 59.7291, 10.7410 113 / 245
0 1407 VINTERBRO 59.7288, 10.7409 113 / 273
0 1407 VINTERBRO 59.7286, 10.7406 113 / 233
0 1407 VINTERBRO 59.7284, 10.7404 113 / 234
0 1430 ÅS 59.6366, 10.8291 76 / 15
0 1430 ÅS 59.6912, 10.8014 62 / 4
0 1430 ÅS 59.6730, 10.8151 72 / 55
0 1430 ÅS 59.6733, 10.8161 72 / 56
0 1430 ÅS 59.6259, 10.8422 82 / 1
0 1430 ÅS 59.6309, 10.8455 83 / 2
0 1430 ÅS 59.6144, 10.8772 89 / 2
0 1430 ÅS 59.6191, 10.8339 79 / 8
0 1430 ÅS 59.6357, 10.8474 93 / 10
0 1430 ÅS 59.6886, 10.8151 121 / 15
0 1430 ÅS 59.6410, 10.8475 95 / 1
0 1430 ÅS 59.6680, 10.7611 42 / 1
0 1430 ÅS 59.6489, 10.7392 119 / 4
0 1430 ÅS 59.6668, 10.8005 61 / 56
0 1430 ÅS 59.6427, 10.8590 94 / 19
0 1430 ÅS 59.6608, 10.6884 7 / 1
0 1430 ÅS 59.6801, 10.8124 71 / 6
0 1430 ÅS 59.6834, 10.7324 22 / 2
0 1430 ÅS 59.6685, 10.7553 42 / 1
0 1430 ÅS 59.6415, 10.7703 35 / 8
0 1430 ÅS 59.6517, 10.7728 45 / 1
0 1430 ÅS 59.6439, 10.7795 45 / 3
0 1430 ÅS 59.6857, 10.8478 67 / 1
0 1430 ÅS 59.6103, 10.8803 89 / 1
0 1430 ÅS 59.6829, 10.8352 70 / 1
0 1430 ÅS 59.6736, 10.8217 72 / 1
0 1449 DRØBAK 59.6594, 10.6803 3 / 1
0 1540 VESTBY 59.6056, 10.8417 82 / 7

Fann ikkje vegen/gata

På desse sidene kan du slå opp gate/vegadresser og sjå kva postnummer dei høyrer til.

Noko er feil med lenka du har brukt: Det finst ingen vegar/gater med namnet Nygrdssen i denne kommunen.

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.