Nymansveien i Stavanger

Nymansveien er ein veg i Stavanger kommune.

Det er 171 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 30 til 198.

Adressene i Nymansveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Nymansveien 30-33, 35-44, 46-50, 52-57, 59-63, 66-75, 78-96, 98-100, 102-113, 115, 1174014 STAVANGER
Nymansveien 120-133, 137, 139, 141, 143-153, 159, 161-171, 173, 175-188, 190, 192, 194, 196, 1984015 STAVANGER

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Nymansveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nymansveien 30 4014 STAVANGER 58.9689, 5.7441 52 / 266
Nymansveien 31 4014 STAVANGER 58.9687, 5.7442 52 / 267
Nymansveien 32 4014 STAVANGER 58.9689, 5.7443 52 / 268
Nymansveien 33 4014 STAVANGER 58.9687, 5.7445 52 / 269
Nymansveien 35 4014 STAVANGER 58.9687, 5.7449 52 / 270
Nymansveien 36 4014 STAVANGER 58.9688, 5.7450 52 / 258
Nymansveien 37 4014 STAVANGER 58.9686, 5.7450 52 / 271
Nymansveien 38 4014 STAVANGER 58.9688, 5.7451 52 / 272
Nymansveien 39 4014 STAVANGER 58.9686, 5.7453 52 / 273
Nymansveien 40 4014 STAVANGER 58.9688, 5.7455 52 / 274
Nymansveien 40A 4014 STAVANGER 58.9689, 5.7454 52 / 275
Nymansveien 41 4014 STAVANGER 58.9686, 5.7454 52 / 276
Nymansveien 42 4014 STAVANGER 58.9688, 5.7457 52 / 277
Nymansveien 43 4014 STAVANGER 58.9686, 5.7457 52 / 278
Nymansveien 44 4014 STAVANGER 58.9687, 5.7461 52 / 279
Nymansveien 46 4014 STAVANGER 58.9687, 5.7464 52 / 281
Nymansveien 47 4014 STAVANGER 58.9685, 5.7463 52 / 282
Nymansveien 48 4014 STAVANGER 58.9686, 5.7466 52 / 283
Nymansveien 49 4014 STAVANGER 58.9684, 5.7465 52 / 284
Nymansveien 50 4014 STAVANGER 58.9685, 5.7469 52 / 285
Nymansveien 52 4014 STAVANGER 58.9684, 5.7472 52 / 286
Nymansveien 53 4014 STAVANGER 58.9684, 5.7467 52 / 287
Nymansveien 54 4014 STAVANGER 58.9683, 5.7474 52 / 288
Nymansveien 55 4014 STAVANGER 58.9682, 5.7471 52 / 289
Nymansveien 56 4014 STAVANGER 58.9682, 5.7479 52 / 290
Nymansveien 57 4014 STAVANGER 58.9682, 5.7473 52 / 291
Nymansveien 59 4014 STAVANGER 58.9680, 5.7477 52 / 294
Nymansveien 60 4014 STAVANGER 58.9680, 5.7486 52 / 295
Nymansveien 61 4014 STAVANGER 58.9680, 5.7479 52 / 296
Nymansveien 62 4014 STAVANGER 58.9679, 5.7487 52 / 297
Nymansveien 63 4014 STAVANGER 58.9678, 5.7483 52 / 298
Nymansveien 66 4014 STAVANGER 58.9677, 5.7494 53 / 540
Nymansveien 67 4014 STAVANGER 58.9675, 5.7486 52 / 299
Nymansveien 68 4014 STAVANGER 58.9676, 5.7495 53 / 541
Nymansveien 69 4014 STAVANGER 58.9676, 5.7489 52 / 653
Nymansveien 70 4014 STAVANGER 58.9676, 5.7497 53 / 542
Nymansveien 71 4014 STAVANGER 58.9674, 5.7495 53 / 543
Nymansveien 71A 4014 STAVANGER 58.9675, 5.7494 53 / 543
Nymansveien 72 4014 STAVANGER 58.9674, 5.7502 53 / 544
Nymansveien 73 4014 STAVANGER 58.9673, 5.7500 53 / 545
Nymansveien 74A 4014 STAVANGER 58.9674, 5.7504 53 / 546
Nymansveien 74B 4014 STAVANGER 58.9673, 5.7503 53 / 546
Nymansveien 75 4014 STAVANGER 58.9672, 5.7500 53 / 547
Nymansveien 78 4014 STAVANGER 58.9672, 5.7509 53 / 549
Nymansveien 78A 4014 STAVANGER 58.9672, 5.7510 53 / 550
Nymansveien 79 4014 STAVANGER 58.9672, 5.7503 53 / 551
Nymansveien 80 4014 STAVANGER 58.9671, 5.7513 53 / 552
Nymansveien 81A 4014 STAVANGER 58.9670, 5.7508 53 / 554
Nymansveien 82 4014 STAVANGER 58.9670, 5.7515 53 / 555
Nymansveien 82A 4014 STAVANGER 58.9669, 1,000.0000 53 / 556
Nymansveien 83 4014 STAVANGER 58.9669, 5.7511 53 / 557
Nymansveien 83A 4014 STAVANGER 58.9668, 5.7514 53 / 558
Nymansveien 84 4014 STAVANGER 58.9669, 5.7519 53 / 559
Nymansveien 84A 4014 STAVANGER 58.9668, 5.7521 53 / 560
Nymansveien 85 4014 STAVANGER 58.9667, 5.7516 53 / 561
Nymansveien 85A 4014 STAVANGER 58.9666, 5.7519 53 / 562
Nymansveien 86A 4014 STAVANGER 58.9666, 5.7525 53 / 563
Nymansveien 86B 4014 STAVANGER 58.9667, 5.7526 53 / 563
Nymansveien 87A 4014 STAVANGER 58.9665, 5.7524 53 / 564
Nymansveien 88 4014 STAVANGER 58.9666, 5.7527 53 / 565
Nymansveien 88A 4014 STAVANGER 58.9665, 5.7529 53 / 566
Nymansveien 89 4014 STAVANGER 58.9664, 5.7525 53 / 567
Nymansveien 89A 4014 STAVANGER 58.9663, 5.7528 53 / 568
Nymansveien 90 4014 STAVANGER 58.9664, 5.7533 53 / 569
Nymansveien 91 4014 STAVANGER 58.9663, 5.7530 53 / 570
Nymansveien 92 4014 STAVANGER 58.9663, 5.7535 53 / 571
Nymansveien 93 4014 STAVANGER 58.9662, 5.7531 53 / 572
Nymansveien 94 4014 STAVANGER 58.9662, 1,000.0000 53 / 573
Nymansveien 95 4014 STAVANGER 58.9659, 5.7533 53 / 574
Nymansveien 96A 4014 STAVANGER 58.9661, 5.7540 53 / 576
Nymansveien 96B 4014 STAVANGER 58.9660, 5.7540 53 / 576
Nymansveien 98A 4014 STAVANGER 58.9659, 5.7540 53 / 577
Nymansveien 98B 4014 STAVANGER 58.9659, 5.7540 53 / 577
Nymansveien 99 4014 STAVANGER 58.9656, 5.7537 53 / 578
Nymansveien 99A 4014 STAVANGER 58.9658, 5.7536 53 / 579
Nymansveien 100 4014 STAVANGER 58.9658, 5.7541 53 / 580
Nymansveien 102 4014 STAVANGER 58.9657, 5.7542 53 / 582
Nymansveien 103A 4014 STAVANGER 58.9655, 5.7539 53 / 583
Nymansveien 103B 4014 STAVANGER 58.9655, 5.7537 53 / 583
Nymansveien 104 4014 STAVANGER 58.9656, 5.7543 53 / 584
Nymansveien 104A 4014 STAVANGER 58.9655, 5.7545 53 / 585
Nymansveien 105 4014 STAVANGER 58.9654, 5.7541 53 / 586
Nymansveien 106 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7547 53 / 587
Nymansveien 107 4014 STAVANGER 58.9652, 5.7543 53 / 588
Nymansveien 108 4014 STAVANGER 58.9650, 5.7549 53 / 589
Nymansveien 109 4014 STAVANGER 58.9651, 5.7544 53 / 590
Nymansveien 110 4014 STAVANGER 58.9648, 5.7550 53 / 591
Nymansveien 111 4014 STAVANGER 58.9650, 5.7545 53 / 593
Nymansveien 112 4014 STAVANGER 58.9646, 5.7551 53 / 594
Nymansveien 113 4014 STAVANGER 58.9648, 5.7546 53 / 595
Nymansveien 115 4014 STAVANGER 58.9647, 5.7547 53 / 596
Nymansveien 117A 4014 STAVANGER 58.9646, 5.7548 53 / 597
Nymansveien 117B 4014 STAVANGER 58.9645, 5.7548 53 / 597
Nymansveien 120 4015 STAVANGER 58.9643, 5.7553 54 / 526
Nymansveien 121A 4015 STAVANGER 58.9642, 5.7550 54 / 527
Nymansveien 121B 4015 STAVANGER 58.9641, 5.7551 54 / 527
Nymansveien 122 4015 STAVANGER 58.9642, 5.7554 54 / 528
Nymansveien 123 4015 STAVANGER 58.9640, 5.7551 54 / 530
Nymansveien 124 4015 STAVANGER 58.9639, 5.7555 54 / 531
Nymansveien 125 4015 STAVANGER 58.9639, 5.7552 54 / 532
Nymansveien 126 4015 STAVANGER 58.9637, 5.7555 54 / 533
Nymansveien 127 4015 STAVANGER 58.9638, 5.7551 54 / 536
Nymansveien 128 4015 STAVANGER 58.9631, 5.7553 54 / 537
Nymansveien 129 4015 STAVANGER 58.9636, 1,000.0000 54 / 538
Nymansveien 130 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7553 54 / 539
Nymansveien 131 4015 STAVANGER 58.9635, 5.7551 54 / 540
Nymansveien 132 4015 STAVANGER 58.9629, 5.7552 54 / 541
Nymansveien 133A 4015 STAVANGER 58.9633, 5.7549 54 / 542
Nymansveien 133B 4015 STAVANGER 58.9633, 5.7550 54 / 542
Nymansveien 137 4015 STAVANGER 58.9630, 5.7549 54 / 547
Nymansveien 139 4015 STAVANGER 58.9628, 5.7549 54 / 548
Nymansveien 141 4015 STAVANGER 58.9627, 5.7547 54 / 550
Nymansveien 143 4015 STAVANGER 58.9625, 5.7546 54 / 551
Nymansveien 144 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7548 54 / 552
Nymansveien 145A 4015 STAVANGER 58.9623, 5.7546 54 / 553
Nymansveien 145B 4015 STAVANGER 58.9623, 5.7545 54 / 553
Nymansveien 146 4015 STAVANGER 58.9612, 5.7548 54 / 554
Nymansveien 147 4015 STAVANGER 58.9622, 5.7547 54 / 555
Nymansveien 147A 4015 STAVANGER 58.9621, 5.7544 54 / 947
Nymansveien 148 4015 STAVANGER 58.9610, 5.7547 54 / 556
Nymansveien 149A 4015 STAVANGER 58.9620, 5.7546 54 / 557
Nymansveien 149B 4015 STAVANGER 58.9619, 5.7545 54 / 557
Nymansveien 150A 4015 STAVANGER 58.9609, 5.7546 54 / 558
Nymansveien 150B 4015 STAVANGER 58.9608, 5.7545 54 / 558
Nymansveien 151 4015 STAVANGER 58.9616, 5.7543 54 / 564
Nymansveien 152 4015 STAVANGER 58.9607, 5.7543 54 / 561
Nymansveien 153A 4015 STAVANGER 58.9615, 5.7543 54 / 562
Nymansveien 153B 4015 STAVANGER 58.9614, 5.7544 54 / 562
Nymansveien 159 4015 STAVANGER 58.9609, 5.7540 54 / 572
Nymansveien 161 4015 STAVANGER 58.9608, 5.7538 54 / 576
Nymansveien 162 4015 STAVANGER 58.9601, 5.7536 54 / 577
Nymansveien 163 4015 STAVANGER 58.9604, 5.7528 54 / 582
Nymansveien 164A 4015 STAVANGER 58.9600, 5.7534 54 / 581
Nymansveien 164B 4015 STAVANGER 58.9600, 5.7533 54 / 581
Nymansveien 165A 4015 STAVANGER 58.9603, 5.7530 54 / 582
Nymansveien 165B 4015 STAVANGER 58.9604, 5.7531 54 / 582
Nymansveien 165C 4015 STAVANGER 58.9603, 5.7531 54 / 582
Nymansveien 165D 4015 STAVANGER 58.9603, 5.7531 54 / 582
Nymansveien 165E 4015 STAVANGER 58.9602, 5.7529 54 / 582
Nymansveien 166 4015 STAVANGER 58.9599, 5.7532 54 / 584
Nymansveien 167 4015 STAVANGER 58.9603, 5.7528 54 / 582
Nymansveien 168 4015 STAVANGER 58.9597, 5.7529 54 / 585
Nymansveien 169A 4015 STAVANGER 58.9602, 5.7528 54 / 586
Nymansveien 169B 4015 STAVANGER 58.9604, 5.7525 54 / 587
Nymansveien 169C 4015 STAVANGER 58.9602, 5.7524 54 / 588
Nymansveien 170 4015 STAVANGER 58.9596, 5.7528 54 / 589
Nymansveien 171A 4015 STAVANGER 58.9601, 5.7529 54 / 987
Nymansveien 171B 4015 STAVANGER 58.9601, 5.7530 54 / 987
Nymansveien 173A 4015 STAVANGER 58.9585, 5.7518 54 / 65
Nymansveien 173B 4015 STAVANGER 58.9583, 5.7521 54 / 591
Nymansveien 175 4015 STAVANGER 58.9580, 5.7522 54 / 593
Nymansveien 176A 4015 STAVANGER 58.9589, 5.7526 54 / 594
Nymansveien 176B 4015 STAVANGER 58.9589, 5.7527 54 / 594
Nymansveien 177 4015 STAVANGER 58.9578, 5.7524 54 / 595
Nymansveien 178A 4015 STAVANGER 58.9587, 5.7525 54 / 596
Nymansveien 178B 4015 STAVANGER 58.9586, 5.7525 54 / 596
Nymansveien 179 4015 STAVANGER 58.9576, 5.7527 54 / 597
Nymansveien 180 4015 STAVANGER 58.9584, 5.7524 54 / 598
Nymansveien 181 4015 STAVANGER 58.9575, 5.7528 54 / 599
Nymansveien 182 4015 STAVANGER 58.9583, 5.7526 54 / 600
Nymansveien 183 4015 STAVANGER 58.9574, 5.7531 54 / 601
Nymansveien 184 4015 STAVANGER 58.9581, 5.7527 54 / 602
Nymansveien 185 4015 STAVANGER 58.9572, 5.7535 54 / 603
Nymansveien 186 4015 STAVANGER 58.9579, 5.7530 54 / 604
Nymansveien 187 4015 STAVANGER 58.9570, 5.7536 54 / 605
Nymansveien 188 4015 STAVANGER 58.9578, 5.7532 54 / 606
Nymansveien 190 4015 STAVANGER 58.9576, 5.7534 54 / 607
Nymansveien 192 4015 STAVANGER 58.9574, 5.7536 54 / 608
Nymansveien 194 4015 STAVANGER 58.9573, 5.7540 54 / 609
Nymansveien 196 4015 STAVANGER 58.9573, 5.7541 54 / 609
Nymansveien 198 4015 STAVANGER 58.9572, 5.7542 54 / 1025

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.