Oldtidsveien i Sarpsborg

Oldtidsveien er ein veg i Sarpsborg kommune.

Det er 83 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 730.

Adressene i Oldtidsveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Oldtidsveien 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 28-29, 31, 35, 37-39, 41-43, 95, 185, 209, 211, 215, 241, 243, 261, 263, 279, 281, 283, 285, 287, 300-302, 319, 343, 345, 391, 411, 413, 417, 419, 501, 503, 508, 535, 539, 541, 543, 545, 547, 555, 559, 605, 607, 613, 615, 631, 695, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 726, 7281747 SKJEBERG
Oldtidsveien 7301655 SELLEBAKK

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Oldtidsveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Oldtidsveien 1 1747 SKJEBERG 59.2134, 11.1888 1022 / 20
Oldtidsveien 3 1747 SKJEBERG 59.2136, 11.1887 1022 / 43
Oldtidsveien 5 1747 SKJEBERG 59.2138, 11.1888 1022 / 21
Oldtidsveien 7 1747 SKJEBERG 59.2134, 11.1885 1022 / 22
Oldtidsveien 9 1747 SKJEBERG 59.2138, 11.1880 1022 / 23
Oldtidsveien 11 1747 SKJEBERG 59.2138, 11.1875 1022 / 68
Oldtidsveien 13 1747 SKJEBERG 59.2142, 11.1877 1022 / 74
Oldtidsveien 15 1747 SKJEBERG 59.2144, 11.1877 1022 / 58
Oldtidsveien 15A 1747 SKJEBERG 59.2146, 11.1878 1022 / 58
Oldtidsveien 15B 1747 SKJEBERG 59.2169, 11.1877 1022 / 24
Oldtidsveien 17 1747 SKJEBERG 59.2145, 11.1865 1022 / 66
Oldtidsveien 19 1747 SKJEBERG 59.2148, 11.1863 1022 / 116
Oldtidsveien 21 1747 SKJEBERG 59.2148, 11.1858 1022 / 70
Oldtidsveien 22 1747 SKJEBERG 59.2146, 11.1823 1019 / 14
Oldtidsveien 24 1747 SKJEBERG 59.2148, 11.1822 1019 / 14
Oldtidsveien 28 1747 SKJEBERG 59.2153, 11.1818 1019 / 12
Oldtidsveien 29 1747 SKJEBERG 59.2156, 11.1821 1020 / 2
Oldtidsveien 31 1747 SKJEBERG 59.2157, 11.1812 1020 / 4
Oldtidsveien 35A 1747 SKJEBERG 59.2164, 11.1793 1020 / 3
Oldtidsveien 35B 1747 SKJEBERG 59.2176, 11.1795 1020 / 7
Oldtidsveien 35C 1747 SKJEBERG 59.2175, 11.1803 1021 / 7
Oldtidsveien 35D 1747 SKJEBERG 59.2176, 11.1803 1021 / 7
Oldtidsveien 35E 1747 SKJEBERG 59.2176, 11.1803 1021 / 7
Oldtidsveien 35F 1747 SKJEBERG 59.2179, 11.1805 1021 / 6
Oldtidsveien 37 1747 SKJEBERG 59.2166, 11.1780 1019 / 10
Oldtidsveien 38 1747 SKJEBERG 59.2156, 11.1793 1019 / 13
Oldtidsveien 39 1747 SKJEBERG 59.2171, 11.1783 1019 / 3
Oldtidsveien 41 1747 SKJEBERG 59.2182, 11.1796 1020 / 9
Oldtidsveien 42 1747 SKJEBERG 59.2159, 11.1782 1002 / 7
Oldtidsveien 43A 1747 SKJEBERG 59.2186, 11.1800 1020 / 11
Oldtidsveien 43B 1747 SKJEBERG 59.2186, 11.1800 1020 / 11
Oldtidsveien 95 1747 SKJEBERG 59.2154, 11.1748 1016 / 19
Oldtidsveien 185 1747 SKJEBERG 59.2124, 11.1601 1018 / 14
Oldtidsveien 209 1747 SKJEBERG 59.2112, 11.1595 1018 / 23
Oldtidsveien 211 1747 SKJEBERG 59.2110, 11.1590 1018 / 23
Oldtidsveien 215 1747 SKJEBERG 59.2100, 11.1590 1018 / 18
Oldtidsveien 241 1747 SKJEBERG 59.2087, 11.1542 1006 / 3
Oldtidsveien 243 1747 SKJEBERG 59.2086, 11.1535 1006 / 3
Oldtidsveien 261 1747 SKJEBERG 59.2079, 11.1518 1006 / 13
Oldtidsveien 263 1747 SKJEBERG 59.2078, 11.1514 1006 / 13
Oldtidsveien 279 1747 SKJEBERG 59.2081, 11.1478 1006 / 8
Oldtidsveien 281 1747 SKJEBERG 59.2083, 11.1465 1006 / 8
Oldtidsveien 283 1747 SKJEBERG 59.2070, 11.1478 1006 / 18
Oldtidsveien 285 1747 SKJEBERG 59.2068, 11.1476 1006 / 20
Oldtidsveien 287 1747 SKJEBERG 59.2062, 11.1486 1006 / 11
Oldtidsveien 300 1747 SKJEBERG 59.2050, 11.1466 1005 / 1
Oldtidsveien 301 1747 SKJEBERG 59.2059, 11.1449 1005 / 2
Oldtidsveien 302 1747 SKJEBERG 59.2041, 11.1469 1005 / 1
Oldtidsveien 319 1747 SKJEBERG 59.2052, 11.1439 1006 / 1
Oldtidsveien 343 1747 SKJEBERG 59.2045, 11.1413 1006 / 19
Oldtidsveien 345 1747 SKJEBERG 59.2047, 11.1405 1006 / 7
Oldtidsveien 391 1747 SKJEBERG 59.2055, 11.1322 1015 / 5
Oldtidsveien 411 1747 SKJEBERG 59.2090, 11.1323 1015 / 2
Oldtidsveien 413 1747 SKJEBERG 59.2088, 11.1322 1015 / 2
Oldtidsveien 417 1747 SKJEBERG 59.2081, 11.1301 1015 / 1
Oldtidsveien 419 1747 SKJEBERG 59.2078, 11.1295 1015 / 1
Oldtidsveien 501 1747 SKJEBERG 59.2092, 11.1160 1007 / 3
Oldtidsveien 503 1747 SKJEBERG 59.2092, 11.1155 1007 / 1
Oldtidsveien 508 1747 SKJEBERG 59.2093, 11.1128 1007 / 14
Oldtidsveien 535 1747 SKJEBERG 59.2081, 11.1085 1007 / 5
Oldtidsveien 539 1747 SKJEBERG 59.2079, 11.1074 1008 / 8
Oldtidsveien 541 1747 SKJEBERG 59.2080, 11.1070 1008 / 42
Oldtidsveien 543 1747 SKJEBERG 59.2082, 11.1065 1007 / 8
Oldtidsveien 545 1747 SKJEBERG 59.2083, 11.1060 1007 / 7
Oldtidsveien 547 1747 SKJEBERG 59.2084, 11.1055 1007 / 6
Oldtidsveien 555 1747 SKJEBERG 59.2092, 11.1056 1007 / 11
Oldtidsveien 559 1747 SKJEBERG 59.2086, 11.1053 1007 / 10
Oldtidsveien 605 1747 SKJEBERG 59.2100, 11.0992 1008 / 4
Oldtidsveien 607 1747 SKJEBERG 59.2102, 11.0993 1008 / 4
Oldtidsveien 613 1747 SKJEBERG 59.2129, 11.0992 1008 / 9
Oldtidsveien 615 1747 SKJEBERG 59.2132, 11.0982 1008 / 7
Oldtidsveien 631 1747 SKJEBERG 59.2106, 11.0943 1008 / 36
Oldtidsveien 695 1747 SKJEBERG 59.2147, 11.0886 1009 / 16
Oldtidsveien 701 1747 SKJEBERG 59.2157, 11.0876 1008 / 14
Oldtidsveien 703 1747 SKJEBERG 59.2152, 11.0867 1009 / 21
Oldtidsveien 705 1747 SKJEBERG 59.2150, 11.0864 1008 / 16
Oldtidsveien 707 1747 SKJEBERG 59.2148, 11.0860 1008 / 15
Oldtidsveien 709 1747 SKJEBERG 59.2147, 11.0856 1009 / 28
Oldtidsveien 711 1747 SKJEBERG 59.2149, 11.0854 1009 / 26
Oldtidsveien 713 1747 SKJEBERG 59.2150, 11.0850 1009 / 26
Oldtidsveien 726 1747 SKJEBERG 59.2147, 11.0828 1008 / 18
Oldtidsveien 728 1747 SKJEBERG 59.2150, 11.0826 1008 / 2
Oldtidsveien 730 1655 SELLEBAKK 59.2150, 11.0818 1008 / 10

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.