Orkdalsveien i Orkdal

Orkdalsveien er ein veg i Orkdal kommune.

Det er 394 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 1835.

Adressene i Orkdalsveien høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Orkdalsveien 1, 3, 5-6, 8-10, 12-15, 19, 21-35, 38, 40-42, 44-45, 49-50, 52-54, 56-58, 63-69, 71-75, 77, 79, 82, 84-85, 88-90, 93, 99-101, 105, 113, 178, 180, 182, 184, 190, 209, 244, 247, 249-250, 255-256, 259, 263, 265, 269, 271, 275, 290, 293, 297, 303, 305, 307, 311, 315, 317, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 340, 342, 344, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 376, 378, 380, 384-3857300 ORKANGER
Orkdalsveien 411, 414, 422-424, 453, 455, 457, 459, 461, 463-467, 469, 471, 473, 479, 481, 483-485, 487, 489, 495, 497, 499, 513, 515, 519, 523, 534, 547, 552-553, 555, 557, 559, 563-566, 570, 574, 580, 582, 592-594, 598, 600, 606, 608, 610-612, 614-615, 617-618, 621, 623, 630, 632, 697-698, 712-714, 733, 735, 737, 756, 758, 773, 775, 791, 793, 795-797, 799, 801-806, 808, 810, 813-815, 817, 819, 845, 849, 852, 856, 860, 862, 864, 870, 872, 874, 876, 887, 889, 893, 906-908, 910, 912, 933-934, 944, 946, 954, 974, 1083, 1085, 1095, 1133, 1135, 1139, 1151, 1153, 1155, 1157, 1185, 1187-1189, 1193, 1195, 1197, 1202, 1226, 1242, 1252, 1254, 1261, 1297, 1299, 1312, 1316, 1319, 1321, 1328, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1368, 1370-1371, 1373, 1377, 1385-1386, 1388, 1390-1391, 1393-1395, 1397, 1399, 1455, 1457, 1461-1462, 14667320 FANNREM
Orkdalsveien 1496, 1505, 1509-1510, 1513, 1515, 1517, 1524-1525, 1527-1528, 1530, 1532, 1540, 1569, 1636, 1640, 1649, 1652, 1655, 1657, 1661, 1663-1664, 1667, 1669, 1671, 1684, 1686, 1688, 1692, 1707, 1711, 1725, 1817, 1827, 1831, 1833, 18357327 SVORKMO

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Orkdalsveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Orkdalsveien 1 7300 ORKANGER 63.3111, 9.8493 4 / 46
Orkdalsveien 3 7300 ORKANGER 63.3110, 9.8495 4 / 234
Orkdalsveien 5 7300 ORKANGER 63.3109, 9.8497 4 / 16
Orkdalsveien 6A 7300 ORKANGER 63.3111, 9.8498 4 / 1
Orkdalsveien 8A 7300 ORKANGER 63.3110, 9.8501 4 / 206
Orkdalsveien 8B 7300 ORKANGER 63.3110, 9.8503 4 / 53
Orkdalsveien 9 7300 ORKANGER 63.3106, 9.8501 4 / 43
Orkdalsveien 10 7300 ORKANGER 63.3107, 9.8506 4 / 228
Orkdalsveien 12 7300 ORKANGER 63.3104, 9.8506 4 / 215
Orkdalsveien 13 7300 ORKANGER 63.3101, 9.8497 4 / 135
Orkdalsveien 14 7300 ORKANGER 63.3105, 9.8511 4 / 37
Orkdalsveien 15 7300 ORKANGER 63.3098, 9.8500 4 / 1
Orkdalsveien 19 7300 ORKANGER 63.3096, 9.8503 4 / 1
Orkdalsveien 21 7300 ORKANGER 63.3094, 9.8504 4 / 1
Orkdalsveien 22 7300 ORKANGER 63.3095, 9.8509 4 / 5
Orkdalsveien 23A 7300 ORKANGER 63.3092, 9.8506 4 / 9
Orkdalsveien 23B 7300 ORKANGER 63.3092, 9.8506 4 / 9
Orkdalsveien 24 7300 ORKANGER 63.3093, 9.8510 4 / 5
Orkdalsveien 25 7300 ORKANGER 63.3090, 9.8507 4 / 142
Orkdalsveien 26A 7300 ORKANGER 63.3090, 9.8512 4 / 14
Orkdalsveien 26B 7300 ORKANGER 63.3091, 9.8515 4 / 14
Orkdalsveien 27 7300 ORKANGER 63.3089, 9.8508 4 / 44
Orkdalsveien 28 7300 ORKANGER 63.3087, 9.8513 4 / 31
Orkdalsveien 29 7300 ORKANGER 63.3087, 9.8509 4 / 246
Orkdalsveien 30 7300 ORKANGER 63.3085, 9.8519 4 / 147
Orkdalsveien 31 7300 ORKANGER 63.3084, 9.8512 4 / 12
Orkdalsveien 32 7300 ORKANGER 63.3084, 9.8520 4 / 45
Orkdalsveien 33 7300 ORKANGER 63.3081, 9.8513 4 / 17
Orkdalsveien 34 7300 ORKANGER 63.3083, 9.8517 4 / 45
Orkdalsveien 35 7300 ORKANGER 63.3079, 9.8513 4 / 20
Orkdalsveien 38A 7300 ORKANGER 63.3076, 9.8518 4 / 41
Orkdalsveien 38B 7300 ORKANGER 63.3075, 9.8519 4 / 41
Orkdalsveien 40 7300 ORKANGER 63.3074, 9.8515 4 / 1
Orkdalsveien 41 7300 ORKANGER 63.3075, 9.8507 4 / 7
Orkdalsveien 42 7300 ORKANGER 63.3073, 9.8514 4 / 1
Orkdalsveien 44 7300 ORKANGER 63.3068, 9.8521 4 / 47
Orkdalsveien 45A 7300 ORKANGER 63.3070, 9.8504 4 / 29
Orkdalsveien 45B 7300 ORKANGER 63.3071, 9.8505 4 / 29
Orkdalsveien 45C 7300 ORKANGER 63.3072, 9.8506 4 / 29
Orkdalsveien 45D 7300 ORKANGER 63.3071, 9.8502 4 / 29
Orkdalsveien 45E 7300 ORKANGER 63.3071, 9.8503 4 / 29
Orkdalsveien 45F 7300 ORKANGER 63.3072, 9.8504 4 / 29
Orkdalsveien 45G 7300 ORKANGER 63.3073, 9.8502 4 / 29
Orkdalsveien 45H 7300 ORKANGER 63.3071, 9.8502 4 / 29
Orkdalsveien 45I 7300 ORKANGER 63.3071, 9.8503 4 / 29
Orkdalsveien 45J 7300 ORKANGER 63.3072, 9.8504 4 / 29
Orkdalsveien 45K 7300 ORKANGER 63.3073, 9.8502 4 / 29
Orkdalsveien 49A 7300 ORKANGER 63.3068, 9.8502 4 / 249
Orkdalsveien 49B 7300 ORKANGER 63.3069, 9.8503 4 / 249
Orkdalsveien 49C 7300 ORKANGER 63.3070, 9.8504 4 / 249
Orkdalsveien 49D 7300 ORKANGER 63.3070, 9.8501 4 / 122
Orkdalsveien 49E 7300 ORKANGER 63.3070, 9.8500 4 / 122
Orkdalsveien 49F 7300 ORKANGER 63.3069, 9.8500 4 / 249
Orkdalsveien 49G 7300 ORKANGER 63.3070, 9.8501 4 / 249
Orkdalsveien 49H 7300 ORKANGER 63.3070, 9.8500 4 / 249
Orkdalsveien 49I 7300 ORKANGER 63.3069, 9.8500 4 / 249
Orkdalsveien 50 7300 ORKANGER 63.3060, 9.8502 6 / 280
Orkdalsveien 52 7300 ORKANGER 63.3059, 9.8499 6 / 279
Orkdalsveien 53 7300 ORKANGER 63.3064, 9.8498 6 / 15
Orkdalsveien 54 7300 ORKANGER 63.3058, 9.8501 5 / 327
Orkdalsveien 56A 7300 ORKANGER 63.3054, 9.8499 5 / 337
Orkdalsveien 56B 7300 ORKANGER 63.3053, 9.8496 5 / 13
Orkdalsveien 57 7300 ORKANGER 63.3058, 9.8494 5 / 11
Orkdalsveien 58 7300 ORKANGER 63.3050, 9.8496 5 / 22
Orkdalsveien 63 7300 ORKANGER 63.3055, 9.8492 6 / 273
Orkdalsveien 64 7300 ORKANGER 63.3044, 9.8496 5 / 1
Orkdalsveien 65 7300 ORKANGER 63.3053, 9.8491 5 / 21
Orkdalsveien 66 7300 ORKANGER 63.3042, 9.8491 5 / 221
Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER 63.3051, 9.8490 5 / 20
Orkdalsveien 68A 7300 ORKANGER 63.3040, 9.8489 5 / 1
Orkdalsveien 68B 7300 ORKANGER 63.3040, 9.8491 5 / 1
Orkdalsveien 68C 7300 ORKANGER 63.3040, 9.8491 5 / 1
Orkdalsveien 69 7300 ORKANGER 63.3049, 9.8487 5 / 1
Orkdalsveien 71 7300 ORKANGER 63.3046, 9.8487 5 / 1
Orkdalsveien 72A 7300 ORKANGER 63.3034, 9.8487 5 / 23
Orkdalsveien 72B 7300 ORKANGER 63.3034, 9.8487 5 / 23
Orkdalsveien 73 7300 ORKANGER 63.3044, 9.8486 5 / 1
Orkdalsveien 74 7300 ORKANGER 63.3031, 9.8485 5 / 28
Orkdalsveien 75 7300 ORKANGER 63.3042, 9.8485 5 / 1
Orkdalsveien 77 7300 ORKANGER 63.3040, 9.8484 5 / 1
Orkdalsveien 79 7300 ORKANGER 63.3038, 9.8483 5 / 1
Orkdalsveien 82 7300 ORKANGER 63.3019, 9.8487 5 / 332
Orkdalsveien 84 7300 ORKANGER 63.3016, 9.8480 5 / 17
Orkdalsveien 85 7300 ORKANGER 63.3029, 9.8478 5 / 5
Orkdalsveien 88 7300 ORKANGER 63.3011, 9.8487 5 / 40
Orkdalsveien 89 7300 ORKANGER 63.3020, 9.8473 5 / 342
Orkdalsveien 90 7300 ORKANGER 63.3009, 9.8478 5 / 87
Orkdalsveien 93 7300 ORKANGER 63.3015, 9.8469 5 / 405
Orkdalsveien 99A 7300 ORKANGER 63.3007, 9.8465 5 / 128
Orkdalsveien 99B 7300 ORKANGER 63.3006, 9.8464 5 / 60
Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER 63.2984, 9.8479 9 / 7
Orkdalsveien 101 7300 ORKANGER 63.3004, 9.8465 5 / 55
Orkdalsveien 105 7300 ORKANGER 63.2986, 9.8462 5 / 330
Orkdalsveien 113 7300 ORKANGER 63.2974, 9.8443 10 / 216
Orkdalsveien 178 7300 ORKANGER 63.2959, 9.8469 10 / 67
Orkdalsveien 180 7300 ORKANGER 63.2957, 9.8468 10 / 53
Orkdalsveien 182 7300 ORKANGER 63.2955, 9.8467 10 / 47
Orkdalsveien 184A 7300 ORKANGER 63.2952, 9.8465 10 / 46
Orkdalsveien 184B 7300 ORKANGER 63.2952, 9.8465 10 / 46
Orkdalsveien 184C 7300 ORKANGER 63.2953, 9.8466 10 / 46
Orkdalsveien 184D 7300 ORKANGER 63.2952, 9.8465 10 / 46
Orkdalsveien 184E 7300 ORKANGER 63.2952, 9.8465 10 / 46
Orkdalsveien 184F 7300 ORKANGER 63.2953, 9.8465 10 / 46
Orkdalsveien 190 7300 ORKANGER 63.2948, 9.8464 10 / 43
Orkdalsveien 209 7300 ORKANGER 63.2933, 9.8438 10 / 138
Orkdalsveien 244 7300 ORKANGER 63.2923, 9.8439 10 / 579
Orkdalsveien 247 7300 ORKANGER 63.2898, 9.8383 10 / 29
Orkdalsveien 249 7300 ORKANGER 63.2896, 9.8382 10 / 29
Orkdalsveien 250 7300 ORKANGER 63.2897, 9.8429 10 / 120
Orkdalsveien 255 7300 ORKANGER 63.2895, 9.8417 10 / 255
Orkdalsveien 256A 7300 ORKANGER 63.2892, 9.8429 10 / 558
Orkdalsveien 256B 7300 ORKANGER 63.2892, 9.8428 10 / 558
Orkdalsveien 256C 7300 ORKANGER 63.2892, 9.8427 10 / 558
Orkdalsveien 256D 7300 ORKANGER 63.2892, 9.8426 10 / 558
Orkdalsveien 256E 7300 ORKANGER 63.2892, 9.8425 10 / 558
Orkdalsveien 256F 7300 ORKANGER 63.2893, 9.8424 10 / 558
Orkdalsveien 259 7300 ORKANGER 63.2893, 9.8413 10 / 113
Orkdalsveien 263 7300 ORKANGER 63.2889, 9.8410 10 / 214
Orkdalsveien 265 7300 ORKANGER 63.2888, 9.8403 10 / 631
Orkdalsveien 269 7300 ORKANGER 63.2887, 9.8398 10 / 638
Orkdalsveien 271 7300 ORKANGER 63.2884, 9.8403 10 / 5
Orkdalsveien 275 7300 ORKANGER 63.2883, 9.8391 10 / 664
Orkdalsveien 290 7300 ORKANGER 63.2866, 9.8395 13 / 19
Orkdalsveien 293 7300 ORKANGER 63.2864, 9.8386 14 / 52
Orkdalsveien 297 7300 ORKANGER 63.2859, 9.8382 14 / 7
Orkdalsveien 303 7300 ORKANGER 63.2853, 9.8383 14 / 9
Orkdalsveien 305 7300 ORKANGER 63.2853, 9.8379 14 / 9
Orkdalsveien 307 7300 ORKANGER 63.2850, 9.8380 14 / 37
Orkdalsveien 311 7300 ORKANGER 63.2847, 9.8384 14 / 15
Orkdalsveien 315 7300 ORKANGER 63.2844, 9.8390 14 / 6
Orkdalsveien 317 7300 ORKANGER 63.2840, 9.8386 15 / 39
Orkdalsveien 321 7300 ORKANGER 63.2830, 9.8381 15 / 7
Orkdalsveien 323 7300 ORKANGER 63.2826, 9.8364 15 / 8
Orkdalsveien 325 7300 ORKANGER 63.2828, 9.8368 15 / 8
Orkdalsveien 327 7300 ORKANGER 63.2831, 9.8370 15 / 8
Orkdalsveien 329 7300 ORKANGER 63.2832, 9.8368 15 / 8
Orkdalsveien 331 7300 ORKANGER 63.2832, 9.8367 15 / 8
Orkdalsveien 340 7300 ORKANGER 63.2826, 9.8445 14 / 1
Orkdalsveien 342 7300 ORKANGER 63.2816, 9.8426 14 / 55
Orkdalsveien 344 7300 ORKANGER 63.2803, 9.8421 14 / 11
Orkdalsveien 351 7300 ORKANGER 63.2818, 9.8388 15 / 49
Orkdalsveien 353 7300 ORKANGER 63.2816, 9.8392 15 / 40
Orkdalsveien 355 7300 ORKANGER 63.2815, 9.8389 15 / 41
Orkdalsveien 357 7300 ORKANGER 63.2812, 9.8390 15 / 23
Orkdalsveien 359 7300 ORKANGER 63.2810, 9.8385 15 / 38
Orkdalsveien 361 7300 ORKANGER 63.2812, 9.8384 15 / 70
Orkdalsveien 363 7300 ORKANGER 63.2809, 9.8382 15 / 48
Orkdalsveien 376 7300 ORKANGER 63.2795, 9.8369 15 / 103
Orkdalsveien 378 7300 ORKANGER 63.2796, 9.8365 15 / 103
Orkdalsveien 380 7300 ORKANGER 63.2796, 9.8363 15 / 103
Orkdalsveien 384 7300 ORKANGER 63.2794, 9.8359 16 / 6
Orkdalsveien 385 7300 ORKANGER 63.2794, 9.8352 15 / 25
Orkdalsveien 411 7320 FANNREM 63.2780, 9.8319 18 / 55
Orkdalsveien 414 7320 FANNREM 63.2777, 9.8323 16 / 22
Orkdalsveien 422 7320 FANNREM 63.2772, 9.8311 16 / 12
Orkdalsveien 423 7320 FANNREM 63.2776, 9.8304 15 / 32
Orkdalsveien 424 7320 FANNREM 63.2771, 9.8305 16 / 11
Orkdalsveien 453 7320 FANNREM 63.2758, 9.8250 17 / 56
Orkdalsveien 455A 7320 FANNREM 63.2756, 9.8248 17 / 183
Orkdalsveien 455B 7320 FANNREM 63.2756, 9.8246 17 / 184
Orkdalsveien 457 7320 FANNREM 63.2758, 9.8242 17 / 30
Orkdalsveien 459 7320 FANNREM 63.2755, 9.8240 17 / 32
Orkdalsveien 461 7320 FANNREM 63.2753, 9.8243 17 / 31
Orkdalsveien 463 7320 FANNREM 63.2751, 9.8243 18 / 139
Orkdalsveien 464 7320 FANNREM 63.2749, 9.8252 17 / 21
Orkdalsveien 465 7320 FANNREM 63.2752, 9.8240 18 / 126
Orkdalsveien 466 7320 FANNREM 63.2746, 9.8253 17 / 23
Orkdalsveien 467 7320 FANNREM 63.2753, 9.8236 18 / 123
Orkdalsveien 469 7320 FANNREM 63.2750, 9.8235 18 / 111
Orkdalsveien 471 7320 FANNREM 63.2749, 9.8241 18 / 109
Orkdalsveien 473 7320 FANNREM 63.2748, 9.8242 18 / 244
Orkdalsveien 479 7320 FANNREM 63.2736, 9.8229 18 / 221
Orkdalsveien 481 7320 FANNREM 63.2736, 9.8222 18 / 66
Orkdalsveien 483 7320 FANNREM 63.2733, 9.8221 18 / 65
Orkdalsveien 484 7320 FANNREM 63.2732, 9.8241 17 / 25
Orkdalsveien 485 7320 FANNREM 63.2733, 9.8227 18 / 75
Orkdalsveien 487 7320 FANNREM 63.2733, 9.8233 18 / 81
Orkdalsveien 489 7320 FANNREM 63.2730, 9.8230 18 / 88
Orkdalsveien 495 7320 FANNREM 63.2725, 9.8230 18 / 100
Orkdalsveien 497 7320 FANNREM 63.2722, 9.8228 18 / 83
Orkdalsveien 499 7320 FANNREM 63.2720, 9.8227 18 / 128
Orkdalsveien 513 7320 FANNREM 63.2708, 9.8219 18 / 3
Orkdalsveien 515A 7320 FANNREM 63.2706, 9.8219 18 / 78
Orkdalsveien 515B 7320 FANNREM 63.2705, 9.8219 18 / 78
Orkdalsveien 515C 7320 FANNREM 63.2705, 9.8219 18 / 78
Orkdalsveien 515D 7320 FANNREM 63.2704, 9.8218 18 / 78
Orkdalsveien 515E 7320 FANNREM 63.2707, 9.8212 18 / 78
Orkdalsveien 515F 7320 FANNREM 63.2706, 9.8212 18 / 78
Orkdalsveien 515G 7320 FANNREM 63.2706, 9.8212 18 / 78
Orkdalsveien 515H 7320 FANNREM 63.2705, 9.8211 18 / 78
Orkdalsveien 519 7320 FANNREM 63.2702, 9.8216 18 / 192
Orkdalsveien 523 7320 FANNREM 63.2705, 9.8203 18 / 257
Orkdalsveien 534 7320 FANNREM 63.2687, 9.8212 18 / 1
Orkdalsveien 547 7320 FANNREM 63.2685, 9.8176 18 / 286
Orkdalsveien 552A 7320 FANNREM 63.2676, 9.8184 18 / 52
Orkdalsveien 552B 7320 FANNREM 63.2676, 9.8185 18 / 52
Orkdalsveien 552C 7320 FANNREM 63.2677, 9.8186 18 / 52
Orkdalsveien 553A 7320 FANNREM 63.2678, 9.8182 18 / 12
Orkdalsveien 553B 7320 FANNREM 63.2679, 9.8180 18 / 12
Orkdalsveien 553C 7320 FANNREM 63.2680, 9.8179 18 / 12
Orkdalsveien 553D 7320 FANNREM 63.2679, 9.8178 18 / 12
Orkdalsveien 553E 7320 FANNREM 63.2679, 9.8178 18 / 12
Orkdalsveien 555 7320 FANNREM 63.2680, 9.8167 18 / 5
Orkdalsveien 557 7320 FANNREM 63.2676, 9.8177 18 / 37
Orkdalsveien 559 7320 FANNREM 63.2675, 9.8174 18 / 27
Orkdalsveien 563 7320 FANNREM 63.2673, 9.8168 32 / 93
Orkdalsveien 564 7320 FANNREM 63.2669, 9.8171 32 / 82
Orkdalsveien 565 7320 FANNREM 63.2671, 9.8167 32 / 70
Orkdalsveien 566 7320 FANNREM 63.2667, 9.8167 32 / 91
Orkdalsveien 570 7320 FANNREM 63.2665, 9.8163 32 / 77
Orkdalsveien 574 7320 FANNREM 63.2662, 9.8160 32 / 52
Orkdalsveien 580A 7320 FANNREM 63.2659, 9.8155 32 / 50
Orkdalsveien 580B 7320 FANNREM 63.2659, 9.8154 32 / 50
Orkdalsveien 580C 7320 FANNREM 63.2660, 9.8153 32 / 50
Orkdalsveien 582A 7320 FANNREM 63.2657, 9.8150 32 / 71
Orkdalsveien 582B 7320 FANNREM 63.2658, 9.8149 32 / 71
Orkdalsveien 582C 7320 FANNREM 63.2657, 9.8149 32 / 71
Orkdalsveien 592 7320 FANNREM 63.2657, 9.8126 33 / 12
Orkdalsveien 593 7320 FANNREM 63.2660, 9.8124 33 / 4
Orkdalsveien 594 7320 FANNREM 63.2652, 9.8121 33 / 33
Orkdalsveien 598 7320 FANNREM 63.2654, 9.8115 33 / 28
Orkdalsveien 600 7320 FANNREM 63.2658, 9.8109 33 / 13
Orkdalsveien 606 7320 FANNREM 63.2658, 9.8098 33 / 45
Orkdalsveien 608 7320 FANNREM 63.2659, 9.8095 33 / 16
Orkdalsveien 610A 7320 FANNREM 63.2659, 9.8090 33 / 8
Orkdalsveien 610B 7320 FANNREM 63.2659, 9.8088 33 / 8
Orkdalsveien 611 7320 FANNREM 63.2662, 9.8090 33 / 35
Orkdalsveien 612 7320 FANNREM 63.2660, 9.8086 33 / 7
Orkdalsveien 614 7320 FANNREM 63.2660, 9.8082 33 / 5
Orkdalsveien 615 7320 FANNREM 63.2665, 9.8086 35 / 1
Orkdalsveien 617 7320 FANNREM 63.2665, 9.8087 35 / 1
Orkdalsveien 618 7320 FANNREM 63.2661, 9.8074 35 / 9
Orkdalsveien 621 7320 FANNREM 63.2664, 9.8072 35 / 3
Orkdalsveien 623 7320 FANNREM 63.2664, 9.8065 35 / 5
Orkdalsveien 630 7320 FANNREM 63.2658, 9.8039 35 / 10
Orkdalsveien 632 7320 FANNREM 63.2655, 9.8037 35 / 4
Orkdalsveien 697 7320 FANNREM 63.2631, 9.7946 202 / 11
Orkdalsveien 698 7320 FANNREM 63.2586, 9.7954 36 / 1
Orkdalsveien 712 7320 FANNREM 63.2618, 9.7928 202 / 5
Orkdalsveien 713 7320 FANNREM 63.2623, 9.7927 202 / 18
Orkdalsveien 714 7320 FANNREM 63.2618, 9.7927 202 / 5
Orkdalsveien 733 7320 FANNREM 63.2607, 9.7890 202 / 1
Orkdalsveien 735 7320 FANNREM 63.2608, 9.7889 202 / 1
Orkdalsveien 737 7320 FANNREM 63.2610, 9.7896 202 / 1
Orkdalsveien 756 7320 FANNREM 63.2591, 9.7865 202 / 15
Orkdalsveien 758 7320 FANNREM 63.2590, 9.7860 202 / 8
Orkdalsveien 773 7320 FANNREM 63.2588, 9.7832 202 / 16
Orkdalsveien 775 7320 FANNREM 63.2590, 9.7844 202 / 19
Orkdalsveien 791 7320 FANNREM 63.2581, 9.7807 199 / 1
Orkdalsveien 793 7320 FANNREM 63.2582, 9.7817 199 / 7
Orkdalsveien 795 7320 FANNREM 63.2584, 9.7821 199 / 6
Orkdalsveien 796 7320 FANNREM 63.2561, 9.7822 196 / 1
Orkdalsveien 797 7320 FANNREM 63.2584, 9.7822 199 / 6
Orkdalsveien 799 7320 FANNREM 63.2587, 9.7817 199 / 3
Orkdalsveien 801 7320 FANNREM 63.2573, 9.7788 196 / 7
Orkdalsveien 802 7320 FANNREM 63.2546, 9.7797 197 / 1
Orkdalsveien 803 7320 FANNREM 63.2574, 9.7774 196 / 11
Orkdalsveien 804 7320 FANNREM 63.2543, 9.7801 197 / 1
Orkdalsveien 805 7320 FANNREM 63.2572, 9.7757 196 / 15
Orkdalsveien 806 7320 FANNREM 63.2546, 9.7767 195 / 1
Orkdalsveien 808 7320 FANNREM 63.2544, 9.7758 195 / 1
Orkdalsveien 810 7320 FANNREM 63.2553, 9.7769 194 / 2
Orkdalsveien 813 7320 FANNREM 63.2571, 9.7748 194 / 67
Orkdalsveien 814 7320 FANNREM 63.2563, 9.7764 194 / 4
Orkdalsveien 815 7320 FANNREM 63.2570, 9.7747 194 / 67
Orkdalsveien 817 7320 FANNREM 63.2568, 9.7738 194 / 56
Orkdalsveien 819 7320 FANNREM 63.2565, 9.7732 194 / 61
Orkdalsveien 845 7320 FANNREM 63.2551, 9.7704 194 / 18
Orkdalsveien 849 7320 FANNREM 63.2549, 9.7694 194 / 20
Orkdalsveien 852 7320 FANNREM 63.2541, 9.7716 194 / 11
Orkdalsveien 856 7320 FANNREM 63.2539, 9.7713 194 / 3
Orkdalsveien 860 7320 FANNREM 63.2543, 9.7724 194 / 12
Orkdalsveien 862 7320 FANNREM 63.2537, 9.7737 195 / 2
Orkdalsveien 864 7320 FANNREM 63.2538, 9.7738 195 / 2
Orkdalsveien 870 7320 FANNREM 63.2530, 9.7696 194 / 5
Orkdalsveien 872 7320 FANNREM 63.2530, 9.7703 197 / 3
Orkdalsveien 874 7320 FANNREM 63.2530, 9.7704 197 / 3
Orkdalsveien 876 7320 FANNREM 63.2525, 9.7699 197 / 3
Orkdalsveien 887 7320 FANNREM 63.2516, 9.7682 197 / 9
Orkdalsveien 889 7320 FANNREM 63.2513, 9.7675 196 / 10
Orkdalsveien 893 7320 FANNREM 63.2508, 9.7675 196 / 9
Orkdalsveien 906 7320 FANNREM 63.2498, 9.7712 196 / 39
Orkdalsveien 907 7320 FANNREM 63.2497, 9.7676 198 / 1
Orkdalsveien 908 7320 FANNREM 63.2493, 9.7689 197 / 10
Orkdalsveien 910 7320 FANNREM 63.2491, 9.7694 196 / 45
Orkdalsveien 912 7320 FANNREM 63.2488, 9.7701 196 / 8
Orkdalsveien 933 7320 FANNREM 63.2475, 9.7691 147 / 1
Orkdalsveien 934 7320 FANNREM 63.2471, 9.7702 147 / 9
Orkdalsveien 944 7320 FANNREM 63.2465, 9.7711 147 / 3
Orkdalsveien 946 7320 FANNREM 63.2461, 9.7713 147 / 3
Orkdalsveien 954 7320 FANNREM 63.2456, 9.7712 147 / 13
Orkdalsveien 974 7320 FANNREM 63.2440, 9.7711 147 / 14
Orkdalsveien 1083 7320 FANNREM 63.2366, 9.7584 146 / 1
Orkdalsveien 1085 7320 FANNREM 63.2370, 9.7572 146 / 1
Orkdalsveien 1095 7320 FANNREM 63.2355, 9.7591 141 / 4
Orkdalsveien 1133 7320 FANNREM 63.2318, 9.7618 141 / 8
Orkdalsveien 1135 7320 FANNREM 63.2316, 9.7608 141 / 22
Orkdalsveien 1139 7320 FANNREM 63.2314, 9.7616 141 / 11
Orkdalsveien 1151 7320 FANNREM 63.2305, 9.7614 140 / 5
Orkdalsveien 1153 7320 FANNREM 63.2303, 9.7614 140 / 6
Orkdalsveien 1155 7320 FANNREM 63.2299, 9.7613 140 / 8
Orkdalsveien 1157 7320 FANNREM 63.2298, 9.7612 140 / 11
Orkdalsveien 1185 7320 FANNREM 63.2278, 9.7641 140 / 3
Orkdalsveien 1187 7320 FANNREM 63.2283, 9.7632 140 / 9
Orkdalsveien 1188 7320 FANNREM 63.2277, 9.7669 140 / 1
Orkdalsveien 1189 7320 FANNREM 63.2272, 9.7638 141 / 2
Orkdalsveien 1193 7320 FANNREM 63.2269, 9.7648 141 / 1
Orkdalsveien 1195 7320 FANNREM 63.2270, 9.7648 141 / 1
Orkdalsveien 1197 7320 FANNREM 63.2266, 9.7650 141 / 1
Orkdalsveien 1202 7320 FANNREM 63.2263, 9.7671 141 / 17
Orkdalsveien 1226 7320 FANNREM 63.2244, 9.7696 138 / 2
Orkdalsveien 1242 7320 FANNREM 63.2230, 9.7697 138 / 1
Orkdalsveien 1252 7320 FANNREM 63.2220, 9.7687 137 / 1
Orkdalsveien 1254 7320 FANNREM 63.2218, 9.7685 137 / 1
Orkdalsveien 1261 7320 FANNREM 63.2212, 9.7671 137 / 3
Orkdalsveien 1297 7320 FANNREM 63.2177, 9.7681 135 / 8
Orkdalsveien 1299 7320 FANNREM 63.2178, 9.7670 135 / 10
Orkdalsveien 1312 7320 FANNREM 63.2170, 9.7701 135 / 1
Orkdalsveien 1316 7320 FANNREM 63.2161, 9.7697 135 / 11
Orkdalsveien 1319 7320 FANNREM 63.2156, 9.7681 135 / 2
Orkdalsveien 1321 7320 FANNREM 63.2156, 9.7680 135 / 2
Orkdalsveien 1328 7320 FANNREM 63.2154, 9.7733 132 / 3
Orkdalsveien 1332 7320 FANNREM 63.2147, 9.7722 134 / 3
Orkdalsveien 1334 7320 FANNREM 63.2147, 9.7721 134 / 3
Orkdalsveien 1336 7320 FANNREM 63.2142, 9.7720 134 / 3
Orkdalsveien 1338 7320 FANNREM 63.2144, 9.7717 134 / 3
Orkdalsveien 1340 7320 FANNREM 63.2137, 9.7705 132 / 7
Orkdalsveien 1348 7320 FANNREM 63.2130, 9.7705 134 / 18
Orkdalsveien 1350 7320 FANNREM 63.2130, 9.7711 134 / 10
Orkdalsveien 1352 7320 FANNREM 63.2129, 9.7720 134 / 12
Orkdalsveien 1354 7320 FANNREM 63.2132, 9.7722 134 / 13
Orkdalsveien 1356 7320 FANNREM 63.2134, 9.7722 134 / 19
Orkdalsveien 1358 7320 FANNREM 63.2135, 9.7717 134 / 7
Orkdalsveien 1360 7320 FANNREM 63.2122, 9.7709 134 / 14
Orkdalsveien 1362 7320 FANNREM 63.2120, 9.7705 132 / 10
Orkdalsveien 1368 7320 FANNREM 63.2114, 9.7708 134 / 9
Orkdalsveien 1370 7320 FANNREM 63.2118, 9.7714 134 / 16
Orkdalsveien 1371 7320 FANNREM 63.2111, 9.7695 134 / 17
Orkdalsveien 1373 7320 FANNREM 63.2111, 9.7695 134 / 17
Orkdalsveien 1377 7320 FANNREM 63.2106, 9.7692 132 / 13
Orkdalsveien 1385 7320 FANNREM 63.2101, 9.7689 132 / 18
Orkdalsveien 1386 7320 FANNREM 63.2099, 9.7709 132 / 16
Orkdalsveien 1388 7320 FANNREM 63.2098, 9.7709 132 / 16
Orkdalsveien 1390 7320 FANNREM 63.2096, 9.7708 132 / 14
Orkdalsveien 1391 7320 FANNREM 63.2092, 9.7695 132 / 11
Orkdalsveien 1393 7320 FANNREM 63.2093, 9.7690 132 / 21
Orkdalsveien 1394 7320 FANNREM 63.2093, 9.7706 132 / 9
Orkdalsveien 1395 7320 FANNREM 63.2095, 9.7681 132 / 1
Orkdalsveien 1397 7320 FANNREM 63.2087, 9.7665 132 / 2
Orkdalsveien 1399 7320 FANNREM 63.2085, 9.7672 132 / 2
Orkdalsveien 1455 7320 FANNREM 63.2039, 9.7674 133 / 1
Orkdalsveien 1457 7320 FANNREM 63.2037, 9.7676 133 / 1
Orkdalsveien 1461 7320 FANNREM 63.2023, 9.7675 133 / 3
Orkdalsveien 1462 7320 FANNREM 63.2032, 9.7685 133 / 7
Orkdalsveien 1466 7320 FANNREM 63.2028, 9.7686 133 / 2
Orkdalsveien 1496 7327 SVORKMO 63.2003, 9.7685 109 / 28
Orkdalsveien 1505 7327 SVORKMO 63.1995, 9.7677 109 / 66
Orkdalsveien 1509 7327 SVORKMO 63.1986, 9.7676 109 / 70
Orkdalsveien 1510 7327 SVORKMO 63.1988, 9.7687 109 / 82
Orkdalsveien 1513 7327 SVORKMO 63.1980, 9.7649 109 / 170
Orkdalsveien 1515 7327 SVORKMO 63.1985, 9.7675 109 / 69
Orkdalsveien 1517 7327 SVORKMO 63.1982, 9.7675 109 / 182
Orkdalsveien 1524 7327 SVORKMO 63.1978, 9.7687 109 / 55
Orkdalsveien 1525 7327 SVORKMO 63.1977, 9.7677 109 / 49
Orkdalsveien 1527 7327 SVORKMO 63.1973, 9.7675 109 / 87
Orkdalsveien 1528 7327 SVORKMO 63.1974, 9.7688 109 / 75
Orkdalsveien 1530 7327 SVORKMO 63.1972, 9.7687 109 / 78
Orkdalsveien 1532 7327 SVORKMO 63.1971, 9.7689 109 / 78
Orkdalsveien 1540 7327 SVORKMO 63.1965, 9.7690 109 / 237
Orkdalsveien 1569 7327 SVORKMO 63.1936, 9.7680 109 / 62
Orkdalsveien 1636 7327 SVORKMO 63.1876, 9.7692 109 / 64
Orkdalsveien 1640 7327 SVORKMO 63.1871, 9.7690 109 / 71
Orkdalsveien 1649 7327 SVORKMO 63.1870, 9.7665 109 / 3
Orkdalsveien 1652 7327 SVORKMO 63.1864, 9.7674 107 / 5
Orkdalsveien 1655 7327 SVORKMO 63.1869, 9.7657 107 / 7
Orkdalsveien 1657 7327 SVORKMO 63.1869, 9.7648 107 / 26
Orkdalsveien 1661 7327 SVORKMO 63.1877, 9.7658 109 / 29
Orkdalsveien 1663 7327 SVORKMO 63.1873, 9.7642 109 / 27
Orkdalsveien 1664 7327 SVORKMO 63.1860, 9.7634 107 / 11
Orkdalsveien 1667 7327 SVORKMO 63.1867, 9.7641 107 / 2
Orkdalsveien 1669 7327 SVORKMO 63.1868, 9.7642 107 / 2
Orkdalsveien 1671 7327 SVORKMO 63.1864, 9.7629 107 / 29
Orkdalsveien 1684 7327 SVORKMO 63.1848, 9.7615 107 / 17
Orkdalsveien 1686 7327 SVORKMO 63.1850, 9.7623 107 / 3
Orkdalsveien 1688 7327 SVORKMO 63.1846, 9.7621 107 / 3
Orkdalsveien 1692 7327 SVORKMO 63.1841, 9.7612 107 / 4
Orkdalsveien 1707 7327 SVORKMO 63.1834, 9.7591 106 / 9
Orkdalsveien 1711 7327 SVORKMO 63.1830, 9.7584 107 / 15
Orkdalsveien 1725 7327 SVORKMO 63.1814, 9.7547 107 / 8
Orkdalsveien 1817 7327 SVORKMO 63.1771, 9.7438 105 / 8
Orkdalsveien 1827 7327 SVORKMO 63.1753, 9.7423 105 / 9
Orkdalsveien 1831 7327 SVORKMO 63.1743, 9.7404 105 / 6
Orkdalsveien 1833 7327 SVORKMO 63.1743, 9.7404 105 / 6
Orkdalsveien 1835 7327 SVORKMO 63.1743, 9.7394 105 / 12

Orkdalsveien i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Orkdalsveien:

KommuneAdresserPostnummer
Orkdalsveien 1‑1835 7300, 7320, 7327
Rennebu Orkdalsveien 3‑2694 7391, 7392, 7393

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.