Osterfjordvegen i Lindås

Osterfjordvegen er ein veg i Lindås kommune.

Det er 100 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 116 til 3260.

Adressene i Osterfjordvegen høyrer til fem ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Osterfjordvegen 116, 120, 122, 124, 126, 146, 150, 154, 158, 162, 166-1675914 ISDALSTØ
Osterfjordvegen 531, 533, 545, 561, 571, 575, 11495915 HJELMÅS
Osterfjordvegen 1140-1141, 1143, 1145, 1147, 1150-1151, 1153, 1156, 1160, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1267, 1269, 1273, 1283, 1285, 1391, 1393, 1395, 14155913 EIKANGERVÅG
Osterfjordvegen 1600, 1701, 18995993 OSTEREIDET
Osterfjordvegen 2391, 2399, 2401, 2403, 2405, 2482, 2500, 2502, 2504, 2520, 2522, 2526, 2528, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2548, 2701, 2703, 2716, 2718, 2720, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2976, 2978, 2980, 2982, 2986, 2988, 3000, 3002, 3004, 3060-3061, 3101, 3151, 3259-32605994 VIKANES

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Osterfjordvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Osterfjordvegen 116 5914 ISDALSTØ 60.5507, 5.3008 188 / 74
Osterfjordvegen 120 5914 ISDALSTØ 60.5510, 5.3015 188 / 81
Osterfjordvegen 122A 5914 ISDALSTØ 60.5513, 5.3004 188 / 766
Osterfjordvegen 122B 5914 ISDALSTØ 60.5515, 5.3002 188 / 766
Osterfjordvegen 124 5914 ISDALSTØ 60.5518, 5.3014 188 / 200
Osterfjordvegen 126 5914 ISDALSTØ 60.5522, 5.3018 188 / 101
Osterfjordvegen 146 5914 ISDALSTØ 60.5525, 5.3020 188 / 123
Osterfjordvegen 150 5914 ISDALSTØ 60.5538, 5.3020 188 / 15
Osterfjordvegen 154 5914 ISDALSTØ 60.5540, 5.3016 188 / 190
Osterfjordvegen 158 5914 ISDALSTØ 60.5543, 5.3033 188 / 17
Osterfjordvegen 162 5914 ISDALSTØ 60.5541, 5.3038 188 / 307
Osterfjordvegen 166 5914 ISDALSTØ 60.5538, 5.3043 188 / 14
Osterfjordvegen 167A 5914 ISDALSTØ 60.5538, 5.3088 188 / 1
Osterfjordvegen 167B 5914 ISDALSTØ 60.5537, 5.3088 188 / 1
Osterfjordvegen 531A 5915 HJELMÅS 60.5653, 5.3615 194 / 43
Osterfjordvegen 531B 5915 HJELMÅS 60.5653, 5.3614 194 / 43
Osterfjordvegen 533 5915 HJELMÅS 60.5653, 5.3626 194 / 28
Osterfjordvegen 545 5915 HJELMÅS 60.5647, 5.3659 194 / 17
Osterfjordvegen 561A 5915 HJELMÅS 60.5651, 5.3684 194 / 26
Osterfjordvegen 561B 5915 HJELMÅS 60.5652, 5.3684 194 / 26
Osterfjordvegen 571 5915 HJELMÅS 60.5655, 5.3693 194 / 11
Osterfjordvegen 575 5915 HJELMÅS 60.5651, 5.3704 194 / 15
Osterfjordvegen 1140 5913 EIKANGERVÅG 60.5970, 5.3794 214 / 132
Osterfjordvegen 1141 5913 EIKANGERVÅG 60.5971, 5.3765 214 / 103
Osterfjordvegen 1143 5913 EIKANGERVÅG 60.5969, 5.3770 214 / 100
Osterfjordvegen 1145 5913 EIKANGERVÅG 60.5967, 5.3778 214 / 91
Osterfjordvegen 1147 5913 EIKANGERVÅG 60.5967, 5.3782 214 / 93
Osterfjordvegen 1149 5915 HJELMÅS 60.5961, 5.3790 214 / 28
Osterfjordvegen 1150 5913 EIKANGERVÅG 60.5966, 5.3812 214 / 102
Osterfjordvegen 1151 5913 EIKANGERVÅG 60.5958, 5.3804 214 / 92
Osterfjordvegen 1153 5913 EIKANGERVÅG 60.5952, 5.3820 214 / 85
Osterfjordvegen 1156 5913 EIKANGERVÅG 60.5962, 5.3823 214 / 131
Osterfjordvegen 1160 5913 EIKANGERVÅG 60.5955, 5.3833 214 / 58
Osterfjordvegen 1220 5913 EIKANGERVÅG 60.5966, 5.3921 214 / 119
Osterfjordvegen 1222A 5913 EIKANGERVÅG 60.5968, 5.3930 214 / 148
Osterfjordvegen 1222B 5913 EIKANGERVÅG 60.5968, 5.3929 214 / 148
Osterfjordvegen 1224 5913 EIKANGERVÅG 60.5976, 5.3946 214 / 199
Osterfjordvegen 1226 5913 EIKANGERVÅG 60.5980, 5.3956 214 / 142
Osterfjordvegen 1228 5913 EIKANGERVÅG 60.5977, 5.3955 214 / 126
Osterfjordvegen 1230A 5913 EIKANGERVÅG 60.5974, 5.3951 214 / 149
Osterfjordvegen 1230B 5913 EIKANGERVÅG 60.5974, 5.3951 214 / 149
Osterfjordvegen 1232 5913 EIKANGERVÅG 60.5970, 5.3941 214 / 138
Osterfjordvegen 1267 5913 EIKANGERVÅG 60.5993, 5.3986 214 / 152
Osterfjordvegen 1269 5913 EIKANGERVÅG 60.5996, 5.3988 214 / 145
Osterfjordvegen 1273 5913 EIKANGERVÅG 60.6003, 5.3984 214 / 16
Osterfjordvegen 1283A 5913 EIKANGERVÅG 60.6012, 5.3985 214 / 46
Osterfjordvegen 1283B 5913 EIKANGERVÅG 60.6012, 5.3985 214 / 46
Osterfjordvegen 1285 5913 EIKANGERVÅG 60.6013, 5.3984 214 / 46
Osterfjordvegen 1391 5913 EIKANGERVÅG 60.6083, 5.3984 212 / 76
Osterfjordvegen 1393 5913 EIKANGERVÅG 60.6086, 5.3978 212 / 13
Osterfjordvegen 1395 5913 EIKANGERVÅG 60.6090, 5.3969 212 / 36
Osterfjordvegen 1415 5913 EIKANGERVÅG 60.6111, 5.4022 212 / 6
Osterfjordvegen 1600 5993 OSTEREIDET 60.6130, 5.4335 239 / 31
Osterfjordvegen 1701 5993 OSTEREIDET 60.6089, 5.4500 238 / 8
Osterfjordvegen 1899 5993 OSTEREIDET 60.6561, 5.4951 232 / 1
Osterfjordvegen 2391 5994 VIKANES 60.7009, 5.5474 221 / 1
Osterfjordvegen 2399 5994 VIKANES 60.7010, 5.5492 221 / 15
Osterfjordvegen 2401 5994 VIKANES 60.7012, 5.5496 221 / 15
Osterfjordvegen 2403 5994 VIKANES 60.7012, 5.5502 221 / 15
Osterfjordvegen 2405 5994 VIKANES 60.7015, 5.5501 221 / 15
Osterfjordvegen 2482 5994 VIKANES 60.7003, 5.5600 220 / 11
Osterfjordvegen 2500 5994 VIKANES 60.7016, 5.5565 220 / 13
Osterfjordvegen 2502 5994 VIKANES 60.7015, 5.5562 220 / 13
Osterfjordvegen 2504 5994 VIKANES 60.7017, 5.5563 220 / 13
Osterfjordvegen 2520 5994 VIKANES 60.6996, 5.5646 220 / 1
Osterfjordvegen 2522 5994 VIKANES 60.6995, 5.5651 220 / 1
Osterfjordvegen 2526 5994 VIKANES 60.7027, 5.5666 220 / 6
Osterfjordvegen 2528 5994 VIKANES 60.6991, 5.5638 220 / 2
Osterfjordvegen 2536 5994 VIKANES 60.7362, 5.5501 220 / 1
Osterfjordvegen 2538 5994 VIKANES 60.7365, 5.5499 220 / 1
Osterfjordvegen 2540 5994 VIKANES 60.7365, 5.5503 225 / 7
Osterfjordvegen 2542 5994 VIKANES 60.7362, 5.5509 220 / 14
Osterfjordvegen 2544 5994 VIKANES 60.7362, 5.5504 220 / 17
Osterfjordvegen 2548 5994 VIKANES 60.7371, 5.5347 224 / 2
Osterfjordvegen 2701 5994 VIKANES 60.7004, 5.5963 219 / 8
Osterfjordvegen 2703 5994 VIKANES 60.7007, 5.5972 219 / 12
Osterfjordvegen 2716 5994 VIKANES 60.7024, 5.6006 219 / 23
Osterfjordvegen 2718 5994 VIKANES 60.7029, 5.6016 219 / 45
Osterfjordvegen 2720 5994 VIKANES 60.7030, 5.6021 219 / 44
Osterfjordvegen 2760 5994 VIKANES 60.7039, 5.6049 219 / 28
Osterfjordvegen 2762 5994 VIKANES 60.7041, 5.6051 219 / 29
Osterfjordvegen 2764 5994 VIKANES 60.7043, 5.6055 219 / 27
Osterfjordvegen 2766 5994 VIKANES 60.7045, 5.6057 219 / 31
Osterfjordvegen 2768 5994 VIKANES 60.7047, 5.6060 219 / 24
Osterfjordvegen 2770 5994 VIKANES 60.7050, 5.6066 219 / 30
Osterfjordvegen 2976 5994 VIKANES 60.7257, 5.6001 218 / 2
Osterfjordvegen 2978 5994 VIKANES 60.7179, 5.5664 219 / 35
Osterfjordvegen 2980 5994 VIKANES 60.7178, 5.5663 219 / 2
Osterfjordvegen 2982 5994 VIKANES 60.7176, 5.5667 219 / 17
Osterfjordvegen 2986 5994 VIKANES 60.7428, 5.5943 218 / 1
Osterfjordvegen 2988 5994 VIKANES 60.7429, 5.5941 218 / 2
Osterfjordvegen 3000 5994 VIKANES 60.7170, 5.6211 218 / 1
Osterfjordvegen 3002 5994 VIKANES 60.7173, 5.6208 218 / 2
Osterfjordvegen 3004 5994 VIKANES 60.7172, 5.6212 218 / 1
Osterfjordvegen 3060 5994 VIKANES 60.7179, 5.6343 217 / 30
Osterfjordvegen 3061 5994 VIKANES 60.7184, 5.6356 217 / 12
Osterfjordvegen 3101 5994 VIKANES 60.7223, 5.6361 217 / 13
Osterfjordvegen 3151 5994 VIKANES 60.7252, 5.6398 217 / 47
Osterfjordvegen 3259 5994 VIKANES 60.7380, 5.6333 217 / 53
Osterfjordvegen 3260 5994 VIKANES 60.7385, 5.6315 217 / 1

Osterfjordvegen i fleire kommunar

Det er vegar i 2 norske kommunar som heiter Osterfjordvegen:

KommuneAdresserPostnummer
Meland Osterfjordvegen  5918
Lindås Osterfjordvegen 116‑3260 5913, 5914, 5915, 5993, 5994

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.