Passebekkveien i Kongsberg

Passebekkveien er ein veg i Kongsberg kommune.

Det er 87 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 2 til 878.

Adressene i Passebekkveien høyrer til tre ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Passebekkveien 2, 4, 843618 SKOLLENBORG
Passebekkveien 50, 58, 205-206, 2083647 HVITTINGFOSS
Passebekkveien 309, 329, 376, 383, 387, 393, 395, 401, 417, 419, 432, 438, 440, 471, 475, 479-483, 485, 487, 489, 504-505, 513, 531-534, 536, 539-540, 542, 544, 546, 552, 554, 564-567, 569, 575, 577, 595, 597, 605, 623, 629, 638, 670, 674, 676, 684, 686, 690, 696, 702, 710, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 760, 772, 776, 778, 780, 784-785, 787, 791, 842, 860, 870, 8783648 PASSEBEKK

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Passebekkveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Passebekkveien 2 3618 SKOLLENBORG 59.5511, 9.8046 45 / 29
Passebekkveien 4 3618 SKOLLENBORG 59.5513, 9.8040 45 / 27
Passebekkveien 50 3647 HVITTINGFOSS 59.5494, 9.7930 46 / 6
Passebekkveien 58 3647 HVITTINGFOSS 59.5478, 9.7942 46 / 7
Passebekkveien 84 3618 SKOLLENBORG 59.5450, 9.7938 46 / 1
Passebekkveien 205 3647 HVITTINGFOSS 59.5368, 9.8035 44 / 21
Passebekkveien 206 3647 HVITTINGFOSS 59.5367, 9.8018 44 / 24
Passebekkveien 208 3647 HVITTINGFOSS 59.5364, 9.8010 44 / 13
Passebekkveien 309 3648 PASSEBEKK 59.5280, 9.8087 44 / 8
Passebekkveien 329 3648 PASSEBEKK 59.5260, 9.8087 44 / 19
Passebekkveien 376 3648 PASSEBEKK 59.5224, 9.8102 43 / 43
Passebekkveien 383 3648 PASSEBEKK 59.5217, 9.8121 43 / 12
Passebekkveien 387 3648 PASSEBEKK 59.5214, 9.8154 43 / 6
Passebekkveien 393 3648 PASSEBEKK 59.5208, 9.8124 43 / 13
Passebekkveien 395 3648 PASSEBEKK 59.5206, 9.8122 43 / 13
Passebekkveien 401 3648 PASSEBEKK 59.5202, 9.8123 43 / 29
Passebekkveien 417 3648 PASSEBEKK 59.5190, 9.8158 43 / 2
Passebekkveien 419 3648 PASSEBEKK 59.5188, 9.8163 43 / 2
Passebekkveien 432 3648 PASSEBEKK 59.5163, 9.8146 43 / 52
Passebekkveien 438 3648 PASSEBEKK 59.5163, 9.8157 43 / 50
Passebekkveien 440 3648 PASSEBEKK 59.5161, 9.8165 43 / 51
Passebekkveien 471 3648 PASSEBEKK 59.5159, 9.8209 43 / 60
Passebekkveien 475 3648 PASSEBEKK 59.5174, 9.8203 43 / 1
Passebekkveien 479 3648 PASSEBEKK 59.5155, 9.8224 43 / 35
Passebekkveien 480 3648 PASSEBEKK 59.5146, 9.8192 43 / 49
Passebekkveien 481 3648 PASSEBEKK 59.5149, 9.8211 43 / 41
Passebekkveien 482 3648 PASSEBEKK 59.5146, 9.8207 43 / 44
Passebekkveien 483 3648 PASSEBEKK 59.5149, 9.8216 43 / 41
Passebekkveien 485 3648 PASSEBEKK 59.5152, 9.8233 43 / 34
Passebekkveien 487 3648 PASSEBEKK 59.5147, 9.8225 43 / 54
Passebekkveien 489 3648 PASSEBEKK 59.5146, 9.8229 43 / 30
Passebekkveien 504 3648 PASSEBEKK 59.5131, 9.8238 41 / 19
Passebekkveien 505 3648 PASSEBEKK 59.5134, 9.8245 41 / 25
Passebekkveien 513 3648 PASSEBEKK 59.5126, 9.8261 41 / 16
Passebekkveien 531 3648 PASSEBEKK 59.5115, 9.8271 38 / 29
Passebekkveien 532 3648 PASSEBEKK 59.5111, 9.8278 38 / 21
Passebekkveien 533 3648 PASSEBEKK 59.5115, 9.8275 38 / 28
Passebekkveien 534 3648 PASSEBEKK 59.5111, 9.8271 38 / 36
Passebekkveien 536 3648 PASSEBEKK 59.5112, 9.8265 41 / 24
Passebekkveien 539 3648 PASSEBEKK 59.5113, 9.8284 38 / 10
Passebekkveien 540 3648 PASSEBEKK 59.5111, 9.8283 38 / 22
Passebekkveien 542 3648 PASSEBEKK 59.5109, 9.8284 38 / 11
Passebekkveien 544 3648 PASSEBEKK 59.5108, 9.8278 38 / 20
Passebekkveien 546 3648 PASSEBEKK 59.5109, 9.8288 38 / 14
Passebekkveien 552 3648 PASSEBEKK 59.5106, 9.8304 38 / 37
Passebekkveien 554 3648 PASSEBEKK 59.5105, 9.8310 38 / 23
Passebekkveien 564 3648 PASSEBEKK 59.5104, 9.8320 38 / 30
Passebekkveien 565 3648 PASSEBEKK 59.5106, 9.8334 38 / 26
Passebekkveien 566 3648 PASSEBEKK 59.5100, 9.8332 38 / 63
Passebekkveien 567 3648 PASSEBEKK 59.5104, 9.8337 38 / 12
Passebekkveien 569 3648 PASSEBEKK 59.5103, 9.8340 38 / 12
Passebekkveien 575 3648 PASSEBEKK 59.5098, 9.8342 38 / 13
Passebekkveien 577 3648 PASSEBEKK 59.5100, 9.8347 38 / 13
Passebekkveien 595 3648 PASSEBEKK 59.5086, 9.8367 37 / 1
Passebekkveien 597 3648 PASSEBEKK 59.5082, 9.8367 37 / 1
Passebekkveien 605 3648 PASSEBEKK 59.5074, 9.8374 37 / 6
Passebekkveien 623 3648 PASSEBEKK 59.5064, 9.8395 36 / 10
Passebekkveien 629 3648 PASSEBEKK 59.5061, 9.8404 36 / 13
Passebekkveien 638 3648 PASSEBEKK 59.5045, 9.8436 36 / 4
Passebekkveien 670 3648 PASSEBEKK 59.5032, 9.8463 36 / 2
Passebekkveien 674 3648 PASSEBEKK 59.5049, 9.8498 36 / 1
Passebekkveien 676 3648 PASSEBEKK 59.5049, 9.8506 36 / 1
Passebekkveien 684 3648 PASSEBEKK 59.5020, 9.8515 35 / 20
Passebekkveien 686 3648 PASSEBEKK 59.5023, 9.8513 35 / 20
Passebekkveien 690 3648 PASSEBEKK 59.5013, 9.8508 35 / 34
Passebekkveien 696 3648 PASSEBEKK 59.5012, 9.8473 36 / 6
Passebekkveien 702 3648 PASSEBEKK 59.5055, 9.8529 35 / 19
Passebekkveien 710 3648 PASSEBEKK 59.5043, 9.8567 35 / 19
Passebekkveien 714 3648 PASSEBEKK 59.5039, 9.8575 35 / 17
Passebekkveien 716 3648 PASSEBEKK 59.5036, 9.8577 35 / 17
Passebekkveien 718 3648 PASSEBEKK 59.5031, 9.8590 35 / 13
Passebekkveien 720 3648 PASSEBEKK 59.5031, 9.8593 35 / 12
Passebekkveien 722 3648 PASSEBEKK 59.5031, 9.8596 35 / 12
Passebekkveien 724 3648 PASSEBEKK 59.5032, 9.8602 35 / 12
Passebekkveien 760 3648 PASSEBEKK 59.5044, 9.8665 35 / 9
Passebekkveien 772 3648 PASSEBEKK 59.5011, 9.8734 35 / 11
Passebekkveien 776 3648 PASSEBEKK 59.5002, 9.8754 35 / 11
Passebekkveien 778 3648 PASSEBEKK 59.5047, 9.8703 35 / 43
Passebekkveien 780 3648 PASSEBEKK 59.5044, 9.8730 35 / 10
Passebekkveien 784 3648 PASSEBEKK 59.5034, 9.8737 35 / 10
Passebekkveien 785 3648 PASSEBEKK 59.5077, 9.8726 35 / 1
Passebekkveien 787 3648 PASSEBEKK 59.5081, 9.8726 35 / 1
Passebekkveien 791 3648 PASSEBEKK 59.5084, 9.8739 35 / 4
Passebekkveien 842 3648 PASSEBEKK 59.5043, 9.8819 23 / 15
Passebekkveien 860 3648 PASSEBEKK 59.4995, 9.8856 23 / 26
Passebekkveien 870 3648 PASSEBEKK 59.5038, 9.8859 23 / 17
Passebekkveien 878 3648 PASSEBEKK 59.5041, 9.8882 23 / 33

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.