Rølivegen i Steinkjer

Rølivegen er ein veg i Steinkjer kommune.

Det er 39 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 6 til 596.

Adressene i Rølivegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Rølivegen 6, 8, 13, 17, 20, 25-26, 57, 60, 62, 64, 100, 107, 109, 129, 131, 133-1347711 STEINKJER
Rølivegen 312, 314, 316, 330, 364, 366-367, 382, 393, 401, 417, 458, 462, 471, 473, 475, 486, 564, 566, 580, 5967718 STEINKJER

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Rølivegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rølivegen 6 7711 STEINKJER 63.9621, 11.6071 125 / 1
Rølivegen 8 7711 STEINKJER 63.9632, 11.6044 125 / 29
Rølivegen 13 7711 STEINKJER 63.9588, 11.6080 125 / 10
Rølivegen 17 7711 STEINKJER 63.9592, 11.6083 125 / 8
Rølivegen 20 7711 STEINKJER 63.9595, 11.6091 124 / 9
Rølivegen 25 7711 STEINKJER 63.9583, 11.6117 124 / 12
Rølivegen 26 7711 STEINKJER 63.9596, 11.6119 124 / 1
Rølivegen 57 7711 STEINKJER 63.9600, 11.6164 128 / 1
Rølivegen 60 7711 STEINKJER 63.9616, 11.6118 128 / 6
Rølivegen 62 7711 STEINKJER 63.9618, 11.6100 125 / 21
Rølivegen 64 7711 STEINKJER 63.9618, 11.6095 125 / 31
Rølivegen 100 7711 STEINKJER 63.9645, 11.6072 126 / 1
Rølivegen 107 7711 STEINKJER 63.9643, 11.6148 127 / 3
Rølivegen 109 7711 STEINKJER 63.9642, 11.6147 127 / 3
Rølivegen 129 7711 STEINKJER 63.9665, 11.6137 127 / 1
Rølivegen 131 7711 STEINKJER 63.9663, 11.6138 127 / 1
Rølivegen 133 7711 STEINKJER 63.9667, 11.6128 126 / 2
Rølivegen 134 7711 STEINKJER 63.9666, 11.6114 126 / 2
Rølivegen 312 7718 STEINKJER 63.9802, 11.6163 136 / 1
Rølivegen 314 7718 STEINKJER 63.9807, 11.6097 136 / 3
Rølivegen 316 7718 STEINKJER 63.9787, 11.6092 136 / 10
Rølivegen 330 7718 STEINKJER 63.9816, 11.6144 136 / 7
Rølivegen 364 7718 STEINKJER 63.9845, 11.6102 192 / 2
Rølivegen 366 7718 STEINKJER 63.9841, 11.6097 192 / 629
Rølivegen 367 7718 STEINKJER 63.9848, 11.6122 136 / 11
Rølivegen 382 7718 STEINKJER 63.9856, 11.6072 137 / 4
Rølivegen 393 7718 STEINKJER 63.9874, 11.6097 137 / 10
Rølivegen 401 7718 STEINKJER 63.9873, 11.6077 137 / 7
Rølivegen 417 7718 STEINKJER 63.9882, 11.6093 137 / 5
Rølivegen 458 7718 STEINKJER 63.9892, 11.5980 137 / 1
Rølivegen 462 7718 STEINKJER 63.9895, 11.5978 137 / 1
Rølivegen 471 7718 STEINKJER 63.9906, 11.5989 137 / 2
Rølivegen 473 7718 STEINKJER 63.9928, 11.6035 137 / 8
Rølivegen 475 7718 STEINKJER 63.9931, 11.6051 140 / 2
Rølivegen 486 7718 STEINKJER 63.9918, 11.5969 137 / 2
Rølivegen 564 7718 STEINKJER 63.9988, 11.5937 138 / 1
Rølivegen 566 7718 STEINKJER 63.9988, 11.5936 138 / 1
Rølivegen 580 7718 STEINKJER 63.9998, 11.5953 138 / 2
Rølivegen 596 7718 STEINKJER 63.9988, 11.5983 138 / 10

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.