Rørvikveien i Indre Fosen

Rørvikveien er ein veg i Indre Fosen kommune.

Det er 79 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 14 til 1227.

Adressene i Rørvikveien høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Rørvikveien 14, 16, 18, 38, 40, 81, 110, 112, 115, 117, 119, 123, 127, 129, 133, 135, 153, 157, 163, 165, 167, 172, 176, 180, 200, 214, 245, 249, 251, 266, 268, 277, 279, 302, 304, 343, 345, 355, 357, 366, 386, 392, 394, 396, 407, 420, 426, 444, 448, 455, 457, 459-460, 479, 496, 544, 548, 586, 610, 620, 640, 650, 653, 688, 691, 800, 826, 945, 947, 9497105 STADSBYGD
Rørvikveien 1091, 1099, 1155, 1157, 1159, 1161, 1201, 1225, 12277125 VANVIKAN

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Rørvikveien

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rørvikveien 14 7105 STADSBYGD 63.5116, 10.0191 17 / 10
Rørvikveien 16 7105 STADSBYGD 63.5117, 10.0188 17 / 10
Rørvikveien 18 7105 STADSBYGD 63.5117, 10.0190 17 / 10
Rørvikveien 38 7105 STADSBYGD 63.5117, 10.0213 17 / 1
Rørvikveien 40 7105 STADSBYGD 63.5120, 10.0208 17 / 8
Rørvikveien 81 7105 STADSBYGD 63.5084, 10.0293 9 / 3
Rørvikveien 110 7105 STADSBYGD 63.5082, 10.0350 9 / 1
Rørvikveien 112 7105 STADSBYGD 63.5080, 10.0354 9 / 1
Rørvikveien 115 7105 STADSBYGD 63.5072, 10.0350 9 / 11
Rørvikveien 117 7105 STADSBYGD 63.5072, 10.0354 9 / 11
Rørvikveien 119 7105 STADSBYGD 63.5073, 10.0356 9 / 11
Rørvikveien 123 7105 STADSBYGD 63.5068, 10.0351 9 / 60
Rørvikveien 127 7105 STADSBYGD 63.5048, 10.0354 9 / 57
Rørvikveien 129 7105 STADSBYGD 63.5044, 10.0367 9 / 13
Rørvikveien 133 7105 STADSBYGD 63.5064, 10.0363 9 / 4
Rørvikveien 135 7105 STADSBYGD 63.5065, 10.0361 9 / 4
Rørvikveien 153 7105 STADSBYGD 63.5068, 10.0416 9 / 32
Rørvikveien 157 7105 STADSBYGD 63.5064, 10.0431 9 / 31
Rørvikveien 163 7105 STADSBYGD 63.5046, 10.0398 9 / 48
Rørvikveien 165 7105 STADSBYGD 63.5020, 10.0429 11 / 8
Rørvikveien 167 7105 STADSBYGD 63.5020, 10.0430 11 / 8
Rørvikveien 172 7105 STADSBYGD 63.5080, 10.0443 9 / 17
Rørvikveien 176 7105 STADSBYGD 63.5079, 10.0463 9 / 17
Rørvikveien 180 7105 STADSBYGD 63.5072, 10.0483 9 / 25
Rørvikveien 200 7105 STADSBYGD 63.5062, 10.0516 9 / 20
Rørvikveien 214 7105 STADSBYGD 63.5066, 10.0586 11 / 1
Rørvikveien 245 7105 STADSBYGD 63.5042, 10.0589 11 / 38
Rørvikveien 249 7105 STADSBYGD 63.5041, 10.0602 11 / 32
Rørvikveien 251 7105 STADSBYGD 63.5037, 10.0597 11 / 34
Rørvikveien 266 7105 STADSBYGD 63.5042, 10.0637 11 / 11
Rørvikveien 268 7105 STADSBYGD 63.5041, 10.0641 11 / 11
Rørvikveien 277 7105 STADSBYGD 63.4984, 10.0481 10 / 5
Rørvikveien 279 7105 STADSBYGD 63.4983, 10.0481 10 / 5
Rørvikveien 302 7105 STADSBYGD 63.5014, 10.0686 10 / 3
Rørvikveien 304 7105 STADSBYGD 63.5014, 10.0693 10 / 3
Rørvikveien 343 7105 STADSBYGD 63.4994, 10.0748 8 / 35
Rørvikveien 345 7105 STADSBYGD 63.4991, 10.0763 6 / 31
Rørvikveien 355 7105 STADSBYGD 63.4990, 10.0785 6 / 3
Rørvikveien 357 7105 STADSBYGD 63.4992, 10.0788 6 / 3
Rørvikveien 366 7105 STADSBYGD 63.4998, 10.0811 8 / 2
Rørvikveien 386 7105 STADSBYGD 63.4990, 10.0844 8 / 25
Rørvikveien 392 7105 STADSBYGD 63.4989, 10.0859 8 / 4
Rørvikveien 394 7105 STADSBYGD 63.4989, 10.0861 8 / 4
Rørvikveien 396 7105 STADSBYGD 63.4990, 10.0866 8 / 4
Rørvikveien 407 7105 STADSBYGD 63.4975, 10.0867 8 / 18
Rørvikveien 420 7105 STADSBYGD 63.4977, 10.0902 8 / 6
Rørvikveien 426 7105 STADSBYGD 63.4977, 10.0922 6 / 27
Rørvikveien 444 7105 STADSBYGD 63.4976, 10.0980 5 / 3
Rørvikveien 448 7105 STADSBYGD 63.4974, 10.0961 5 / 12
Rørvikveien 455 7105 STADSBYGD 63.4966, 10.0983 5 / 2
Rørvikveien 457 7105 STADSBYGD 63.4965, 10.0980 5 / 2
Rørvikveien 459 7105 STADSBYGD 63.4964, 10.0979 5 / 2
Rørvikveien 460 7105 STADSBYGD 63.4970, 10.0982 5 / 6
Rørvikveien 479 7105 STADSBYGD 63.4965, 10.1026 5 / 1
Rørvikveien 496 7105 STADSBYGD 63.4973, 10.1040 5 / 2
Rørvikveien 544 7105 STADSBYGD 63.4990, 10.1136 5 / 5
Rørvikveien 548 7105 STADSBYGD 63.4997, 10.1138 5 / 3
Rørvikveien 586 7105 STADSBYGD 63.5012, 10.1197 5 / 8
Rørvikveien 610 7105 STADSBYGD 63.5019, 10.1242 5 / 7
Rørvikveien 620 7105 STADSBYGD 63.5030, 10.1259 5 / 9
Rørvikveien 640 7105 STADSBYGD 63.5040, 10.1286 5 / 4
Rørvikveien 650 7105 STADSBYGD 63.5045, 10.1297 5 / 10
Rørvikveien 653 7105 STADSBYGD 63.5067, 10.1327 4 / 19
Rørvikveien 688 7105 STADSBYGD 63.5071, 10.1305 4 / 15
Rørvikveien 691 7105 STADSBYGD 63.5083, 10.1336 187 / 1
Rørvikveien 800 7105 STADSBYGD 63.5157, 10.1424 4 / 43
Rørvikveien 826 7105 STADSBYGD 63.5180, 10.1464 3 / 4
Rørvikveien 945 7105 STADSBYGD 63.5249, 10.1626 1 / 17
Rørvikveien 947 7105 STADSBYGD 63.5240, 10.1605 1 / 10
Rørvikveien 949 7105 STADSBYGD 63.5245, 10.1638 1 / 4
Rørvikveien 1091 7125 VANVIKAN 63.5326, 10.1860 316 / 15
Rørvikveien 1099 7125 VANVIKAN 63.5331, 10.1872 316 / 14
Rørvikveien 1155 7125 VANVIKAN 63.5354, 10.1976 316 / 1
Rørvikveien 1157 7125 VANVIKAN 63.5357, 10.1980 316 / 1
Rørvikveien 1159 7125 VANVIKAN 63.5360, 10.1987 316 / 1
Rørvikveien 1161 7125 VANVIKAN 63.5364, 10.1990 316 / 1
Rørvikveien 1201 7125 VANVIKAN 63.5385, 10.2016 316 / 6
Rørvikveien 1225 7125 VANVIKAN 63.5409, 10.2018 316 / 1
Rørvikveien 1227 7125 VANVIKAN 63.5410, 10.2019 316 / 1

Rørvikveien i fleire kommunar

Det er vegar i 9 norske kommunar som heiter Rørvikveien:

KommuneAdresserPostnummer
Rørvikveien 1‑109 1560
Rørvikveien 1‑13 1622
Rørvikveien 43‑863 1870
Rørvikveien 1‑17 3490
Rørvikveien 1‑47 3770
Indre Fosen Rørvikveien 14‑1227 7105, 7125
Rørvikveien  8290
Rørvikveien 1‑11 9307
Rørvikveien 1‑43 9610

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.