Røseggvegen i Steinkjer

Røseggvegen er ein veg i Steinkjer kommune.

Det er 29 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 3 til 416.

Adressene i Røseggvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Røseggvegen 3, 10, 14-15, 30, 80, 89-91, 93, 100, 107, 141, 143, 1457732 STEINKJER
Røseggvegen 199, 249, 251, 253, 259, 270, 307, 309, 350, 369, 408, 410, 412, 4167730 BEITSTAD

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Røseggvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røseggvegen 3 7732 STEINKJER 64.1046, 11.5404 348 / 3
Røseggvegen 10 7732 STEINKJER 64.1046, 11.5393 348 / 4
Røseggvegen 14 7732 STEINKJER 64.1048, 11.5390 348 / 11
Røseggvegen 15 7732 STEINKJER 64.1053, 11.5397 348 / 2
Røseggvegen 30 7732 STEINKJER 64.1064, 11.5378 351 / 6
Røseggvegen 80 7732 STEINKJER 64.1068, 11.5284 350 / 3
Røseggvegen 89 7732 STEINKJER 64.1072, 11.5268 350 / 7
Røseggvegen 90 7732 STEINKJER 64.1067, 11.5269 350 / 9
Røseggvegen 91 7732 STEINKJER 64.1072, 11.5263 350 / 8
Røseggvegen 93 7732 STEINKJER 64.1072, 11.5254 350 / 10
Røseggvegen 100 7732 STEINKJER 64.1064, 11.5255 350 / 12
Røseggvegen 107 7732 STEINKJER 64.1077, 11.5218 350 / 1
Røseggvegen 141 7732 STEINKJER 64.1065, 11.5145 350 / 13
Røseggvegen 143 7732 STEINKJER 64.1059, 11.5134 350 / 2
Røseggvegen 145 7732 STEINKJER 64.1060, 11.5117 350 / 2
Røseggvegen 199 7730 BEITSTAD 64.1041, 11.5069 411 / 2
Røseggvegen 249 7730 BEITSTAD 64.1028, 11.4966 411 / 1
Røseggvegen 251 7730 BEITSTAD 64.1032, 11.4972 411 / 1
Røseggvegen 253 7730 BEITSTAD 64.1205, 11.5085 412 / 1
Røseggvegen 259 7730 BEITSTAD 64.1024, 11.4948 412 / 2
Røseggvegen 270 7730 BEITSTAD 64.1014, 11.4928 412 / 3
Røseggvegen 307 7730 BEITSTAD 64.0992, 11.4880 413 / 3
Røseggvegen 309 7730 BEITSTAD 64.0989, 11.4871 413 / 3
Røseggvegen 350 7730 BEITSTAD 64.0979, 11.4811 413 / 10
Røseggvegen 369 7730 BEITSTAD 64.0974, 11.4769 413 / 13
Røseggvegen 408 7730 BEITSTAD 64.0935, 11.4828 414 / 1
Røseggvegen 410 7730 BEITSTAD 64.0934, 11.4825 414 / 1
Røseggvegen 412 7730 BEITSTAD 64.0925, 11.4825 414 / 2
Røseggvegen 416 7730 BEITSTAD 64.0938, 11.4717 413 / 1

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.