Røykenviklinna i Gran

Røykenviklinna er ein veg i Gran kommune.

Det er 83 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 920.

Adressene i Røykenviklinna høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Røykenviklinna 1, 3, 5-7, 10, 12, 162770 JAREN
Røykenviklinna 381, 383, 385, 389, 391, 395, 409, 411-412, 417, 419, 421, 423, 425, 451, 453, 455, 457, 460, 462, 510, 512, 514, 516, 518-519, 521, 530, 532, 534, 541, 545, 570-571, 580, 582, 596, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 638, 654, 680, 780, 782, 784, 786, 790, 842, 844, 846, 848, 850, 854, 885, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 907, 909, 912-917, 9202760 BRANDBU

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Røykenviklinna

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røykenviklinna 1 2770 JAREN 60.4009, 10.5472 155 / 29
Røykenviklinna 3 2770 JAREN 60.4010, 10.5478 155 / 64
Røykenviklinna 5 2770 JAREN 60.4014, 10.5480 155 / 62
Røykenviklinna 6 2770 JAREN 60.4006, 10.5462 155 / 19
Røykenviklinna 7 2770 JAREN 60.4011, 10.5460 155 / 50
Røykenviklinna 10 2770 JAREN 60.4030, 10.5401 153 / 70
Røykenviklinna 12 2770 JAREN 60.4035, 10.5399 153 / 66
Røykenviklinna 16 2770 JAREN 60.4038, 10.5378 99 / 8
Røykenviklinna 381 2760 BRANDBU 60.4276, 10.4816 63 / 5
Røykenviklinna 383 2760 BRANDBU 60.4279, 10.4835 63 / 3
Røykenviklinna 385 2760 BRANDBU 60.4293, 10.4816 63 / 8
Røykenviklinna 389 2760 BRANDBU 60.4318, 10.4814 62 / 1
Røykenviklinna 391 2760 BRANDBU 60.4315, 10.4805 62 / 1
Røykenviklinna 395 2760 BRANDBU 60.4292, 10.4806 62 / 3
Røykenviklinna 409 2760 BRANDBU 60.4282, 10.4763 61 / 4
Røykenviklinna 411 2760 BRANDBU 60.4283, 10.4760 61 / 4
Røykenviklinna 412 2760 BRANDBU 60.4283, 10.4749 61 / 32
Røykenviklinna 417 2760 BRANDBU 60.4288, 10.4751 61 / 15
Røykenviklinna 419 2760 BRANDBU 60.4293, 10.4752 61 / 2
Røykenviklinna 421 2760 BRANDBU 60.4292, 10.4755 61 / 2
Røykenviklinna 423 2760 BRANDBU 60.4293, 10.4748 61 / 1
Røykenviklinna 425 2760 BRANDBU 60.4294, 10.4739 61 / 1
Røykenviklinna 451 2760 BRANDBU 60.4320, 10.4701 61 / 59
Røykenviklinna 453 2760 BRANDBU 60.4322, 10.4702 61 / 54
Røykenviklinna 455 2760 BRANDBU 60.4320, 10.4691 61 / 45
Røykenviklinna 457 2760 BRANDBU 60.4316, 10.4690 61 / 8
Røykenviklinna 460 2760 BRANDBU 60.4306, 10.4689 61 / 31
Røykenviklinna 462 2760 BRANDBU 60.4307, 10.4685 61 / 31
Røykenviklinna 510 2760 BRANDBU 60.4362, 10.4692 61 / 17
Røykenviklinna 512 2760 BRANDBU 60.4359, 10.4693 61 / 16
Røykenviklinna 514 2760 BRANDBU 60.4358, 10.4698 61 / 18
Røykenviklinna 516 2760 BRANDBU 60.4357, 10.4702 61 / 19
Røykenviklinna 518 2760 BRANDBU 60.4356, 10.4708 61 / 20
Røykenviklinna 519 2760 BRANDBU 60.4345, 10.4712 61 / 38
Røykenviklinna 521 2760 BRANDBU 60.4347, 10.4714 61 / 38
Røykenviklinna 530 2760 BRANDBU 60.4361, 10.4716 61 / 22
Røykenviklinna 532 2760 BRANDBU 60.4360, 10.4708 61 / 21
Røykenviklinna 534 2760 BRANDBU 60.4364, 10.4704 61 / 39
Røykenviklinna 541 2760 BRANDBU 60.4385, 10.4734 55 / 6
Røykenviklinna 545 2760 BRANDBU 60.4392, 10.4720 55 / 31
Røykenviklinna 570 2760 BRANDBU 60.4404, 10.4721 55 / 9
Røykenviklinna 571 2760 BRANDBU 60.4400, 10.4725 55 / 11
Røykenviklinna 580 2760 BRANDBU 60.4410, 10.4724 54 / 4
Røykenviklinna 582 2760 BRANDBU 60.4415, 10.4726 54 / 5
Røykenviklinna 596 2760 BRANDBU 60.4427, 10.4724 54 / 10
Røykenviklinna 611 2760 BRANDBU 60.4424, 10.4807 54 / 1
Røykenviklinna 613 2760 BRANDBU 60.4422, 10.4811 54 / 1
Røykenviklinna 615 2760 BRANDBU 60.4428, 10.4814 54 / 1
Røykenviklinna 617 2760 BRANDBU 60.4430, 10.4810 54 / 1
Røykenviklinna 619 2760 BRANDBU 60.4462, 10.4784 53 / 1
Røykenviklinna 621 2760 BRANDBU 60.4464, 10.4776 53 / 1
Røykenviklinna 638 2760 BRANDBU 60.4467, 10.4727 53 / 21
Røykenviklinna 654 2760 BRANDBU 60.4479, 10.4732 53 / 7
Røykenviklinna 680 2760 BRANDBU 60.4501, 10.4729 32 / 30
Røykenviklinna 780 2760 BRANDBU 60.4565, 10.4685 32 / 14
Røykenviklinna 782 2760 BRANDBU 60.4562, 10.4677 32 / 55
Røykenviklinna 784 2760 BRANDBU 60.4570, 10.4679 32 / 18
Røykenviklinna 786 2760 BRANDBU 60.4572, 10.4680 32 / 21
Røykenviklinna 790 2760 BRANDBU 60.4585, 10.4688 32 / 15
Røykenviklinna 842 2760 BRANDBU 60.4626, 10.4707 32 / 27
Røykenviklinna 844 2760 BRANDBU 60.4611, 10.4686 32 / 6
Røykenviklinna 846 2760 BRANDBU 60.4619, 10.4678 32 / 3
Røykenviklinna 848 2760 BRANDBU 60.4620, 10.4674 32 / 3
Røykenviklinna 850 2760 BRANDBU 60.4643, 10.4606 32 / 37
Røykenviklinna 854 2760 BRANDBU 60.4625, 10.4698 32 / 45
Røykenviklinna 885 2760 BRANDBU 60.4663, 10.4701 34 / 10
Røykenviklinna 889 2760 BRANDBU 60.4657, 10.4707 33 / 9
Røykenviklinna 891 2760 BRANDBU 60.4653, 10.4705 33 / 18
Røykenviklinna 893 2760 BRANDBU 60.4649, 10.4706 33 / 23
Røykenviklinna 895 2760 BRANDBU 60.4647, 10.4708 33 / 43
Røykenviklinna 897 2760 BRANDBU 60.4645, 10.4705 33 / 42
Røykenviklinna 899 2760 BRANDBU 60.4645, 10.4709 33 / 6
Røykenviklinna 901 2760 BRANDBU 60.4651, 10.4722 33 / 22
Røykenviklinna 903 2760 BRANDBU 60.4644, 10.4724 33 / 19
Røykenviklinna 907 2760 BRANDBU 60.4666, 10.4717 34 / 26
Røykenviklinna 909 2760 BRANDBU 60.4661, 10.4716 34 / 25
Røykenviklinna 912 2760 BRANDBU 60.4662, 10.4695 31 / 3
Røykenviklinna 913 2760 BRANDBU 60.4668, 10.4697 31 / 7
Røykenviklinna 914 2760 BRANDBU 60.4653, 10.4650 31 / 13
Røykenviklinna 915 2760 BRANDBU 60.4684, 10.4719 31 / 9
Røykenviklinna 916 2760 BRANDBU 60.4656, 10.4642 31 / 12
Røykenviklinna 917 2760 BRANDBU 60.4680, 10.4681 31 / 16
Røykenviklinna 920 2760 BRANDBU 60.4674, 10.4674 31 / 1

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.