Refsnesalleen i Moss

Refsnesalleen er ein veg i Moss kommune.

Det er 160 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 98.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

1518 MOSS

Adresser i Refsnesalleen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Refsnesalleen 1 1518 MOSS 59.4357, 10.6248 1 / 1987
Refsnesalleen 1A 1518 MOSS 59.4360, 10.6241 1 / 1988
Refsnesalleen 1B 1518 MOSS 59.4361, 10.6240 1 / 1989
Refsnesalleen 2 1518 MOSS 59.4359, 10.6233 1 / 1990
Refsnesalleen 4 1518 MOSS 59.4363, 10.6228 1 / 3448
Refsnesalleen 4C 1518 MOSS 59.4366, 10.6227 1 / 3456
Refsnesalleen 6 1518 MOSS 59.4364, 10.6227 1 / 3449
Refsnesalleen 7 1518 MOSS 59.4367, 10.6231 1 / 1994
Refsnesalleen 7B 1518 MOSS 59.4368, 10.6235 1 / 3439
Refsnesalleen 8 1518 MOSS 59.4366, 10.6226 1 / 3450
Refsnesalleen 9 1518 MOSS 59.4369, 10.6229 1 / 1995
Refsnesalleen 9B 1518 MOSS 59.4370, 10.6232 1 / 3447
Refsnesalleen 10 1518 MOSS 59.4366, 10.6223 1 / 3451
Refsnesalleen 11A 1518 MOSS 59.4381, 10.6217 1 / 3844
Refsnesalleen 11B 1518 MOSS 59.4383, 10.6217 1 / 1996
Refsnesalleen 12 1518 MOSS 59.4367, 10.6223 1 / 3452
Refsnesalleen 13 1518 MOSS 59.4387, 10.6214 1 / 1997
Refsnesalleen 14 1518 MOSS 59.4368, 10.6223 1 / 3453
Refsnesalleen 15 1518 MOSS 59.4390, 10.6211 1 / 1998
Refsnesalleen 16 1518 MOSS 59.4369, 10.6221 1 / 3454
Refsnesalleen 18 1518 MOSS 59.4372, 10.6219 1 / 1999
Refsnesalleen 19A 1518 MOSS 59.4393, 10.6216 1 / 2000
Refsnesalleen 19B 1518 MOSS 59.4394, 10.6216 1 / 2000
Refsnesalleen 19C 1518 MOSS 59.4396, 10.6215 1 / 2000
Refsnesalleen 19D 1518 MOSS 59.4397, 10.6215 1 / 2000
Refsnesalleen 19E 1518 MOSS 59.4398, 10.6215 1 / 2000
Refsnesalleen 20 1518 MOSS 59.4374, 10.6218 1 / 2001
Refsnesalleen 21A 1518 MOSS 59.4401, 10.6214 1 / 2002
Refsnesalleen 21B 1518 MOSS 59.4402, 10.6214 1 / 2002
Refsnesalleen 21C 1518 MOSS 59.4403, 10.6214 1 / 2002
Refsnesalleen 21D 1518 MOSS 59.4404, 10.6214 1 / 2002
Refsnesalleen 21E 1518 MOSS 59.4405, 10.6213 1 / 2002
Refsnesalleen 22 1518 MOSS 59.4377, 10.6215 1 / 2003
Refsnesalleen 23A 1518 MOSS 59.4408, 10.6213 1 / 2002
Refsnesalleen 23B 1518 MOSS 59.4409, 10.6213 1 / 2002
Refsnesalleen 23C 1518 MOSS 59.4410, 10.6213 1 / 2002
Refsnesalleen 23D 1518 MOSS 59.4411, 10.6213 1 / 2002
Refsnesalleen 23E 1518 MOSS 59.4413, 10.6213 1 / 2002
Refsnesalleen 24 1518 MOSS 59.4380, 10.6212 1 / 2004
Refsnesalleen 28 1518 MOSS 59.4384, 10.6209 1 / 2005
Refsnesalleen 30 1518 MOSS 59.4385, 10.6208 1 / 2006
Refsnesalleen 31A 1518 MOSS 59.4430, 10.6197 1 / 2019
Refsnesalleen 31B 1518 MOSS 59.4431, 10.6197 1 / 2019
Refsnesalleen 31C 1518 MOSS 59.4431, 10.6196 1 / 2019
Refsnesalleen 32 1518 MOSS 59.4389, 10.6202 1 / 2007
Refsnesalleen 33A 1518 MOSS 59.4426, 10.6200 1 / 2019
Refsnesalleen 33B 1518 MOSS 59.4427, 10.6200 1 / 2019
Refsnesalleen 33C 1518 MOSS 59.4427, 10.6199 1 / 2019
Refsnesalleen 33D 1518 MOSS 59.4428, 10.6199 1 / 2019
Refsnesalleen 34 1518 MOSS 59.4392, 10.6201 1 / 2008
Refsnesalleen 35A 1518 MOSS 59.4430, 10.6198 1 / 2019
Refsnesalleen 35B 1518 MOSS 59.4431, 10.6197 1 / 2019
Refsnesalleen 35C 1518 MOSS 59.4431, 10.6197 1 / 2019
Refsnesalleen 36 1518 MOSS 59.4398, 10.6194 1 / 2009
Refsnesalleen 37A 1518 MOSS 59.4427, 10.6200 1 / 2019
Refsnesalleen 37B 1518 MOSS 59.4427, 10.6200 1 / 2019
Refsnesalleen 37C 1518 MOSS 59.4427, 10.6200 1 / 2019
Refsnesalleen 37D 1518 MOSS 59.4428, 10.6199 1 / 2019
Refsnesalleen 38 1518 MOSS 59.4405, 10.6193 1 / 2010
Refsnesalleen 39A 1518 MOSS 59.4430, 10.6198 1 / 2019
Refsnesalleen 39B 1518 MOSS 59.4431, 10.6197 1 / 2019
Refsnesalleen 39C 1518 MOSS 59.4431, 10.6197 1 / 2019
Refsnesalleen 41A 1518 MOSS 59.4427, 10.6201 1 / 2019
Refsnesalleen 41B 1518 MOSS 59.4427, 10.6200 1 / 2019
Refsnesalleen 41C 1518 MOSS 59.4428, 10.6200 1 / 2019
Refsnesalleen 41D 1518 MOSS 59.4428, 10.6199 1 / 2019
Refsnesalleen 43A 1518 MOSS 59.4431, 10.6198 1 / 2019
Refsnesalleen 43B 1518 MOSS 59.4431, 10.6197 1 / 2019
Refsnesalleen 44 1518 MOSS 59.4420, 10.6198 1 / 2013
Refsnesalleen 45A 1518 MOSS 59.4427, 10.6201 1 / 2019
Refsnesalleen 45B 1518 MOSS 59.4427, 10.6200 1 / 2019
Refsnesalleen 45C 1518 MOSS 59.4428, 10.6200 1 / 2019
Refsnesalleen 46 1518 MOSS 59.4423, 10.6189 1 / 2014
Refsnesalleen 47A 1518 MOSS 59.4431, 10.6198 1 / 2019
Refsnesalleen 47B 1518 MOSS 59.4431, 10.6198 1 / 2019
Refsnesalleen 66 1518 MOSS 59.4427, 10.6190 1 / 2015
Refsnesalleen 70 1518 MOSS 59.4439, 10.6184 1 / 3720
Refsnesalleen 72 1518 MOSS 59.4442, 10.6181 1 / 2017
Refsnesalleen 73 1518 MOSS 59.4423, 10.6204 1 / 2018
Refsnesalleen 75 1518 MOSS 59.4428, 10.6197 1 / 2019
Refsnesalleen 77A 1518 MOSS 59.4434, 10.6196 1 / 2020
Refsnesalleen 77B 1518 MOSS 59.4435, 10.6196 1 / 2020
Refsnesalleen 77C 1518 MOSS 59.4436, 10.6195 1 / 2020
Refsnesalleen 77D 1518 MOSS 59.4438, 10.6195 1 / 2020
Refsnesalleen 79A 1518 MOSS 59.4441, 10.6192 1 / 2021
Refsnesalleen 79B 1518 MOSS 59.4442, 10.6191 1 / 2021
Refsnesalleen 79C 1518 MOSS 59.4443, 10.6191 1 / 2021
Refsnesalleen 79D 1518 MOSS 59.4444, 10.6190 1 / 2021
Refsnesalleen 81A 1518 MOSS 59.4447, 10.6187 1 / 2023
Refsnesalleen 81B 1518 MOSS 59.4448, 10.6186 1 / 2023
Refsnesalleen 81C 1518 MOSS 59.4450, 10.6186 1 / 2023
Refsnesalleen 81D 1518 MOSS 59.4450, 10.6185 1 / 2023
Refsnesalleen 82A 1518 MOSS 59.4451, 10.6173 1 / 2022
Refsnesalleen 82B 1518 MOSS 59.4451, 10.6173 1 / 2022
Refsnesalleen 82C 1518 MOSS 59.4452, 10.6174 1 / 2022
Refsnesalleen 82D 1518 MOSS 59.4452, 10.6174 1 / 2022
Refsnesalleen 82E 1518 MOSS 59.4453, 10.6174 1 / 2022
Refsnesalleen 82F 1518 MOSS 59.4453, 10.6174 1 / 2022
Refsnesalleen 83A 1518 MOSS 59.4453, 10.6184 1 / 2024
Refsnesalleen 83B 1518 MOSS 59.4455, 10.6184 1 / 2024
Refsnesalleen 83C 1518 MOSS 59.4456, 10.6183 1 / 2024
Refsnesalleen 83D 1518 MOSS 59.4457, 10.6183 1 / 2024
Refsnesalleen 84 1518 MOSS 59.4455, 10.6171 1 / 2022
Refsnesalleen 84A 1518 MOSS 59.4454, 10.6171 1 / 2022
Refsnesalleen 84B 1518 MOSS 59.4455, 10.6171 1 / 2022
Refsnesalleen 84C 1518 MOSS 59.4455, 10.6171 1 / 2022
Refsnesalleen 84D 1518 MOSS 59.4455, 10.6171 1 / 2022
Refsnesalleen 84E 1518 MOSS 59.4456, 10.6171 1 / 2022
Refsnesalleen 84F 1518 MOSS 59.4456, 10.6171 1 / 2022
Refsnesalleen 85A 1518 MOSS 59.4460, 10.6181 1 / 2025
Refsnesalleen 85B 1518 MOSS 59.4461, 10.6181 1 / 2025
Refsnesalleen 85C 1518 MOSS 59.4462, 10.6180 1 / 2025
Refsnesalleen 85D 1518 MOSS 59.4463, 10.6180 1 / 2025
Refsnesalleen 86 1518 MOSS 59.4459, 10.6170 1 / 2022
Refsnesalleen 86A 1518 MOSS 59.4459, 10.6170 1 / 2022
Refsnesalleen 86B 1518 MOSS 59.4459, 10.6170 1 / 2022
Refsnesalleen 86C 1518 MOSS 59.4459, 10.6170 1 / 2022
Refsnesalleen 86D 1518 MOSS 59.4459, 10.6170 1 / 2022
Refsnesalleen 86E 1518 MOSS 59.4459, 10.6170 1 / 2022
Refsnesalleen 86F 1518 MOSS 59.4459, 10.6170 1 / 2022
Refsnesalleen 87A 1518 MOSS 59.4468, 10.6179 1 / 2026
Refsnesalleen 87B 1518 MOSS 59.4468, 10.6179 1 / 2026
Refsnesalleen 87C 1518 MOSS 59.4468, 10.6179 1 / 2026
Refsnesalleen 87D 1518 MOSS 59.4468, 10.6179 1 / 2026
Refsnesalleen 89A 1518 MOSS 59.4476, 10.6175 1 / 2028
Refsnesalleen 89B 1518 MOSS 59.4476, 10.6175 1 / 2028
Refsnesalleen 89C 1518 MOSS 59.4476, 10.6175 1 / 2028
Refsnesalleen 89D 1518 MOSS 59.4475, 10.6175 1 / 2028
Refsnesalleen 90A 1518 MOSS 59.4463, 10.6167 1 / 2027
Refsnesalleen 90B 1518 MOSS 59.4464, 10.6168 1 / 2027
Refsnesalleen 90C 1518 MOSS 59.4464, 10.6168 1 / 2027
Refsnesalleen 90D 1518 MOSS 59.4465, 10.6168 1 / 2027
Refsnesalleen 90E 1518 MOSS 59.4465, 10.6168 1 / 2027
Refsnesalleen 90F 1518 MOSS 59.4466, 10.6168 1 / 2027
Refsnesalleen 92A 1518 MOSS 59.4467, 10.6165 1 / 2027
Refsnesalleen 92B 1518 MOSS 59.4468, 10.6166 1 / 2027
Refsnesalleen 92C 1518 MOSS 59.4468, 10.6166 1 / 2027
Refsnesalleen 92D 1518 MOSS 59.4469, 10.6166 1 / 2027
Refsnesalleen 92E 1518 MOSS 59.4469, 10.6166 1 / 2027
Refsnesalleen 92F 1518 MOSS 59.4470, 10.6166 1 / 2027
Refsnesalleen 94 1518 MOSS 59.4471, 10.6162 1 / 2027
Refsnesalleen 94A 1518 MOSS 59.4470, 10.6162 1 / 2027
Refsnesalleen 94B 1518 MOSS 59.4471, 10.6163 1 / 2027
Refsnesalleen 94C 1518 MOSS 59.4471, 10.6163 1 / 2027
Refsnesalleen 94D 1518 MOSS 59.4472, 10.6163 1 / 2027
Refsnesalleen 94E 1518 MOSS 59.4472, 10.6164 1 / 2027
Refsnesalleen 94F 1518 MOSS 59.4473, 10.6164 1 / 2027
Refsnesalleen 96A 1518 MOSS 59.4473, 10.6159 1 / 2027
Refsnesalleen 96B 1518 MOSS 59.4474, 10.6160 1 / 2027
Refsnesalleen 96C 1518 MOSS 59.4474, 10.6160 1 / 2027
Refsnesalleen 96D 1518 MOSS 59.4475, 10.6161 1 / 2027
Refsnesalleen 96E 1518 MOSS 59.4475, 10.6161 1 / 2027
Refsnesalleen 96F 1518 MOSS 59.4476, 10.6161 1 / 2027
Refsnesalleen 98 1518 MOSS 59.4477, 10.6156 1 / 2027
Refsnesalleen 98A 1518 MOSS 59.4477, 10.6156 1 / 2027
Refsnesalleen 98B 1518 MOSS 59.4477, 10.6156 1 / 2027
Refsnesalleen 98C 1518 MOSS 59.4477, 10.6156 1 / 2027
Refsnesalleen 98D 1518 MOSS 59.4477, 10.6156 1 / 2027
Refsnesalleen 98E 1518 MOSS 59.4477, 10.6156 1 / 2027
Refsnesalleen 98F 1518 MOSS 59.4479, 10.6158 1 / 2027

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.