Reppavegen i Voss

Reppavegen er ein veg i Voss kommune.

Det er 86 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 18 til 748.

Adressene i Reppavegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Reppavegen 18, 22, 28, 41-42, 49, 51, 81-84, 90, 96, 100, 108, 134, 136, 151, 155, 184, 199, 206, 218, 222, 253, 255, 259, 279, 301, 311, 353, 416, 422, 424, 426, 435, 473, 483, 492-495, 498, 504, 508, 511, 515-518, 520, 549, 553, 555, 584, 601, 604, 606, 610, 614, 616, 618, 625, 635, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 7135710 SKULESTADMO
Reppavegen 715, 719, 721, 723, 743-744, 746, 7485706 VOSS

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Reppavegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Reppavegen 18 5710 SKULESTADMO 60.7241, 6.4976 76 / 1
Reppavegen 22 5710 SKULESTADMO 60.7236, 6.4976 76 / 1
Reppavegen 28 5710 SKULESTADMO 60.7255, 6.4992 75 / 8
Reppavegen 41 5710 SKULESTADMO 60.7201, 6.4958 75 / 4
Reppavegen 42 5710 SKULESTADMO 60.7214, 6.5019 75 / 1
Reppavegen 49 5710 SKULESTADMO 60.7187, 6.4927 76 / 5
Reppavegen 51 5710 SKULESTADMO 60.7189, 6.4933 76 / 2
Reppavegen 81 5710 SKULESTADMO 60.7161, 6.4978 75 / 3
Reppavegen 82 5710 SKULESTADMO 60.7168, 6.5019 77 / 3
Reppavegen 83 5710 SKULESTADMO 60.7162, 6.4981 75 / 3
Reppavegen 84 5710 SKULESTADMO 60.7171, 6.5020 77 / 3
Reppavegen 90 5710 SKULESTADMO 60.7142, 6.5016 77 / 2
Reppavegen 96 5710 SKULESTADMO 60.7156, 6.5014 77 / 1
Reppavegen 100 5710 SKULESTADMO 60.7155, 6.5004 77 / 4
Reppavegen 108 5710 SKULESTADMO 60.7148, 6.5007 77 / 8
Reppavegen 134 5710 SKULESTADMO 60.7125, 6.5016 77 / 7
Reppavegen 136 5710 SKULESTADMO 60.7123, 6.5018 77 / 6
Reppavegen 151 5710 SKULESTADMO 60.7109, 6.5018 78 / 1
Reppavegen 155 5710 SKULESTADMO 60.7102, 6.5014 78 / 1
Reppavegen 184 5710 SKULESTADMO 60.7083, 6.5035 78 / 2
Reppavegen 199 5710 SKULESTADMO 60.7065, 6.5012 78 / 3
Reppavegen 206 5710 SKULESTADMO 60.7062, 6.5014 78 / 6
Reppavegen 218 5710 SKULESTADMO 60.7046, 6.5006 78 / 4
Reppavegen 222 5710 SKULESTADMO 60.7048, 6.4992 79 / 6
Reppavegen 253 5710 SKULESTADMO 60.7072, 6.4901 79 / 2
Reppavegen 255 5710 SKULESTADMO 60.7068, 6.4909 79 / 2
Reppavegen 259 5710 SKULESTADMO 60.7052, 6.4916 79 / 1
Reppavegen 279 5710 SKULESTADMO 60.7058, 6.4843 79 / 2
Reppavegen 301 5710 SKULESTADMO 60.7017, 6.4861 80 / 11
Reppavegen 311 5710 SKULESTADMO 60.7006, 6.4868 80 / 4
Reppavegen 353 5710 SKULESTADMO 60.6978, 6.4907 80 / 1
Reppavegen 416 5710 SKULESTADMO 60.6976, 6.4967 80 / 6
Reppavegen 422 5710 SKULESTADMO 60.6979, 6.4980 80 / 5
Reppavegen 424 5710 SKULESTADMO 60.6980, 6.4972 80 / 5
Reppavegen 426 5710 SKULESTADMO 60.6974, 6.4971 80 / 7
Reppavegen 435 5710 SKULESTADMO 60.6953, 6.4957 81 / 3
Reppavegen 473 5710 SKULESTADMO 60.6924, 6.4945 81 / 3
Reppavegen 483 5710 SKULESTADMO 60.6913, 6.4959 81 / 17
Reppavegen 492 5710 SKULESTADMO 60.6908, 6.4970 81 / 7
Reppavegen 493 5710 SKULESTADMO 60.6914, 6.4940 81 / 12
Reppavegen 494 5710 SKULESTADMO 60.6914, 6.4969 81 / 7
Reppavegen 495 5710 SKULESTADMO 60.6910, 6.4938 81 / 11
Reppavegen 498 5710 SKULESTADMO 60.6905, 6.4973 81 / 21
Reppavegen 504 5710 SKULESTADMO 60.6900, 6.4980 81 / 1
Reppavegen 508 5710 SKULESTADMO 60.6897, 6.4977 81 / 1
Reppavegen 511 5710 SKULESTADMO 60.6887, 6.4968 81 / 4
Reppavegen 515 5710 SKULESTADMO 60.6886, 6.4953 81 / 8
Reppavegen 516 5710 SKULESTADMO 60.6882, 6.4979 81 / 19
Reppavegen 517 5710 SKULESTADMO 60.6884, 6.4960 81 / 4
Reppavegen 518 5710 SKULESTADMO 60.6880, 6.4978 81 / 18
Reppavegen 520 5710 SKULESTADMO 60.6879, 6.4972 81 / 9
Reppavegen 549 5710 SKULESTADMO 60.6845, 6.4955 82 / 21
Reppavegen 553 5710 SKULESTADMO 60.6840, 6.4952 82 / 9
Reppavegen 555 5710 SKULESTADMO 60.6837, 6.4957 82 / 8
Reppavegen 584 5710 SKULESTADMO 60.6863, 6.4971 82 / 6
Reppavegen 601 5710 SKULESTADMO 60.6816, 6.4982 82 / 18
Reppavegen 604 5710 SKULESTADMO 60.6816, 6.4991 82 / 3
Reppavegen 606 5710 SKULESTADMO 60.6813, 6.4996 82 / 24
Reppavegen 610 5710 SKULESTADMO 60.6808, 6.4992 82 / 20
Reppavegen 614 5710 SKULESTADMO 60.6804, 6.4996 82 / 10
Reppavegen 616 5710 SKULESTADMO 60.6808, 6.5000 82 / 13
Reppavegen 618 5710 SKULESTADMO 60.6812, 6.4999 82 / 19
Reppavegen 625 5710 SKULESTADMO 60.6787, 6.4993 84 / 18
Reppavegen 635 5710 SKULESTADMO 60.6774, 6.4989 84 / 4
Reppavegen 691 5710 SKULESTADMO 60.6749, 6.4995 105 / 33
Reppavegen 693 5710 SKULESTADMO 60.6746, 6.4995 105 / 32
Reppavegen 695 5710 SKULESTADMO 60.6743, 6.4996 105 / 31
Reppavegen 697A 5710 SKULESTADMO 60.6741, 6.4998 105 / 30
Reppavegen 697B 5710 SKULESTADMO 60.6740, 6.4999 105 / 30
Reppavegen 699 5710 SKULESTADMO 60.6738, 6.5001 105 / 29
Reppavegen 701 5710 SKULESTADMO 60.6735, 6.5000 105 / 28
Reppavegen 703 5710 SKULESTADMO 60.6732, 6.5001 105 / 27
Reppavegen 705 5710 SKULESTADMO 60.6730, 6.4999 105 / 26
Reppavegen 707 5710 SKULESTADMO 60.6727, 6.4999 105 / 25
Reppavegen 709 5710 SKULESTADMO 60.6725, 6.4998 105 / 24
Reppavegen 711A 5710 SKULESTADMO 60.6723, 6.4999 105 / 23
Reppavegen 711B 5710 SKULESTADMO 60.6722, 6.4999 105 / 23
Reppavegen 713 5710 SKULESTADMO 60.6719, 6.4998 105 / 22
Reppavegen 715 5706 VOSS 60.6716, 6.4999 105 / 21
Reppavegen 719 5706 VOSS 60.6710, 6.4995 105 / 19
Reppavegen 721 5706 VOSS 60.6708, 6.5001 105 / 18
Reppavegen 723 5706 VOSS 60.6707, 6.4991 105 / 10
Reppavegen 743 5706 VOSS 60.6697, 6.4995 103 / 3
Reppavegen 744 5706 VOSS 60.6707, 6.5037 104 / 22
Reppavegen 746 5706 VOSS 60.6708, 6.5049 104 / 31
Reppavegen 748 5706 VOSS 60.6710, 6.5050 104 / 95

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.