Rollagsvegen i Rollag

Rollagsvegen er ein veg i Rollag kommune.

Det er 48 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 50 til 889.

Adressene i Rollagsvegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Rollagsvegen 50-51, 53, 55, 59, 61, 116, 118, 131, 147, 151, 192, 194, 215, 231, 242, 266, 268, 311, 313, 315, 354, 356, 366, 381, 445, 453, 455, 457, 472, 504, 506, 532, 536, 558, 562, 570, 580, 582, 584, 587, 640, 706, 731, 735, 7373626 ROLLAG
Rollagsvegen 859, 8893628 VEGGLI

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Rollagsvegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rollagsvegen 50 3626 ROLLAG 59.9799, 9.2920 75 / 18
Rollagsvegen 51 3626 ROLLAG 59.9817, 9.2897 75 / 25
Rollagsvegen 53 3626 ROLLAG 59.9823, 9.2899 75 / 1
Rollagsvegen 55 3626 ROLLAG 59.9825, 9.2901 75 / 1
Rollagsvegen 59 3626 ROLLAG 59.9826, 9.2913 75 / 1
Rollagsvegen 61 3626 ROLLAG 59.9821, 9.2908 75 / 21
Rollagsvegen 116 3626 ROLLAG 59.9866, 9.2918 48 / 3
Rollagsvegen 118 3626 ROLLAG 59.9867, 9.2911 48 / 3
Rollagsvegen 131 3626 ROLLAG 59.9856, 9.2849 48 / 57
Rollagsvegen 147 3626 ROLLAG 59.9878, 9.2870 48 / 1
Rollagsvegen 151 3626 ROLLAG 59.9881, 9.2870 48 / 1
Rollagsvegen 192 3626 ROLLAG 59.9919, 9.2865 48 / 2
Rollagsvegen 194 3626 ROLLAG 59.9920, 9.2862 48 / 2
Rollagsvegen 215 3626 ROLLAG 59.9931, 9.2826 47 / 4
Rollagsvegen 231 3626 ROLLAG 59.9947, 9.2811 47 / 4
Rollagsvegen 242 3626 ROLLAG 59.9969, 9.2836 47 / 10
Rollagsvegen 266 3626 ROLLAG 59.9979, 9.2816 47 / 3
Rollagsvegen 268 3626 ROLLAG 59.9981, 9.2820 47 / 3
Rollagsvegen 311 3626 ROLLAG 60.0014, 9.2771 47 / 1
Rollagsvegen 313 3626 ROLLAG 60.0011, 9.2764 47 / 1
Rollagsvegen 315 3626 ROLLAG 60.0018, 9.2771 47 / 1
Rollagsvegen 354 3626 ROLLAG 60.0053, 9.2794 47 / 11
Rollagsvegen 356 3626 ROLLAG 60.0056, 9.2796 47 / 12
Rollagsvegen 366 3626 ROLLAG 60.0055, 9.2734 47 / 1
Rollagsvegen 381 3626 ROLLAG 60.0079, 9.2806 45 / 14
Rollagsvegen 445 3626 ROLLAG 60.0121, 9.2824 45 / 3
Rollagsvegen 453 3626 ROLLAG 60.0128, 9.2821 45 / 1
Rollagsvegen 455 3626 ROLLAG 60.0129, 9.2815 45 / 1
Rollagsvegen 457 3626 ROLLAG 60.0132, 9.2812 45 / 1
Rollagsvegen 472 3626 ROLLAG 60.0147, 9.2829 45 / 15
Rollagsvegen 504 3626 ROLLAG 60.0160, 9.2844 45 / 2
Rollagsvegen 506 3626 ROLLAG 60.0163, 9.2843 45 / 2
Rollagsvegen 532 3626 ROLLAG 60.0192, 9.2805 44 / 1
Rollagsvegen 536 3626 ROLLAG 60.0195, 9.2800 44 / 25
Rollagsvegen 558 3626 ROLLAG 60.0211, 9.2780 44 / 1
Rollagsvegen 562 3626 ROLLAG 60.0217, 9.2790 44 / 1
Rollagsvegen 570 3626 ROLLAG 60.0216, 9.2741 44 / 1
Rollagsvegen 580 3626 ROLLAG 60.0224, 9.2750 44 / 28
Rollagsvegen 582 3626 ROLLAG 60.0229, 9.2754 44 / 30
Rollagsvegen 584 3626 ROLLAG 60.0231, 9.2758 44 / 27
Rollagsvegen 587 3626 ROLLAG 60.0211, 9.2732 44 / 1
Rollagsvegen 640 3626 ROLLAG 60.0188, 9.2643 44 / 13
Rollagsvegen 706 3626 ROLLAG 60.0181, 9.2538 44 / 17
Rollagsvegen 731 3626 ROLLAG 60.0169, 9.2557 44 / 3
Rollagsvegen 735 3626 ROLLAG 60.0171, 9.2512 44 / 3
Rollagsvegen 737 3626 ROLLAG 60.0179, 9.2491 44 / 3
Rollagsvegen 859 3628 VEGGLI 60.0278, 9.2382 41 / 1
Rollagsvegen 889 3628 VEGGLI 60.0293, 9.2365 41 / 20

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.