Ryfylkevegen i Strand

Ryfylkevegen er ein veg i Strand kommune.

Det er 277 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 329 til 3049.

Adressene i Ryfylkevegen høyrer til to ulike postnummer:

HusnummerHar postnr.
Ryfylkevegen 329, 331, 335, 337, 339, 343, 345, 347, 349, 440, 622, 779, 781, 783, 789, 791, 795, 799, 801, 805, 809, 814, 849, 855, 861-862, 864, 953, 957, 988, 1002, 1017, 1019, 1021-1022, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1093, 1147, 1151, 1153, 1155, 1163, 1165-1166, 1171, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1191, 1193, 1195, 1243, 12474100 JØRPELAND
Ryfylkevegen 1310, 1322, 1324, 1326, 1328, 1353, 1355, 1357, 1379, 1381, 1383, 1536, 1551, 1553, 1555, 1563, 1565, 1569, 1593, 1637, 1737, 1741, 1743, 1745, 1755, 1757, 1759, 1761, 1765, 1767, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1824, 1826, 1828-1831, 1833, 1852, 1854, 1881, 1885, 1887, 1889, 1891, 1903, 1914, 1927, 1936, 1942, 1946, 1950, 1952, 1954, 1956, 1960-1961, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990-1991, 1995, 2005-2008, 2010, 2012, 2020, 2049-2050, 2064, 2070, 2072, 2074, 2078, 2080, 2084, 2091, 2094, 2096, 2098, 2102-2104, 2106, 2112, 2114, 2118, 2120, 2140, 2142, 2144, 2146, 2200-2201, 2205, 2215, 2217, 2241, 2307, 2360, 2376, 2378, 2382, 2437, 2439-2440, 2442-2443, 2445, 2447, 2510, 2512, 2526-2528, 2540, 2551, 2553, 2555, 2558, 2560, 2562, 2566, 2583, 2585, 2587, 2589, 2591, 2593, 2596-2599, 2601-2604, 2606-2609, 2625, 2634, 2638, 2641-2642, 2646, 2648, 2651-2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662-2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2676, 2678, 2689, 2708, 2710-2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2728, 2733, 2736-2738, 2760, 2784, 2786, 2830-2832, 2834, 2836, 2838, 2840, 2869, 2873, 2875-2877, 30494120 TAU

Klikk på postnummeret for å sjå kart og plassering.

Adresser i Ryfylkevegen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ryfylkevegen 329 4100 JØRPELAND 58.9805, 6.0934 57 / 21
Ryfylkevegen 331 4100 JØRPELAND 58.9804, 6.0937 57 / 21
Ryfylkevegen 335 4100 JØRPELAND 58.9818, 6.0952 57 / 45
Ryfylkevegen 337 4100 JØRPELAND 58.9819, 6.0960 57 / 34
Ryfylkevegen 339 4100 JØRPELAND 58.9822, 6.0966 57 / 35
Ryfylkevegen 343 4100 JØRPELAND 58.9823, 6.0941 57 / 10
Ryfylkevegen 345 4100 JØRPELAND 58.9828, 6.0946 57 / 46
Ryfylkevegen 347 4100 JØRPELAND 58.9837, 6.0932 57 / 15
Ryfylkevegen 349 4100 JØRPELAND 58.9840, 6.0930 57 / 40
Ryfylkevegen 440 4100 JØRPELAND 58.9996, 6.0771 55 / 18
Ryfylkevegen 622 4100 JØRPELAND 59.0053, 6.0703 53 / 288
Ryfylkevegen 779 4100 JØRPELAND 59.0138, 6.0520 53 / 287
Ryfylkevegen 781 4100 JØRPELAND 59.0141, 6.0512 53 / 353
Ryfylkevegen 783 4100 JØRPELAND 59.0147, 6.0504 53 / 352
Ryfylkevegen 789 4100 JØRPELAND 59.0150, 6.0512 53 / 174
Ryfylkevegen 791 4100 JØRPELAND 59.0149, 6.0517 53 / 7
Ryfylkevegen 795 4100 JØRPELAND 59.0150, 6.0495 53 / 127
Ryfylkevegen 799 4100 JØRPELAND 59.0158, 6.0520 53 / 196
Ryfylkevegen 801 4100 JØRPELAND 59.0153, 6.0489 53 / 439
Ryfylkevegen 805 4100 JØRPELAND 59.0159, 6.0500 53 / 188
Ryfylkevegen 809 4100 JØRPELAND 59.0163, 6.0496 53 / 173
Ryfylkevegen 814 4100 JØRPELAND 59.0163, 6.0476 53 / 1
Ryfylkevegen 849 4100 JØRPELAND 59.0198, 6.0472 49 / 103
Ryfylkevegen 855 4100 JØRPELAND 59.0203, 6.0468 49 / 260
Ryfylkevegen 861 4100 JØRPELAND 59.0209, 6.0460 49 / 237
Ryfylkevegen 862 4100 JØRPELAND 59.0207, 6.0452 49 / 688
Ryfylkevegen 864 4100 JØRPELAND 59.0209, 6.0449 49 / 193
Ryfylkevegen 953 4100 JØRPELAND 59.0263, 6.0351 44 / 497
Ryfylkevegen 957 4100 JØRPELAND 59.0262, 6.0340 44 / 235
Ryfylkevegen 988 4100 JØRPELAND 59.0253, 6.0293 44 / 6
Ryfylkevegen 1002 4100 JØRPELAND 59.0254, 6.0270 44 / 7
Ryfylkevegen 1017 4100 JØRPELAND 59.0260, 6.0242 44 / 282
Ryfylkevegen 1019 4100 JØRPELAND 59.0260, 6.0239 44 / 181
Ryfylkevegen 1021 4100 JØRPELAND 59.0260, 6.0236 44 / 180
Ryfylkevegen 1022 4100 JØRPELAND 59.0250, 6.0234 44 / 1
Ryfylkevegen 1081 4100 JØRPELAND 59.0249, 6.0121 43 / 142
Ryfylkevegen 1083 4100 JØRPELAND 59.0254, 6.0119 43 / 253
Ryfylkevegen 1085 4100 JØRPELAND 59.0253, 6.0124 43 / 258
Ryfylkevegen 1087 4100 JØRPELAND 59.0257, 6.0120 43 / 218
Ryfylkevegen 1089 4100 JØRPELAND 59.0253, 6.0113 43 / 30
Ryfylkevegen 1093 4100 JØRPELAND 59.0250, 6.0110 43 / 349
Ryfylkevegen 1147 4100 JØRPELAND 59.0231, 6.0026 42 / 45
Ryfylkevegen 1151 4100 JØRPELAND 59.0234, 6.0020 42 / 3
Ryfylkevegen 1153 4100 JØRPELAND 59.0236, 6.0013 42 / 117
Ryfylkevegen 1155 4100 JØRPELAND 59.0236, 6.0008 42 / 125
Ryfylkevegen 1163 4100 JØRPELAND 59.0234, 6.0002 42 / 31
Ryfylkevegen 1165 4100 JØRPELAND 59.0234, 5.9998 42 / 14
Ryfylkevegen 1166 4100 JØRPELAND 59.0229, 5.9988 42 / 6
Ryfylkevegen 1171 4100 JØRPELAND 59.0236, 5.9985 42 / 46
Ryfylkevegen 1175 4100 JØRPELAND 59.0237, 5.9981 42 / 185
Ryfylkevegen 1177 4100 JØRPELAND 59.0238, 5.9977 42 / 20
Ryfylkevegen 1179 4100 JØRPELAND 59.0239, 5.9984 42 / 175
Ryfylkevegen 1181 4100 JØRPELAND 59.0241, 5.9984 42 / 115
Ryfylkevegen 1183 4100 JØRPELAND 59.0242, 5.9989 42 / 201
Ryfylkevegen 1185 4100 JØRPELAND 59.0240, 5.9969 42 / 33
Ryfylkevegen 1191 4100 JØRPELAND 59.0241, 1,000.0000 42 / 77
Ryfylkevegen 1193 4100 JØRPELAND 59.0243, 5.9957 42 / 109
Ryfylkevegen 1195 4100 JØRPELAND 59.0242, 5.9946 42 / 49
Ryfylkevegen 1243 4100 JØRPELAND 59.0256, 5.9866 42 / 66
Ryfylkevegen 1247 4100 JØRPELAND 59.0254, 5.9860 42 / 57
Ryfylkevegen 1310 4120 TAU 59.0244, 5.9758 41 / 24
Ryfylkevegen 1322 4120 TAU 59.0244, 5.9748 41 / 68
Ryfylkevegen 1324 4120 TAU 59.0243, 5.9739 41 / 36
Ryfylkevegen 1326 4120 TAU 59.0243, 5.9729 41 / 47
Ryfylkevegen 1328 4120 TAU 59.0243, 5.9722 41 / 55
Ryfylkevegen 1353 4120 TAU 59.0255, 5.9684 41 / 10
Ryfylkevegen 1355 4120 TAU 59.0263, 5.9672 41 / 10
Ryfylkevegen 1357 4120 TAU 59.0254, 5.9673 41 / 35
Ryfylkevegen 1379 4120 TAU 59.0261, 5.9664 41 / 22
Ryfylkevegen 1381 4120 TAU 59.0267, 5.9662 41 / 38
Ryfylkevegen 1383 4120 TAU 59.0261, 5.9651 41 / 50
Ryfylkevegen 1536 4120 TAU 59.0337, 5.9410 34 / 6
Ryfylkevegen 1551 4120 TAU 59.0343, 5.9426 33 / 4
Ryfylkevegen 1553 4120 TAU 59.0346, 5.9420 33 / 1
Ryfylkevegen 1555 4120 TAU 59.0350, 5.9413 34 / 5
Ryfylkevegen 1563 4120 TAU 59.0354, 5.9403 34 / 42
Ryfylkevegen 1565 4120 TAU 59.0355, 5.9394 34 / 24
Ryfylkevegen 1569 4120 TAU 59.0360, 5.9382 33 / 11
Ryfylkevegen 1593 4120 TAU 59.0377, 5.9363 33 / 4
Ryfylkevegen 1637 4120 TAU 59.0471, 5.9249 32 / 15
Ryfylkevegen 1737 4120 TAU 59.0475, 5.9248 32 / 15
Ryfylkevegen 1741 4120 TAU 59.0477, 5.9244 32 / 63
Ryfylkevegen 1743 4120 TAU 59.0482, 5.9249 32 / 182
Ryfylkevegen 1745 4120 TAU 59.0482, 5.9241 32 / 85
Ryfylkevegen 1755 4120 TAU 59.0492, 5.9239 32 / 31
Ryfylkevegen 1757 4120 TAU 59.0496, 5.9251 32 / 30
Ryfylkevegen 1759 4120 TAU 59.0496, 5.9237 32 / 79
Ryfylkevegen 1761 4120 TAU 59.0492, 5.9226 32 / 45
Ryfylkevegen 1765 4120 TAU 59.0503, 5.9242 32 / 86
Ryfylkevegen 1767 4120 TAU 59.0505, 5.9242 32 / 69
Ryfylkevegen 1771 4120 TAU 59.0514, 5.9256 32 / 10
Ryfylkevegen 1773 4120 TAU 59.0510, 5.9250 32 / 231
Ryfylkevegen 1775 4120 TAU 59.0508, 5.9236 32 / 64
Ryfylkevegen 1777 4120 TAU 59.0508, 5.9231 32 / 65
Ryfylkevegen 1779 4120 TAU 59.0505, 5.9231 32 / 246
Ryfylkevegen 1824 4120 TAU 59.0545, 5.9177 31 / 1
Ryfylkevegen 1826 4120 TAU 59.0548, 5.9177 31 / 1
Ryfylkevegen 1828 4120 TAU 59.0552, 5.9180 31 / 350
Ryfylkevegen 1829 4120 TAU 59.0548, 5.9186 31 / 668
Ryfylkevegen 1830 4120 TAU 59.0554, 5.9179 31 / 779
Ryfylkevegen 1831 4120 TAU 59.0546, 5.9185 31 / 1
Ryfylkevegen 1833 4120 TAU 59.0544, 5.9186 31 / 630
Ryfylkevegen 1852 4120 TAU 59.0568, 5.9189 31 / 635
Ryfylkevegen 1854 4120 TAU 59.0572, 5.9188 31 / 496
Ryfylkevegen 1881 4120 TAU 59.0595, 5.9224 31 / 646
Ryfylkevegen 1885 4120 TAU 59.0595, 5.9233 31 / 62
Ryfylkevegen 1887 4120 TAU 59.0599, 5.9232 31 / 133
Ryfylkevegen 1889 4120 TAU 59.0599, 5.9224 31 / 336
Ryfylkevegen 1891 4120 TAU 59.0598, 5.9218 31 / 30
Ryfylkevegen 1903 4120 TAU 59.0610, 5.9228 16 / 102
Ryfylkevegen 1914 4120 TAU 59.0634, 5.9210 16 / 203
Ryfylkevegen 1927 4120 TAU 59.0635, 5.9241 16 / 115
Ryfylkevegen 1936 4120 TAU 59.0643, 5.9181 16 / 163
Ryfylkevegen 1942 4120 TAU 59.0647, 5.9127 16 / 15
Ryfylkevegen 1946 4120 TAU 59.0648, 5.9112 16 / 227
Ryfylkevegen 1950 4120 TAU 59.0655, 5.9108 16 / 77
Ryfylkevegen 1952 4120 TAU 59.0652, 5.9111 16 / 79
Ryfylkevegen 1954 4120 TAU 59.0651, 5.9114 16 / 79
Ryfylkevegen 1956 4120 TAU 59.0651, 5.9116 16 / 43
Ryfylkevegen 1960 4120 TAU 59.0653, 5.9122 16 / 16
Ryfylkevegen 1961 4120 TAU 59.0641, 5.9233 16 / 215
Ryfylkevegen 1970 4120 TAU 59.0653, 5.9157 16 / 120
Ryfylkevegen 1972 4120 TAU 59.0653, 5.9145 16 / 426
Ryfylkevegen 1974A 4120 TAU 59.0660, 5.9165 16 / 405
Ryfylkevegen 1974B 4120 TAU 59.0660, 5.9167 16 / 410
Ryfylkevegen 1974C 4120 TAU 59.0660, 5.9170 16 / 433
Ryfylkevegen 1974D 4120 TAU 59.0660, 5.9171 16 / 434
Ryfylkevegen 1976 4120 TAU 59.0657, 5.9173 16 / 162
Ryfylkevegen 1978 4120 TAU 59.0656, 5.9169 16 / 133
Ryfylkevegen 1980 4120 TAU 59.0656, 5.9163 16 / 132
Ryfylkevegen 1982 4120 TAU 59.0653, 5.9165 16 / 119
Ryfylkevegen 1984 4120 TAU 59.0652, 5.9170 16 / 17
Ryfylkevegen 1986 4120 TAU 59.0652, 5.9189 16 / 302
Ryfylkevegen 1988 4120 TAU 59.0654, 5.9176 16 / 312
Ryfylkevegen 1990A 4120 TAU 59.0652, 5.9207 16 / 240
Ryfylkevegen 1990B 4120 TAU 59.0651, 5.9207 16 / 240
Ryfylkevegen 1991 4120 TAU 59.0643, 5.9280 16 / 232
Ryfylkevegen 1995 4120 TAU 59.0644, 5.9293 16 / 223
Ryfylkevegen 2005 4120 TAU 59.0645, 5.9322 16 / 154
Ryfylkevegen 2006A 4120 TAU 59.0654, 5.9324 16 / 50
Ryfylkevegen 2006B 4120 TAU 59.0654, 5.9327 16 / 221
Ryfylkevegen 2007 4120 TAU 59.0646, 5.9328 16 / 22
Ryfylkevegen 2008 4120 TAU 59.0652, 5.9332 16 / 384
Ryfylkevegen 2010 4120 TAU 59.0658, 5.9344 16 / 22
Ryfylkevegen 2012 4120 TAU 59.0653, 5.9339 16 / 118
Ryfylkevegen 2020 4120 TAU 59.0652, 1,000.0000 16 / 35
Ryfylkevegen 2049 4120 TAU 59.0638, 5.9385 16 / 197
Ryfylkevegen 2050 4120 TAU 59.0648, 5.9382 16 / 74
Ryfylkevegen 2064 4120 TAU 59.0646, 5.9389 16 / 33
Ryfylkevegen 2070 4120 TAU 59.0650, 5.9423 16 / 86
Ryfylkevegen 2072 4120 TAU 59.0652, 5.9428 16 / 81
Ryfylkevegen 2074 4120 TAU 59.0653, 5.9435 16 / 41
Ryfylkevegen 2078 4120 TAU 59.0658, 5.9442 16 / 184
Ryfylkevegen 2080 4120 TAU 59.0659, 5.9445 16 / 166
Ryfylkevegen 2084 4120 TAU 59.0665, 5.9452 16 / 78
Ryfylkevegen 2091 4120 TAU 59.0661, 5.9478 18 / 5
Ryfylkevegen 2094 4120 TAU 59.0675, 5.9493 18 / 13
Ryfylkevegen 2096 4120 TAU 59.0677, 5.9498 18 / 25
Ryfylkevegen 2098 4120 TAU 59.0681, 5.9497 18 / 18
Ryfylkevegen 2102 4120 TAU 59.0683, 5.9507 18 / 28
Ryfylkevegen 2103 4120 TAU 59.0676, 5.9513 18 / 17
Ryfylkevegen 2104 4120 TAU 59.0680, 5.9510 18 / 24
Ryfylkevegen 2106 4120 TAU 59.0682, 5.9516 18 / 11
Ryfylkevegen 2112 4120 TAU 59.0693, 5.9535 18 / 30
Ryfylkevegen 2114 4120 TAU 59.0696, 5.9535 18 / 32
Ryfylkevegen 2118 4120 TAU 59.0688, 5.9532 18 / 10
Ryfylkevegen 2120 4120 TAU 59.0689, 5.9538 18 / 22
Ryfylkevegen 2140 4120 TAU 59.0691, 5.9547 18 / 20
Ryfylkevegen 2142 4120 TAU 59.0694, 5.9550 18 / 21
Ryfylkevegen 2144 4120 TAU 59.0697, 5.9557 18 / 26
Ryfylkevegen 2146 4120 TAU 59.0696, 5.9552 18 / 39
Ryfylkevegen 2200 4120 TAU 59.0671, 5.9619 19 / 7
Ryfylkevegen 2201 4120 TAU 59.0667, 5.9617 19 / 5
Ryfylkevegen 2205 4120 TAU 59.0664, 5.9626 19 / 10
Ryfylkevegen 2215 4120 TAU 59.0669, 5.9651 19 / 17
Ryfylkevegen 2217 4120 TAU 59.0664, 5.9648 19 / 17
Ryfylkevegen 2241 4120 TAU 59.0677, 5.9693 19 / 6
Ryfylkevegen 2307 4120 TAU 59.0682, 5.9760 19 / 4
Ryfylkevegen 2360 4120 TAU 59.0706, 5.9865 19 / 2
Ryfylkevegen 2376 4120 TAU 59.0708, 5.9910 19 / 1
Ryfylkevegen 2378 4120 TAU 59.0711, 5.9924 19 / 1
Ryfylkevegen 2382 4120 TAU 59.0718, 5.9937 19 / 3
Ryfylkevegen 2437 4120 TAU 59.0710, 5.9992 19 / 11
Ryfylkevegen 2439 4120 TAU 59.0709, 5.9998 19 / 23
Ryfylkevegen 2440 4120 TAU 59.0713, 6.0000 19 / 8
Ryfylkevegen 2442 4120 TAU 59.0713, 6.0007 19 / 9
Ryfylkevegen 2443 4120 TAU 59.0709, 6.0009 19 / 14
Ryfylkevegen 2445 4120 TAU 59.0708, 6.0012 26 / 21
Ryfylkevegen 2447 4120 TAU 59.0707, 6.0016 26 / 15
Ryfylkevegen 2510 4120 TAU 59.0711, 6.0083 26 / 7
Ryfylkevegen 2512 4120 TAU 59.0714, 6.0090 26 / 7
Ryfylkevegen 2526 4120 TAU 59.0719, 6.0123 26 / 5
Ryfylkevegen 2527 4120 TAU 59.0707, 6.0125 26 / 12
Ryfylkevegen 2528 4120 TAU 59.0725, 6.0133 26 / 5
Ryfylkevegen 2540 4120 TAU 59.0718, 6.0149 26 / 4
Ryfylkevegen 2551 4120 TAU 59.0708, 6.0173 26 / 3
Ryfylkevegen 2553 4120 TAU 59.0704, 6.0173 26 / 3
Ryfylkevegen 2555 4120 TAU 59.0704, 6.0178 26 / 3
Ryfylkevegen 2558 4120 TAU 59.0729, 6.0150 26 / 8
Ryfylkevegen 2560 4120 TAU 59.0734, 6.0163 26 / 8
Ryfylkevegen 2562 4120 TAU 59.0728, 6.0143 26 / 8
Ryfylkevegen 2566 4120 TAU 59.0739, 6.0173 26 / 1
Ryfylkevegen 2583 4120 TAU 59.0718, 6.0221 25 / 40
Ryfylkevegen 2585 4120 TAU 59.0720, 6.0229 27 / 29
Ryfylkevegen 2587 4120 TAU 59.0719, 6.0235 27 / 12
Ryfylkevegen 2589 4120 TAU 59.0713, 6.0238 27 / 45
Ryfylkevegen 2591 4120 TAU 59.0711, 6.0241 27 / 1
Ryfylkevegen 2593 4120 TAU 59.0708, 6.0244 27 / 15
Ryfylkevegen 2596 4120 TAU 59.0735, 6.0226 27 / 14
Ryfylkevegen 2597 4120 TAU 59.0692, 6.0295 27 / 50
Ryfylkevegen 2598 4120 TAU 59.0736, 6.0231 27 / 14
Ryfylkevegen 2599 4120 TAU 59.0721, 6.0242 27 / 43
Ryfylkevegen 2601 4120 TAU 59.0721, 6.0248 27 / 69
Ryfylkevegen 2602 4120 TAU 59.0743, 6.0248 27 / 4
Ryfylkevegen 2603 4120 TAU 59.0723, 6.0246 27 / 41
Ryfylkevegen 2604 4120 TAU 59.0749, 6.0269 27 / 4
Ryfylkevegen 2606 4120 TAU 59.0746, 6.0263 27 / 40
Ryfylkevegen 2607 4120 TAU 59.0728, 6.0262 27 / 10
Ryfylkevegen 2608A 4120 TAU 59.0729, 6.0252 27 / 17
Ryfylkevegen 2608B 4120 TAU 59.0728, 6.0250 27 / 17
Ryfylkevegen 2609 4120 TAU 59.0726, 6.0261 27 / 10
Ryfylkevegen 2625 4120 TAU 59.0733, 6.0303 27 / 3
Ryfylkevegen 2634 4120 TAU 59.0743, 6.0309 27 / 26
Ryfylkevegen 2638 4120 TAU 59.0760, 6.0299 25 / 8
Ryfylkevegen 2641 4120 TAU 59.0737, 6.0317 27 / 21
Ryfylkevegen 2642 4120 TAU 59.0772, 6.0288 25 / 7
Ryfylkevegen 2646 4120 TAU 59.0783, 6.0336 25 / 57
Ryfylkevegen 2648 4120 TAU 59.0773, 6.0334 25 / 1
Ryfylkevegen 2651 4120 TAU 59.0741, 6.0338 27 / 19
Ryfylkevegen 2652 4120 TAU 59.0757, 6.0328 25 / 56
Ryfylkevegen 2654 4120 TAU 59.0745, 6.0333 25 / 124
Ryfylkevegen 2656 4120 TAU 59.0745, 6.0337 25 / 13
Ryfylkevegen 2658 4120 TAU 59.0758, 6.0342 25 / 16
Ryfylkevegen 2660 4120 TAU 59.0764, 6.0352 25 / 45
Ryfylkevegen 2662 4120 TAU 59.0781, 6.0366 25 / 3
Ryfylkevegen 2663 4120 TAU 59.0741, 6.0352 27 / 25
Ryfylkevegen 2664 4120 TAU 59.0785, 6.0365 25 / 3
Ryfylkevegen 2666 4120 TAU 59.0763, 6.0385 25 / 48
Ryfylkevegen 2668 4120 TAU 59.0763, 6.0374 25 / 77
Ryfylkevegen 2670 4120 TAU 59.0758, 6.0368 25 / 46
Ryfylkevegen 2672 4120 TAU 59.0746, 6.0346 25 / 47
Ryfylkevegen 2676 4120 TAU 59.0752, 6.0363 25 / 89
Ryfylkevegen 2678 4120 TAU 59.0750, 6.0369 25 / 87
Ryfylkevegen 2689 4120 TAU 59.0740, 6.0424 25 / 54
Ryfylkevegen 2708 4120 TAU 59.0774, 6.0449 25 / 34
Ryfylkevegen 2710 4120 TAU 59.0782, 6.0483 25 / 34
Ryfylkevegen 2711 4120 TAU 59.0746, 6.0432 25 / 12
Ryfylkevegen 2712 4120 TAU 59.0753, 6.0458 25 / 84
Ryfylkevegen 2713 4120 TAU 59.0743, 6.0432 25 / 12
Ryfylkevegen 2714 4120 TAU 59.0753, 6.0448 25 / 85
Ryfylkevegen 2716 4120 TAU 59.0785, 6.0480 25 / 34
Ryfylkevegen 2718 4120 TAU 59.0754, 6.0501 25 / 11
Ryfylkevegen 2720 4120 TAU 59.0779, 6.0508 25 / 34
Ryfylkevegen 2722 4120 TAU 59.0778, 6.0519 25 / 34
Ryfylkevegen 2724 4120 TAU 59.0778, 6.0530 25 / 34
Ryfylkevegen 2728 4120 TAU 59.0772, 6.0518 25 / 34
Ryfylkevegen 2733 4120 TAU 59.0738, 6.0467 25 / 22
Ryfylkevegen 2736 4120 TAU 59.0745, 6.0489 25 / 51
Ryfylkevegen 2737 4120 TAU 59.0709, 6.0490 27 / 61
Ryfylkevegen 2738 4120 TAU 59.0742, 6.0488 25 / 52
Ryfylkevegen 2760 4120 TAU 59.0723, 6.0495 27 / 30
Ryfylkevegen 2784 4120 TAU 59.0730, 6.0528 25 / 28
Ryfylkevegen 2786 4120 TAU 59.0730, 6.0539 25 / 27
Ryfylkevegen 2830 4120 TAU 59.0745, 6.0600 25 / 6
Ryfylkevegen 2831 4120 TAU 59.0741, 6.0617 25 / 91
Ryfylkevegen 2832 4120 TAU 59.0746, 6.0609 25 / 105
Ryfylkevegen 2834 4120 TAU 59.0748, 6.0611 25 / 105
Ryfylkevegen 2836A 4120 TAU 59.0766, 6.0644 25 / 86
Ryfylkevegen 2836B 4120 TAU 59.0762, 6.0636 25 / 63
Ryfylkevegen 2838 4120 TAU 59.0754, 6.0636 25 / 108
Ryfylkevegen 2840 4120 TAU 59.0752, 6.0626 25 / 109
Ryfylkevegen 2869 4120 TAU 59.0766, 6.0677 25 / 36
Ryfylkevegen 2873 4120 TAU 59.0769, 6.0689 25 / 49
Ryfylkevegen 2875 4120 TAU 59.0770, 6.0677 25 / 19
Ryfylkevegen 2876 4120 TAU 59.0774, 6.0658 25 / 44
Ryfylkevegen 2877 4120 TAU 59.0773, 6.0678 25 / 31
Ryfylkevegen 3049 4120 TAU 59.0839, 6.0914 25 / 43

Ryfylkevegen i fleire kommunar

Det er vegar i 3 norske kommunar som heiter Ryfylkevegen:

KommuneAdresserPostnummer
Forsand Ryfylkevegen 2‑227 4110
Strand Ryfylkevegen 329‑3049 4100, 4120
Hjelmeland Ryfylkevegen 4251‑7050 4130, 4137, 4139

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.