Søndre Mohagen i Sørum

Søndre Mohagen er ein veg i Sørum kommune.

Det er 85 ulike adresser i vegen. Husnummer frå 1 til 104.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

2016 FROGNER

Adresser i Søndre Mohagen

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søndre Mohagen 1 2016 FROGNER 60.0321, 11.1329 94 / 85
Søndre Mohagen 2 2016 FROGNER 60.0322, 11.1317 94 / 95
Søndre Mohagen 3 2016 FROGNER 60.0321, 11.1328 94 / 85
Søndre Mohagen 4 2016 FROGNER 60.0323, 11.1317 94 / 95
Søndre Mohagen 5 2016 FROGNER 60.0320, 11.1329 94 / 85
Søndre Mohagen 6 2016 FROGNER 60.0322, 11.1318 94 / 95
Søndre Mohagen 7 2016 FROGNER 60.0320, 11.1328 94 / 85
Søndre Mohagen 8 2016 FROGNER 60.0322, 11.1319 94 / 95
Søndre Mohagen 9 2016 FROGNER 60.0319, 11.1329 94 / 85
Søndre Mohagen 10 2016 FROGNER 60.0322, 11.1319 94 / 95
Søndre Mohagen 11 2016 FROGNER 60.0319, 11.1328 94 / 85
Søndre Mohagen 12 2016 FROGNER 60.0322, 11.1320 94 / 95
Søndre Mohagen 13 2016 FROGNER 60.0319, 11.1329 94 / 85
Søndre Mohagen 14 2016 FROGNER 60.0321, 11.1321 94 / 95
Søndre Mohagen 15 2016 FROGNER 60.0319, 11.1328 94 / 85
Søndre Mohagen 16 2016 FROGNER 60.0322, 11.1321 94 / 95
Søndre Mohagen 17 2016 FROGNER 60.0318, 11.1329 94 / 85
Søndre Mohagen 18 2016 FROGNER 60.0320, 11.1321 94 / 95
Søndre Mohagen 19 2016 FROGNER 60.0318, 11.1328 94 / 85
Søndre Mohagen 20 2016 FROGNER 60.0320, 11.1322 94 / 95
Søndre Mohagen 21 2016 FROGNER 60.0317, 11.1329 94 / 85
Søndre Mohagen 22 2016 FROGNER 60.0319, 11.1321 94 / 95
Søndre Mohagen 23 2016 FROGNER 60.0317, 11.1328 94 / 85
Søndre Mohagen 24 2016 FROGNER 60.0319, 11.1322 94 / 95
Søndre Mohagen 25 2016 FROGNER 60.0317, 11.1332 94 / 85
Søndre Mohagen 26 2016 FROGNER 60.0318, 11.1321 94 / 95
Søndre Mohagen 27 2016 FROGNER 60.0317, 11.1333 94 / 85
Søndre Mohagen 28 2016 FROGNER 60.0318, 11.1322 94 / 95
Søndre Mohagen 29 2016 FROGNER 60.0318, 11.1332 94 / 85
Søndre Mohagen 30 2016 FROGNER 60.0317, 11.1321 94 / 95
Søndre Mohagen 31 2016 FROGNER 60.0318, 11.1333 94 / 85
Søndre Mohagen 32 2016 FROGNER 60.0317, 11.1322 94 / 95
Søndre Mohagen 33 2016 FROGNER 60.0319, 11.1332 94 / 85
Søndre Mohagen 34 2016 FROGNER 60.0316, 11.1318 94 / 95
Søndre Mohagen 35 2016 FROGNER 60.0319, 11.1332 94 / 85
Søndre Mohagen 36 2016 FROGNER 60.0316, 11.1317 94 / 95
Søndre Mohagen 37 2016 FROGNER 60.0319, 11.1332 94 / 85
Søndre Mohagen 38 2016 FROGNER 60.0317, 11.1318 94 / 95
Søndre Mohagen 39 2016 FROGNER 60.0319, 11.1332 94 / 85
Søndre Mohagen 40 2016 FROGNER 60.0317, 11.1317 94 / 95
Søndre Mohagen 41 2016 FROGNER 60.0321, 11.1333 94 / 85
Søndre Mohagen 42 2016 FROGNER 60.0318, 11.1318 94 / 95
Søndre Mohagen 43 2016 FROGNER 60.0321, 11.1334 94 / 85
Søndre Mohagen 44 2016 FROGNER 60.0318, 11.1317 94 / 95
Søndre Mohagen 45 2016 FROGNER 60.0322, 11.1333 94 / 85
Søndre Mohagen 46 2016 FROGNER 60.0318, 11.1318 94 / 95
Søndre Mohagen 47 2016 FROGNER 60.0322, 11.1334 94 / 85
Søndre Mohagen 48 2016 FROGNER 60.0318, 11.1317 94 / 95
Søndre Mohagen 49 2016 FROGNER 60.0322, 11.1333 94 / 85
Søndre Mohagen 50 2016 FROGNER 60.0321, 11.1312 94 / 95
Søndre Mohagen 51 2016 FROGNER 60.0322, 11.1334 94 / 85
Søndre Mohagen 52 2016 FROGNER 60.0320, 11.1313 94 / 95
Søndre Mohagen 53 2016 FROGNER 60.0323, 11.1333 94 / 85
Søndre Mohagen 54 2016 FROGNER 60.0320, 11.1311 94 / 95
Søndre Mohagen 55 2016 FROGNER 60.0323, 11.1334 94 / 85
Søndre Mohagen 56 2016 FROGNER 60.0320, 11.1312 94 / 95
Søndre Mohagen 57 2016 FROGNER 60.0325, 11.1323 94 / 99
Søndre Mohagen 58 2016 FROGNER 60.0320, 11.1310 94 / 95
Søndre Mohagen 59 2016 FROGNER 60.0326, 11.1319 94 / 100
Søndre Mohagen 60 2016 FROGNER 60.0320, 11.1311 94 / 95
Søndre Mohagen 61 2016 FROGNER 60.0328, 11.1316 94 / 101
Søndre Mohagen 62 2016 FROGNER 60.0320, 11.1309 94 / 95
Søndre Mohagen 63 2016 FROGNER 60.0328, 11.1311 94 / 102
Søndre Mohagen 64 2016 FROGNER 60.0319, 11.1309 94 / 95
Søndre Mohagen 65 2016 FROGNER 60.0328, 11.1307 94 / 102
Søndre Mohagen 66 2016 FROGNER 60.0319, 11.1308 94 / 95
Søndre Mohagen 68 2016 FROGNER 60.0319, 11.1308 94 / 95
Søndre Mohagen 70 2016 FROGNER 60.0319, 11.1307 94 / 95
Søndre Mohagen 72 2016 FROGNER 60.0318, 11.1307 94 / 95
Søndre Mohagen 74 2016 FROGNER 60.0325, 11.1309 94 / 103
Søndre Mohagen 76 2016 FROGNER 60.0325, 11.1310 94 / 103
Søndre Mohagen 78 2016 FROGNER 60.0324, 11.1310 94 / 103
Søndre Mohagen 80 2016 FROGNER 60.0325, 11.1311 94 / 103
Søndre Mohagen 82 2016 FROGNER 60.0324, 11.1311 94 / 103
Søndre Mohagen 84 2016 FROGNER 60.0324, 11.1312 94 / 103
Søndre Mohagen 86 2016 FROGNER 60.0323, 11.1312 94 / 103
Søndre Mohagen 88 2016 FROGNER 60.0323, 11.1312 94 / 103
Søndre Mohagen 90 2016 FROGNER 60.0322, 11.1302 94 / 103
Søndre Mohagen 92 2016 FROGNER 60.0323, 11.1302 94 / 103
Søndre Mohagen 94 2016 FROGNER 60.0323, 11.1304 94 / 103
Søndre Mohagen 96 2016 FROGNER 60.0323, 11.1303 94 / 103
Søndre Mohagen 98 2016 FROGNER 60.0323, 11.1305 94 / 103
Søndre Mohagen 100 2016 FROGNER 60.0323, 11.1304 94 / 103
Søndre Mohagen 102 2016 FROGNER 60.0323, 11.1306 94 / 103
Søndre Mohagen 104 2016 FROGNER 60.0324, 11.1305 94 / 103

Vegar i nærleiken

Liknande vegnamn

Fleire vegar-/gater i andre kommunar.